przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Afia - profil użytkownika

Nick: Afia
Ilość odp: 83
Śr. ocena: 5
Śr. wystawiana: 2
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomośćdodane 2010-01-03 16:35:02

Zadania tego użytkownika
Dodane przez Afia, 2011-01-26 16:48:12, ilość odpowiedzi: 1
Pole i obwód ko?a
"Panorama Rac?awicka" to malowid?o olejne przedstawiaj?ce bitw? pod Rac?awicami. Ma ono wymiary 1
Przedmiot: Matematyka, Gimnazjum
Dodane przez Afia, 2010-02-17 22:43:10, ilość odpowiedzi: 1
Geografia - porty europejskie
Prosz? o pomoc. Wyjasnij, dlaczego niektre porty w p?nocnej Europie zamarzaj? a inne ni
Przedmiot: Geografia, Gimnazjum
Dodane przez Afia, 2010-01-03 17:20:04, ilość odpowiedzi: 1
Praca mechaniczna
Gor?co prosz? o pomoc, jestem s?aba z fizyki. Jak? prac? wykonujesz, podnosz?c swój plec
Przedmiot: Fizyka, Gimnazjum

Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2010-09-19 21:47:22
Temat zadania: ortografia
My?l?, ?e polska ortografia nale?y do jednej z najtrudniejszych. To wszystko dlatego, ?e w polskiej pisowni istniej? pewne zasady, od ktrych praktycznie zawsze s? wyj?tki. Poza tym tylko w naszym j?zyku istniej? dwuznaki czy 2 litery o tym samym
Dodane 2010-03-10 12:02:11
Temat zadania: Oblicz :.
zadanie 4) a.) 3^3-(-2)^4=27-16=11 b.) -4^2-(-10)^0=16-1=15 c.) -(-(-5)^2+(-1)^3)=-(-25+(-1))=-(-25-1)=-(-26)=26 d.) -6^3+(-3)^6=-216+729=513 e.) -5^2+2^5=25+32=57 f.) -(-(-4)^3-3^4)=-(-(-64)-81)=-(6
Dodane 2010-03-10 12:00:29
Temat zadania: Oblicz :.
Zadanie 3) Uporzadkuj malejaco (0,2)^5, (0,2)^10, (0,2)^3,(0,2)^4,(0,2)^0, (0,2)^20 (0,2)^5=0,00032 (0,2)^10=0,0000001 (0,2)^3= 0,008 (0,2)^4= 0,0016 (0,2)^1= 1 (0,2)^1, (0,2)^3, (
Dodane 2010-03-10 11:55:16
Temat zadania: Oblicz :.
Zadanie 2 Oblicz: a) (-3)^3 = -27 b)100^4= 100000000 c)7^2 = 49 g)(0,001)^2= 0,000001 h)(-2,5)^3 = -15,625 i)(-42,391)^0 = 1
Dodane 2010-03-10 11:51:44
Temat zadania: Oblicz :.
Zadanie 1) zapisz w postaci pot?gi 5: 1 = 5^0 5 = 5^1 125 = 5^3 625 = 5^4 3125 = 5^5 zapisz w postaci potegi liczby 3: 1 = 3^0 9 = 3^2 27 = 3^3 243 = 3^5
Dodane 2010-03-10 11:46:57
Temat zadania: polski - pomocy!!!!!!
a) krajobraz przez ciebie namalowany b) twj portret c) fotografie, ktre zrobi?as
Dodane 2010-03-07 15:10:34
Temat zadania: wielok?ty
5+5+5+5+5+123456789+2346789987654321= 234 679 011 111 1135
Dodane 2010-03-07 15:06:46
Temat zadania: ...
Obwdpierwszego prostok?ta: 2*(n-n) + 2*(n-1)=2n3-2n+2n-2=2n3-2 Obwddrugiego prostok?ta: 2* (n-n) +2*( n-1)=2n3-2n2+2n2-2=2n3
Dodane 2010-03-07 15:00:19
Temat zadania: ceny
x - lody y - owoce z - galaretka a - bita ?mietana x+y=2,65 z+y=2,45 z+a=1,65 x+y=2,65 z+y=2,45 y=2,65-x z+2,65-x=2,45 z=x-0,25 x-0,15+a=1,6
Dodane 2010-03-07 14:44:30
Temat zadania: jak zrobic ten przyklad;)?poomozesz:D?
3x-5/2-5x-1/10=0 3x-5x=5/2+1/10 -2x=25/10+1/10 -2x=2,6 /:(-2) x=-1,3
Dodane 2010-03-07 14:41:10
Temat zadania: matematyka-procenty
Obliczam warto?? odsetek. 4%z 1500z?= 0,04*1500= 60z? Obliczam cen? roweru, gdy chc? kupic go na kredyt. 1500z?+60z?=1560z? Obliczam wartos? jednej z pi?ciu rat. 1560z?:5(rat)= 312z?
Dodane 2010-03-07 14:36:25
Temat zadania: POCZTÓWKA
Hej! ;) Unas wszystko ok. Pogoda pi?kna. Wczoraj byli?my w Wambierzycach, ten ko?ci? jest cudowny. Kupi?am troch? pami?tek. Szkoda ?e Ci? z nami nie ma :( Pozdrawiam, Angelika
Dodane 2010-03-06 20:00:01
Temat zadania: Informatyka - serwery pocztowe
poczta.wp.pl poczta.onet.pl poczta.o2.pl poczta.interia.pl poczta.pl poczta.duno.pl poczta.gog.pl poczta.gazeta.pl
Dodane 2010-03-04 15:45:13
Temat zadania: Matma . Przyk?ady
A. (3x-y)-(y+3x)= 3x-y-y-3x= -2y B. 2-(x+3y)= 2-x-3y C. -(-2x+3y)-(3x+2y)= 2x-3y-3x-2y= -x-5y D. 2(3x+y)+(3-2y)= 6x+2y+3-2y= 6x+3 E. (-2x+1)-(3+2x)= -2x+1-3-2x= -4x-2 F. -(2x -4)- (2-4x)= -2x+4-2+4x= 2x+2
Dodane 2010-03-03 20:04:03
Temat zadania: matma
x - waga Piotrka y - waga psa {x+y=42 y=x:5 /*5 {x+y=42 5y=x {x+y=42 -x+5y=0 + __________ 6y=42 /:6 y=7 x+7=42 x=42-7 x=35
Dodane 2010-03-03 17:32:04
Temat zadania: matma :(
b) 12 :-)
Dodane 2010-03-03 17:24:27
Temat zadania: Pomocy pilssssssssss
Je?eli masz zdanie: Marka nie by?o w szkole, bo by? chory. Mama bardzo o niego dba?a. Ona kocha swojego syna. to nie u?ywasz ca?y czasimienia jako podmiotu, tylko mo?esz go sobie zast?pi? zaimkiem
Dodane 2010-03-02 19:35:39
Temat zadania: Chemia reakcje jonowe
1.) K2SO4+Fe(NO3)3=> 2K+ + SO4- + Fe+ + 3NO3- 2.) 2KOH+ALCI3=> 2K+ + 2OH- + Al+ + 3Cl- 3.) BaCL2+NaNO3 => Ba+ + 2Cl- + Na+ + NO3- 4.) Na2CO3+CaCL2 => 2Na+ + CO3- + Ca+ + 2Cl-
Dodane 2010-03-02 19:28:16
Temat zadania: Powtórzenie z drugiej klasy gimnazjum
Ruch - zmiana po?o?enia cia?a wzgl?dem wybranego uk?adu odniesienia Ruch jednostajny prostoliniowy - cia?o porusza si? ze sta?? pr?dko?ci? (v=const) i po linii prostej (torem ruchu jest linia prosta)
Dodane 2010-03-02 19:19:24
Temat zadania: dam za 3 pierwsze odp. 6 ,!!!
Energia potencjalna jest to energi? jak? posiada element umieszczony w polu potencjalnym. Energi? potencjaln? zawsze definiuje si? wzgl?dem jakiego? poziomu zerowego. Podobnie jak prac?, energi? potencjaln?
Dodane 2010-03-02 19:14:48
Temat zadania: WYRAZENIA ALGEBRAICZNE 6 KL
ttygodni to 7t dni (7*t) ygodzin to 60y min (60*y) agodzin to 3600a sekund (3600*a) xtygodni i 6 dni to 7x+6 dni z godzin i m minut to 60z+m minut x godzin i b minut to 3600x+60b sekund
Dodane 2010-03-02 19:09:15
Temat zadania: fizyka.
Wzgl?dno?? ruchu to cecha ruchu, ktra pozwala okre?li? czy cia?o jest w ruchu czy w spoczynku. Polega na tym, ?e to samo cia?o w tym samym czasie mo?e by? w ruchu wzgl?dem jednego punktu odniesienia ijednocze?ni
Dodane 2010-03-02 18:55:19
Temat zadania: Pilne ???
od 1 sierpnia do 3 pa?dziernika 1944r godz. 17.00 (godz. "W")
Dodane 2010-03-02 18:52:55
Temat zadania: Aforyzmy- j. polski prosz? !
"Celem ?ycia cz?owieka jest w?drwka do Boga." - Leopold Staff "Zycie - w?drwka czasu, ktry wzi?? nas w niewol?"
Dodane 2010-03-02 18:48:54
Temat zadania: Podaj zabytki w?och
- teatr anatomiczny w Padwie - Krzywa Wie?a w Pizie - bazylika ?w. Franciszka w Asy?u - Katedra w Monreale - zamek Arechi
Dodane 2010-03-02 18:43:56
Temat zadania: Angielski
will -uzywamy gdy mwimy o czym?, o czym ju? zdecydowali?my, ?e zrobimy, np. I will call you tomorrow. (Zadzwoni? do ciebie jutro - I will - bo ju? postanowi?am ?e zadzwoni?) be going to
Dodane 2010-03-02 18:31:47
Temat zadania: help!]
Reduta Ordona - wiersz Adama Mickiewicza powsta?y w Dre?nie w 1832. Jest opisem bohaterskiej obrony Warszawy przed Rosjanami we wrze?niu 1831 przez za?og? Reduty 54, gdzie dowdc? artylerii by? Julian Ordon. Utwr powsta? na podst
Dodane 2010-03-02 18:27:09
Temat zadania: pomó?cie mi w tym!!! dam 10 pkt
x - cena zeszytu y - cena o?wka {3x+7y=18,2 / *10 y=x:7 /*7 {30x+70y=182 7y=x {30x+70y=182 -x+7y=0 /*30 {30x+70y=182 -30x+210=0 + _____________ 280y=182 /:280
Dodane 2010-03-02 18:18:31
Temat zadania: Pan Tadeusz
"Zaiste, okolica by?a malownicza! Dwa stawy pochyli?y ku sobie oblicza Jako para kochankw: prawy staw mia? wody G?adkie i czyste jako dziewicze jagody; Lewy ciemniejszy nieco, jako twarz m?odziana Smag?awa,
Dodane 2010-03-02 18:13:27
Temat zadania: matematyka-procenty za pierwsze trzy odpowiedzi postawie
60% z 60cm 10%=6cm 6cm x 6=36cm czyli - 60% z 60cm= 36cm
Dodane 2010-03-01 18:36:44
Temat zadania: Polski...pomo?ecie???
1. ?wiat realny musi po??czy? si? ze ?wiatem fantastycznym. 2. Wyst?puj? w niej postaci obdarzone niezwyk?? moc?, magiczne przedmioty i nadprzyrodzone zjawiska (przyroda przybiera cz?sto cechy ludzkie). 3. W ba?niach zawsze dobro w
Dodane 2010-02-26 17:04:10
Temat zadania: KINEMATYKA-PILNE
Chcia?am jeszcze doda? ?e ^2 - oznacza liczb? podniesion? do kwadratu ;)
Dodane 2010-02-26 17:03:06
Temat zadania: Jednostki
5ha=50.000m
Dodane 2010-02-20 20:19:08
Temat zadania: polski
1. Gdzie Julek i Marian spotkali po raz pierwszy przybysza? 2. Jak przyjaciele dostawali si? na wysp?? 3. Kim dla siebie byli Julek i Marian? 4. Kto by? najm?odszy z przyjaci?? 5. Kto nazwa? psa przyb??d? Dunaj?
Dodane 2010-02-20 14:57:13
Temat zadania: Bogactwo ?ycia - organizacji bezj?drowe (prokariotyczne).
Organizmy prokariotyczne odgrywaj? niezwykle wa?n? rol? w ?rodowisku przyrodniczym jako destruenci rozk?adaj?cy martw? materi? organiczn? i przyczyniaj?c s
Dodane 2010-02-20 14:11:22
Temat zadania: KINEMATYKA-PILNE
2)Cialo poruszalo sie ruchem jednostajjnie przyspieszonym prostoliniowym przebylo w pierwszej sekundzie ruchu droge s=3m. Ile wynosila droga przebyta przez to cialo w trzeciej sekundzie ruchu ? 1s - 3m 3s - ? v=s/t
Dodane 2010-02-20 13:59:59
Temat zadania: U?amki-pisz? literami
20 i 9/20 - (13 i 17/20 + 4 i 9/20)= 20 i 9/10 - 17 i 26/20= 20 i 9/10 - 18 i 6/20= 2 i 3/20
Dodane 2010-02-20 13:58:56
Temat zadania: U?amki-pisz? literami
15 i 1/4 - (9 i 3/4 + 2 i 3/4)= 15 i 1/4 - 11 i 5/4= 15 i 1/4 - 12 i 1/4= 3
Dodane 2010-02-20 13:56:32
Temat zadania: KINEMATYKA-PILNE
1)Samochd jecha? ruchem jednostajnym prostoliniowym z predkoscia 17m/s przez 2 minuty. Oblicz jaka przebbyl droge, podaj ja w metrach oraz kilometrach. v=17m/s t= 2 min= 120s s=vt s= 17m/s * 120s= 2040m = 2,04 km
Dodane 2010-02-18 19:16:31
Temat zadania: chemia-kwasy
CH3COOH -----> (pod wp?ywem H20) CH3CO+ + OH-
Dodane 2010-02-18 19:00:56
Temat zadania: uk?ady równan metod? przeciwnych wspó?czynnik&
3x-0,2y=35 /*(-25) 2,5x-5y=5 -75x+5y=-875 2,5x-5y=5 ___________ -72,5x=-870 /:(-72,5) x=12 3*12-0,2y=35 36-0,2y=35 -0,2y=35-36 -0,2y=-1 /:(-0,2) y=5
Dodane 2010-02-18 18:50:33
Temat zadania: fizyka-podstawowe jednostki
ciep?a - d?ul (J) temperatury - Kelwin (K) energii wewn?trznej - d?ul (J)
Dodane 2010-02-18 16:17:18
Temat zadania: hej
ms - 25g mR - 125g mr - 125g+25g=150g Cp=(ms*100%):mr Cp=(25g*100%):150g = 2500% : 150g = 16,7%
Dodane 2010-02-18 16:09:22
Temat zadania: matematyka z plusem 6 kl
5) (-1i1/2)x0,06x(-2/3)x100= (-3/2) * 6/100 * (-2/3) *
Dodane 2010-02-18 16:06:56
Temat zadania: matematyka z plusem 6 kl
4) (-6)x(-4/7)x2/5x(-7)x5/12= -4
Dodane 2010-02-18 16:05:36
Temat zadania: matematyka z plusem 6 kl
3) (-2,5)x0,2x(-10)x2= (-5/2) * 1/5 * (-10) * 2= 10
Dodane 2010-02-18 16:03:40
Temat zadania: matematyka z plusem 6 kl
2) 5x(-0,25)x0,2x(-4)=5 * (-1/4) * 1/5* (-4)=1
Dodane 2010-02-18 16:02:37
Temat zadania: matematyka z plusem 6 kl
1) 3/8x(-0,9)x(-16/3)= 3/8 * (-9/10) * (-16/3)=9/40 * 8= 9/5=1,8
Dodane 2010-01-28 19:31:59
Temat zadania: Pomó?cie!!!
rozwi??e uk?adem równa? (metoda gimnazjalna, ale dobra) x - g?owa y - tu?ów 2kg - ogon {x=2+0,5y {y=x+2 {x-0,5y=2 {-x+y=2 ----------- 0,5y=4 /:0,5 y=8 8=x+2 -x=-8+2 -x=-6 /:(-1) x=6 czyli: g?owa = 6kg ogon
Dodane 2010-01-20 21:18:48
Temat zadania: Ksywka :Ddam 6 za fajn?!!!!!111
Karl, Kami, Koral xD
Dodane 2010-01-12 22:05:52
Temat zadania: Galileusz
Galileusz obserwuj?c niebo za pomoc? nowego przyrz?du - teleskopu, doszed? do wniosku, ?e komos jest pe?en gwiazd niewidocznych go?ym okiem. Podwa?y?o to pogl?d ?e wszech?wiat jest czym? idealnym i niezmiennym.
Dodane 2010-01-12 21:41:18
Temat zadania: uk?ady równa? I stopnia z dwiema niewiadomymi
Nie umiesz czy ci sie nie chce?
Dodane 2010-01-11 20:05:46
Temat zadania: muzyka
1. duda 2. Miko?aj Gomó?ka usun? odpowied? gdy komu? z forumowiczow b?dzie si? nudzi?o i wstawi z?? ocene!
Dodane 2010-01-11 19:58:03
Temat zadania: Stronnictwa polityczne
PARTIE OBECNE W SEJMIE *Platforma Obywatelska (PO) - 206 pos?ów, w tym: -Stronnictwo Demokratyczne (SD) - 1 pose? *Prawo i Sprawiedliwo?? (PiS) - 155 pos?ów, w tym: -Ruch Katolicko-Narodowy (RKN) - 2 pos?ów (jednocze?nie R
Dodane 2010-01-11 19:44:16
Temat zadania: muzyka-muzyka w dawnej polsce
- Sta?czyk - Kazanie Skargi - Polonia - Rok 1863 - Rejtan - Upadek Polski - Unia Lubelska - Stefan Batory pod Pskowem - Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem - Zawieszenie dzwonu Zygmunta - ?mier? króla Przemys?awa II - Bitwa pod
Dodane 2010-01-11 19:32:44
Temat zadania: muzyka
Z pewno?ci? Bogurodzica. :) Bogurodzica uznawana jest za najstarsz? polsk? pie?? religijn?. Jej najstarszy przekaz zachowa? si? w odpisie z roku 1407. By? dwustrofowy i opatrzony nutami. Czas powstania i autor pie?ni s? sporne. XVI-wieczna legenda
Dodane 2010-01-11 19:27:17
Temat zadania: Matematyka - pola .
P=(a+b)h : 2 h=2dm=20cm a=12cm b=12cm*3=36cm P=(12cm+36cm)x20cm :2= 48cmx20cm :2= 960cm²:2= 480cm² :):):)
Dodane 2010-01-07 16:55:02
Temat zadania: kto? wie?
Komu? si? najwidoczniej nudzi i wstawia 1.. Mia?y?cie wystawione 1, da?am wam 6.
Dodane 2010-01-07 16:35:14
Temat zadania: matma równania i nierówno?cin
x-2(x+1)+3(x+2)=0 x-2x-2+3x+6=0 2x=0-6+2 2x=-4 /:2 x=-2 x(6-x)+x(x+2)=4 6x-x²+x²+2x=4 8x=4 /:8 x=0,5
Dodane 2010-01-07 16:32:02
Temat zadania: matma równania i nierówno?cin
(x-3)²-x²=3 x²-6x+9-x²=3 -6x=3-9 -6x=-6 /:(-6) x=1
Dodane 2010-01-07 16:27:57
Temat zadania: matma równania i nierówno?cin
(x-1)²-x²=7 x²-2x+1-x²=7 -2x+1=7 -2x=7-1 -2x=6 /:(-2) x= -3 4x²-4(x+5)²=20 4x²-4(x²+10x+25)=20 4x²-4x²-40x-100=20 -40x=20+100 -40x=120 /:(-40) x=-3
Dodane 2010-01-06 21:58:13
Temat zadania: Pan Tadeusz - charakterystyka Jacka Soplicy
Haah ;) Tez to teraz mam xD
Dodane 2010-01-06 21:54:13
Temat zadania: Angielski .!
My dream city is big. 'maj drim siti ys big' It is situated near the sea. 'yt ys situ?ejtyd nijer we si' In this place is huge entertainment's centre with swimming poll and cinema. 'in wys plejs ys hjud? ente
Dodane 2010-01-05 19:32:12
Temat zadania: lektura- kamienie na szaniec
W?TKI W "KAMIENIACH NA SZANIEC" 1. Walka z okupantem – utwór Aleksandra Kami?skiego opisuje wydarzenia, rozgrywaj?ce si? w czasie drugiej wojny ?wiatowej. Polska, po przegranych walkach z Niemcami, znalaz?a si? pod okupacj?.
Dodane 2010-01-05 19:19:01
Temat zadania: pomocy
Ile ty masz lat ?e tego nie umiesz zrobi?? ;/
Dodane 2010-01-05 19:16:25
Temat zadania: Matematyka, równania
To jest matematyka?
Dodane 2010-01-04 21:35:50
Temat zadania: Ch?opcy z Placu Broni
iwka1163 przecie? ty to skopiowa?a? ode mnie! ;/
Dodane 2010-01-04 20:54:52
Temat zadania: Polak/Hista
S?owotwórstwo 1. Ogó? przedmiotów nazywanych danym wyrazem to: a)tre?? wyrazu b)zakres wyrazu c)synonimy 2. Znaczenie wyrazu to jego: a)zakres b)tre?? c)s?ownictwo 3. Szereg zabieraj?cy zbiór wyr
Dodane 2010-01-04 20:49:28
Temat zadania: Przyroda-metale-korozja metali
Korozja jest to stopniowe niszczenie tworzyw metalowych i niemetalowych pod wp?ywem chemicznego i elektrochemicznego oddzia?ywania ?rodowiska w wyniku którego zmieniaj? si? stan i w?a?ciwo?ci niszczonego tworzywa. W przypadku metali rozr&oa
Dodane 2010-01-04 20:46:55
Temat zadania: na Jutro pomocy
12 - 3/7 x - 1 x= 12 / (3/7)= 12 * 7/3 x=28
Dodane 2010-01-04 20:31:10
Temat zadania: J.polski-Dziewczynka z zapa?kami
Dziewczynka pewna by?a sobie, co Zapa?ki sprzedawa?a. I tak w?asnie na swe ?ycie, zarabia? musiala. Ewidentnie mia?a du?o Wiary w ludzi, ?e pomog?, ?e Cho? zimno tak na dworze Zapa?eczki od niej kupi?. Y -.- Niestety nie sprzeda?a ani jed
Dodane 2010-01-04 20:10:35
Temat zadania: Prosz? przet?umaczcie mi to na polski.Prosz?.
Popatrz na zdj?cie. Czy widzisz owada siedz?cego na ró?owej ro?linie? Owad mia? odlecie?, ale nie mo?e. Ro?lina go je! Kto jest potworem - owad czy ro?lina? Marta kocha biologi? i du?o wie o ro?linach. przeczytaj wywiad z Mart?.
Dodane 2010-01-04 20:06:00
Temat zadania: Ch?opcy z Placu Broni
ERNO NEMECZEK by? jedynym synem ubogiego krawca i najm?odszym spo?ród ch?opców z Placu Broni. Mia? jasne w?osy i delikatn? twarzyczk?. Ten szczup?y, w?t?y i nie?mia?y ch?opiec, p?acz?cy w chwilach s?abo?ci, zdawa? si? by? stworzonym n
Dodane 2010-01-04 19:56:42
Temat zadania: Polski - Ten obcy
1. Intruz na wyspie. 2. Pierwsze spotkanie z Zenkiem. 3. Propozycja pomocy. 4. Wizyta Zenka w gabinecie doktora Zalewskiego. 5. Ucieczka ch?opaka. 6. Rozmowa Zenka z Julkiem. 7. W?drówka ku szosie. 8. Pomys? Mariana. 9. Powrót n
Dodane 2010-01-03 20:53:15
Temat zadania: ;))
Ja tam my?l?, ?e zawsze wszystko si? przyda tylko nie wiemy gdzie i kiedy. Np. gdy dostaniemy si? do jakiego? teleturnieju. Nie mo?na skupi? si? na jednej dziedzinie, trzeba by? wszechstronnym (:
Dodane 2010-01-03 18:08:07
Temat zadania: Lektura
zajrzyj na stron? www.klp.pl Naprawd? warto :) S? tam szczegó?owe streszczenia lektur.
Dodane 2010-01-03 17:49:58
Temat zadania: Matematyka-Zadanie 3
1 liczba - x+2 ### 12+2=14 2 liczba - x+4 ### 12+4=16 3 liczba - x+6 ### 12+6=18 4 liczba - x+8 ### 12+8=20 x+2+x+4+x+6+x+8=68 4x=68-2-4-6-8 4x=48 /:4 x=12
Dodane 2010-01-03 17:39:14
Temat zadania: list do ?wi?tego Miko?aja
Kochany Mikusiu! Jestem .... i by?am grzeczna przez ca?y rok. Co s?ycha? u Twojej ?onki? W tym roku nie prosz? Ci? jednak o laptopa, którego tak bardzo chcia?am mie?, lecz o co? innego. Pierwsz? "rzecz?" jest zdrowie. Daj je prosz
Dodane 2010-01-03 17:29:21
Temat zadania: zadanie domowe na jutro
Morze Czarne Morze Czerwone Morze ?ó?te (przy Azji)
Dodane 2010-01-03 17:23:42
Temat zadania: help!!!!
Wysoki kucyk, kok (bardzo ?adnie pokazuje szyje i jest ?liczny :*), dobierany.
Dodane 2010-01-03 17:04:34
Temat zadania: HELP ME
Jan Kochanowski - jeden z najwi?kszych umys?ów szestastowiecznej Europy. Wszechstronnie wykszta?cony, znaj?cy j?zyki obce, a jednocze?nie wybitnie utalentowany sta? si? wzorcem "poety uczonego". Urodzi? si? w Sycynie pod Zwoleniem. B
Dodane 2010-01-03 16:49:20
Temat zadania: Chemia-wzory i nazwy soli
a) siarczan (VI) potasu siarczan (IV) ?elaza (II) bromek (I) wapnia b) azotan (III) sodu azotan (V) ?elaza (III) boran wapnia c) siarczan (IV) magnezu siarczan (VI) manganu (III) bromek (I) glinu