przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


darcia97 - profil użytkownika

Nick: darcia97
Ilość odp: 47
Śr. ocena: 3+
Śr. wystawiana: 3+
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomość

Zadania tego użytkownika
Dodane przez darcia97, 2010-10-11 17:07:00, ilość odpowiedzi: 0
must/musn`t
Napisz zasady obowiazujace w twoim domu (jakie kolwiek tylko oczywiscie po angielsku) z u?yciem m
Przedmiot: J. angielski, Gimnazjum
Dodane przez darcia97, 2010-05-10 19:31:59, ilość odpowiedzi: 2
Angielski- na jutro !
Dopasuj odpowiedzi np.1d 1. O often feel tired. 2.I`ve got very bad marks at scho
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez darcia97, 2010-03-24 18:29:17, ilość odpowiedzi: 3
Pilne! dam sze??!
Napisz defincje wyczerpuj?ce o p?ycie dvd, cd-rom,, dvd rv, dvd r. Prosze o szybkie odpow
Przedmiot: Informatyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez darcia97, 2010-02-15 17:05:09, ilość odpowiedzi: 2
Angielski-pilne
Jak napisa? pytania o pogod? i dni tygodnia?
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez darcia97, 2010-02-12 18:52:10, ilość odpowiedzi: 1
Angielski dam 6
W jakim czasie napisac opis: dnia,rodziny,wygl?du, list nieformalny. Napiszcie mi jeden p
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez darcia97, 2010-02-09 14:08:09, ilość odpowiedzi: 7
Przyroda-ptaki
Npisz, jakie funkcje pe?nia pira ptakw?
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez darcia97, 2010-02-08 19:01:48, ilość odpowiedzi: 2
Matematyka

Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez darcia97, 2010-02-08 11:01:22, ilość odpowiedzi: 2
Matematyka-ostros?upy
Odpowiedz TAK lub NIE. a)Czy ostros?up mo?e mie? 9 kraw?dzi? b)Czy ostros?up mo?e
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa

Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2010-10-11 17:21:31
Temat zadania: religia
Obowi?zki jako chrze?cijanin to: chodzenie do ko?cio?a, modlitwa rano i wieczorem, chodzenie na lekcje religii jako ucze?: dobre uczenie si?, grzczne zachowywanie sie lekcjach, pomaganie s?abszym kolegom
Dodane 2010-05-10 20:48:09
Temat zadania: matma
12,25 minut
Dodane 2010-02-27 19:31:50
Temat zadania: muzyka(?atwe)
najni?szy g?os-bas najwy?szy g?os-sopran
Dodane 2010-02-24 18:58:47
Temat zadania: MUZYKA-?ATWE
do-dom re-reks mi-mid fa-fasola sol-solo la-lalka si-siano do-doktor
Dodane 2010-02-24 18:56:12
Temat zadania: Jednostki
5 ha=50000m2
Dodane 2010-02-22 17:33:48
Temat zadania: ...pOLSKI
dziatki-dzieci pacierz-pacirek litania-litanija ku (np.miastu)-w stron? miasta Mam tylko cztery przyk?ady.
Dodane 2010-02-22 17:25:12
Temat zadania: Biologia
torfowiec ,bielistka, p?onnik Te s? najbardziej znane.
Dodane 2010-02-22 15:10:20
Temat zadania: Matma :( pomocy !
46 stopni r?nicy.
Dodane 2010-02-18 19:34:41
Temat zadania: U?amki-pisz? literami
15 i 1/4 - (9 i 3/4 + 2 i 3/4)= 15 i 1/4 - 11 i 5/4= 15 i 1/4 - 12 i 1/4= 3
Dodane 2010-02-18 14:52:09
Temat zadania: J.polski
Ciamcia, jeden z g?wnych bohaterw znajduje zeszyt z r?nymi transakcjami. Jego uwag? przyku? napisany, drukowanymi literami wpis: SPONAA ? 47 z? 10 gr. Ch?opiec zamy?li? si? melancholijnie, po czym zacz?? opowiada? o tym sk?d si? wzi??o to
Dodane 2010-02-17 20:09:28
Temat zadania: pilne
"Pier?cie? i r?a" to adaptacja w formie musicalu powie?ci wiktoria?skiego pisarza Williama M. Thackeraya (1811-63), klasyka nurtu realistycznego ("Ksi?ga snobw", "Targowisko pr?no?ci"). Muzyk? na?laduj?c? rockowe rytmy i sentymentalne stare prz
Dodane 2010-02-17 20:05:37
Temat zadania: dzi?oby
1. Marzenia Robinsona o wyprawie za morze. 2. Zakazana wyprawa Robinsona z Williamem. 3. Rozbicie statku. 4. Podr? z kapitanem Smithem. 5. ?mier? kapitana Smitha, przej?cie jego maj?tku pr
Dodane 2010-02-17 20:04:11
Temat zadania: Przyroda temat wody...
W wodach o ma?ej g?ebokosci lepiej jest zwierz?tom ?y? i ro?linom poniewa? ?atwiej maja zdobywa? pokarm i dochodzi wi?cej ?wiat?a, ale niektre ryby i ro?liny s? w?a?nie przystosowane sa do g?ebokich wd. Tak samo jest z zasoleniem. Dla organizmw
Dodane 2010-02-17 19:58:49
Temat zadania: Technika - krzy?ówka
Technika- nauka zajmuj?ca sie technicznymi rzeczami. Gospodarka- Duzo osb na wsi j? prowadzi. Wyroby- moga by? cukiernicze Skra- Robione s? z niej p?aszcze.
Dodane 2010-02-16 18:44:10
Temat zadania: Zadanie domowe
pa?stwo-kraj brzeg-pocz?tek rozmawia?-mwi?, gada? a sadzawki nie wiem;)
Dodane 2010-02-16 18:41:26
Temat zadania: Polski
hokej;** ________
Dodane 2010-02-12 18:53:08
Temat zadania: matma
2500 + 200 000 = 202 500
Dodane 2010-02-12 18:47:45
Temat zadania: Matematyka
8*8=64 haha
Dodane 2010-02-11 20:53:00
Temat zadania: ZRÓ?NICOWANIE REIONALNE POLSKI
Gwara, gwara ludowa, gwara terytorialna - terytorialna odmiana j?zyka, mowa ludno?ci (zw?aszcza wiejskiej) na okre?lonym terytorium, wyodr?bniona z j?zyka oglnego i gwar s?siaduj?cych poprzez odr
Dodane 2010-02-11 20:00:57
Temat zadania: polak
Opowiadanie Fryderyk Chopin (1810-1849), kompozytor i pianista polski. Urodzony w ?elazowej Woli, by? synem Justyny z Krzy?anowskich i Miko?aja Chopina, nauczyciela pochodz?
Dodane 2010-02-11 19:56:20
Temat zadania: polak
mi?y (ch?opiec)-liczba-pojedy?cza, mianownik, rodzaj m?ski ulubione (piosenki)-liczba mnoga, mianownik, rodzaj niemeskoosobowy d?ugich (w?osw)- liczba mnoga, dope?niacz, rodzaj niemeskoosobowy ?adnemu (psu)- liczba pojedy?
Dodane 2010-02-11 19:41:19
Temat zadania: polski
Groteska kategoria estetyczna, charakteryzuj?ca si? po??czeniem w jednym dziele (literackim, plastycznym, muzycznym, tanecznym, dramatycznym itp.) jednocze?nie
Dodane 2010-02-11 19:37:23
Temat zadania: matma plis dam 6 na serio
899999006786823
Dodane 2010-02-11 14:55:01
Temat zadania: REFERAT. !!! ;> Nie z wikipedia i nie z wikimedi
http://www.chopin.info.pl/show.php?DOC=zycie na tej stronie jast du?o informacji
Dodane 2010-02-11 14:39:18
Temat zadania: pomuzcie mam to na jutro
Tydzie? temu by?y moje urodziny. Bardzo mocno je prze?y?em, poniewa? moi rodzice zorganizowali mi prawdziw? imprez?. Przyszli wszyscy moi znajomi i dali mi pi?kne prezenty. Super sie bawilismy. Strasznie ?a?owa?am, ? e musieli tak wcze?nie i??. By
Dodane 2010-02-10 19:18:18
Temat zadania: wyja?nij znaczenia wyrazów
Znaczenie znajdziesz w s?owniku j?zyka polskiego.
Dodane 2010-02-10 19:09:31
Temat zadania: zadanie 8
Ale w czym chcesz, ?eby ci pomc?
Dodane 2010-02-10 19:08:19
Temat zadania: Matematyka
2*2+2=6
Dodane 2010-02-10 19:06:55
Temat zadania: Zadanie z polskiego
Og?oszenie! Chcia?em powiadomi?, ?e w dniu 6 czerwca o godzinie 10 dwoje dzieci Sta? lat 14 i Nel lat 8 wysz?y z domu i do tej pory nie wrci?y. Prosz? je?eli ktos cos wie na ich temat pr
Dodane 2010-02-10 15:33:51
Temat zadania: Opis t?czy :):):)
Pewnego s?onecznego dnia wysz?am na dwr z psem na spacer. Spojrza?am na niebo i ujrza?am piekn? kolorow? tecze. Nigdy tekiej barwnej t?czy nie widzia?am. By?am zachwycona. Wyj??am komrke i zrobi?am temu pi?knemu zjawiskowi kilka zdj??. Potem opo
Dodane 2010-02-09 17:06:11
Temat zadania: Religia- zadadankO:::
My?l?, ?e modlitwa bedzie wys?uchana z kazdej postawy, ale najlepiej kl?cze? i mie? z?o?one r?ce lub przynajmniej sta?.
Dodane 2010-02-09 17:02:51
Temat zadania: pod trzema zaborami
http://www.sciaga.pl/tekst/11816-12-czy_polacy_stracili_wiek_xix moze na tej stronie cos znajdziesz
Dodane 2010-02-09 16:59:34
Temat zadania: Super ksywki <33
patryk-patrykus pawe?-pawo bartek-bartas xDDD
Dodane 2010-02-09 16:51:16
Temat zadania: Matma..;/
Chyba 1 kilometr.
Dodane 2010-02-09 16:42:10
Temat zadania: U?amki WA?NE !!!
a)3:4=0,75 6:5=1,2 10:12=0,83333333 25:11=7,72727273 40:12=3,33333333 b)4 jedenaste-2,75 11 trzynastych-1,18181818 8 pierwszych-8 17......-16,1764706 91 smych-11,37
Dodane 2010-02-09 16:26:59
Temat zadania: U?amki WA?NE !!!
Ale u?amki dziesi?tne?
Dodane 2010-02-09 16:25:07
Temat zadania: polski- podmioty
szeregowy-Lipy, d?by, brzozy, sosny rosn? w polskich lasach. domy?lny-Ty poczekaj, a ja pjd?. logiczny-Jolki nie ma
Dodane 2010-02-09 16:05:59
Temat zadania: opowiadanie
W staro?ytno?ci igrzyska olimpijskie by?y du?? rozrywk? dla ludzi, a dla niektrych jedyn?. Na ten czas Olimpia stawa?a sie kulturalnym i sportowym miastem. Miejsce igrzysk by?o rwnierz miejscem kultu religi greckie A dzisiaj jaka maja ro
Dodane 2010-02-09 14:04:07
Temat zadania: Szatan z siudmej klasy-list
Droga .......! Na wstepie mojego listu gor?co Ci? pozdrawiam. Ostatnio na lekcji j?zyka polskiego omawiali?my lektur? ,,Szatan z sidmej klasy" i chcia?am Ci? do niej zach?ci?. Jest to bardzo ?mieszna i pouczaj?ca lektura. Bardzo
Dodane 2010-02-08 19:55:29
Temat zadania: Opis s?awn? kobiete
Wi?cej na http://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Konopnicka
Dodane 2010-02-08 19:54:10
Temat zadania: Opis s?awn? kobiete
Maria Konopnicka: Urodzona 23 maja 1842 roku w Suwa?akach, zmar?a 8 pa?dziernika 1920 roku w Lwowie. By?? crk? Jzefa Wasi?owskiego i Scholastyki z Turskich. Konopnicka wysz?a za m?? we wrze?niu
Dodane 2010-02-08 19:41:18
Temat zadania: hista-zabory
W XIX wieku mamy do czynienia z zachodz?cymi na ogromn? skal? zmianami w gospodarce a tym samym i spo?ecze?stwie wielu pa?stw. Przemiany nast?pi?y przede wszystkim w technologii i skali wytwarzania produktw oraz sposobie handlowania nimi. W
Dodane 2010-02-08 18:58:08
Temat zadania: Przyroda
Nie jestem pewna,ale chyba dlatego, ?e jest tam du?o puszczy, lasw, rzek, a ma?o jest blokw, fabryk. Chyba dlatego.
Dodane 2010-02-08 10:45:57
Temat zadania: przyroda- budowa pantofelka
-wodniczka od?ywcza, -wodniczka t?tnica, -gardziel, -perystom, -makronukleus, -mikronukleus, -cia?ka podstawowe -rz?sek
Dodane 2010-02-08 10:38:25
Temat zadania: J.angielski
Niewiem dok?adnie co to znaczy, ale chyba chodzi o to: Niebo wysokie w przed londy?sk? powietrzna linie nie mo?e dzieli? polsk? lini? lotnicz? na autobus w 2090 latach. Troch? to bezsensu no ale jest.
Dodane 2010-02-07 20:26:59
Temat zadania: Dam ka?demu 6 !!! ~~ ^^
Najlepiej jest chodzic do kogo? na nauk?, ale nie w grupach tylko osobno. Ale musisz du?o czasu po?wieca? na nauk? tego przedmiotu i robi? dodatkowe ?wiczenia.
Dodane 2010-02-07 20:16:14
Temat zadania: przyroda
prchnica;*