przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


bartek09878 - profil użytkownika

Nick: bartek09878
Ilość odp: 96
Śr. ocena: 4
Śr. wystawiana: 3
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomośćw czyich? okularach bo nie nosz?, ?ycie jest szalone heh dodane 2010-02-16 18:45:29

Zadania tego użytkownika
Dodane przez bartek09878, 2010-02-16 18:53:06, ilość odpowiedzi: 9
Cze??
co robiliscie ferie lub robicie? W planach mia?em pojecha? do drugiej ojczyzny ale plany sie pokr
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez bartek09878, 2010-02-10 12:54:25, ilość odpowiedzi: 1
Nie z wikipedi
Powstanie w Getcie Warszawskim - wazne informacje o tym powstaniu. Tylko nie jak leci z wikipedii
Przedmiot: Historia, Szkoła Średnia

Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2011-06-10 18:19:07
Temat zadania: POMOCY
1. Katolicyzm, 2 To b) nie ko?o j?zykowe tylko szko?a j?zykowa P.S Na?ciemniaj sk?d b?d? wiedzieli czy sie pyta?a?
Dodane 2011-06-07 16:31:57
Temat zadania: Problem z Kart? pami?ci daje 6 za odp
Po Polsku znaczyB??d Kopiowanie plikw lub f
Dodane 2011-05-30 20:21:44
Temat zadania: Przet?umacz na polski
Istnieje dwana?cie Szk? Powietrznych w
Dodane 2011-05-30 20:08:31
Temat zadania: Niemieckii ;((
A gdzie ten tekst ??
Dodane 2011-05-30 20:06:34
Temat zadania: historia
Celem II Powstania ?l?skiego by?o usuni?cie z obszaru plebiscytowego niemieckich organw bezpiecze?stwa oraz utworzenie mieszanej
Dodane 2011-05-12 22:02:46
Temat zadania: Jak szybko schudn??
najlepsza dieta to M? ( Mniej ?re?) albo krucej sie siedziec przy stole i nie brac na tzw wynos
Dodane 2010-12-30 21:49:09
Temat zadania: POMOCY PILNE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nie wiem, mo?e zach?ci Ci? krymina? " ?pi?ca laleczka" Jeffery Deaver (kosztuje z 5 , jak dla mnie super ksi??ka. A jak nie to polecam te? co? o lub z II Wojny ?wiatowej.Pozdr:)
Dodane 2010-11-04 21:12:32
Temat zadania: zastosowanie soli
1. METAL + NIEMETAL ----> SL BEZTLENOWA (sl kwasu beztlenowego) Jest najprostrzy sposb otrzymywania soli beztlenowych. Nale?y jednak pami?ta?, i? nie wszystkie metale przereaguj? w powy?szej reakcji. Chodzi tu g?wnie o metale szl
Dodane 2010-11-04 17:25:50
Temat zadania: list
W odpowiedzi szaneel jest kilka b??dw gramatycznych wi?c powinna brzmie? :Hey Cindy.In England, the weather is cool. Every day is 20 degrees and the sun is high in the sky. Often it is the morning mist but it is very warm. In th
Dodane 2010-10-13 01:28:44
Temat zadania: hej
napisz po Polsku to Ci przet?umacze
Dodane 2010-10-13 01:24:21
Temat zadania: CO TO ZNACZY??
Zale?y od kontekstu zdania. Ma wiele znacze? nie tylko odwiedza? ale tez bywac na, odwiedzic, chodzic uczeszcza?Pozdr, :)
Dodane 2010-09-27 20:48:01
Temat zadania: Pilne.;]
Ja co? tu nie rozumiem pokj ma wymiary szeroko?? 3,80m, d?ugosc 4.20, d?ugo?? 2.80 m. A co ten pokj jest trjk?tem ? Z tych danych nie da si? wyliczyc powierzchni sciany. Chyba, ?e jedna d?ugo?? to jest wysokos? Pozdr, :)
Dodane 2010-09-08 21:16:44
Temat zadania: Historia
wystarczy wpisa? tylko w google, za??czam link: http://pl.wikipedia.org/wiki/Drzewo_genealogiczne_Piast%C3%B3wPozdr, :)
Dodane 2010-09-08 21:09:28
Temat zadania: Porównywanie liczb- na dzisiaj ewentualnie na jutro r
a) 4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4= 16 777 216 2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2= 32 768 16777216- 32768= 16 774 448wi?c 4 do 12 jest wi?ksze o 16774448. a zadanie B zrb tak samo Pozdr, :)
Dodane 2010-09-08 20:58:30
Temat zadania: uló? zdania wazne na dzis !!
Pewnego razu przygl?dali?my si? jak mag wykonywa? r?ne i imponuj?ce sztuczki. Wierz zawsze w siebie i w swoje mo?liwo?ci.Pozdr, :)
Dodane 2010-09-08 15:59:06
Temat zadania: pomó?cie please...angielski
1.Tom does not go to the supermarket today. ( po Pl powinn? brzmie?: Tomek nie idzie do supermarketu dzisiaj)2.Greek and Mary live in Manhattan ( po Pl powinno brzmie?: Grek i Mary mieszkaj? na Manhatani
Dodane 2010-09-08 15:53:11
Temat zadania: ZADANIE
a) 4.20 - 5.30= - 1.10 Wi?c wychodzi, ?e jab?ka s? ta?sze u pani Zosii, a nie dro?eszeb) 2*4.90=9.80 z? ( u pani Zosii za 2 kg pomara?czy)2*3.80= 7.60 z? ( u pana Jana za 2 kg pomara?czy)9.80 - 7.60 = 2.2 z?
Dodane 2010-09-08 15:46:50
Temat zadania: ZADANIE
cos pokr?ci?a? w poleceniem zobacz jeszcze raz jaka jest tre??
Dodane 2010-09-07 22:23:18
Temat zadania: muzyka popularna
We? sobie z Wikipedii, jest wszystko napisane na temat za??czam link http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzyka_popPozdr, :)
Dodane 2010-09-07 22:21:25
Temat zadania: Plis na jutro rano!
Z tego co? sobie wybierz, troch? ma?o sprecyzowane pytanie jest kilka wariantw :1. Ze mo?esz za?ozyc jakie? stowarzyszenie chroniace, prowadzi? spotkania z ludzmi m?odzie?? itp.2. zakaza? wylewania odpadw do rzek, wycinan
Dodane 2010-09-07 22:15:08
Temat zadania: Troche jak na religie,ale to jest na Polski!
Przypowie?? o Synu Marnotrawnym nak?ania nas do post?pownia w ?yciu codziennym, i? nale?y pomaga? wszystkim potrzebuj?cym, bez wzgl?du na ich pochodzenie, wyznawan? religi?, popierane pogl?dy.Pozdr, :)
Dodane 2010-09-07 22:07:42
Temat zadania: Niemiecki - wakacje
Ich war in Sommerferien in
Dodane 2010-04-23 14:55:18
Temat zadania: SPRAWDZI? poprawno??, prosz?.!
Chc? te? uwzgl?dni? ze mog? si? myli?, poniewa? nie jestem Niemcem
Dodane 2010-04-23 14:53:42
Temat zadania: SPRAWDZI? poprawno??, prosz?.!
Po Polsku brzmi : Dawno temu, w wielkim krlestwa ?ycia i dobroduszny krl ?ycia.
Dodane 2010-04-23 11:06:59
Temat zadania: Afryka .
Afryka drugi pod wzgl?dem wielko?ci kontynent na Ziemi, ma 30,3 mln km powierzchni, czyli ponad 20,3% oglnej powierzchni l?dowej naszego globu. Mwi si? o nim, i? jest oryginalnie po?o?ony, gdy? przechodzi przez niego po?udnik 0, obydwa zwrotnik
Dodane 2010-04-21 18:05:03
Temat zadania: utwory
"Raki" - fraszka obyczajowa, w ktrej ju? tytu? sugeruje, ?e nale?y j? czyta? dwukrotnie. Czytana tradycyjnie jest pochwa?? kobiecych zalet (nie maj? one wad, pragn? mi?o?ci, a nie z?ota, mi?uj? z serca, nie zdradzaj?, nie k?ami? itp.), a wspak -
Dodane 2010-04-21 16:04:59
Temat zadania: Polak POMOCY
Pewnego dnia trjka ma?ych dzieci ;Antek,Krysia i Zosia wybrali si? na polan?...Antek zobaczy? na ??ce kretowisko.Szybko pobieg? do niego i chcia? zobaczy? co jest w ?rodku.I wtedy wpad? w ?rodek.Dziewczynki,rwnie? podbieg?y i wskoczy?y za ch?opc
Dodane 2010-04-21 12:30:53
Temat zadania: j.polski- u?u? zdania
1. Ma?e dziecko bawi?o si? w piaskownicy. 2. ?yto zosta?o ju? skoszone. 3. Crka ranoposz?a do szko?y. 4. Cz?sto pod lasem rosn? maliny. 5. Przechodz?c przez ogrdek zobaczy?em motyla. 6. Kret buduje podziem
Dodane 2010-04-15 19:24:09
Temat zadania: Co? z polaka
Moja szko?a znajduje si? w centrum mojego miasta i zosta?a zbudowana oko
Dodane 2010-04-15 19:17:11
Temat zadania: muzyka klasa 5 ;/
Przedtakt - niepe?ny takt otwieraj?cy utwr muzyczny, dla podkre?lenia rozpocz?cia go na s?abej, nieakcentowanej cz??ci. Przedtakt powoduje skrcenie ostatniego taktu o swoj? warto??, w ten sposb zachowana jest suma pe?nych takt
Dodane 2010-04-15 19:09:41
Temat zadania: dzia?anie
Powierzchnia Niemiec : 357 114,22 km Powierzchnia S?owacji : 49 035 km R?nica : 326 079,22 km
Dodane 2010-03-31 22:45:26
Temat zadania: historia
i jeszcze Bohdan Smole? Rados?aw Piwowarski
Dodane 2010-03-31 22:42:49
Temat zadania: historia
S?awni Bielszczanie Urszula Dudziak
Dodane 2010-02-24 22:09:20
Temat zadania: Help. Dam 6 za madre odp.
A ja mam rad? podobn? do Helenki tylko ona ma M?, a ja mam lodwk? na k?odk? i biegac do oko?a bloku zamiast siedzie? przed telewizorem i ?re?. Pozdr,:)
Dodane 2010-02-21 20:30:20
Temat zadania: j?zyk polski
W dniu 8 listopada 2006 roku w Zespole Szk? ( nazwa szko?y i nr ) im.
Dodane 2010-02-18 12:14:04
Temat zadania: J.polski
Sposb na Alcybiadesa to relacja o zmaganiach uczniw klasy VIII z Liceum im. Samuela Lindego ze swoimi nauczycielami. Ch?opce poszukuj? idealnego sposobu na gogw
Dodane 2010-02-17 20:22:24
Temat zadania: przetlumaczy?
1. Tom is a girl from France 2 They are not her parents
Dodane 2010-02-17 20:18:13
Temat zadania: przetlumacz
Na niemiecki 1. In ein paar Lden klecku 2.
Dodane 2010-02-17 18:37:40
Temat zadania: j polski 6 kl s?owa na start
Nie ka?dy ma t? ksi?zke, i nie ka?dy czyta? "Kiedy Pani Z?o?? przychodzi z wizyt?" wi?c sprecyzjuz swoje pytanie... Pozdr, :)
Dodane 2010-02-17 18:32:30
Temat zadania: dzi?oby
PLAN WYDARZEN 1. Szcz??liwe dzieci?stwo Robinsona. 2. Ucieczka z domu i pierwsza podr? morska. 3. W?drwka do Londynu. 4. Wyprawa do Wybrze?a Ko?ci S?oniowej. 5. Atak piratw. 6. Robinson w niewoli. 7. Przyja?? z ogrodnikiem i w
Dodane 2010-02-12 20:58:10
Temat zadania: J?zyk polski. Na poniedzia?ek. 14.02!!!
Selena Gomez Gwiazda Disneya Czarodzieje z Waverly Place, ma w?asny styl wszyst
Dodane 2010-02-12 20:39:10
Temat zadania: Globus
Buenos Aires - Argentyna 34 2' S , 58 3' W Szanghaj - Chiny 31 14' N, 121 27' E Pozdr, :)
Dodane 2010-02-12 20:34:15
Temat zadania: polski
W Olszynach, na rzece M?ynwce znajdowa?a si? ma?a wysepka. Miejsce to by?o ukochanym ,,placem zabaw" czwrki przyjaci?: Pestki, Uli oraz Mariana i najm?odszego z nich Julka. Dzieci uwielbia?y to miejsce, poniewa? nikt poza nimi nie przychodzi?
Dodane 2010-02-12 18:01:42
Temat zadania: J?zyk polski. Na poniedzia?ek. 14.02!!!
Moja ulubiona piosenkarka Moj? ulubion? piosenkark? jest Selena Marie Gomez (ur. w Nowym Jorku) ameryka?ska aktorka i piosenkarka pochodzenia meksyka?skiego, dorasta?a w
Dodane 2010-02-12 16:55:46
Temat zadania: Matematyka.To wa?ne!!!
21+16-3-12+24= -5-3-12+24= -20+24= 4 13,5-24+2,5-5,3+3,2=16-24-2,1= -8-2,1=-10,1 -3,6 +2 i 3/7 - 1,4-(-11/7)=-3,6+2 i 3/7-1,4+11/7= 2,2+4=6,2 -5,75+4 i 2/3-2 i 1/4-(-3 i 1/3)= -5.75+4 i 2/3- 2,25+3 i 1/3
Dodane 2010-02-12 16:17:33
Temat zadania: J. POLSKI Pomocy
Pewnego razu do majstra Wisienki trafi? niezwyk?y, bo mwi?cy ludzkim g?osem,
Dodane 2010-02-12 16:11:37
Temat zadania: Matematyka
8*8= 64 POMYSL Pozdr, :)
Dodane 2010-02-11 22:08:14
Temat zadania: Zdania do uzupe?nienia.
1 Twelve years ago I had its first birthday. - 12 lat mia?am swoje pierwsze urodziny.
Dodane 2010-02-11 21:03:50
Temat zadania: ZRÓ?NICOWANIE REIONALNE POLSKI
Gwara, gwara ludowa, gwara terytorialna - terytorialna odmiana j?zyka, mowa ludno?ci (zw?aszcza wiejskiej) na okre?lonym terytorium, wyodr?bniona z j?zyka oglnego i gwar s?siaduj?cych poprzez
Dodane 2010-02-11 20:39:17
Temat zadania: Zadanie z polaka
But - do str?cania owocw. Puszka - Po umyciu mo?na w niej co? podgrzac Agrafka- do spi?cia podartego ubrania okulary - za?o?yc ?eby s?onie nie razi?o lustro- do rozpalenia ogniska jak jest s?o?ce, bo wi?zka promien
Dodane 2010-02-11 17:20:11
Temat zadania: Czas
24.07 - 11.98 = 12.09 12.09-11.98= 0.11 odp.A 0.11 Pozdr, :)
Dodane 2010-02-11 15:24:38
Temat zadania: help
nie czy?am tej ksi??ki ani nie ogl?da?em fimu napisz po Polsku to Ci przet?umacz?.] Pozdr, :)
Dodane 2010-02-11 15:19:34
Temat zadania: anglik plis dam kazdemu 6
i w czym Ci pomc ? :) Pozdr, :)
Dodane 2010-02-10 20:38:56
Temat zadania: Polski rozprawka ..
Jakbys przeczyta?a chod?by jedn? ksi??k? to bys wiedzia?a czy warto. Heh Pozdr, :)
Dodane 2010-02-10 20:35:40
Temat zadania: streszczenie !!!!!!!!!!!!
Akcj? ksi??ki "Romeo i Julia" rozpoczyna sprzeczka s?ug z domu Kapuletw i Montekich. Przybyli na miejsce Benvolio i Tybalt przy??czaj? si? do awantury. Bjk? przerywa na szcz??cie ksi??? Eskalus. Ostrzega ich, ?e je?li jeszcze raz si? to
Dodane 2010-02-10 20:24:01
Temat zadania: Ocena wrze?nia 1939r.:)
Pierwszego wrze?nia 1939 roku wojska niemieckie wkroczy?y na nasze ziemie rozpoczynaj?c tym atakiem II Wojn? ?wiatow?. Polski si?y zbrojne licz?ce oko?o 1 miliona ?o?nierzy stara?y si? powstrzyma? agresora niemieckiego w sile oko?o 1,8 mi
Dodane 2010-02-10 20:07:10
Temat zadania: j.polski-kartka z pami?tnika :)
Kartka z pami?tnika Robinsona Cruzoe Bezludna Wyspa, 28.11 Ca?y tydzie? wypoczywa?em po
Dodane 2010-02-10 19:56:36
Temat zadania: Epos
Epos- gatunek epicki - Rwnolegle ukazane s? wydarzenia w ?wiecie bogw i ludzi. Ka?de wa?ne wydarzenie w ?wiecie ludzi odbywa si? przy udziale bogw. Ale ostatecznie o wszystkim decyduje przeznaczenie.
Dodane 2010-02-10 15:07:14
Temat zadania: Pr?dko??...
Przecie? to bez liczenia mozna powiedziec ?e jad?c do Warszawy jecha? szybciej ze wzgl?du na czas, przyjecha? o 30 miut szybciej
Dodane 2010-02-10 15:00:00
Temat zadania: Opis t?czy :):):)
Opis t?czy Pewnego razu po d?ugiej niepogodzie zza chmur zacze?o ?wiecic s?o?ce. Wtedy przez okno ujrza?am na zachmurzonym niebie kszta?t p?- obr?czy
Dodane 2010-02-10 12:41:55
Temat zadania: Geometria - twierdzenie Pitagorasa
A mi wysz?o ca?kiem co innego niz wam
Dodane 2010-02-10 12:15:36
Temat zadania: Polski kl.6 ^ ^ pomocyyy !!!
Jak kto? Ci ma pomc jak nikt Ci? nie zna. Pozdr, :)
Dodane 2010-02-09 21:25:58
Temat zadania: polski wa?ne ( napiszcie sobie to w googlach i wam do tego t
Nie wiem o co ci chodzi, sprecyzuj swoje zadanie dok?adniej. Pozdr, :)
Dodane 2010-02-09 21:04:35
Temat zadania: Myd?a nierozpuszczalne
myd?o wapniowe i metali ci??kich (nierozpuszczalne w wodzie, stosowane do produkcji smarw i napalmu) Twardo?? wody, w?a?ciwo?? wody wynikaj?ca z obecno?ci w wodzie sk?adnikw mineralnych, g?wnie
Dodane 2010-02-09 20:48:40
Temat zadania: Histeria Dam 6
Przyczyny Powstania listopadowego: - ruchy niepodleg?o?ciowe w Europie(odzyskanie niepodleg?o?ci przez Grecj?, rewolucja we Francji, powstanie narodowe Belgw przeciw Holendrom i odzyskanie niepodleg?o?ci przez Belgi?); - kry
Dodane 2010-02-09 20:46:26
Temat zadania: jak bateria elektryczna ulepszy?a ?ycie????
mia?a ogromne znaczenie dla rozwoju wsp?czesnej fizyki. Umo?liwi?o dokonywanie p?niejszych wynalazkw, otwieraj?cych now? epok? w dziejach ludzko?ci - epok? elektryczno?ci. Bateria by?a pierwszym sztucznym, ?rd
Dodane 2010-02-09 19:41:51
Temat zadania: U?ó? zdania z podanymi s?owami...
Lud: W?adca patrzy na swj lud. Ld: Na lodowisku jest sztuczny ld. Ka?e: Mama ka?e mi posprz?ta? pokj. Karze: Powiniene? poddac si? jak najszybciej karze. Ma??:
Dodane 2010-02-09 19:40:15
Temat zadania: U?ó? zdania z podanymi s?owami...
Lud: W?adca patrzy na swj lud. Ld: Na lodowisku jest sztuczny ld. Ka?e: Mama ka?e mi posprz?ta? pokj. Karze: Powiniene? poddac si? jak najszybciej karze. Ma??: Nie s?ysza?
Dodane 2010-02-09 19:02:37
Temat zadania: bezludna wyspa!!!!
Lustro: Do rozpalenia ogniska gdzy jest s?o?ce, Agrafka: do spi?cia porwanego ubrania Puszka po konserwie: Po wyczyszczeniu mozna co? w niej podgrzac, Okulary: do obrania na nos ?eby s?o?ce n
Dodane 2010-02-09 18:35:27
Temat zadania: jednostki
1 kB = 1024 B (kB - kilobajt) 1 MB = 1024 kB (MB - megabajt) 1 GB = 1024 MB (GB - gigabajt) 1 TB = 1024 GB (TB - terabajt) 1 PB = 1024 TB (PB - petabajt) 1 EB = 1024 PB (EB - eksabajt) 1 ZB = 1024 EB (ZB - zettabajt) 1 JB = 1024 ZB (JB - jo
Dodane 2010-02-09 18:03:49
Temat zadania: Geografia
LUDNO?? ZAWODOWO CZYNNA: Zalicza si? do niej osoby wykonuj?ce prace, pracuj?c? zarobkowo (niezale?nie od wieku) oraz osoby poszukuj?ce pracy, chwilowo bezrobotne; STRUKTURA ZATRUDNIENIA W demografi
Dodane 2010-02-09 17:51:29
Temat zadania: Historia

Dodane 2010-02-09 17:49:21
Temat zadania: Historia
wpisz sobie w wikipedia.pl i tam znajdziesz wszystko na temat
Dodane 2010-02-09 15:18:07
Temat zadania: j.polski-list do istot rozumnych
ale o czym to ma by? ten list do istot rozumnych?
Dodane 2010-02-09 14:58:34
Temat zadania: Strona do pobierania filmów
http://darmowefilmy.eu/ http://peb.pl/ http://www.filmowisko.net/ www.thepiratebay.org http://www.vorek.pl/ http://www.legalsite.pl/ http://www.seans24.pl/ jest troche tych stron
Dodane 2010-02-09 14:23:23
Temat zadania: WYPRACOWANIE
A ja bym to napisa? tak : Wraz z rodzin? mieszkam w Wasilkowie w domku jednorodzinnym. Moja rodzina sk?ada sie z 4 osb. Moi rodzice maj? po (np 37)lat. Tata jest z zawodu fotografem, interesuje si? motoryzacj? i sportem. Bardzo lub
Dodane 2010-02-09 11:56:13
Temat zadania: matma
zadanie 1 2x+5=12x 5=12x-2x Odp.b) x wynosi 2 5=10x/5 x=2 Zadanie 2 14y+25=25y +14 Odp. c) wynosi 1 25-14=25y-14y 11=11y/11 y= 1 Pozdr, :
Dodane 2010-02-09 11:27:22
Temat zadania: Recenzja ksi??ki :)
Profesor Karolina Lanckoro?ska jest ostatni? przedstawicielk? znakomitego rodu Lanckoro?skich z Brzezia. Urodzona w roku 1898, prze?y?a ca?y XX wiek , b?d?c ?wia
Dodane 2010-02-09 11:12:04
Temat zadania: napisz? zabawne opowiadanie zwi?zane z teatrem
Przychodzi Kowalski do teatru w (np. Warszawie ), ?eby obejrzec d?ugo oczekiwan? sztuk?. Podszed? do pani szatniarki i prosi ?eby powiesi?a jego p?aszcz: - Prosz? powiesi? mj p?aszcz. - mwi Kowalski - Nie powiesz?. Nie ma pan wie
Dodane 2010-02-09 10:43:37
Temat zadania: Szatan z siudmej klasy-list
Miejsce zamieszkania (np. Warszawa), 09.02.2010 Droga (imi? np. Aniu) Na wst?pie mojego listu chcia?abym ci poleci? niezwyk?? ksi??k? Kornela Makuszy?sk
Dodane 2010-02-09 10:26:38
Temat zadania: J. angielski
My room My room is rather big. The walls are orange, but the window and the door are brown. There is a big window in front of door. There are blue curtains in the window. Under the window there is a radiator. The desk is next to the windo
Dodane 2010-02-08 22:16:23
Temat zadania: J. Polski - lektura
,prawdomwna, ambitna, zdolna, pracowita, wra?liwa, impulsywna, konsekwenta, pomys?owa, uprzejma, szczera, irytuj?ca, wierna, wytrwa?a, otwarta, czasami konfliktowa, orginalna, Pozdr, :)
Dodane 2010-02-08 22:04:00
Temat zadania: J. Polski - ksi??ka
Bohaterka powie?ci Ania Z Zielonego Wzgrza jest ciekawym i wnikliwym portretem literackim. Autorka przedstawia j? w wieku 12 i 16 lat. Ksi??ka ukazuje wiele trudnych chwil okresu dojrzewania oraz negatywne i pozytywne cechy charakteru, uspos
Dodane 2010-02-08 22:00:16
Temat zadania: Ksywka for me !!
jakie? zdrobnienia / zgrubienia sobie we? typu : Agulec, Aga, Agulec, agunia, Agula
Dodane 2010-02-08 21:55:50
Temat zadania: J.Angielski-charakterystyka Paris Hilton
There is one of most popular known form in the world Paris Hilton. It has given birth in 1981 year in new york 17 february sie. Sign of zodiac -Aquarius. Has 1.71 cm of incrementation (growth) and hair fair. There is father Richard Hilton, but
Dodane 2010-02-08 21:44:10
Temat zadania: j.polski - przys?owia
Jakie jab?ko, taka skrka, jaka matka, taka crka. Jaka ziemia, taka gra, jaka matka, taka cra. Jaka matka, taka crka. M?dra matka dba o sw? crke. m?drej mamie ma?o 2 crki. Bieda i nadzieja to matka i c
Dodane 2010-02-08 19:51:48
Temat zadania: Opis s?awn? kobiete
Maria Sk?odowska Curie Urodzi?a si? 7 listopada 1867 roku w Warszawie. By?a najm?odsza spo?rd pi?ciorga dzieci pa?stwa Sk?od
Dodane 2010-02-08 19:45:21
Temat zadania: hista-zabory
We wszystkich trzech zaborach nast?pi?o kilka g?wnych kierunkw przemian. I tak te? w rolnictwie: ca?kowita zmiana dotychczasowego sposobu uprawy ch?? powi?kszenia ilo?ci uprawianych ziem ch?? stosowania nowocze?niejszej
Dodane 2010-02-08 19:41:46
Temat zadania: hista-zabory
A to ma byc razem wszyscy zaborcy opisani, czy kazdy z osobna??
Dodane 2010-02-08 19:40:42
Temat zadania: hista-zabory
A to ma byc razem wszyscy zaborcy opisani, czy kazdy z osobna??
Dodane 2010-02-08 19:16:13
Temat zadania: Matematyka
o 88 minut .