przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


belusia1970 - profil użytkownika

Nick: belusia1970
Ilość odp: 163
Śr. ocena: 4+
Śr. wystawiana: 2
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomośćdodane 2009-04-24 13:40:38

Zadania tego użytkownika

Użytkownik nie ma aktywnych zadań
Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2011-12-04 18:49:21
Temat zadania: wyniki dzia?ania
(-3)+2*3=9+8*3=9+24=33
Dodane 2011-11-18 22:38:34
Temat zadania: matma
8,2 ha---100% x---------3% x=8,2 ha*3%/100% x=0,246 ha 0,246 ha=2460 m kwadratowych
Dodane 2011-10-15 21:51:35
Temat zadania: Trójk?t równoboczna
Wzr na wysoko?? trjk?ta rwnobocznego h=a?3/2 a=2h/?3 a=22/?3 a=4/?3 P=a?3/4 P=((4/?3)?3)/4 P=4/3?3
Dodane 2011-10-15 21:36:48
Temat zadania: eometriag
P=50cm P=a a=50cm a=?50cm a=5?2cm d-przek?tna d=a?2 d=5?2cm?2 d=10cm
Dodane 2011-10-09 19:10:50
Temat zadania: Pomórzcie prosz na jutro
z?o?ona
Dodane 2011-10-02 19:53:50
Temat zadania: zadania tekstowe
Pozosta?o;2 h,6 min,40s 2h=7200s 6min=360s 7200s+360s+40s=7600s
Dodane 2011-09-29 13:40:16
Temat zadania: liczby i dzia?ania
Wojtek zap?aci?-27z?+24z?=51z? Natalia zap?aci?a-6*18z?+=108z? Andrzej zap?aci?-2*19z?+27z?=38z?+27z?=65zl Reszta Wojtka-200zl-51zl=149z? Reszta Natalii-120zl-108z?=12zl Reszta Andrzeja-70z?-65z?=5zl
Dodane 2011-09-23 21:13:21
Temat zadania: matema
2*14+3=28+3=31 7+8*4=7+32=39 20+15:3=20+5=25 18-4*3=18-12=6 32:(13-5)=32:8=4 6*(83-78)=6*5=30 (70-67)*8=3*8=24
Dodane 2011-09-22 20:12:00
Temat zadania: skala mapy pilne prosze z obliczeniem zróbcie chociar
7cm----35km 1cm---5km 1cm---5000m 1cm---500000cm Skala 1:500 000
Dodane 2011-09-22 20:10:27
Temat zadania: skala mapy pilne prosze z obliczeniem zróbcie chociar
1;150000 1cm=150 000cm 1cm=1500m 1cm=1,5km 1cm---1,5km 9cm---X X=13,5km odleg?o?? rzeczywista
Dodane 2011-09-22 20:03:46
Temat zadania: skala mapy pilne prosze z obliczeniem zróbcie chociar
Zad.1 1:300000 1cm-300000cm 1cm-3000m 1cm-3km 1cm---3km X---24km X=8cm odleg?o?? na mapie
Dodane 2011-09-22 19:50:03
Temat zadania: wymy?l w?asne rymy
kotek-motek,lotek dziewczyna-cytryna,?upina lody-m?ody,och?ody czarny-karny,marny
Dodane 2011-09-22 18:42:47
Temat zadania: zadanie z tre?ci?
Wojtek zap?aci?-27z?+24z?=51zl Natalia zap?aci?a-6*18z?=108z? Andrzej zap?aci?-2*19z?+27z?=38z?+27z?=65zl Wojtek -200z?-(27z?+24z?)=200z?-51z?=149z?-reszta Natalia-(100z?+20z?)-(6*18z?)=120z?-108z?=12z?-reszta
Dodane 2011-09-20 16:55:30
Temat zadania: Kto to zrobi b?dzie naj.! ; *
a. 0,2^6 * (10^2)^3=0,000064*10^6=0,000064*1000000=64 b. 0,0001^2 * 1000^3=0,00000001*1000000000=10 c. 25^2 * 0,04=625*0,04=25
Dodane 2011-09-12 14:36:18
Temat zadania: Re:
g?sto??=masa/obj?to?? q=m/V 106cm(sze?ciennych)-100cm(sze?ciennych)=6
Dodane 2011-04-19 16:16:22
Temat zadania: matematyka 5 klasa pliss pomo?cie jak najszybcjej
1 dm=10cm 1cm=0,1dm 3cm=0,3dm 5dm7cm=5,7dm 28cm=2,8dm
Dodane 2009-12-30 01:25:46
Temat zadania: dodawanie
To chyba nie ?arty tylko kpiny
Dodane 2009-12-23 00:12:22
Temat zadania: recenzja
http://www.bryk.pl/teksty/gimnazjum/j%C4%99zyk_polski/recenzje/16070-recenzja_krzy%C5%BCak%C3%B3w.html
Dodane 2009-12-20 15:30:01
Temat zadania: walec
c. r²=V/π*h r²=2198/3,14*7 r²=2198/21,98 r²=100 r=√100 r=10
Dodane 2009-12-20 15:27:26
Temat zadania: walec
b. r²=V/π*h r²=471/3,14*6 r²=471/18,84 r²=25 r=√25 r=5
Dodane 2009-12-20 15:22:11
Temat zadania: walec
a. V=π*r²*h r²=V/π*h r²=157/3,14*8 r²=157/25,12 r²=6,25 r=√6,25 r=2,5
Dodane 2009-12-15 18:14:10
Temat zadania: jednostki;(
Co? chyba ?le napisa?a?
Dodane 2009-12-15 18:02:30
Temat zadania: Oblicznie warto?ci wyra?e? artmetycznych ( potrzebne na jutr
( ½ )² + ( 1/3 )²=1/4+1/9=9/36+4/36=13/36 ( 1/3 - o,3 )²=(10/30-9/30)²=(1/30)²=1/900 ( ½ + 1/3 )² =(3/6+2/6)²=(5/6)²=25/36 3,75 :(3 5/6 + 2 ¼)=3,75 :(3 10/12+2 3/12)=3,75 :6 1/12= 375/1
Dodane 2009-12-15 17:28:00
Temat zadania: znowu jednostki.plis;)).
100m x 100m=1ha 1m x10000m=1ha 50m x200m=1ha 10m x 10m=1a 1m x100m=1a 50m x2m=1a
Dodane 2009-12-13 19:53:25
Temat zadania: uk?ad równ?-- na jutroo!! pomocy!!!
{2x+3y=1 {x+2y=4 {2x+3y=1 {x=4-2y {2(4-2y)+3y=1 {x=4-2y {8-4y+3y=1 {x=4-2y {8-y=1 {x=4-2y {-y=1-8 {x=4-2y {-y=-7 /*(-1) {x=4-2y {y=7 {x=4-2*7 {y=7 {x=-10
Dodane 2009-12-07 22:40:14
Temat zadania: Twierdzenie Talesa
CK/AC=3/4 CB=21 CK/AC=CL/CB 3/4=CL/21 CL=3*21/4 CL=63/4 CL=15,75 BL=CB-CL BL=21-15,75 BL=5,25
Dodane 2009-12-01 21:51:19
Temat zadania: Przeksztalcenie wzorow
a/5=x a=5*x x/a=3 a=x/3 x-3/4a=9 4a=x-3/9 a=x-3/36
Dodane 2009-12-01 13:50:49
Temat zadania: historia na czwartek!!!!
http://www.sciaga.pl/tekst/56949-57-dorobek_kulturalny_grecji_i_rzymu
Dodane 2009-11-29 19:59:36
Temat zadania: suma k?tów w czworok?cie
Ik?t-X II k?t-X+50° IIIk?t-X+50°+50° IVk?t-X+50°+50°+50° X+X+50°+X+50°+50°+X+50°+50°+50°=360° 4X+300°=360° /-300° 4X=60° /:4 X=15° Ik?t-15° II k?t-15
Dodane 2009-11-16 17:37:50
Temat zadania: funkcja kwadratowa, pilne!!
Chyba raczej c
Dodane 2009-11-16 17:33:13
Temat zadania: MATEMATYKA (!) na teraz. pleasa
2dm²=2*10000mm²=20000mm² 2m²=2*10000cm²=20000cm² 4ar=4*10000dm²=40000dm² 25ha=25*10000m²=250000m² 50ar=50*100m²=5000m² 2km²=2*10000ar=20000ar 0,3dm²=0,3*10000mm²=3000mm&
Dodane 2009-11-09 22:47:18
Temat zadania: Pilne!!!!
(5+y²)x(5+y²)=25+10y^2+y^4
Dodane 2009-11-09 22:45:21
Temat zadania: pierwiastki:) PILNE prosze
√864=√2*2*2*2*2*3*3*3=12√6 ?729=?3*3*3*3*3*3=9 √4*9=√36=6 √484=√2*2*11*11=22
Dodane 2009-11-09 22:34:33
Temat zadania: pierwiastki:) PILNE prosze
√2?=16 √2(√18+√50)=√2*√18+√2*√50=√36+√100=6+10=16 √8100=90 √a?/b²=a²/b √5*√125=√5*125=√625=25 √3i1/16=√49/16=7/4
Dodane 2009-11-06 21:56:07
Temat zadania: matma
y=x^2-2x-3 Wspó?czynniki liczbowe: a = 1, b = -2, c = -3 Δ = b^2-4ac=(-2)^2-4*(-2)*(-3) Δ = 16 Dwa miejsca zerowe: x1 = -1.00 x2 = 3.00 Punkt przeci?cia si? z osi? OY: [0, -3] Wierzcho?ek paraboli: W = (1, -4
Dodane 2009-11-04 16:41:26
Temat zadania: obliczenia procentowe
1. 450z?+(450z?*7%)=450z?+(450z?*0,07)=450z?+31,50z?=481,50z?
Dodane 2009-10-25 18:31:47
Temat zadania: mata;/
P ko?a = πR² h=3/2R a√3/2 = 3/2R a = 3/2R*2/√3 = R√3 P trójk?ta = (R√3 )²√3/4 = 3R²√3/4 P trójk?ta/P ko?a*100% = 3R²√3/4/πR²*100% = 3√3/4π*100% = 41%
Dodane 2009-10-23 23:28:53
Temat zadania: Pierwiastki!!!!!!! pomocy !
3. b) √32-√18=4√2-3√2=√2 c) √2*(√4,5-√8) =√9-√16=3-4=-1 d) √0,0225 =0,15 f) √36*25= 6*5=30 g) √49:196=7:14=1/2 h) 3√15 : √0,6 =3√25=3*5=15 Podaj
Dodane 2009-10-23 23:12:28
Temat zadania: Pierwiastki!!!!!!! pomocy !
2. a) √6/2√5 =√6*√5/2√5*√5=√30/10 b) √2/√7-2=√2*(√7+2)/(√7-2)(√7+2)=√14+2√2/7-4=√14+2/3 c) √3/6+√15=√3*(6-√15)/(6+√15)(6-
Dodane 2009-10-23 22:57:30
Temat zadania: Pierwiastki!!!!!!! pomocy !
a)(√3-5)(√3+5) = 3-25=-22 b)(3√2+2√5)(3√2-2√5)=18-20=-2
Dodane 2009-10-23 13:05:30
Temat zadania: Matematyka - Równania 1szego stopnia z jedn? niewiado
12-2(x-1)^2=4(x-2)-(x-3)(2x-5) 12-2(x²-2x+1)=4x-8-(2x²-11x+15) 12-2x²+4x-2=4x-8-2x²+11x-15 -2x²+4x+10=-2x²+15x-23 /+2x² 4x+10=15x-23 /-15x -11x+10=-23 /-10 -11x=-33 /:(-1
Dodane 2009-10-20 23:39:24
Temat zadania: wa?ne
a)60+(60*0,5)=60+30=90 b)120+(120*0,1)=120+12=132 c)85+(85*0,25)=85+21,25=106,25 d)35+(1*35)=35+35=70 e)90-(90*0,1)=90-9=81 f)20-(20*0,25)=20-5=15 g)50-(50*0,2)=50-10=40 h)200-(200*0,01)=200-2=198
Dodane 2009-10-19 22:42:12
Temat zadania: Porównaj fagocytoz? i pinocytoz? .. Na jutro!
Fagocytoza polega na pobieraniu du?ych cz?stek pokarmowych, cz?sto ca?ych bakterii, poprzez wpuklanie b?ony komórkowej i tworzenie wodniczek pokarmowych, a nast?pnie na trawieniu ich zawarto?ci przez enzymy hydrolityczne zawarte w lizosomach.
Dodane 2009-10-19 22:36:38
Temat zadania: ZNAZENIA FRAZOLOGICZNE
Bi? g?ow? w mur-nie móc pokona? jakiej? przeszkody, boryka? si? z problemami niemo?liwymi do przezwyci??enia.
Dodane 2009-10-17 12:21:51
Temat zadania: l. wymierne
Zadanie 6. X-waga ryby 2/5kg+2*2/5Xkg=Xkg 2/5kg+4/5Xkg=Xkg 2/5kg=1/5Xkg /1/5 X=2kg
Dodane 2009-10-17 12:10:15
Temat zadania: l. wymierne
Zadanie 1. 1.Poniewa? ostatnia cyfra liczby 3024 nie jest 0,wi?c liczba 10 nie jest jedn? z szukanych liczb. 2.Poniewa? 3024<10^4,wi?c liczba 3024 jest iloczynem czterech kolejnych liczb mniejszych od 10. 3.Poniewa? ostatni? cyfr? liczby 3024 n
Dodane 2009-09-30 20:27:59
Temat zadania: Matematyka Pilne jutro
1/6*2,88=0,48 2,88-0,48=2,4
Dodane 2009-09-28 22:26:46
Temat zadania: ..
Politeizm-wiara w istnienie wielu bogów . Zikkurat -monumentalna budowla sakralna w staro?ytnym Sumerze, Babilonii, Asyrii i Elamie w formie tarasowo uformowanej wie?y.
Dodane 2009-09-22 23:32:37
Temat zadania: Geografia - Klimat Polski
Zad.4 http://www.bryk.pl/teksty/liceum/geografia/geografia_fizyczna/7117-cechy_klimatu_polski.html
Dodane 2009-09-22 23:27:54
Temat zadania: Geografia - Klimat Polski
Zad.1. http://www.geograf.pl/Szkola/mainDiagramyKlimatyczneZap.htm
Dodane 2009-09-22 23:26:45
Temat zadania: Geografia - Klimat Polski
Zad.2. Masy powietrza polarno-morskiego(60% dni w roku, masy te nap?ywaj? z zachodu).Masy powietrza polarno-morskiego przynosz? nam zachmurzenie i opady deszczu w lato, przedzimie i przedwio?nie. Masy powietrza polarno-kontynentalnego(30% dni w r
Dodane 2009-09-20 14:41:52
Temat zadania: polak-w pustyni i w puszczy
http://www.sciaga.pl/tekst/78946-79-streszczenie_ksiazki_w_pustyni_i_w_puszczy
Dodane 2009-09-08 18:39:16
Temat zadania: fizyka
Uk?ad SI - Mi?dzynarodowy Uk?ad Jednostek Miar zatwierdzony w 1960 (pó?niej modyfikowany) przez Generaln? Konferencj? Miar. Jest stworzony w oparciu o metryczny system miar. W Polsce uk?ad SI obowi?zuje od 1966, obecnie zosta? on oficjalnie p
Dodane 2009-09-07 10:24:47
Temat zadania: matma
Ró?ne od 9/5: 10/18 ,1i 15/20 ;9,5
Dodane 2009-09-02 19:04:20
Temat zadania: Cechy sztuki antycznej
Tu co? znajdziesz : http://www.zgapa.pl/data_files/referat_5721.html
Dodane 2009-06-09 08:25:48
Temat zadania: Równania,nierównosci,uklady rownan
3) P=Pi*r(r+l) r+l=P/Pi*r r=(P/Pi*r)-l
Dodane 2009-06-09 08:24:14
Temat zadania: Równania,nierównosci,uklady rownan
1) V=Pi*R²*H R²=V/Pi*H R=pierwiastek z V/Pi*H
Dodane 2009-06-04 16:38:30
Temat zadania: POMOCY!
3/5*5,4t=3,24t
Dodane 2009-05-31 13:37:17
Temat zadania: Graniastos?upy
Pp=2*25*16+2*25*30+2*16*30 Pp=800+1500+960 Pp=3260cm²
Dodane 2009-05-30 22:56:11
Temat zadania: Wykonaj dzia?ania i zredukuj wyrazy podobne
D) (4a+7b)-(2a+3)+(a+2b)= 4a+7b-2a-3+a+2b= 3a+9b-3
Dodane 2009-05-29 20:23:30
Temat zadania: Cytaty- ?ycie wieczne
"Albowiem zap?at? za grzech jest ?mier?, a ?aska przez Boga dana to ?ycie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym." - Rz 6:23
Dodane 2009-05-29 20:21:33
Temat zadania: Cytaty- ?ycie wieczne
Tak bowiem Bóg umi?owa? ?wiat, ?e Syna swego Jednorodzonego da?, aby ka?dy, kto w Niego wierzy, nie zgin??, ale mia? ?ycie wieczne. J 3,16-17
Dodane 2009-05-26 18:50:16
Temat zadania: Przekszta?canie wzorów
P=(a+b)h/2 A) (a+b)h=2P h=2P/a+b B) (a+b)h=2P a+b=2P/h a=2P/h-b
Dodane 2009-05-22 14:22:43
Temat zadania: Mapa.
25000cm=250m=0,25km 6cm--->6*0,25km=1,5km 4cm--->4*0,25km=1km 1,5km*1km=1,5km²
Dodane 2009-05-21 20:55:20
Temat zadania: Twierdzenie Talesa
3/6=x/x+5 6x=3(x+5) 6x=3x+15 |-3x 3x=15 |:3 x=5cm x/y=5/4 5y=4x 5y=4*5cm 5y=20cm |:5 y=4cm Ob.ma?ego Ob=4cm+3cm+5cm=12cm Ob.du?ego Ob=6cm+4cm+4cm+5cm+5cm=24cm
Dodane 2009-05-19 23:04:12
Temat zadania: Obliczanie d?ugo?ci odcinków w ostros?upach
Kaatie wzór na obj?to?? ostros?upa V=Pp*H/3
Dodane 2009-05-19 20:25:58
Temat zadania: Twierdzenie Pitagorasa
0,5cm:2=0,25cm h²=(2cm)²-(0,25cm)² h²=4cm²-0,0625cm² h²=3,9375cm² h=0,75pierwiastków z7cm 2*0,75pierwiastków z 7=1,5pierwiastków z 7 cm
Dodane 2009-05-19 20:12:18
Temat zadania: Proporcjonalno?ci
Zad.2. od 23.30 do 24.00 jest 30 minut 30min:5=6min 1*6min=6min 4*6min=24min O godzinie 23.36
Dodane 2009-05-19 20:07:14
Temat zadania: Proporcjonalno?ci
Zad.1. 432:9=48 4*48=192 liczba dziewcz?t 5*48=240 liczba ch?opców
Dodane 2009-05-19 18:07:35
Temat zadania: Nierówno?ci-przekszta?canie wzorów
a) P=d/MRT PMRT=d M=d/PRT b) f=9/5c+32 f(5c+32)=9 5cf+32f=9 5cf=9-32f c=9-32f/5f c)s=vt+at²/2 vt+at²=2s at²=2s-vt a=2s-vt/t²
Dodane 2009-05-19 15:24:59
Temat zadania: Cytaty
Ukocha?em ci? odwieczn? mi?o?ci?, dlatego te? zachowa?em dla Ciebie ?askawo??. Jr31,3
Dodane 2009-05-19 15:12:17
Temat zadania: Cytaty
Mi?o?? niech b?dzie bez ob?udy. Miejcie wstr?t do z?ego,pod??ajcie za dobrem. W mi?o?ci braterskiej nawzajem b?d?cie ?yczliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie si? w gorliwo?ci. B?d?cie p?omiennego ducha.Pe?nijcie
Dodane 2009-05-19 15:08:03
Temat zadania: Cytaty
Kto mi?uje swego brata,ten trwa w ?wiat?o?ci i nie mo?e si? potkn??. 1 J 2,10
Dodane 2009-05-19 15:05:31
Temat zadania: Cytaty
Mi?o?? wasza podobna do chmur na ?witaniu albo do rosy, która pr?dko znika. Oz 6,4b
Dodane 2009-05-19 15:03:24
Temat zadania: Cytaty
Mi?o?? nie wyrz?dza z?a bli?niemu. Przeto mi?o?? jest doskona?ym wype?nieniem Prawa. List do Rzymian 13:10
Dodane 2009-05-19 15:00:43
Temat zadania: Cytaty
Mi?o?? cierpliwa jest,?askawa jest. Mi?o?? nie zazdro?ci,nie szuka poklasku,nie unosi si? pych?. 1 Kor13:4
Dodane 2009-05-19 14:56:53
Temat zadania: Cytaty
Na to za? wszystko przyobleczcie mi?o??,która jest wi?zi? doskona?o?ci. Kol3:14
Dodane 2009-05-19 14:54:42
Temat zadania: Cytaty
Nikt nie ma wi?kszej mi?o?ci od tej,gdy kto? ?ycie swoje oddaje za przyjació? swoich. J15,13
Dodane 2009-05-19 14:51:51
Temat zadania: Cytaty
Skoro ju? dusze swoje u?wi?cili?cie,b?d?c pos?uszni prawdzie celem zdobycia nieob?udnej mi?o?ci bratniej,jedni drugich gor?co czystym sercem umi?ujecie. 1P 1,22
Dodane 2009-05-18 23:19:39
Temat zadania: Ostros?upy
V=Pp*h/3 V=(6cm)²*12cm/3 V=36cm²*12cm/3 V=144cm³obj?to?? ostros?upa V=Pp*H V=a³ 144cm³=a³ a=2pierwiastki z 18cm
Dodane 2009-05-16 20:08:29
Temat zadania: Matma
4m:5=0,8m 2*0,8m=1,6m d?ugo?? jednej cz??ci 3*0,8m=2,4m d?ugo?? drugiej cz??ci
Dodane 2009-05-14 22:46:33
Temat zadania: przekroje ostros?upów ( B?AGAM O POMOC )
d=a pierw.z 2 cm d=20 pierw. z 2 cm 20 pierw. z 2 :2=10 pierw.z 2 cm h²=(30cm)²-(10pierw.z 2cm)² h²=900cm²-200cm² h²=700cm² h=10pierw.z 7cm P=20pierw.z 2cm*10pierw.z 7cm/2 P=100pierw.z 14cm²
Dodane 2009-05-13 23:40:28
Temat zadania: Matematyka-Równania i nierówno??i
x-krótsza podstawa x+5-d?u?sza podstawa P=(a+b)*h/2 18cm²=(x+x+5cm)*3cm/2 18cm²=(2x+5cm²)*3cm/2 18cm²=6xcm+15cm²/2 6xcm+15cm²=18cm²*2 6xcm+15cm²=36cm² 6xcm=21cm² |:6cm x=3,5cm K
Dodane 2009-05-13 21:08:28
Temat zadania: procenty....VAT
x-cena netto 107%--428z? 100%--x x=100%*428z?/107% x=400z?
Dodane 2009-05-13 12:44:46
Temat zadania: Historia
Przemiany gospodarczo – spo?eczne w Polsce XIII w. stworzy?y warunki, w których zjednoczenie Polski sta?o si? konieczno?ci?. Rozwój gospodarki towarowo – pieni??nej tworzy? wi?zi ekonomiczne o charakterze wczesnych rynk&oacu
Dodane 2009-05-12 23:03:01
Temat zadania: Ostros?upy zadanie 2
Z zale?no?ci mi?dzy d?ugo?ciami boków w trójk?cie prostok?tnym o k?tach ostrych 30° i 60°obliczamy wysoko?? ?ciany bocznej. Obliczamy d?ugo?? boku trójk?ta le??cego na przeciw k?ta 30°--4pierwiastki z 3:2=2pierwias
Dodane 2009-05-12 21:06:41
Temat zadania: Bry?y obrotowe
Zadanie2. Powstanie sto?ek. Pc=PIr²+Pirl Z pola trójk?ta obliczymy l oraz r a=h=r P=a*a/2 a²=2*P a²=2*18cm² a²=36cm² a=6cm Z twierdzenia Pitagorasa obliczymy l l²=a²+h² l²=(6cm)&sup
Dodane 2009-05-12 21:05:35
Temat zadania: Bry?y obrotowe
Zadanie2. je?eli bok trójk?ta równy jest 8cm to i tworz?ca l=8cm a promie? tego sto?ka jest równy po?owie boku trójk?ta r=8cm:2=4cm Pb=Pi*r*l Pb=PI*4cm*8cm Pb=32PIcm²
Dodane 2009-05-12 19:58:18
Temat zadania: Bardzo Bardzo pilne
x-pierwsza liczba y-druga liczba x-y=12 xy=y²+4 x=12+y (12+y)y=y²+4 x=12+y 12y+y²=y²+4 |-y² x=12+y 12y=4 |:12 x=12+y y=1/3 x=12 1/3 y=1/3
Dodane 2009-05-11 00:18:20
Temat zadania: Tolerancja
http://www.sciaga.pl/tekst/79039-80-czy_istnieja_granice_tolerancji
Dodane 2009-05-09 23:52:11
Temat zadania: musz? zrobi? to zadanie na histori? :( prosz? pomó?ci
W nast?pstwie rozbiorów ziemie polskie zosta?y w??czone po pa?stw zaborczych jako ich prowincje. Z zaboru austriackiego utworzono Galicj? , z zaboru pruskiego : Prusy Po?udniowe , Zachodnie i Nowowschodnie natomiast zabór rosyjski podzi
Dodane 2009-05-09 23:36:10
Temat zadania: Funkcja liniowa
a) y=-1/3x+3 y=-1/3*0+3 y=3 (0;3) pierwszy punkt przeci?cia 0=-1/3x+3 1/3x=3 x=9 (9;0) drugi punkt przeci?cia Pole obliczymy ze wzoru na pole trójk?ta P=3*9/2 P=13,5 b) y=4/7x-8 y=4/7*0-8 y=-8 (0;-8)pierwszy punkt pr
Dodane 2009-05-09 16:36:55
Temat zadania: Rozwi?zywanie nierówno?ci
5(2X-3)-6X>3(4X-3) 10x-15-6x>12x-9 4x-15>12x-9 4x-12x>-9+15 -8x>6 x<-6/8 4x-7<2x+3 4x-2x<3+7 2x<10 x<5 -x+4>-3(x-1) -x+4>-3x+3 -x+3x>3-4 2x > -1 x>-1/2
Dodane 2009-05-08 20:52:57
Temat zadania: Graniastos?upy- obliczanie obj?to?ci..
Z zale?no?ci mi?dzy d?ugo?ciami boków w trójk?cie prostok?tnym o k?tach ostrych 45° i 45° obliczymy wysoko?? i przek?tn? podstawy Je?eli przek?tna jest równa 10cm to wysoko?? h=5 pierwiastków z 2cm oraz przek?tn
Dodane 2009-05-08 20:37:18
Temat zadania: Graniastos?upy- obliczanie obj?to?ci..
Zadanie2. Z zale?no?ci mi?dzy d?ugo?ciami boków w trójk?cie prostok?tnym o k?tach 30° i 60°obliczamy wysoko?? graniastos?upa. Je?eli przek?tna ?ciany bocznej d=20cm to wysoko?? h=10pierwiastków z 3 cm a kraw?d? podstaw
Dodane 2009-05-07 15:48:22
Temat zadania: Mo?e by tak zacz?c my?le??
Stanis?aw Ko?ciuszko?????????????????????
Dodane 2009-05-07 11:22:54
Temat zadania: u?amki zwyk?e
kwadrans-15min doba -24*60min=1440min 15min/1449min=1/96 kwadrans-15*60s=900s 1/900
Dodane 2009-05-07 10:55:12
Temat zadania: Pole Powierzchni graniastos?upów i ostros?upów
Zadanie7. Pc=72 pierw.z 3 Pc=4*a²pierw.z 3/4 Pc=a²pierw.z 3 a²=Pc/pierw.z 3 a²=72pierw z 3/pierw z 3 a²=72 a=6pierw z 2
Dodane 2009-05-07 10:49:58
Temat zadania: Pole Powierzchni graniastos?upów i ostros?upów
Zadanie6. czworo?cian foremny sk?ada si? z 4 trójk?tów równobocznych Wzór na pole trójk?ta równobocznego P=(a²*pierw.z 3)*4 Pc=4*(a²*pierw.z 3)*4 Pc=a²*pierw.z 3 Pc=(2cm)²*pierw.z 3
Dodane 2009-05-07 10:34:21
Temat zadania: Pole Powierzchni graniastos?upów i ostros?upów
Zadania5. b) Pp=144cm² a²=144cm² a=12cm Obliczamy wysoko?? ?ciany bocznej h²=(10cm)²-(6cm)² h²=100cm²-36cm² h²=64cm² h=8cm Obliczamy pole ?ciany bocznej P=a*h/2 P=12cm*8cm/2 P=48cm&s