przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


user_1 - profil użytkownika

Nick: user_1
Ilość odp: 146
Śr. ocena: 4
Śr. wystawiana: 4
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomość

Zadania tego użytkownika
Dodane przez user_1, 2010-03-18 15:59:30, ilość odpowiedzi: 0
...
Znacie mo?e jakie? strony z przyk?adowymi arkuszami maturalnymi z matematyki, ale oprcz tej z li
Przedmiot: Inne :), Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-03-16 18:30:52, ilość odpowiedzi: 0
matematyka
1. W uk?adzie wsp?rz?dnym na p?aszczy?nie zaznaczono punkty A=(-4,0) i B=(12,0). Wyznacz wszystk
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-03-16 18:23:38, ilość odpowiedzi: 0
matematyka
1. Przek?tna sze?cianu o kraw?dzi 9?2 cm ma d?ugo??? 2. Je?eli w ostros?upie prawid?owym
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-03-13 11:09:58, ilość odpowiedzi: 1
Pytania
Prosz? o odpowied? na pytania poni?ej, tak w 2dwch trzech zdaniach. Za ka?da odpowied? dam od 4-
Przedmiot: J. angielski, Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-03-11 14:48:09, ilość odpowiedzi: 0
matma
W ogrodzie zaprojektowano fontann?, z ktrej tryskaj?ce krople wody poruszaj? si? po torach danyc
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-03-11 14:44:46, ilość odpowiedzi: 0
funkcja
Dana jest funkcja kwadratowa f(x)= ax +bx+c. Wyka?, ?e je?li: f(1)=0, f(2)= 1 i f(3) = 4, to f(x
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-03-11 14:42:23, ilość odpowiedzi: 0
funkcje
Dana jest funkcja f okre?lona wzorem f(x)= -x +bx+c. Znajd? wsp?czynniki b i c, wiedz?c, ?e fun
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-03-11 14:40:06, ilość odpowiedzi: 0
matma
Szeroko?? dywanu jest o 5m mniejsza od d?ugo?ci tego dywanu. Jakie wymiary ma dywan, je?eli jego
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-03-11 14:35:37, ilość odpowiedzi: 1
matma
Okono ma kszta?t prostok?ta zako?czonego ju gry p?kolem. Jaka powinna by? podstawa prostok?ta,
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-03-11 14:31:46, ilość odpowiedzi: 1
funkcje
Napisz rwnanie prostej przechodz?cej przez punkt A=(-2,3) i nachylonej do osi OX pod k?tem ?=30
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-03-08 15:32:06, ilość odpowiedzi: 0
rachunkowo??
Musz? napisa? na min.2 strony wypracowanie na temat : Rachunkowo?? w ?yciu cz?owieka. Potrzebna c
Przedmiot: Przedsi?biorczo??, Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-03-07 10:22:22, ilość odpowiedzi: 3
Dam 6
http://math.kosnet.pl/Klasa3/3e/Matura/03_Wyrazenia_algebraiczne.pdf Zadanie 6 z zada? ot
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-03-07 10:16:23, ilość odpowiedzi: 1
!!!
Jeden kilogram truskawek kosztuje t z?otych, a jeden kilogram czere?ni jest o 1,50 z? dro?szy. Ku
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-03-07 10:14:50, ilość odpowiedzi: 2
wyrazenie wymierne
Skr? podane wyra?enie wymierne : x+5x-x-5 / x+4x-5
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-03-07 10:13:31, ilość odpowiedzi: 1
wyra?enia wymierne
Okre?l dziedzin? wyra?enia 3x(do pot?gi 4) -27/ x-3 i sprowad? je do najprostszej postac
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-03-06 13:53:08, ilość odpowiedzi: 3
...
Jeden z prostok?tw ma boki d?ugo?ci n-n i n-1 drugi n-n i n-1 gdzie n jest
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-03-06 13:39:59, ilość odpowiedzi: 1
!!!
Wyra?enie (-2/x (pierwiastek 4 stopnia)?xy) zapisz w postaci Ax (do pot?gi: p)y(do pot?
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-03-06 13:20:03, ilość odpowiedzi: 2
matma
Sprawd?, czy poni?sza rwno?? jest to?samo?ci? : 7(x-2)-4(x+3)(x-3)= 3x+22
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-03-03 15:35:07, ilość odpowiedzi: 0
pilne
Opisz pi?? r?nych postaci przekraczaj?cych granic? moralno?ci w "granicy" Z.Na?kowskiej
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-03-02 20:27:51, ilość odpowiedzi: 0
Funkcje. Dam 6
1. Funkcja wyk?adnicza okre?lona wzorem y=100 do pot?gi X nie przyjmuje warto?ci rwnej:
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-02-26 17:58:16, ilość odpowiedzi: 2
Arkusz 2
1. Oblicz (9(do pot?gi) -1 * 27 (do pot?gi)-2 * ?9(dziewi?tka pod pierwiastkiem jeszcze d
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-02-26 17:47:52, ilość odpowiedzi: 1
Matema , arkusz...
1. W banku umieszczona kwot? 1000 z? na 2% w stosunku rocznym, przy czym odsetki s? dopisywane co
Przedmiot: Matematyka, Szkoła wyższa
Dodane przez user_1, 2010-02-26 16:08:52, ilość odpowiedzi: 0
!!
Zamie? u?amek okresowy 2,3(4) na zwyk?y
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-02-25 19:57:25, ilość odpowiedzi: 0
!!!
Na czym polega tragizm Marka Edelmana w ksi??ce "Zd??y? przed Panem Bogiem" ? Najkrcej j
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-02-25 14:18:09, ilość odpowiedzi: 0
Polski
Mam napisa? na min. dwie strony w zeszycie wypracowanie na temat : Ktra z kobiecych post
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-02-24 17:22:49, ilość odpowiedzi: 0
"granica" na jutro!!
Potrzebuje wyczerpuj?ce informacje oczywi?cie poparte cytatami na temat Joasi Go??bskiej i jej m?
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-02-21 17:24:22, ilość odpowiedzi: 1
Na JUTRO
Wyznacz oglny wyraz ci?gu (an), je?li suma n pocz?tkowych jego wyrazw wyra?a si? wzorem Sn= 3n
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-02-21 17:23:00, ilość odpowiedzi: 3
Na jutro
Trzy banki podaj? r?ne informacje o stopie oprocentowania: Bank A: u nas oprocentowanie
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-02-20 21:32:17, ilość odpowiedzi: 1
MATMA
1. Rozwwi?? nierwno?? 1/2|x+4| ? 5 2. Wyznacz pole trjk?ta rwnobocznego, ktrego wysok
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-02-20 21:23:15, ilość odpowiedzi: 0
matma!!
1. Prosta o rwnaniu y=a ma dok?adnie jeden punkt wsplny z wykresem funkcji kwadratowej f(x) = -
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-02-20 21:20:59, ilość odpowiedzi: 1
wartosc bezwzgledna
Wyra?enie 2|2-x|+x dla x > 2 ma warto?? a) -x +4 b) 3x - 4 c) 1 d
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-02-20 21:19:21, ilość odpowiedzi: 1
matma
Drzewo o wysoko?ci 12 m rzuca cie? o d?ugo?ci 25 m. Miara k?ta tworzy promie? s?oneczny z powierz
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-02-17 19:47:12, ilość odpowiedzi: 1
polski na jutro !!!!
potrzebuje opis mitu o szklanych domach z przedwio?nia. Opis, na czym poleg i jego realizacja, ja
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-02-15 20:21:23, ilość odpowiedzi: 1
matematyka!
Znacie mo?e darmowe strony video przygotowuj?ce do matury z matematyki ?
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-02-08 09:49:57, ilość odpowiedzi: 3
geometria ... !
Punkty A(-9, -3) i B(5,5)s? wierzcho?kami trjk?ta prostok?tnego ABC w ktrym AB jest przeciwpros
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-02-08 09:47:44, ilość odpowiedzi: 1
Matma...
1. R?nica miar dwch s?siednich k?tw wewn?trznych rwnoleg?oboku jest rwna 30 stopni. k?t rozw
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-02-08 09:40:26, ilość odpowiedzi: 1
matema !!
1.okr?g opisyna na trjk?cie rwnobocznym ma promie? rwny 6. wysoko?? tego trjk? jest rwna?
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-02-07 17:02:15, ilość odpowiedzi: 1
Prostok?t
Dany jest prostok?t o bokach a i b oraz prostok?t o bokach c i d. D?ugo?? boku c to 90% d?ugo?ci
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-02-07 16:58:28, ilość odpowiedzi: 1
!!! Pomó?cie
Za wynaj?cie autobusu na wycieczk? uczniowie kalsy IA mieli zap?aci? 1800 z?otych. Poniewa? 4 ucz
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-02-07 16:56:21, ilość odpowiedzi: 1
ci?gi
Ci?g (a,b,c) jest arytmetyczny i a+b+c+=33. Ci?g (a,b+3,c+13) jest geometryczny. oblicz a, b, c
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-02-07 16:54:12, ilość odpowiedzi: 1
sze?cian
suma d?ugo?ci wszystkich kraw?dzi sze?cinu jest rwna 24. obj?to?? tego sze?cianu jest rwna?
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-02-07 16:35:07, ilość odpowiedzi: 1
ostros?up
Podstaw? ostros?upa ABCS jest trjk?t rwnobczny ABC o boku d?ugo?ci 8. Punkt D jest ?rodkiem kra
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-02-07 16:32:24, ilość odpowiedzi: 0
prawdopodobienstwo
Rzucay dwa razy symetryczn?, sze?cienn? kostk?, ktorej jedna ?ciana ma jedno oczko, dwie ?ciany m
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez user_1, 2010-02-07 16:25:25, ilość odpowiedzi: 2
!!
Do zbiornika o pojemno?ci 700 [m sze?ciennych] mo?na doprowadzi? wode dwiema rurami. w ci?gu jedn
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia

Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2010-03-20 13:35:12
Temat zadania: Jak usun?? konto??
nie odpisuje, bo tez chc? usun??, napisa?am kilka dni temu i nie ma odpowiedzi
Dodane 2010-03-18 20:28:51
Temat zadania: Matematyka
a= (2a-3)(2a+3) a= 4a+6a-6a-9 a=4a-9 -3a+9=0 -3(a-3)=0 -3(a-?3)(a+?3)=0 Odp: a=?3 lub a= -?3
Dodane 2010-03-17 20:03:47
Temat zadania: Matematyka, liceum, ci?gi
a) Znajdz a4, je?li a10=24 i iloraz wynosi q=?2 an=a1 *q do pot?gi n-1 a10=a1*q9 24= a1*(?2) do pot?gi 9 24=a1* 16?2 /:16?2 24/16?2=a1 3/2?2 *?2/?2=a1 3?2/4=a1 a
Dodane 2010-03-15 22:57:15
Temat zadania: niemiecki - pory roku
Lato jest moj? ulubion? por? roku, mi?dzy innymi, dlatego, ?e jest to czas, w ktrym jeste?my wolni od szko?y. Wszystko jest kolorowe, s?o?ce ?wieci promieniami, ktre nape?niaj? cz?owieka pozytywn? energi? i od razu ma si? ochot? na zabaw?. Na zi
Dodane 2010-03-15 22:45:52
Temat zadania: Opis wiOsny pO niemiecku . !
Wiosna zaczyna si? 22 marca ,a ko?czy 22 czerwca.Wtedy ?wiat budzi si? po zimowej drzemce,topnieje ?nieg,ptaki zaczynaj? weso?o ?piewa?,wrci?y ju? z ciep?ych krajw i buduj? gniazda , a zwierz?ta wychodz? ze swoich zimowych norek.S?o?ce zaczyna m
Dodane 2010-03-15 22:40:04
Temat zadania: niemiecki -opis
?atwiej by by?o, jakby? napisa?a po polsku... T?umaczenie na polski: Mj przyjaciel ma na imi? Dawid. Jest w moim wieku. Ma krtkie, br?zowe w?osy i br?zowe oczy. Jest wysoki i szczup?y. Dawid uwielbia pi?k? no?na. Ale trenuje kosz
Dodane 2010-03-15 22:28:38
Temat zadania: Matematyka - Rozwi?? równanie:
1/5(5x-4)=4-x x-4/5=4-x x+x= 4+4/5 2x= 4i 4/5 2x= 24/5 :2 x= 12/5 x= 2 i 2/5
Dodane 2010-03-14 15:21:35
Temat zadania: Religia.. Pilne ;)
Pan Jezus pociesza p?acz?ce Niewiasty Patrz? na coraz wi?ksze cierpienie rysuj?ce si? na Twojej twarzy i z oczu p?yn? mi ?zy. ?zy, ktre ostatnio tak cz?sto mi towarzysz?- przy pora?kach, pr
Dodane 2010-03-14 15:19:42
Temat zadania: Równania i nierówno?ci
a)4x+5=3x+9 x=4 b)6w+3-2w+15 a to chyba zle napisalas c)5z-4=3z+1 2z= 5/:2 z=5/2 z=2 i 1/2
Dodane 2010-03-14 15:18:25
Temat zadania: Równania i nierówno?ci
a)4x+5=3x+9 x= 4 b)6w+3=2w+15 4w= 12/ :4 w=3 c)5z-4=3z+1 2z= 5/:2 z=5/2 z=2 i 1/2
Dodane 2010-03-14 15:17:04
Temat zadania: Stacje drogi krzy?owej
STACJA I - Pi?at wydaje wyrok na Jezusa Pi?at musia? podj?? decyzj?. Od jednego jego zdania zale?a? los Jezusa. Mg? Mu da? wolno?? lub mg? Go pozbawi? ?ycia. M?odo?? to czas wchodzenia w ?wiat odpowiedzialno?ci.
Dodane 2010-03-14 14:00:21
Temat zadania: Wielomiany
a) w(x)= 5x(do pi?tej) - 10x + 5x= 5x(x4-2x+1)= 5x(x-1)(x-1) 5x=0/:5 x2-1=0 x=0 x2=1 x=1 lub x=-1 Odp: x1=0 , x2=1 lub -1, x3=1 lub -1 b) w(x)= -3x(do pi?tej) + 30x - 75x= -3
Dodane 2010-03-13 13:19:02
Temat zadania: wasale i seniorzy
Wasal mojego wasala nie jest moim wasalem" Oznacza?o to,?e je?li krl mia? swojego wasala, ktry z kolei mia? swoich wasali to ci ostatni nie podlegali krlowi, czyli de facto mogli wystapi? (np. zbrojnie) przeciw niemu. Duzo lepszy syst
Dodane 2010-03-13 13:09:18
Temat zadania: stany!
po?ecze?stwo ?redniowieczne nie by?o jednolite i dzieli?o si? na stany, czyli warstwy, ktre r?ni?y si? mi?dzy sob? pod wzgl?dem praw i obowi?zkw. W wi?kszo?ci pa?stw europejskich by?y to: -Rycerstwo - w ?redniowieczu warstw
Dodane 2010-03-13 11:51:29
Temat zadania: anglik pilne na jutro
My friend Her name is Monica(oczywi?cie mo?esz da? inne imi?) . Monica is tall and slim. It has long straight brown hair. Has brown eyes. It is very pretty. She is interested in basketball and doing photos. She is cheerful, optimistic, kind, frien
Dodane 2010-03-13 11:47:06
Temat zadania: angielski zadania
Tu jest t?umaczenie : Moja przyjaci?ka potrafi bardzo dobrze gotowa?. Anna umie gra? w koszykwk? i siatkwk?. Bardzo dobrze mwi po angielsku. Umie gra? na gitarze. Anna robi profesjonalne zdj?cia. Moja przyjaci?ka nie umie p?ywa?.
Dodane 2010-03-13 11:35:12
Temat zadania: matma
-20-11i3/4 :[7,6+ 9(-5/8)*16,8] -(-1i3/7) = -20 - 11,75 : [7,6 + 9* (-0,625) * 16,8] - (- 10/7)= -31,75: [7,6 + (-94,5) + 10/7= -31,75: (-86,9) +10/7 = -31 i 3/4 : (-86 9/10) +10/7 = -127/4* (-10/869) +10/7= 1270/ 4676 +10/7= 635/2338 + 3340
Dodane 2010-03-13 11:25:41
Temat zadania: matma
x- jab?ka y-gruszki 3x+4y=32 4x+2y=22/ *(-2) 3x+4y=32 -8x-4y= (-44) +_________________ -5x= -32 /:(-5) x= 32/5 x= 6,4 3*6,4+4y=32 19,2+4y=32
Dodane 2010-03-13 11:20:14
Temat zadania: procenty liczb %
a) 5% liczby 2+3 2 + 3 = 5/2 + 13/4= 10/4+13/4= 23/4 (z proporcji)
Dodane 2010-03-13 11:10:29
Temat zadania: muza>>>>>
Wrzuta: http://zrzuta.eu/index.php
Dodane 2010-03-08 22:08:46
Temat zadania: piosenka
lady gaga mo?e ktra? ci podejdzie Medina - You And I Shaun Baker feat Maloy - Give ciara_-_love_and_sex_and_magic_feat_justin_timberlake Katy Perry - I Kissed A Girl velvet - chemistry Nexx___Sy
Dodane 2010-03-08 22:05:37
Temat zadania: piosenka
avril lavigne-when you're gone Beyonce-No broken heart When I fall in love
Dodane 2010-03-08 22:02:26
Temat zadania: Piosenka:)
Sistars- sutra Kasia Wilk + Do kiedz jestem
Dodane 2010-03-08 22:01:03
Temat zadania: Ubiór zbyszka??
Jego ubir codzienny nie wyr?nia? si? zbytnio na tle innych strojw z tamtej epoki. Nosi? kaftan ze skry ?osia, do podr?y zak?ada? zbroj?, ale na specjalne okazje mia? co? w zanadrzu. By? to strj zdobyty na Fryzach: d?uga bia?a jaka haftowa
Dodane 2010-03-08 21:56:45
Temat zadania: z matmy plisss
a)x+5=10 x=5 b)5x+13=23 5x= 10 /:5 x=2 c)-x+2=8 -x= 6 /*(-1) x= -6 d)-5x+3+-12 -5x= -15 /:(-5) x=3 e)2(x+3)=10 2x +6=10 2x= 4 /:2
Dodane 2010-03-08 19:46:38
Temat zadania: Rozwi?? równania i sprawd? !
a). 6x+2x-10=3x+5 6x+2x-3x=10+5 5x=25/:5 x=3 Sprawdzenie: 6*3+2*3-10=3*3+5 18+6-10=9+5 14= 14 b). 12-4x+8=8x+2-3x -4x-8x+3x= -12-8+2 -9x= -18/:(-9)
Dodane 2010-03-08 15:38:57
Temat zadania: pomu?cie
Rafal
Dodane 2010-03-08 15:34:15
Temat zadania: pilne!!! Dam 6! Prosze Przet?umaczcie!
My name is Goshia. I live in Old Dzikov. I am 15 years and go up to 2 high school. My parents work on the farm. My brother Kazi far more to school in Yaroslavl last year. Iwona My sister works in a hospital as a nurse and has 3 children. I would l
Dodane 2010-03-08 14:28:07
Temat zadania: jak zrobic ten przyklad - napiszecie :)?z rownan?
i)0,6+x/2=x+1 /*2 1,2+x=2x+2 x-2x= 2-1,2 -x= 0,8 /*(-1) x= -0,8
Dodane 2010-03-08 14:26:22
Temat zadania: Jak zrobic ten przyklad - z rownan :) :)?
e) -2(2x-1)=x/3 -4x+2=x/3 /*3 -12x+ 6= x -12x -x= -6 -13x= -6 /:(-13) x= 6/13
Dodane 2010-03-08 14:25:02
Temat zadania: jak zrobic ten przyklad;)?poomozesz:D?
e) 3x-5/2-5x-1/10 = 0 /*10 30x- 25-50x -1=0 -20x-26=0 -20x= 26 /:(-20) x= - 26/20 x= -1 i 6/20 x= -1 i 3/10
Dodane 2010-03-08 14:22:16
Temat zadania: Wykona ktos te dzialania??
(2-x)(2+x), = 4+2x-2x-x= 4-x (3m-n)(3m+n), = 9m+ 3mn-3mn-n= 9m-n (x+3)(x-3),= x-3x+3x-9= x-9 (2b-a)(2b+a)= 4b+2ba-2ba-a= 4b-a
Dodane 2010-03-08 14:19:41
Temat zadania: WAZNE na jutro potegowanie wzory skruconego mnozenia
(x+2)2,= x+4x+4 (y-1)2,= y-2y+1 (2x+1)2,= 4x+4x+1 (a-2)2,= a-4a+4 (2b+1)2,= 4b+4b+1 (x+3)2, = x+6x+ 9 (a-1 druga)2,= a- a+ 1/4 (x+a)2= x+2xa+ a
Dodane 2010-03-07 10:33:28
Temat zadania: Dam 6
ale mi chodzi?o o zadanie krtkiej odpowiedzi ... tam dalej jestm, takie z zaznaczonym obszaremn
Dodane 2010-03-06 16:59:49
Temat zadania: matma
czyli to rwnanie trzeba tylko rozwiazac?
Dodane 2010-03-06 12:16:38
Temat zadania: matma wa?ne wi?c prosz? o pomoc.. ....
a) x+x-6 delta= b kwadrat -4ac delta= 1+ 24 delta = 25 ?delta= 5 x1= -b- ?delty/ 2a x1= -1-5/2 x1= -3 x2= -b + ?delty/2a x2= -1+5/2 x2= 2 (x+3)(x-2)=0
Dodane 2010-03-02 20:47:59
Temat zadania: WYRAZENIA ALGEBRAICZNE 6 KL
T TYGODNI TO....... DNI 7tY GODZIN TO........MINUT 60yA GODZIN TO...... SEKUND 3600aX TYGODNI I 6 DNI TO....... DNI 7x+6Z GODZIN I M MINUT TO .......... MINUT 60z + mX GODZIN I B MINUT TO......... SEKUND 36
Dodane 2010-03-02 16:37:16
Temat zadania: U?amki dziesi?tne mno?enie przez 10,100,1000...
12,2 x 10= 122 0,27x100= 27 0,08 x1000= 80 0,514 x 1000=514 17,3 x 1000=17300 0,07 x 1000=70 6,3 x 100=630 17,22 x 10000=172200
Dodane 2010-03-01 20:47:27
Temat zadania: Liczby wymierne
(-4/3)*9(-75/100) - 4/3 (-4/3) * (-675/100) - 4/3 2700/300 -4/3
Dodane 2010-03-01 20:41:47
Temat zadania: Liczby wymierne
(-4/3)*9(-75/100) - 4/3 (-4/3) * (-675/100) - 4/3 2700/300 -4/3 9-4/3 ___________________= ________________________= ____________________= ________________= 1/9 - 8/10:8
Dodane 2010-03-01 20:31:52
Temat zadania: Matma, nierówno?ci PILNE!
a) 2x-1>9 2x>10/:2 x>5 x nale?y (5, +niesko?czono?ci) b) 10+x?7 x?-3 x nale?y
Dodane 2010-03-01 19:03:46
Temat zadania: matma prosze daje 6
hehe ... 1100 ;p
Dodane 2010-03-01 14:16:58
Temat zadania: ANGIELSKI OG?OSZENIE
A week ago I was in a language school in Britain in which I had lost my watch. Watch was blue, and a tiny girl. Will reward the finder of 200 money. With me every day can be contacted at 6 pm at the following telephone number: 221987346
Dodane 2010-03-01 14:11:35
Temat zadania: Przyroda -doko?cz zdanie
Warszawa le?y na nizinie Mazowieckiej
Dodane 2010-03-01 14:08:55
Temat zadania: ?atwe zadanie !!!!!!!!!
Na du?ym ??tym li?ciu w czasie d?d?u Siedzia?a ?aba, czemu w?a?nie tu? Nie wiedzia? nikt I ?aba chyba te? nie wiedzia?a. Siedz?c ?u?a perz Kontemplowa?a deszcz... prze?uwaj?
Dodane 2010-02-28 13:16:54
Temat zadania: przeno?nia
Metafora, inaczej przeno?nia - j?zykowy ?rodek stylistyczny, w ktrej obce znaczeniowo wyrazy s? ze sob? sk?adniowo zestawione po to aby pokaza? ich podobie?stwo lub analogi?. W oglniejszym sensie, w rozumieniu nurtu my?lenia zwaneg
Dodane 2010-02-28 11:08:51
Temat zadania: angielski
Buffalo Bill (William Cody rzeczywistym) ?y? w latach 1846 by 1917. Mieszka? w zachodniej cz??ci USA, zgin??o buffallo jako pokarm dla pracownikw kolei. w 1870 Bu8fffalo Bil pracowa? z armii USA w wojnach z Indianami. Zacz?? by? s?awny i pojawi?
Dodane 2010-02-27 14:49:22
Temat zadania: Jednostki
5 ha = 50000 m
Dodane 2010-02-27 14:46:55
Temat zadania: Przyroda Sprawdzian
a skad masz pewno?c ze akurat bedziesz miala taki sam jak reszta ? musisz i tak i tak si? nauczy? wszystkiego...
Dodane 2010-02-27 14:45:16
Temat zadania: Imi? .
?w. Laura (Laurencja) z Ankony. (zm.w 303). By?a chrze?cija?sk? dziewic?, mieszkank? Ankony. Podczas fali terroru rozp?tanej przez cesarza Dioklecjana zgin??a ?mierci? m?cze?sk? w swym rodzinnym mie?cie
Dodane 2010-02-27 14:32:40
Temat zadania: Oblicz :.
a)-15:(-3)=5 b)-42:(-6)=7 c)48:(-6)=(-8) d)-54:9=(-6) g)0:(-9)=0 h)-21:0= nie da si?... j)0:(-14)=0 L)-8:(-4):(-2)= (-1) m)-24:(-2):3=4 n)36:(-3):4= (-3) o)
Dodane 2010-02-27 13:02:51
Temat zadania: Niemiecki- napisz po niemiecku
To masz przet?umaczy? czy co? Co lubi? je?? - Ich mag essen? Co potrafi? ugotowa? - Was kann ich kochen?
Dodane 2010-02-26 18:00:13
Temat zadania: Oblicz
a) -7*(-4)=28 b)-6*(-9)=54 c)6*(-8)=(-48) d)-7*(-12)=84 e)-5*13=(-65) f)9*(-4)=(-36) g)-2*(-3)*5=30 h)-4*3*(-6)=72 i)-1*(-5)*(-6)= (-30) j)9*(-3)*(-2)=54 k)
Dodane 2010-02-25 19:10:43
Temat zadania: KTO UMIE METODE PRZECIWNYCH WSPÓ?CZYNIKÓW?
3x+y=5 2x-y=0 +____________ 5x= 5 /:5 x=1 2*1-y=0 2-y=0 2=y x=1 y=2
Dodane 2010-02-25 19:08:51
Temat zadania: Równania i nierównania
zad 9 a)x= x-2 x-x= -2 0=-2 nie ma rozwi?zania b)2x=3x 2x-3x=0 -x=0 /* (-1) x=0 c)x+1= x-1 x-x= -1 -1 0=-2 nie ma rozwi?zania zad.10 a) 2+x= 1/
Dodane 2010-02-25 14:06:50
Temat zadania: Twierdzenie Pitagorasa
jedna przyprostok?tna do kwadratu + druga przyprostok?tna do kwadratu = przeciwprostok?tna do kwadratu
Dodane 2010-02-24 20:54:24
Temat zadania: Help. Dam 6 za madre odp.
Najlepiej znale?? sobie w internecie dobre ?wiczenia i ka?dego dnia po?wi?ci? te p? godziny i po?wiczy? :)
Dodane 2010-02-23 21:18:54
Temat zadania: Elo
no i nastepa ... czy wy nie znacie jaki? innych stron do dawania typu takich og?oszen ? ! ta strona s?uzy do rozwiazywania i dawania zadan , a nie robienia z tego jakiego? biura matrymonialnego !
Dodane 2010-02-23 16:27:44
Temat zadania: uk?ad ruwna?
{3x+2y=41 {5x-8y=17 2y= -3x +41 / :2 5x-8y=17 y= -3/2x + 41/2 5x- 8(-3/2 x + 41/2) =17 5x + 12x - 164 = 17 17x = 181/:17 x= 181/17 x= 10 ca?e i
Dodane 2010-02-23 16:22:59
Temat zadania: uk?ad ruwna?
{6x+7y=0 {-2x+3y=0 6x+ 7y=0 -2x= -3y /:(-2) 6x+7y=0 x= 3/2 y 6(3/2y ) + 7y=0 9y+7y= 0 11y = 0 /:11 y=0 x=3/2 * 0
Dodane 2010-02-23 16:20:42
Temat zadania: uk?ad ruwna?
{12y-x=9 {3y-0,3x=1 -x= -12y +9/ * (-1) 3y - 0,3x =1 x= 12y -9 3y - 0,3(12y -9) =1 3y - 3,6 y + 2,7 = 1 -0,6y = -1,7 -6/10 y = -1 ca?a i 7/10
Dodane 2010-02-23 16:15:11
Temat zadania: uk?ad ruwna?
{4x=-5y+10 {2x=6y+18/ :2 4x = -5y +10 x= 3y + 9 4(3y+9) = -5y +10 12y + 36 = -5y +10 17y = -26/:17 y= -26/17 x= 3* (-26/17)+9 x= -78/1
Dodane 2010-02-23 16:11:07
Temat zadania: uk?ad ruwna?
{x+4y=1 {x-8y=-1 x= -4y+1 -4y+1 -8y= -1 -12y = -2 /: (-12) y= 2/12 y= 1/6 x= -4 * 1/6 +1 x= -4/6 + 1 x= -2/3 +3/3 x= 1/3
Dodane 2010-02-23 16:08:40
Temat zadania: uk?ad ruwna?
d) {6x+2y=7 {9x-4y=0 2y = -6x +7 /:2 9x-4y = 0 y= -3x +7/2 9x - 4(-3x +7/2) = 0 9x +12x -14= 0 21x= 14 /:21 x= 14/21 x= 2/3 y=
Dodane 2010-02-23 16:05:15
Temat zadania: uk?ad ruwna?
c) {5x-y=1,5 {3x+6y=4,2 -y= -5x +1.5/ *(-1) 3x+6y=4.2 y= 5x-1,5 3x+6(5x-1,5) = 4,2 3x + 30x - 9= 4,2 33x= 13,2/ :33 x= 0,4 y
Dodane 2010-02-23 16:01:59
Temat zadania: uk?ad ruwna?
b) 3x+y=-1 4x+3y=2 y= -3x -1 4x+3(-3x-1) = 2 4x-9x -3=2 -5x= 5/:(-5) x= (-1) 3*(-1) +3y= 2 -3 +3y = 2 3y= 5 / : 3 y= 5
Dodane 2010-02-23 15:59:15
Temat zadania: uk?ad ruwna?
a) 2x-y=4 x+2y=7 2x-y=4 x=-2y + 7 (zostawiasz drugie rwnianie potem do niego wrcisz) 2(-2y+7) -y =4 -4y +14 -y= 4 -5y = -10/ : (-5) y= 2 ( wracasz do d
Dodane 2010-02-22 13:03:06
Temat zadania: copernicus
nie op?aca si? ...
Dodane 2010-02-21 18:49:57
Temat zadania: Na jutro
a jak to obliczy?a??
Dodane 2010-02-21 12:23:38
Temat zadania: Prosze .! ;) pomó?cie mi .! :) dam za 4 pierwsze odp.
III Pierwszy upadek - Mi?o?? wszystkiemu ufa Jezus podj?? krzy?. Ruszy? drog? ku Golgocie, lecz nie uszed? daleko. Upad?. Schyli? si? tak bole?nie, aby podnie?? z ziemi wszystkie mi?o?ci le??ce na bruku: mi?o?ci porzucone, ostyg?e; mi?o?c
Dodane 2010-02-21 12:09:42
Temat zadania: jak to b?dzie po angielsku??
2. went to school ........... 3. education continued .............., where he attended Catholic school, high school, they ........, ................. ....... and .................... 4 ............ was the son of a chemist plant ..
Dodane 2010-02-21 11:44:24
Temat zadania: wf .
no chyba ze masz jedynki z jakis sprawdzianw , no to wtedy moze ci postawic na upartego jeden... ale jezeli nie , no to faktycznie zartuje, a pozatym do roku szkolnego jeszcze troche czasu jest ... najlepiej to dowiedz sie jakie m
Dodane 2010-02-20 21:14:08
Temat zadania: fajne zadanie
7:1:0:8:4+8+9+6+8= 31
Dodane 2010-02-20 09:24:20
Temat zadania: muzyka
"Iwona" IWONA1.Pewnego dnia id?c miastem, w?rd kwiatw, gr, barw, drzewSpotka?em Ciebie dziewczyno, Ty u?miecha?a? si?Od pierwszej chwili ujrzenia Ci?, sam nie wiem czego mi brakOd razu wpad?a? w ocz
Dodane 2010-02-20 09:20:54
Temat zadania: za dobrom odp daje 6+++
/
Dodane 2010-02-20 09:18:57
Temat zadania: za dobrom odp daje 6+++
a)9547990-12457065065645+51251238429123652183003457+6-100/000/000/000/000/000=? 51251238329123638835485808
Dodane 2010-02-20 09:13:13
Temat zadania: 2+8=?
10 :)
Dodane 2010-02-19 19:45:05
Temat zadania: matmaaa
24*3/4 = 18 - odpowiedzi poprawne 24-18 = 6 - odpowiedzi z?e
Dodane 2010-02-19 18:52:02
Temat zadania: Dzia?ania na u?amkach zwyk?ych i dziesi?tnych
a) 1/4 + 7/10 = 10/40+ 28/40 = 38/40 0/25 + 0.7= 0/95 b) 3/8 - 15/100 = 3/8 - 3/20 (bo ca?y u?amek pdzieli?am na 5) = 60/160 - 24/160= 36/160 0.375- 0.15= 0.225 c) 1/8+ 2 ca?e i 1/2 = 1/8 + 5/2 = 1/8 + 20/8 = 21/8 =
Dodane 2010-02-18 21:51:56
Temat zadania: Cze??
no to ja by?am w domu , poniewa? w ferie musia?am chodzi? do szko?y ;p
Dodane 2010-02-18 21:49:58
Temat zadania: fizyka-podstawowe jednostki
ciep?a d?ul temperatury Kalwin, Celciusz, Fahrenheit energii wenetrznej d?ul
Dodane 2010-02-18 21:45:03
Temat zadania: j. niemiecki, t?umaczenie tekstu
Meine Gromutter heit Margaret. Sie hat 61lat. Sie liebt es zu kochen, sauber und fernsehen. Oft kommen zu mir. ist sehr ruhig. Die meisten gerne Fisch essen. Populrste trinkt Tee mit Zitrone. Ich glaube, es ist sehr warm und vershnlich Person.
Dodane 2010-02-18 21:43:45
Temat zadania: Niemicki - T?umaczenie - czas przeszly
In meinem Winterurlaub war ich in Szczecinek. Die Zeit verging schnell. Kam zu meiner Tante und Cousinen. Ich habe gut gespielt. Oft hatte, um aufzurumen. Reiste am Schlittschuhlaufen und traf ich mich mit Freunden. Feiertage waren kurz, aber ich bi
Dodane 2010-02-18 21:42:29
Temat zadania: J.NIEMIECKI PILNE
1. Wir lernen in meiner freien Zeit Saxophon zu spielen 2 Ich werde im Sommer dieses Jahres gehen, sowohl in die Berge und das Meer 3 Er wird bei der Bekmpfung der Sport interessiert 4 oder Sie knnen mir zu zeigen, Ihre S
Dodane 2010-02-18 21:38:37
Temat zadania: przetlumaczy?
1 Girl Tom is from France 2 They are not her parents 3 Are you happy?
Dodane 2010-02-18 21:37:18
Temat zadania: przetlumacz
1 Klecku are several shops 2 In my town has no cinema 3 Are there any pens on the table?
Dodane 2010-02-18 21:34:20
Temat zadania: matematyka z plusem 6 kl
3/8x(-0,9)x(-16/3)= 3/8 x (-9/10)x(-16/3)= 432/ 240 = 1/8 5x(-0,25)x0,2x(-4)=5x(-1/4)x2/10x(-4)= 40/40=1 (-2,5)x0,2x(-10)x2= 10 (-6)x(-4/7)x2/5x(-7)x5/12=-1680/420= -4 (-1i1/2)x0,06x(-2/3)x100=18/3 = 6
Dodane 2010-02-18 21:29:16
Temat zadania: U?amki-pisz? literami
15 i 1/4 - (9 i 3/4 + 2i 3/4 ) = 61/4 - ( 39/4 + 11/4) = 61/4 - 50/4= 11/4 = 2 ca?e i 3/4
Dodane 2010-02-18 21:27:07
Temat zadania: U?amki-pisz? literami
20 i 9/20 - (13 i 17/20 + 4 i 9/20) = 409/20- ( 277/20+ 89/20) = 409/20 - 366/20= 43/20= 2 ca?e i 3/20
Dodane 2010-02-18 21:23:58
Temat zadania: uk?ady równan metod? przeciwnych wspó?czynnik&
{3x-0,2y=35/*(-25) {2,5x-5y=5 {-75x+5y=-875 {2.5x-5y=5 _______________ (-72.5) x = (-870) /: (-72.5) x= 12 2.5 * 12- 5y=5 30-5y=5 (-5)y= (-25) / :(-5)
Dodane 2010-02-18 21:14:51
Temat zadania: angielski-t?umaczenie tekstu.
The film titled Avatar is very exciting. is a great romance with great special effects. In the film, Avatar is a lot of action. Principal actors were amazing. This film tells the story of scientists who have studied the hitherto unknown plants and
Dodane 2010-02-18 17:03:19
Temat zadania: cze?? wszystkim pomogili by??ie mi z matmy?
a) w(x)=x - 64 W(x) = (x-8)(x+8) c) w(x)=x+6x+9 delta = 36-36 = 0 x= -b/2a = -6/2= -3 W(x) = (x+3) do kwadratu d)
Dodane 2010-02-18 08:18:06
Temat zadania: Matematyka-liczby wymierne
f) 2,2 : (-2) = (-1/1) sorry , nie popatrzy?am dobrze i mysla?am ze tam jest mnozenie ...
Dodane 2010-02-18 08:16:49
Temat zadania: Matematyka-liczby wymierne
a) 6 x (-9) = (-54) b) (-4) x 1/2= (-2) c) (-10) x 1,5= (-15) d) (-2/3) x (-2/5)= 4/15 e) (-18) : 3= (-6) f) 2,2 : (-2) = (-4.4) g) 0,8 x (-5)= (-4) h) (-9) x (2/3)= (-18/3) = (-6)
Dodane 2010-02-18 08:13:11
Temat zadania: ;/..
(4x-3)=3-x x- 3/4 = 3-x 2x= 3/4 + 3 2x = 3 i 3/4 2x= 15/4 (podzieli? na 2)
Dodane 2010-02-18 08:08:56
Temat zadania: uk?ad ruwnan
{x+2y=-2 {2x-y=1 x=-2y -2 2(-2y-2) -y=1 x=-2y-2 -4y-4-y=1 x=-2y-2 -5y=5/ podzieli? na (-5) x=-2y-2 y=-1 x=
Dodane 2010-02-16 14:47:52
Temat zadania: Matma.
1365 :)
Dodane 2010-02-14 14:53:25
Temat zadania: funkcje liniowe i ich w?asno?ci
a) y= 1-x y= -x +1 jest malej?ca bo przed x jest -1 b) y= 0,4x - 2 funkcja jest rosn?ca bo przed x jest 0.4 dodatnia liczba c) y= -2 -
Dodane 2010-02-14 14:48:49
Temat zadania: POMOCY NA JUTRO:( MATEMATYKA- u?amki I J.POLSKI- plan ramowy
1. pewna liczba - x x+1i 1/3= 5 i 1/2 x+ 4/3 = 11/2 x= 11/2 - 4/3 x= 33/6 - 8/6 x= 25/6 x= 4 i 1/6 Odp: pewna liczba jest 4 i 1/6 2. x - wybrana liczba x-7i 3/4 = 13 i 5/7
Dodane 2010-02-13 19:12:51
Temat zadania: :* :)
8*8*15-8*8+15-7=960 - 64+15-7 = 904