przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


ejulan - profil użytkownika

Nick: ejulan
Ilość odp: 538
Śr. ocena: 5
Śr. wystawiana: 1
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomość

Zadania tego użytkownika

Użytkownik nie ma aktywnych zadań
Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2010-06-27 23:04:10
Temat zadania: Matematyka-zadanie
A)250,1-96,002+0,012=154,098+0,012=154,110 B)3,4+5,4-(2,5+4,7-1,8)=3,4+5,4-(7,2-1,8)=8,8-5,4=3,4 C)12,5+4,8-(11,02-7,02+1,2)=17,3-(4+1,2)=17,3-5,2=12,1
Dodane 2010-06-21 09:29:35
Temat zadania: Luknijcie tu.!
Skracanie u?amka przez liczb? naturaln? to znaczy,?e nale?y podzieli? licznik i mianownik u?amka prez tak? sam? liczb? np:28/49=28:7/49:7=4/733/55=33:11/55:11=3/5Dzielenie wykonuje si? w pami?ci a liczby przekre?la sie i pisz
Dodane 2010-06-16 18:33:20
Temat zadania: pole powierzchni prostopad?o?cianu
a)-1m.x 6m.x 7m. Ppc=2*1m*6m+2*1m*7m+2*6m*7m=12m2+14m2+84m2=110m2 b)-4cm.x4cm.x7cm Ppc=2*4*4+2*4*7+2*4*7=32+56+56=144cm2 c)-11cm.x9cm.x3cm Ppc=2*11*9+2*11*3+2*9*3=198+66+54=318cm2 d)-3m.x1
Dodane 2010-06-16 18:27:13
Temat zadania: pole powierzchni graniastos?upa prostego
Nie ma wysoko?ci graniastos?upa.
Dodane 2010-06-16 18:25:51
Temat zadania: pole powierzchni graniastos?upa prostego
Pole Podstawy: Pp=a*a=5cm*5cm=25cm2 Ppb=4*p?b=4*5*7=140cm2 Pole powierzchni graniastos?upa; Ppc=2*Pp+Ppb=2*25+140=190cm2
Dodane 2010-06-16 13:44:27
Temat zadania: Chemia
V=400cm3=0,4dm3 d=1,2g/cm3 Obliczam mas? roztworu: m=V*d=400*1,2=480g Obliczam mas? 0,3 mola KOH 1 mol KOH=39+16+1=56g 0,3 mola KOH=56*0,3=16,8g Obliczam st??enie molowe roztworu: Cm=
Dodane 2010-06-15 21:14:30
Temat zadania: Polski praca domowa zdania poj. i z?o?one
Pani postanowi?a mi czwrk? za opowiadanie , ktre by?o zbyt d?ugie. Pani postawi?a mi czwrk? za zbyt d?ugie opowiadanie. Nasz? klas? b?dzie reprezentowa? w konkursie ucze? , ktry wyka?e si? najwi?ksz? wiedz?.
Dodane 2010-06-15 20:52:40
Temat zadania: Znasz szyfry ??
szyfr Ga=A-DE-RY-Po-LU-KI ploega na tym,ze zamiast litery G piszemy A zamiast A piszemy G; Zamiast D piszemy E zamiast E piszemy D; zamiast R piszemy Y zamiasy Y piszemy Ritd. Liter, ktre nie wyst?puj? w kluczu nie zamieniamy: Np. HERBA
Dodane 2010-06-15 20:44:58
Temat zadania: Definicja
W przypadku pot?gi o wyk?adniku wymiernym zachodz? dwa rodzaje zale?no?ci: 1) W przypadku pot?gi o wyk?adniku wymiernym dodatnim: je?eli nale?y do zbioru
Dodane 2010-06-14 21:25:35
Temat zadania: J?zyk Polski frazeologizmy
Mol ksi??kowy- kto?, kto lubi czyta? -Czarna ksi?ga- rejestr wykrocze?, z?ych, ha?bi?cych czynw. - Po?era? ksi??ki - czyta? ksi?zki chciwie i szybko Mwi? jak z ksi??ki - mwi? p
Dodane 2010-06-14 19:19:42
Temat zadania: Wyja?nij Frazeologizmy :)
Benedykty?ska praca- bardzo ?mudna,
Dodane 2010-06-14 19:13:28
Temat zadania: mam pytanie xD czy to tak ma byc bo nie jestem pewna;p na ju
(2x+5y)2=(2x)2+2*2x*5y+(5y)2=4x2+20xy+25y2
Dodane 2010-06-14 19:10:25
Temat zadania: Graniastos?upy
10. Ppc=2*2cm*5cm+2*2cm*3,5cm+2*5cm*3,5cm=2*10cm2+2*7cm2+2*17,5cm2=20+14+35=69cm2 11.b ?ciany: dwie o wymiarach 2,6mX2m i dwie o wymiarach: 2,5mX2m Pole: ?cianyI 2,6*2m=5,2m2 Pole ?cianyII=2,5*2=5m2
Dodane 2010-06-14 18:46:54
Temat zadania: Ostros?upy.
Obj?to?c V=1/3 Pp*H Pole PodstawyPp: a=6 Pp=a2 Pp=62=36 V=1/3Pp*H 144=1/3*36*H 144=12*H 12H=144 H=144:12 H=12
Dodane 2010-06-14 18:28:01
Temat zadania: Rozwi?? równania
x+7=10 x=10-7 x=3 x-1=6 x=6+1 x=7 3x+6=9 3x=9-6 3x=3 x=3:3
Dodane 2010-06-14 15:22:03
Temat zadania: stereometria- ostros?upy
Z pola podstawy(kwadrat) obliczam d?ugo?? kraw?dzi podstawy a2+a2=8cm2 2a2=8 a2=8:2 a2=4 a=2cm Obliczam wysoko?? trjk?ta rwnoramien
Dodane 2010-06-14 15:10:24
Temat zadania: Matematyka
Adam=x Zosia=x+13 Tomek=x-25 x+x+13+x-25=147 3x-12=147 3x=147+12 3x=159 x=159:3 x=53 Adam=x=53 Zosia=x+13=53+13=66 Tomek=x-25=53=25=28
Dodane 2010-06-14 15:07:01
Temat zadania: Matematyka-suma dwóch liczb
Pierwsza liczba=x druga liczba=x+12 x+x+12=84 2x+12=84 2x=84-12 2x=72 x=72:2 x=36 Pierwsza liczba=x=36 druga liczba=x+12=36+12=48
Dodane 2010-06-13 17:24:10
Temat zadania: DAM 6 - matma - ostros?upy
Pierwszy k?t=x Drugi k?t=xs+40st. x+x+40st=180st 2x+40st=180st 2x=180-40 2x=140 x=140:2 x=70st Pierwszy k?t=x=70st Drugi k?t=xs+40st=70+40=110st
Dodane 2010-06-10 23:21:13
Temat zadania: graniastos?upy
V=Pp*h=1/2*5dm*12dm*13dm=390dm3 Aby obliczy? ile kartonu potrzeba do sklejenia modelu graniastos?upa nale?y obliczy? pole tego graniastos?upa: P=2*pp+P?1+P?2+P?3 Pp=1/2*5dm*12dm=30dm2 P?1=a*b=5*13=65dm2 P?2=
Dodane 2010-06-09 21:21:13
Temat zadania: matma.!!!!!!!!!;(:(:((:(:(:(:(:( Figury podobne..!
|AB|=10cm,|BC|=5cm, |AC|=8cm, |A`B`|=4cm. k=|AB|/|A`B`|=10/4=2,5 |BC|/|B`C`|=2,5 |5cm|/|B`C`|=2,5 |B`C`
Dodane 2010-06-08 22:13:48
Temat zadania: równania kwadratowe niezupe?ne(rozwiaz równan
a)x 2+4x=0 x(x+4)=0 x=0 lub x+4=0 x=0 i x=-4 b)x2 -0,5x=0 x(x-0,5)=0 x=0 lub x-0,5=0 x=0 lub x=0,5 c)x2-1,2x=0 x(x-1,2)=0 x=0 lub x-1
Dodane 2010-06-07 20:48:43
Temat zadania: Szybko pilne !!! Matma!!!!!!
(a-b) = a - 3ab +3ab - b Je?li nie mo?esz zapami?ta? tego wzoru to poprostu pomn? kolejno nawiasy: (a-b)(a-b)(a-b)
Dodane 2010-06-07 20:22:30
Temat zadania: rozwiaz równania(równania kwadratowe niezupe?n
a)(x+1) =2x+10 x+2x+1=2x+10 x+2x+1-2x-10=0 x-9=0 (x-3)(x+3)=0 (x-3)=0 lub (x+3)=0 x=3 lub x=-3 b)(x-1) =26-2x x-2x+1=26-2x x-2x+2x=26-1 x=25 x=5 lub x
Dodane 2010-06-07 20:13:48
Temat zadania: wa?ne !! pomó?cie !!
Ile czasu jecha?Piotr? 13,00-12,06=54 min jaka to cz??? godziny? 54/60 godziny. Jaka drog? przejecha? Piotr? 20km/h*54/60h=18km Ile czasu jecha? Micha?? 13-10=3h Z jak? pr?dko?cia jec
Dodane 2010-06-06 21:56:43
Temat zadania: Oblicz
Wystarczy rozwi?za? to rwnanie: 6x+5=30+x 6x-x=30-5 5x=25 x=25:5 x=5
Dodane 2010-06-06 21:54:54
Temat zadania: rozwi?? równania
a) 3(x-1)=2(x+1) 3x-3=2x+2 3x-2x=2+3 x=5 b) 2(x-1)-x=x+2 2x-2-x=x+1 2x-x-x=1+2 0=3 nieprawda rwnanie sprzeczne c)x/3-1=0 x/3=1 /*3 x=3
Dodane 2010-06-06 21:51:53
Temat zadania: NA JUTRO
Pole trjkata prostokatnego P=1/2*a*b gdzie aib to przyprostokatne. P=1/2*a*b=1/2*5*12=30cm kwadratowych. Aby obliczy? obwd trjkata nale?y znale?? d?ugo?? przeciwprostokatnej z tw. Pitagorasa. a=12 b=5 c=?
Dodane 2010-06-06 21:43:57
Temat zadania: Pilne do zaliczenia
45% liczby 13,4=45%*13,4=0,45*13,4=6,03
Dodane 2010-06-06 14:31:22
Temat zadania: r ównania
a)10% jest rwne 13. Liczba=x 10%*x=13 x=13:10%=13:0,1=130 x=130 b)5%jest rwne 21 liczba=x 5%*x=21 x=21:5%=21:0,05 x=420 c)15%jest rwne 90 15%licz
Dodane 2010-06-05 22:59:27
Temat zadania: Rozwi?? Metod? podstawiania uk?ad równa?: z Gó
{y=2x-4{8-4x=-2y {y=2x-4{8-4x=-2(2x-4) {y=2x-4{8-4x=-4x+8 {y=2x-4{4x-4x=-8+8 {y=2x-4{0=0 (uk?ad ma niesko?czenie wiele rozwi?za
Dodane 2010-06-01 19:28:46
Temat zadania: oblicz plis
za?o?enie(Z) i teza (T). a) Je?eli k?ty s? wierzcho?kowe (Z), to ich miary s? rwne(T) . b) Je?eli trojk?t jest rwnoramienny(Z) , to k?ty przy podstawie tego trojkata sa rowne(T) . c) Je?eli wielok?t jest trjk?tem (Z)
Dodane 2010-05-31 19:55:02
Temat zadania: matematyka
2,049kg-1,4kg=0,649kg
Dodane 2010-05-31 15:50:31
Temat zadania: Pomocy MATEMATYKA
Nale?y obliczy? ile razy zosta? wymiar rzeczywisty pomniejszony; Zatem: 15m=1500cm 1500cm:3cm=500 razy wi?c skala wynosi 1:500
Dodane 2010-05-31 15:45:53
Temat zadania: daje 6 ostros?upy
b)aby ?ciana boczna by?a nachylona pod katem 45st do podstawy to wysoko?? i po?owa boku na ?rodku musz? tworzy? trjk?t rwnoramienny prostok?tny Po?owa podstawy to 2cm st?d wysoko?? tego ostros?upa musi mie? 2 cm.
Dodane 2010-05-31 15:42:22
Temat zadania: daje 6 ostros?upy
a) Kraw?d? boczna by?a nachylona do podstawy pod k?tem 45stopnia) aby kraw?d? boczna by?a nachylona pod k?tem 45 st to wysoko?? i po?owa przek?tnej podstawy musz? by? rwne: zatem Przek?tna podstawy a2
Dodane 2010-05-29 23:42:09
Temat zadania: Zadanie z Matematyki . Na 31.05 . !!!
Banknoty 200z?=x+10 Banknoty 50 z?=x 200z?*(x+10)+50z?*x=12000z? 200x+2000+50x=12000 250x=12000-2000 250x=10000 x=10000:250 x=40 Tyle by?o banknotw po50z? Banknoty 200z?=x+10=40+10=5
Dodane 2010-05-28 20:23:53
Temat zadania: Pomocy :
[(3a-2 )+(2a-1)]2= [3a-2+2a-1]2=[5a-3]2=25a2-30a+9 Chyba ?adna odpowied? tu nie pasuje. Je?eli ?le przepisane to zrobi? jeszcze dwa przypadki: 1. [(3a-2 )+(2a+1)]2= [3a-2+2a+1]
Dodane 2010-05-28 20:14:29
Temat zadania: pomocy pierwszej osobie dam 6
ziemia- ziemski, ziemny niebo- niebieski, niebia?ski
Dodane 2010-05-27 20:53:46
Temat zadania: funkcja kwadratowa
1.y=x+bx+c gdzie: a=1/2 xw=-4 yw=-1 xw=-b/2a -4=-b/2a -4=-b/2*1/2 -4=-b/1 -4=-b b=4 yw=-delta
Dodane 2010-05-24 22:15:48
Temat zadania: Chemia-Zadnia nie umiem rozwi?za? pomocy szybko !!! Wa?ne !
a) tlenek pierwiastka jednowarto?ciowego ma mas? cz?steczkow? 94u X2O=94u O=16u X2=94-16 X2=78 X=78:2=39u Pierwiastek o masie 39u to Potas K
Dodane 2010-05-24 21:38:47
Temat zadania: Figury Przestrzenne Na jutro
a) Nie zmie?ci si?, bo ?rednica kuli wynosi 7,5+7,5=15cm, a jeden wymiar to 14cm. b) 2dm=20cm 135mm=13,5cm Zatem pude?ko ma wymiary: 20cmX21cmX13,5cm Poniewa? kula zmie?ci sie do sze?cianu to najmniejszy wym
Dodane 2010-05-21 21:38:02
Temat zadania: skala mapy (matematyka)
966-chrzest polski=IIpo?owa 10 wieku 1410-bitwa pod Grunwaldem=I po?owa 15 wieku
Dodane 2010-05-21 18:32:41
Temat zadania: Matma :/
y=3x-6 3x-6=0 3x=6/:2 x=2 odp. a
Dodane 2010-05-20 21:42:03
Temat zadania: matma234
4.Liczby kolejne: pierwsza=x druga=x+1 trzecia =x+2 czwarta=x+3 pi?ta=x+4 x+x+1+
Dodane 2010-05-20 09:39:37
Temat zadania: równania i nie równo?ci
1. 2a
Dodane 2010-05-19 20:51:28
Temat zadania: Rzut pionowy & poziomy
1. vo - pr?dko?? pocz?tkowa = 6 m/s g - przyspieszenie grawitacyjne = 9,81 m/s hm - wysoko?? maksymalna = ? t - czas wznoszenia = ? hm = vo/2g = 36/19,62 = 1,8 m t = vo/g = 6/9,81 = 0,6 s odp kulka wzni
Dodane 2010-05-19 20:36:45
Temat zadania: zapisywanie wyra?e? dwumianowych
1,8kg=1kg 80 dag 30,03m=30m3cm 0,167t=0t 167kg 0,6dm=6cm
Dodane 2010-05-19 19:49:14
Temat zadania: Pomocy-matma dam naj..
Nale?y obliczy? obwd du?ej serwetki i 6 ma?ych serwetek: Obwd du?ej serwetki: d=60cm to r=30cm o=2Pir=2*pi*30=60Pi=60*3,14=188,4cm Obwd ma?ej serwetki: d=16cm to promie? r=8cm Ob.=2Pir=2*pi*8=16
Dodane 2010-05-19 19:41:34
Temat zadania: plis na jutro:<
Obj?to?c przedpokojuprzed podwieszeniem sufitu: V=2,5*3,8*3=28,5m3 Obj?to?? przedpokoju po podwieszeniu sufitu: Wysoko?? zmniejszy sie 3m-0,20m=2,8m V=2,5*3,8*2,8=26,6m3 O ile % zmniejszy?a si? kubatura teg
Dodane 2010-05-19 19:33:31
Temat zadania: matematyka
y=2(x-1)(x+2) =0 wtedy i tylko wtedy gdy: (x-1)=0 czyli x=1 lub (x+2)=0 czyli x=-2 Miejsca zerowe funkcji to: x=1 i x=-2
Dodane 2010-05-19 19:30:22
Temat zadania: Obliczenia czasowa i kalendarzowe NA JUTRO !!! DAM 6!
5 lekcji po 45 minut=225min=3godz. 45 min. Przerwy I przerwa 5 min II przerwa po drugiej lekcji=10min III przerwa po trzeciej lekcji=10min IV przerwa po czwartej lekcji=20min. Razem przerwy: 5min+2
Dodane 2010-05-19 19:15:14
Temat zadania: MATMA oblicz wysoko?? i obj?to?? ostros?upów prawid?o
c)Pp=a2?3/4*6=42*?3/4*6=16?3/4*6=4?3*6=24?3cm2 Obliczam wysoko?? ostros?upa: H2+a2=c2 H2=c
Dodane 2010-05-19 19:07:52
Temat zadania: MATMA oblicz wysoko?? i obj?to?? ostros?upów prawid?o
Prawid?owy czworok?tny w podstawie ma kwadrat o boku 1dm:Przek?tna podstawy, a w?a?ciwie jej po?owa tworzy trjk?t prostok?tny z wysoko?ci? ostros?upa i kraw?dzi? boczn?; Obliczam przek?tn? podstawy: c2=a2+a2
Dodane 2010-05-19 12:49:08
Temat zadania: Kolejne zadanie z matmy.;/
Pude?ka z ciastkami mog? by? u?o?one w prostok?t: 4 pude?ka w rz?dzie i powinno by? pi?? takich rz?dw: zatem Karton mo?e mie? wymiary; h=15*5mm=15*0,5cm=7,5cm Wysoko?? kartonu 7,5 cm D?ugo?? kartonu: pude?ko o prom
Dodane 2010-05-19 12:34:06
Temat zadania: RÓWNANIA I NIERÓNO?CI
zad.1 x-ilosc skokw charta 9*x=7*x+150 9x=7x+150/-7x 2x=150/:2 x=75 Odp:Chart dogoni zajaca po 75 skokach. zad. 2 Wszyscy uczniowie =x
Dodane 2010-05-18 21:52:17
Temat zadania: HELP. !! j.P
co? graniczy z cudem- co? ma?o mo?liwego cud boski- przypadek cud gospodarczy- zdecydowana poprawa sytuacji
Dodane 2010-05-18 21:44:05
Temat zadania: pomurzcie plis musze to zrobi? na jutro a inaczej ga?a ;( da
60arw=60*100m2=6000m2 0,7ha=0,7*10000m2=7000m2 Wi?ksza jest dzia?ka0,7ha czyli pa?stwa Kowalskich.
Dodane 2010-05-18 20:10:53
Temat zadania: Oblicz :.
Zadanie 6. 120mm=1,2dm Wskazwka minutowa w ci?gu doby obraca si? 24godz=1440 minut czli 1440 razy. W ciagu jednego obrotu pokonuje drog? rwna obwodowi ko?a o promieniu rwnym d?ugo?ci wskazwki=1,2dm droga wskazw
Dodane 2010-05-18 20:00:09
Temat zadania: Ostros?upy Wzór Eulera
I Ile ?cian, kraw?dzi i wierzcho?kw ma ostros?up a) trjk?tny b)pi?ciok?tny c)dziesi?ciok?tny a) 3+1=4-wierzcho?kw, 3*2=6 kraw?dzi b)5+1=6-wierzcho?kw, 5*2=10-kraw?dzi[?cian tyle co wierzcho?kw] c)10+1=11-wierzcho?kw,
Dodane 2010-05-18 18:15:41
Temat zadania: Bardzo prosz? , daje NAJ. ; )
a) 1 i 2/3 + y = 2 i 3/4 y=2i3/4-1i2/3 y=2 i 9/12-1 i8/12 y=1 i 1/12 b) x-34=-35 x=-35+34 x=-1 c) 3x=2x+ 1/7 3x-2x=1/7 x=1/7 d)3 - x =-2x -x+2x=-3
Dodane 2010-05-17 21:44:28
Temat zadania: Matma niestety ! Dam 666
Zadanie 1. To b?d? dwa sto?ki z?o?one podstawami. 4.Liczby kolejne: pierwsza=x druga=x+1 trzecia =x+2 czwarta=x+3 pi?ta=x+4 x+
Dodane 2010-05-17 20:23:53
Temat zadania: Daty
1228r. -Wydarzenia w Polsce [edytuj] 5 maja
Dodane 2010-05-17 18:18:36
Temat zadania: matematyka-proporcjonalnosc odwrotna
15/4=3 i 3/4 h=3hi45 minut
Dodane 2010-05-17 09:58:54
Temat zadania: Oblicz
D?ugo?? basenu=x Szeroko?? basenu=y x*y=240m2 (x+5)(y+2)=350m2 X=240/y (240/y+5)(y+2)=350 240+5y+480/y+10=350 5y+480/y+250=350 5y+480/y=350-250 5y+480/y=
Dodane 2010-05-16 21:57:48
Temat zadania: Geometria - pole trójk?ta
Pole trjkata P=1/2 a*h gdzie a=8cm, h=5cm Pole trjk?ta: P=1/2 *8cm*5cm=20cm2 gdy podstaw? zai?kszymy o 2 cm czyli a=8+2=10cm h=5cm P 1/2 *a*h=1/2 *10cm*5cm=25cm2 O ile zwi?kszy sie pole? 20
Dodane 2010-05-16 21:54:33
Temat zadania: Geometria - pole trójk?ta
Pole trjk?ta obliczamy ze wzoru: P=1/2*a*h gdzie a bok trjkata, h wysoko?? opuszczona na ten bok. Poniewa? trjkat jest ten sam to ma takie samo pole gdy policzymy je z jednego boku i takie samo z drugiego boku zatem: AB=a1
Dodane 2010-05-16 21:52:26
Temat zadania: Matematyka - geometria
Obliczam bok trjkata: 15cm:3=5cm Z narysowanego trjkata wysoko?? wynosi ok 4,3cm. Pole P=1/2 *a*h=1/2*5*4,3=10,75cm2
Dodane 2010-05-16 21:46:49
Temat zadania: Pomocy .! Bardzo wa?ne!! Matma..
Obliczam powierzchni? pod?ogi: P=a*b=8m*6m=48m2=480000cm2 P?ytki:pole jednej sztuki: 40cmX20cm=800cm2 Ile p?ytek potrzeba? 480000cm2:800cm2=600 sztuk p?ytek. 2. Liczby kolejne: pierwsza=x dru
Dodane 2010-05-16 14:03:36
Temat zadania: Pomó?cie!!!!!!!<<DAM 6>>
n-liczba nowych znaczkow 32+n-ca?o?? kolekcji 2/3(32+n)-zniszczona cz??? kolekcji 2/3(32+n)=26 64/3+2/3n=26 2/3n=26-64/3 2/3n=26-21i1/3 2/3n=4i2/3 2/3n=14/3 n=14/3:
Dodane 2010-05-15 21:46:31
Temat zadania: Algebria :(:( Pomo?esz? Prosz? .! Dam 6
1/3(3x-2)=2 1/3*3x-1/3*2=2 x-2/3=2 x=2+2/3 x=2i2/3/:1 x=2i2/3 b) 5(x/5-3)=315 5*x/5-5*3=315 x-15=315 x=315+15 x=330 c)3(x-5)+7=x+2 3*x-5*3+7=x+2
Dodane 2010-05-14 21:14:01
Temat zadania: geometria
Pole trjk?ta obliczamy ze wzoru: P=1/2*a*h gdzie a bok trjkata, h wysoko?? opuszczona na ten bok. Poniewa? trjkat jest ten sam to ma takie samo pole gdy policzymy je z jednego boku i takie samo z drugiego boku zatem: AB=a1
Dodane 2010-05-13 21:43:12
Temat zadania: POMOCY NA JUTRO MAM ZROBI?
Zadanie5. Obliczam z jaka pr?dko?ci? jecha? samochd pierwsz? cz??? drogi. Droga=500km Czas=10h Pr?dko??=v V=500km:10h=50km/h Obliczam jak? cz??? drogi przejecha? samochd przed postojem: 0,7
Dodane 2010-05-13 21:34:42
Temat zadania: POMOCY NA JUTRO MAM ZROBI?
P= pomara?cze C= cytryny C+P+P=7z? C+C+P=8z? Oznacza to ?e 1kg cytryn jest o 1 z? dro?szy od pomara?czy. Cena pomara?czy = x Cena cytryn = x+1z? I s?siad: 2*x+x+1=7z? 2x+x+1=7
Dodane 2010-05-13 21:23:30
Temat zadania: POMOCY NA JUTRO MAM ZROBI?
Zadanie 1. Kozy= x+12 Krowy=x Owce=x+8 x+12+x+x+8=89 3x+20=89 3x=89-20 3x=69 x=69:3 x=23 Kozy= x+12=23+12=35 Krowy=x=23 Owce=x+8=23+8=31 Zadanie 2.
Dodane 2010-05-13 16:31:54
Temat zadania: mama
Ela i Jola s? bli?niaczkami to znaczy, ?e maj? tyle samo lat. Kasia= x lat Jola =x+8 lat Ela=3x lat x+8=3x x-3x=-8 -2x=-8 x=-8:-2 x=4 lata ma Kasia.
Dodane 2010-05-13 16:27:17
Temat zadania: matma
Ewa=x Marek=x+3 Adam=3x Za 5 lat Ewa=x+5 Marek=x+3+5 Adam=3x+5 x+5+x+3+5=3x+5 2x+13=3x+5 2x-3x=5-13 -x=-8 x=8 Ewa=x=8 lat Marek=x+3=8+3=11 lat
Dodane 2010-05-13 16:21:00
Temat zadania: ?rednia
Je?li wszystkie wagi s? rwne, wwczas ?rednia wa?ona jest rwna ?redniej arytmetycznej
Dodane 2010-05-13 16:13:23
Temat zadania: chemia! potrzebuj? 50 przykladów z otrzymywania soli
BaCl2 Ba + 2HCl=BaCl2+H2 BaO+2HCl=BaCl2+H2O Ba(OH)2+2HCl= BaCl2+2H2O BaCO3+2NaCl=BaCl2+Na
Dodane 2010-05-13 15:44:01
Temat zadania: geometria - pole trójk?ta
Obliczam wysoko?? trjkata: a=10cm h=4/5 podstawy=4/5*10=8cm Pole: P=1/2a*h=1/2*10*8=40cm2
Dodane 2010-05-12 21:54:23
Temat zadania: Chemia-Dam 6
CaSO4=40+32+4*16=136 Ca=40 zaw % Ca w CaSO4=40/136*100%=29,41%
Dodane 2010-05-12 21:44:01
Temat zadania: chemia pomocy
butanol C4H9OH masa ca?steczkowa: 12*4+1*9+16+1=74 masa C=12*4=48 % masowyC=48/74*100%=64,86%
Dodane 2010-05-12 21:35:47
Temat zadania: Geometria - pole równoleg?oboku
Bok=17cm wysoko??=17-5=12cm Pole P=a*h=17*12=204cm2
Dodane 2010-05-12 21:33:17
Temat zadania: Matma
d?u?sza podstawa=x+2 Krtsza podstawa=x Rami?=2x x+2+x+2x*2=32cm (2x*2 bo sa dwa ramiona w trapezie) x+2+x+4x=32 6x+2=32 6x=32-2 6x=30 x=30:6 x=5cm d?u?sza podstawa=
Dodane 2010-05-12 09:31:19
Temat zadania: Matma ... (
16W tym przypadku ?adna para nie spe?nia rwnania, chyba,?e ?le przepisa?e?-a? lub nie ma - przed 3x to wtedy: A bo 3*2-2*6=6-12=-6 17..a)odp. B, bo 3*5-5*3,8=15-19=-4 18. odp. b 19. x+y=85 x-y=13 x=
Dodane 2010-05-11 22:20:33
Temat zadania: matma
Dla punktuA(-3,6) y=ax+b 6=a*(-3)+b 6=-3a+b dla punktuB(2,6) y=ax+b 6=a*2+b 6=2a+b Rozw
Dodane 2010-05-11 18:57:17
Temat zadania: rozwi?rzcie:))
2+2+8524+12*54-5,24+126+485*0,5=8528+648-5,24+126+242,5=9176-5,24+ 368,5=9170,76+368,5=9539,26
Dodane 2010-05-11 17:01:15
Temat zadania: Geometria
Pole dzia?ki: P=a*b=120m*300m=36000m2 Pole jednej dzia?ki: 36000m2:12=3000m2 Ile to arw? 1ar=100m2 3000m2:100=30arw=pole jednej dzia?ki.
Dodane 2010-05-11 13:28:16
Temat zadania: matma pilne !
Teraz Tata=42 Mama42-4=38lat Ewa=x Jacek=y Za 4 lata: Ewa=x+4 Mama=38+4=42 Ewa za 4 lata b?dzie 3 razy m?odsza od swojej mamy, zatem 3*wiek Ewy to lata mamy 3(x+4)=42
Dodane 2010-05-11 13:19:19
Temat zadania: rozwi?zywanie równa? geometrycznych za pomoc? r&oacut
K?t A=x K?t B=90st K?tC=1/4(x+90) X+1/4(x+90)+90=180 x+1/4x+22,5+90=180 1i1/4x+112,5=180 5/4x=180-112,5 5/4x=67,5 x=67,5:5/4 x=67,5*4/5 x=54 K?t A=x=54st
Dodane 2010-05-11 09:29:20
Temat zadania: matma
9x3-18x2-x+2=0 9x2(x-2)-x+2=0 9x2(x-2)-1(x-2)=0 (9x2-1)(x-2)=0 (3x-1)(3x+1)(x-2)=0 wtedy i tylko wtedy gdy: 3x-1=0 lub 3x+1=0 lub x-2=0
Dodane 2010-05-11 09:19:31
Temat zadania: Rozwi?zywanie uk?adów równa? metod? podstawian
x+y=16 x-y=8 x=16-y 16-y-y=8 x=16-y 16-2y=8 x=16-y -2y=8-16 x=16-y -2y=-8 x=16-y y=-8:-2 x=16-y y=4 x=16-4 y=4 x=12
Dodane 2010-05-10 20:34:14
Temat zadania: matma
735s:60=12,25 minut
Dodane 2010-05-10 20:32:22
Temat zadania: matma-obliczenia dotycz?ce czasu
Obliczam ile okr??e? wykona?a Ola, aby przebiec 3 km 3km=3000m 3000:400=7i2/4=7i1/2 okr??enia. Ile czasu zaj??o Oli przebiegni?cie 7 i 1/2 okr??enia? 7i 1/2 *105s=15/2*105s=787,5s=13minut i 7,5s
Dodane 2010-05-10 20:24:12
Temat zadania: chemia na jutro.
BaCl2 Ba + 2HCl=BaCl2+H2 BaO+2HCl=BaCl2+H2O Ba(OH)2+2HCl= BaCl2+2H2O BaCO3+2NaCl=BaCl2+Na2CO
Dodane 2010-05-10 19:48:29
Temat zadania: Obliczenia chemiczne
NaOH =23+16+1=40 H2SO4=2*1+32+16*4=2+32+64=98 2NaOH+H2SO4= Na2SO4+2H2O 2*40g=80g NaOH zoboj?tnia 98g H2SO4 X g NaO
Dodane 2010-05-10 18:46:23
Temat zadania: u?amki zadanie tekstowe
I cz???=x II cz???=x+1/8 III cz???= x+1/8+1/8 x+x+1/8+x+1/8+1/8=9 i 3/8 3x+3/8=9i 3/8 3x=9i 3/8-3/8 3x=9 x=9:3 x=3m I cz???=x=3m II cz???=x+1/8=3m+1/8m=3i1/8m
Dodane 2010-05-09 22:02:29
Temat zadania: matematyka - pole i wysoko?? równoleg?obokou
Nie wiem, na ktry bok opuszczona jest wysoko?? h1 Ale zak?adam,?e na bok rwny 10cm. Obliczam pole rwnoleg?oboku korzystaj?c ze wzoru: P=a*h1 a=10cm h1=7,5cm P=10*7,5=75cm2 ( jezeli na bok b=8cm to
Dodane 2010-05-09 21:52:58
Temat zadania: pomocy-matma... dam naj..,
1)30% liczby 1 i 2/3= 30%*1i2/3=0,30*5/3=0,1*5=0,5 lub 1/2 2) Pewna kwota =x 4,1% x=4 0,041*x=4 x=4:41/1000=4*1000/41=4000/41=97i 23/41 4) 54/36*100%=1,5*100%=150%
Dodane 2010-05-09 21:45:57
Temat zadania: pomocy-matma-procenty
Wszystkie owoce=x 40% x = 12kg+8kg=20kg 40%x=20kg 0,40*x=20 x=20:0,40 x=50 kg Tyle by?o wszystkich owocw. Skoro wszystkich owocw by?o 50 kg a gruszek i ?liwek by?o 20 kg to jab?ek by?o 50k