przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


wiola76 - profil użytkownika

Nick: wiola76
Ilość odp: 44
Śr. ocena: 4
Śr. wystawiana: 5
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomość

Zadania tego użytkownika
Dodane przez wiola76, 2012-04-16 14:20:16, ilość odpowiedzi: 0
Matematyka prosze pomuszcie na jutro
narysuj dowolny sze?ciok?t oraz prost? K i zjajdz obraz wielok?ta w symetri wzgl?dnej tej prostej
Przedmiot: Matematyka, Gimnazjum
Dodane przez wiola76, 2010-12-14 11:20:51, ilość odpowiedzi: 7
przyroda
Napisz? czego dokonali,co odkryli poddani podrznicy (jedno zdanie o kazdym ) James Cook
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez wiola76, 2010-11-21 12:23:34, ilość odpowiedzi: 1
przyroda
1. Porwnaj wsp?czesn? lini? brzegow? obu Ameryk, oraz EEuropy i Afryki(od strony Oceanu Antlaty
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez wiola76, 2010-11-20 16:16:57, ilość odpowiedzi: 2
matematyka prosze o pomoc
1.Pewien rowerzysta przez 1,4 godziny porusza? si? z pr?dko?ci? 15km na h a przez nast?pne 45 min
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez wiola76, 2010-11-18 19:13:50, ilość odpowiedzi: 1
potrzebuje na jutro prosze pomuszcie
Obejrzy program telewizyjny lub radiowy na podstawie bie??cych informacji o wydarzeniach o ?wieci
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez wiola76, 2010-11-17 16:37:28, ilość odpowiedzi: 1
plis na jutro :)
Rolnik jedzie na targ oddalony o 18km z pr?dko?cia 12km na h Rowerzysta jad?cy z pr?dko?ci? 15km
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez wiola76, 2010-11-03 16:59:24, ilość odpowiedzi: 1
matematyka pomó?cie
1. Zaokr?gli podane liczby do dziesi?tek,do seteki tysi?cy. 3652= 8579= 6
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez wiola76, 2010-10-26 13:43:56, ilość odpowiedzi: 0
Pomózcie na jutro potrzebuje z lektóry K?amczu
musze uzasadni? czy bohaterka zas?uguje na przezwisko k?amczucha.
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez wiola76, 2010-10-12 10:54:49, ilość odpowiedzi: 1
przyroda
wymie? przyk?ady zastosowa? kwasu solnego
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez wiola76, 2010-10-11 17:09:29, ilość odpowiedzi: 2
matematyka
Ta?m? o d?ugo??i 15m trzeba poci?? na kawa?ki o d?ugo??i 1,5m i 25cm. Krtszych kawa?kw ma by? 1
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez wiola76, 2010-10-06 16:14:02, ilość odpowiedzi: 1
matematytka
1. Skre?l liczby ktre nie s?: a )rwne liczbie 4/5: 1/20 0,8 16/20 1ca?a 1/4 0,80
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez wiola76, 2010-10-04 16:43:45, ilość odpowiedzi: 2
u?amki zwyk?e i dziesi?tne
Znajdz rozwini?cia dziesi?tne podanych liczb.Zapisz w skrconej postaci te rozwiazania,ktre sa n
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez wiola76, 2010-09-29 21:50:53, ilość odpowiedzi: 2
pomuzcie prosze Matematyka
Podkre? te z podanych liczb ktre s?: s? to u?amki wi?ksze od 0,6: 3/5 3/7
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez wiola76, 2010-05-31 17:16:44, ilość odpowiedzi: 8
matematyka
1.Mzg doros?ego cz?owieka wa?y ?rednio 1,4kg najwi?ksza zmierzona masa mzgu cz?owieka wynosi 2,
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez wiola76, 2010-05-25 14:37:48, ilość odpowiedzi: 2
matematyka
Do zapakowania prezentu na dzie? Matki Jacek zrobi? kartonowe pude?ko w kszta?cie prostopad?o?cia
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez wiola76, 2010-05-23 13:06:12, ilość odpowiedzi: 1
matematyka pomó?cie na jutro:-)
Oblicz pole powiszchni bocznej granastos?upa o wysoko?ci 9cm,ktrego podstaw? jest a) tr
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez wiola76, 2010-04-14 19:23:16, ilość odpowiedzi: 2
prosze pomuszcie na jutro geometria
1. Pole rwnoleg?oboku jest rwne 7,5m kwadratowego.Jeden z bokw tego rwnoleg?oboku ma d?ugo??
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez wiola76, 2010-04-07 18:57:34, ilość odpowiedzi: 1
matematyka
Przek?tne rombu dziel? si? na cztery jednakowe trjk?ty prostok?tne o bokach 3cm, 4cm i 5cm.Jakie
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez wiola76, 2010-03-23 15:06:35, ilość odpowiedzi: 1
geometria- pole trójk?ta
1.Oblicz pole trjk?ta o podstawie 8 cm i wysoko?ci d?u?szej od podstawy o 15 mm. 2.Pole
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez wiola76, 2010-03-22 17:27:41, ilość odpowiedzi: 1
j angielski- popraw zdania
1.They boy is sitting a wall. He.................................. 2.The girl is
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez wiola76, 2010-03-04 11:49:19, ilość odpowiedzi: 4
J.Angielski :-)
Uzupe?ni zdania przymotnikami. Przymiotniki: worried,hungry,thirsty,hot,cold,tired.
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez wiola76, 2010-03-02 14:40:27, ilość odpowiedzi: 1
polski
Dopisz formy dope?niacza podanych w ktrych wyst?puje e ruchome. podkre?l je bez-
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez wiola76, 2010-02-09 17:09:42, ilość odpowiedzi: 9
J.Andielski-po??cz pytania z odpowiedziami
1 How much water do they drink? 2 How much spaghetti does she eat? 3 How much col
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez wiola76, 2010-02-09 15:52:50, ilość odpowiedzi: 0
j. polski- czarne stopy
napisz w 3,4 zdaniach jakom metamorfoze przeszed? Marek O?i?ski
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez wiola76, 2010-02-03 20:06:22, ilość odpowiedzi: 1
Matematyka -O? liczbowa
Narysuj o? liczbow? i zaznacz na niej: A) 2,5 i 2,1 i 3,1 B) 3,15 i 3,07 i 3,19
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez wiola76, 2010-01-07 18:54:34, ilość odpowiedzi: 6
matematyka
mam zamieni? to na; 5cm 7m= cm 38mm= cm 6dm 3cm= dm 8kg 15dag= kg 3t 22kg= t
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez wiola76, 2010-01-07 12:19:32, ilość odpowiedzi: 1
Muzyka
Mam pytanie.Jaka jest ró?nica mi?dzy kolendy a pastera?ki?
Przedmiot: Muzyka, Szkoła podstawowa

Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2011-10-28 11:38:00
Temat zadania: wypracowanie
Bakterie s? w wi?kszo?ci organizmami cudzo?ywnymi, ktre musz? dostawa? gotowe zwi?zki organiczne wyprodukowane przez orga
Dodane 2011-01-19 16:33:36
Temat zadania: j?zyk polski - wykres logiczny
Dedal postanowi? odlecie? wraz ze swoim synem Ikarem, przy u?yciu skrzyde? w?asnej konstrukcji. Przed lotem Dedal ostrzeg? Ikara, aby utrzymywa? odpowiedni? wysoko?? (zbyt nisko - pira nasi?kn? wilgoci?, zbyt wysoko - s?o?ce rozpu?ci wosk, ktrym
Dodane 2011-01-19 16:25:25
Temat zadania: wyspracowanie z j.polskiego
By? pi?tek. Jak co tydzie? lekcje rozpocz??am od dwch j?zykw polskich. Nie by?am z tego powodu szcz??liwa, poniewa? w czwartek siedzia?am do p?na nad wywiadem dotycz?cym II wojny ?wiatowej, ktry mia?am wykona? na lekcj? j?zyka polskiego. Zm?cz
Dodane 2011-01-19 15:33:25
Temat zadania: j.pol. kl 6
G?wnym bohaterem powie?ci"Hobbit, czyli tam i z powrotem" jest Bilbo Bagginis.Pochodzi? on z zamo?nej rodziny.Jego rodzicami byli Belledome Tuk i Bungo Baggins.Bilbo by? niskiego wzrostu,mniejszy od krasnoludkw ale wi?kszy od liliputw,gdy
Dodane 2011-01-11 14:06:25
Temat zadania: prosz? o zadanie na jutro daje 6
Internet mo?e by? podstawowym ?rodkiem komunikacji w przysz?o?ci poniewa? jest coraz bardziej dost?pny zarwno w miastach jak i na wsi.Komunikowanie si? przez internet jest szybkie,?atwe i tanie.Mo?emy ju? nie tylko rozmawia?,pisa? do siebie ale r
Dodane 2010-11-18 19:46:18
Temat zadania: Ple?niak bia?y
Ple?niak bia?y (Mucor mucedo Fresen.) gatunek grzybw nale??cy do rodziny ple?niakowatych (Mucoraceae).CharakterystykaMucor mucedo to saprotroficzny grzyb komrczakowy, rozmna?aj?cy si? p?ciowo poprzez zygospory. Ple
Dodane 2010-11-18 19:26:17
Temat zadania: Pieczarka-kl.5
. DO ?ycia pieczarka potrzebuje:- wilgotno?ci,- ciemno?ci (braku s?o?ca)
Dodane 2010-11-18 19:18:33
Temat zadania: Biologia -ple?niak bia?y
Saprofitem jest ple?niak bia?y, rozwijaj?cy sie na starcych produktach m?cznych, np. na chlebie.Rozk?ada on z?o?one zwi?zki organiczne na zwi?zki proste.
Dodane 2010-11-17 16:47:11
Temat zadania: dlaczego na ca?ym ?wiecie powinien panowa? pokój? nap
bo na ?wiecie powinien panowa? pokj i mi?o??, ka?dy powinien mie? tyle samo pieni?dzy i ... ?e masz prawo si? nie zgadza?, natomiast dlaczego chcesz odbiera? komu? innemu ... Oj tak, kto? kto niszczy 5 razy prawie ca?e ?ycie na ziemi
Dodane 2010-11-17 16:46:08
Temat zadania: dlaczego na ca?ym ?wiecie powinien panowa? pokój? nap
bo na ?wiecie powinien panowa? pokj i mi?o??, ka?dy powinien mie? tyle samo pieni?dzy i ... ?e masz prawo si? nie zgadza?, natomiast dlaczego chcesz odbiera? komu? innemu ... Oj tak, kto? kto niszczy 5 razy prawie ca?e ?ycie na ziemi
Dodane 2010-11-17 16:43:28
Temat zadania: pokoj na ?wiecie
bo na ?wiecie powinien panowa? pokj i mi?o??, ka?dy powinien mie? tyle samo pieni?dzy i ... ?e masz prawo si? nie zgadza?, natomiast dlaczego chcesz odbiera? komu? innemu ... Oj tak, kto? kto niszczy 5 razy prawie ca?e ?ycie na ziemi
Dodane 2010-10-12 15:52:18
Temat zadania: pilne
Jasny,l z?ocisty, fioletowy .Pora roku- lato jej nastrj pozytywny, ciep?y, wyczekiwany ,radosny, przygodowy, interesuj?cy. wiosna. Wiosna jest por? roku ktra odzwierciedla moje p
Dodane 2010-10-12 15:41:58
Temat zadania: Rela :/
... to On daje ?ask? i to dzi?ki niemu s?owo w Pi?mie ?wi?tym jest ?wi?te a Ci ktrzy je pisz? s? Natchnieni. Wszystkie Natchnione dzie?a s? wynikiem ?aski Boga zes?anej przez Ducha ?wi?tego. Te pisma natomiast s?u?? do wiary w Boga Jezusa M
Dodane 2010-10-12 10:53:09
Temat zadania: Przepisz.pl
No jak najbardziej
Dodane 2010-10-11 22:32:01
Temat zadania: Pomocy!!!!!!
-Mi?o?? mi?o?? wasza podobna do chmur na ?witaniu albo do rosy, ktra pr?dko znika. Oz 6,4b -przebaczenie Nie ma pokoju bez sprawiedliwo?ci,nie ma sprawiedliwo?ci bez przebaczenia. -modlitwa nieustannie si
Dodane 2010-10-04 17:11:56
Temat zadania: POMOCY
a)Konflikty zbrojne na tle religijnym i politycznym - przyczyniaj? sie do du?ej ?miertelno?cib)brak wody pitnejc)d?ugoletnie kolonie i wyzysk ludno?ci Na s?aby rozwj gospodarczy Afryki du?y wp?yw maj? nie
Dodane 2010-05-31 20:21:28
Temat zadania: Referat,.
najpierw wyja?nij co to s? sole---Sole - zwi?zki chemiczne wywodz?ce z kwasw, ktrych roztwory wodne zawieraj? kationy metali. Z?o?one s? z atomw metali po??czonych z resztami kwasowymi. Sole s? cia?ami sta?ymi, krystalicznymi. Ich rozpusz
Dodane 2010-05-31 20:16:06
Temat zadania: Pomó?cie
Dn. 12.04.10r. w naszej szkole o godzinie 9:30 odby?o si? spotkanie z Martyn? Wojciechowsk?. Udzia? w prelekcji wzi??a ca?a spo?eczno?? szkolna- uczniowie oraz dyrekcja wraz z nauczycielami.Znana prezenterka telewizyjna i s?ynna podr?niczka opowi
Dodane 2010-05-25 15:15:53
Temat zadania: Przyroda
.Zamieszkuj? wi?c p?ycizny obrze?ajace wyspy oraz szelfy kontynentalne le?ace w cieplych klimatach, na szerokosciach geograficznych od 3230N do 30S.Wyst?puj? w wodach, w ktrych mog? rozwija? si? koralowce madreporowe.Pierwszym bardzo ostrym kr
Dodane 2010-05-25 14:56:23
Temat zadania: HiStA NA dzis !!!!!!!!!!!
kosynierzy- by?y to ochotnicze oddzia?y wojskowe, w ktrych g?wnie uczestniczyli ch?opy uzbrojeni w kosy. Z kosynierami mieli?my do czynienia m.in. w insurekcji ko?ciuszkowskiej.
Dodane 2010-05-25 14:52:02
Temat zadania: Historia - pilne!!
zrobili to po II wojnie ?wiatowejzniszczona demokracja polski i wygranie wojny przez ZSRR doprowadzi?o do wi?zienia lub morderstw najwa?niejszych polskich dzia?aczy spo?ecznych ponadto 1 wybory po wojnie zosta?y sfa?szowane na korzy??
Dodane 2010-04-07 19:12:53
Temat zadania: Dam 6 !!! Moge dosta? ocene za to!!
Czytaj?c Gombrowicza, trzeba sobie stawia? pytania - o przyczyny dziwnego zachowania bohaterw, narratora (np. dlaczego chce ucieka??), o znaczenie dziwnych wypowiedzi (np. jakie "dziecko" mog?o zosta? pogrzebane pod gruzami? Czy chodzi o dz
Dodane 2010-03-22 17:59:21
Temat zadania: Wyja?nij poj?cia - za dobr? odpowied? daj? 6!
Mammografia radiologiczna metoda badania sutka (gruczo?u piersiowego). Podobnie jak w pozosta?ych metodach rentgenowskich, wykorzystuje si? tu r?nice w poch?anianiu promieni X, przechodz?cych przez poszczeglne tkanki organizmu. Obraz utrwalany
Dodane 2010-03-09 22:22:48
Temat zadania: Geneza Mazurka D?browskiego
Geneza hymnu polskiego. Mazurek D?browskiego Hymn wyraz pochodzenia greckiego . Oznacza on uroczyst? i podnios?? pie??. ?piewa si? j? stoj?c na baczno??, Geneza hymnu polskiego. God?o, barwy narodowe: nagrania d?wi?kowe, tekst hymnu polsk
Dodane 2010-03-09 17:14:15
Temat zadania: Hista Bleeeeeee
Parlament - w pa?stwach o demokratycznych systemach w?adzy, jest to najwy?szy organ przedstawicielski, a jednocze?nie zasadniczy organ w?adzy ustawodawczej. Zasiadaj? w nim przedstawiciele obywateli danego kraju, wybrani w drodze wyborw parlament
Dodane 2010-03-09 17:10:48
Temat zadania: ratunku pomó?cie nie umiem
Opozycja parlamentarna, sprzeciw cz??ci cz?onkw parlamentu wobec rz?du lub odmowa jego poparcia. Cz?sto jest to potoczna nazwa partii lub koalicji partii w parlamencie, ktre deklaruj? si? jako przeciwnicy polityki rz?du oraz popieraj?cych go par
Dodane 2010-03-09 16:58:15
Temat zadania: Ratunku
fenki maj? du?e uszy dzi?ki ktrym si? ch?odz? kaktusy - te ciernie(kolce) ktre nie pozwalaj? wyparowywa? wodzie ze ?rodka. wielb?ady-gromadz? t?uszcz w garbach prowadz? nocny tryb ?ycia, poniewa? wtedy jest ch?odniej.
Dodane 2010-03-09 16:42:31
Temat zadania: Droga Krzy?owa - opis jednej stacji .
Stacja II- Pan Jezus bierze krzy? na swoje ramiona.Po us?yszeniu wyroku ?mierci, ?o?nierze na?o?yli ci??ki krzy? na plecy Pana Jezusa.Wype?nili w ten sposb rozkaz, ktry otrzymali od swych prze?o?onych. w Panu Jezusie nie dostrzegli nikogo
Dodane 2010-03-09 16:31:10
Temat zadania: o jacie
Pustynia Syryjska , Gobi , Judzka , Tu?acza,Negew
Dodane 2010-03-09 16:23:27
Temat zadania: religia na jutro dam 6 pónktów
Wie? ta nazywa?a si? Betfage BETFAGE Gdy Jezus w?drowa? ze swymi uczniami do Jerozolimy i przyszed? w pobli?e Gry Oliwnej, powiedzia?: Id?cie do wsi, ktra jest przed wami, a zaraz znajdziecie o?lic? uwi?zan? i ?rebi? z ni?.
Dodane 2010-03-09 16:01:09
Temat zadania: przyroda-3pytania dam6
1.Sawanna obejmuje obszary rwnin i okolic pod- i mi?dzyzwrotnikowych, poro?ni?tych bujn? ro?linno?ci? trawiast? ( o li?ciach ostrych i twardych), z rzadko rozmieszczonymi drzewami b?d? k?pami drzew albo krzeww. To rzadkie i rwnomierne rozmieszc
Dodane 2010-03-09 15:27:55
Temat zadania: pomocy religia
Pierwszy tekst pochodzi ze ?rodka Ewangelii Jana, a drugi z jej ko?ca. 13,31: Judasz po spo?yciu kawa?ka chleba zaraz wyszed?. A by?a noc. Po jego wyj?ciu rzek? Jezus: Syn Cz?owieczy zosta? teraz otoczony chwa??, a w Nim Bg zos
Dodane 2010-03-04 11:59:51
Temat zadania: Bardzo prosz? o pomoc ;((
rozwj bezpo?redni, bez przeobra?enia, proces rozwoju pozazarodkowego przebiegaj?cy bez stadium larwalnego, w ktrym osobniki m?odociane urodzone lub wyl?g?e z jaja przypominaj? osobniki doros?e, a ich rozwj polega na wzro?cie i osi?ganiu dojrza?
Dodane 2010-02-06 19:34:33
Temat zadania: Wa?nE.!! daM 6.!xD
1. Powrt Pana Tadeusza do Soplicowa2. Poznanie dziewczyny z ogrodu3. Kolacja na zamkua. Oczekiwanie na Telimen?b. Spr Rejenta z Asesorem o harty4. Zainteresowanie si? zamkiem przez Hrabiego5. Opowie?ci Gerwaze
Dodane 2010-02-04 23:02:45
Temat zadania: renesans
http://pl.wikipedia.org/wiki/Z?oty_wiek_Polski
Dodane 2010-01-10 15:09:29
Temat zadania: Zbrodnia i kara
G?ówny bohater mieszka w n?dznym, przygn?biaj?cym pokoju: „Jego izdebka mie?ci?a si? tu? pod dachem wysokiej, pi?ciopi?trowej kamienicy i bardziej przypomina?a szaf? ni? mieszkanie. (…)By?a to malute?ka klitka, jakie sze?? krok&
Dodane 2010-01-10 14:42:42
Temat zadania: WA?NE!!!!!!!
Robinson Kruzoe to fascynuj?ca opowie?? o cz?owieku, który od wczesnych lat m?odzie?czych robi? wszystko, aby znale?? si? na bezludnej wyspie. Mimo faktu, i? rodzina bohatera by?a zamo?na i szanowana w mie?cie, co dawa?o mu szanse na dostanie
Dodane 2010-01-07 20:08:11
Temat zadania: Quo Vadis
streszczenie krótkie Rzym za panowania Nerona. M?ody rzymski ?o?nierz, Marek Winicjusz, przypadkiem poznaje pi?kn? Ligi?, brank? wojenn? wychowywan? w domu Plaucjuszów jak córka. Zakochuje si? w niej i pragnie j? zdoby?. Ligia
Dodane 2010-01-07 16:26:42
Temat zadania: herakles
Heros– w mitologii greckiej posta? zrodzona ze zwi?zku cz?owieka i boga. Herosi mieli nadzwyczajne zdolno?ci, jak wielka si?a, spryt lub inne przymioty. Byli dowodem przenikania si? ?wiata bogów i ludzi.
Dodane 2010-01-07 16:00:06
Temat zadania: Przyroda na 6
a)Cechy mi?czaków. 1. wtórnojamowo??, trójwarstwowo??, dwuboczna symetria cia?a ( wyj?tek- ?limaki ) 2. nie segmentowane cia?o sk?adaj?ce si? z trzech odcinków -g?owa (ma??e- zredukowana) -tu?ów- rozrasta si?
Dodane 2010-01-07 13:25:25
Temat zadania: J.polski bardzo pilne na jutro!!!
-ptakach -wio?nie -kwiatach -zwierz?tkach