przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Sakio - profil użytkownika

Nick: Sakio
Ilość odp: 65
Śr. ocena: 5
Śr. wystawiana: 2
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomośćdodane 2010-01-21 06:23:25

Zadania tego użytkownika
Dodane przez Sakio, 2009-12-31 10:50:30, ilość odpowiedzi: 1
Fizyka - Praca
Podczas suwu pracy w cylindrze silnika spalinowego gazy rozpr??aj?ce si? przesun??y t?ok o 30 cm. Ob
Przedmiot: Fizyka, Gimnazjum
Dodane przez Sakio, 2009-12-31 10:39:28, ilość odpowiedzi: 1
Pr?d elektryczny - Moc
?arówka o mocy 20W przystosowana do napiecia 220V zosta?a w??czona do napi?cia 100V. Jak? pos
Przedmiot: Fizyka, Gimnazjum

Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2010-02-07 06:56:10
Temat zadania: emo
Mam ?wietny przepis: 1.Najpierw kup sobie 10 metrw twardej gumy. 2.Poprao? tat? ?eby naci?gn?? j? jak najmocniej potrafi. 3.Ustaw twarz w miejscu, w ktrym guma b?dzie powraca?. 4.Krzyknij tatowi ?eby pu?ci? gume.
Dodane 2010-02-02 19:51:22
Temat zadania: biologia pomocy wa?ne na jutro
7 stopni w skali Beauforta. Bardzo silny wiatr. Sytuacja na morzu: Morze burzy si? i piana zaczyna uk?ada? si? w pasma. Sytuacja na l?dzie: Ca?e drzewa w ruchu. Pod wiatr idzie si? z wysi?kiem.
Dodane 2010-01-23 13:10:45
Temat zadania: Pola
Pole ?ciany: 13,52 * 4,3 = 58,136 58 : 8 = 7,25 Trzeba kupi? 8 puszek farby aby pomalowa? t? ?ciane!
Dodane 2010-01-23 13:00:47
Temat zadania: Chemia- Kwasy i zasady
Wszystkich nie wypisze bo bym do wieczora pisa?... Kwas azotowy(V) W?a?ciwo?ci:http://pl.wikipedia.org/wiki/Kwas_azotowy(V)#W.C5.82a.C5.9Bciwo.C5.9Bci Zastosowanie:http://pl.wikipedia.org/wiki/Kwas_azotowy(V)#Zastosowanie Kwas azotowy(III) W?a
Dodane 2010-01-23 12:50:58
Temat zadania: Geometria
Pole dzia?ki: P=50m*3000cm=50m*30m=1500m² Pole uprawy kwiatów: Pk=0,4*1500m²=600m² Pole uprawy warzyw: Pw=1500m²-600m²=900m² albo Pw=0,6*1500m²=900m²
Dodane 2010-01-21 06:21:09
Temat zadania: Piractwo Aresa, Emule i BearShare
Posiadanie plikow na w?asny u?ytek jest legalne, ale ?ci?gaj?c je deklarujesz sie ?e usówasz je po 48 godzinach od ?ci?gni?cia. Je?li nie usuniesz to jest przestepstwo. Ja tam ?ci?gam i sie nie przejmuje. A poza tym po co ?ci?ga? z aresa, bs,
Dodane 2010-01-18 17:58:15
Temat zadania: Rodzaje transmisji sygna?u i RS-232.
Pierwszego pytania nie rozumiem. 1.Jesli chodzi o rodzaje z pytania trzeciego to oczywi?cie ?e równoleg?y. Równoleg?y przesy? u?ywany jest do komunikacji np. procesor - pami??, pami?? - urz?dzenia. 2. 0 to masa. A 1 to zale?y od kabla
Dodane 2010-01-17 13:19:53
Temat zadania: Rozwi?zywanie Równa?
A) 2x-5=17 2x=17+5 2x=22 x=11 B) 4x-9=x+12 4x-x=12+9 3x=21 x=7
Dodane 2010-01-17 13:15:18
Temat zadania: Rownania. Pilne.!
1. y = x + 15 2x + y = 180 y = x + 15 2x + x + 15 = 180 y = x + 15 3x = 165 y = x + 15 x = 55 y = 70 x = 55 2. x - y = 50 x + y + 90 = 180 (rozwi?zujemy metod? przeciwnych wspó?czynników) x - y = 50 x + y =
Dodane 2010-01-17 13:01:08
Temat zadania: Matma :*
1.06988047 × 10^14
Dodane 2010-01-16 22:41:38
Temat zadania: :(
Mecenas to we wspó?czesnej polszczy?nie okre?lenie adwokata i radcy prawnego. Stosowane jest jako zwrot grzeczno?ciowy w pismach i w przypadku bezpo?redniego zwracania si? do osoby adwokata lub radcy prawnego, równie? w takich sytuacjac
Dodane 2010-01-16 21:52:48
Temat zadania: pomocy
Przek?tna tego prostok?ta jest jednocze?nie przeciwprostok?tn? trójk?ta prostok?tnego. Ko?ystam z twierdzenia Pitagorasa. a²+b²=c² b²=c²-a² c²=7²-3p/2² c²=49-18 c²=31 c=p/31 P=
Dodane 2010-01-16 21:29:57
Temat zadania: POMOCY!!
Przek?tne w rombie przecinaj? si? dok?adnie w po?owie pod k?tem prostym. Mo?emy wi?c stworzy? trójk?t prostok?tny w którym: przeciwprostok?tna to bok tego r?bu. jedna przyprostok?tna to po?owa znanej nam przek?tnej. druga przyprostok
Dodane 2010-01-16 21:22:42
Temat zadania: Pomocy
D?u?szy bok i wysoko?? stanowi? boki trójk?ta prostok?tnego. D?u?szy bok(10cm) jest przeciwprostok?tna a wysoko?? przyprostok?tn?. Ko?ystamy z twierdzenia Pitagorasa: a²+b²=c² my jednak znamy a oraz c. Potrzebujemy b wiec prz
Dodane 2010-01-16 21:13:05
Temat zadania: Fizyka
a)140g=0,14 kg b)48kg=480 dag c)84mg=0,84 dag d)62g=6,2 dag e)4dag=40 g f)195g=1950 mg g)0,85dag=0,0085 kg h)455mg=0,0455 kg
Dodane 2010-01-16 21:10:03
Temat zadania: recenzja na poniedzia?ek
"Opowie?c wigilijna" Charlesa Dickensa (1812-1870), jednego z najpopularniejszych pisarzy angielskich, nale?y do cyklu jego "opowie?ci bo?onarodzeniowych", jest te? jego najbardziej znan? ksi??k?. Prócz tego napisa? jeszcze
Dodane 2010-01-16 21:04:33
Temat zadania: plissss
(1)uproszczony wzór fotosyntezy dwutlenek w?gla(CO2) + woda(H2O) + ?wiat?o --> cukier(C6H12O6) + tlen(O2) (reakcja zachodzi w chlorofilu) (2)Uzupelnij równanie oddychania tlenowego cukier(C6H12O6) + tlen(O2) ------> energia
Dodane 2010-01-16 20:57:28
Temat zadania: WA?NE ! Kto pomo?e ?
domy?lam si? ze w pierwszym zdaniu chodzi o sume cyfr. S? 2 sposoby rozwi?zania tego zadania. Sposób I: piszemy wszystkie mo?liwo?ci: 4+9 5+8 6+7 7+6 8+5 9+4 teraz robimy zestawienie liczb(musi wyj?? nam 27 94-49=45 (odpada) 85
Dodane 2010-01-16 20:19:06
Temat zadania: lokomotywa
Lokomotywa znacznie usprawni?a transport towarów, ludzi, poczty. Przyczyni?a sie do rozwoju gospodarki. U?atwi?a przemieszczanie sie i usprawni?a komunikacje. To wszystko przyczyni?o sie do szybszego rozwoju techniki.
Dodane 2010-01-16 20:16:05
Temat zadania: bardzo prosze
lu?na bia?a koszula, z rozpietym dekoldem. I jakie? kolorowe spodenki ;) ja bym proponowa? spodenki hawajskie je?li posiadasz takowe ;) http://img.szafa.pl/uploads/clothes/d1/d190/1243240/1253638329.jpg
Dodane 2010-01-15 06:13:15
Temat zadania: latwe pole pow.
1 mb = 1m * 2,5m 1 mb = 2,5m² 2,5 * 14,80z? = 37z? Jeden mb tej wyk?adziny kosztuje 37 z?
Dodane 2010-01-11 18:51:30
Temat zadania: Kto ?!
Periojkowie (greckie periojkoj – s?siedzi, wspólnie mieszkaj?cy, przesiedle?cy) – cz??? ludno?ci Sparty, najprawdopodobniej pochodzenia achajskiego, która podda?a si? bez oporu Dorom. Periojkowie byli pozbawieni praw polityc
Dodane 2010-01-10 21:01:14
Temat zadania: allegro:)
Allegro to w 100% bezpieczny serwis aukcyjny. Posiada du?o zabespiecze? chroni?cych kupuj?cych przed oszustami. Najpierw radzi?bym Ci zapozna? si? z poradnikami i regulaminem allegro.pl. Szczerze bardzo polecam allegro.pl.! jest naprawde dobry.
Dodane 2010-01-10 20:57:30
Temat zadania: zadania na liczbach
skoro miesci sie 12 najwiekszych s?oików to pó?ka ma min. 120 cm d?ugo?ci. teraz wystarczy podzieli? 120 przez 8 i 6 120 : 8 = 15 120 : 6 = 20
Dodane 2010-01-10 20:54:36
Temat zadania: System Operacyjny
Moim zdaniem system operacyjny sk?ada si? z 2 rzeczy: -J?dra - kluczowy dla dzia?anioa zbiór funkcji ka?dego systemu. J?dro wykonuje wszystkie polecenia jakie zadamy. -Interfejs graficzny - ca?okszta?t grafiki jaki widzimy na ekranie. Pozwal
Dodane 2010-01-03 12:31:02
Temat zadania: Polski - wypracowanie
napisa?bym Ci, ale jak zobaczy?em pocz?tek to mi sie odechia?o... Powiedz mi jak mozna zrobi? 2(!!) b??dy w jednym wyrazie! PISZE SIE POMÓ?CIE!
Dodane 2010-01-03 09:50:02
Temat zadania: Geografia
Kultura to ogó? wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych (wiara, pogl?dy). To równie? charakterystyczne dla danego regionu wzory postepowania, normy j?zykowe, normy moralne, ideologia. To te? wiedza i um
Dodane 2010-01-03 09:49:02
Temat zadania: pomocy
nie da sie... musisz za?o?y? maila. Ale za?o?enie maila to nie jest du?y problem... Polecam www.gmail.com!
Dodane 2010-01-03 09:34:10
Temat zadania: html
Przed w?a?ciw? zawarto?ci? strony dodaj: <script type="text/javascript"> // <![CDATA[ function flash(znikanie, black, 1000ms, white, 1000ms) { document.getElementById(id).style.color = black; setTimeout('flash(&quo
Dodane 2010-01-03 08:31:31
Temat zadania: pilne
Dzi?kuj? za obiejrzenie. Opracowa?a: Agata
Dodane 2010-01-03 08:28:41
Temat zadania: HELP ME
Jan Kochanowski (ur. 1530 w Sycynie ko?o Zwolenia, zm. 22 sierpnia 1584 w Lublinie) – poeta polski epoki renesansu, sekretarz królewski. By? przedstawicielem filozofii eklektycznej – stoicyzmu, epikureizmu, renesansowego neoplatoni
Dodane 2010-01-02 21:53:40
Temat zadania: pilne
jakie?
Dodane 2010-01-02 19:05:04
Temat zadania: Hey;D
Nie chce nic mówi? ale patron wybierany do bierzmowania powinien by? kim? z kogo chcieliby?my bra? przyk?ad, to powinien by? kto? kto zaimponowa? nam swoim ?yciem. Ludzie... co sie z wami dzieje... :( Poczytaj o ?wi?tych kobietach i ta k
Dodane 2010-01-02 19:02:20
Temat zadania: Ksywka
ja mam sandre w klasie i j? nazywam Sundra :P nie podoba jej sie to ale to szczegó? ;) po za dym to: Sindi San Sandru? Sandi
Dodane 2010-01-02 19:00:52
Temat zadania: czas Twojego wieku
155439 godzin ;)
Dodane 2010-01-02 18:59:17
Temat zadania: pilne
Na informatyke to najlepszy temacik moim zdaniem jest taki: "Internet - z?e i dobre strony" albo "Bezpiecze?stwo w sieci - o czym ka?dy pami?ta? powinien". Mo?esz zrobi? te? regulamin pracowni komputerowej, albo co? na podobie?
Dodane 2010-01-01 12:22:48
Temat zadania: papier
http://www.tipy.pl/artykul_video_136,jak-zrobic-samolot-z-papieru.html prosze
Dodane 2010-01-01 12:06:06
Temat zadania: MATEMA*TYKA
983 + 85 774 + 6 + 988 - (948 * 98) + 7 464 655 = 7459502
Dodane 2010-01-01 11:02:32
Temat zadania: matma
najpierw mno?ymy, czyli 18*17 daje nam 306. Je?li dodamy do tego 109 wychodzi nam 415.
Dodane 2010-01-01 10:59:53
Temat zadania: ksywa
Julka, Kulka, Julecza, Kuleczka, Jula, Julija, Jullie
Dodane 2010-01-01 09:15:34
Temat zadania: kartkówka
1. Aleksander Kamie?ski nie by?: a) harcerzem b) dziennikarzem c) ministrem d) ?o?nierzem 2. Autorem wiersza, z którego pochodzi tytu? ksi??ki, jest: a) Adam Mickiewicz b) Juliusz s?owacki c) Krzysztof Kamil Baczy?ski d) Aleksander Ka
Dodane 2010-01-01 09:11:31
Temat zadania: kartkówka
a) Jan Bytnar - ………………………………. b) Aleksy Dawidowski - ……………………. c) Leszek Doma?ski - ……&h
Dodane 2009-12-31 22:19:41
Temat zadania: A teraz zagadka:
Poza tym to przeci??enie podczas takiej pr?dko?ci wynosi?oby oko?o 12000 g. cz?owiek traci przytomno?? przy 15 g ;)
Dodane 2009-12-31 22:15:38
Temat zadania: KsYwA - HeLp !!!!!
Kari, Kara, Karka, Karusia, Karunia
Dodane 2009-12-31 22:13:29
Temat zadania: A teraz zagadka:
d?ugo?? równika wynosi oko?o 40.000 km. Powiedzmy ?e Miko?aj lataj?c z domu do domu okr??y ziemi? oko?o 5 razy. Daje nam to 200.000 km. Maj?c na to minute musi osi?gn?? V=200.000km/min = 12 000 000 km/h ;) Szczerze musia?by stosunkowo szybk
Dodane 2009-12-31 21:43:54
Temat zadania: Pomocy !!!! ; D
http://www.bryk.pl/teksty/gimnazjum/j?zyk_polski/charakterystyki/24807-autocharakterystyka.html przeczytaj to i na podstawie tego napisz w?asn? ;)
Dodane 2009-12-31 21:42:31
Temat zadania: Zajefajna Ksywka
Monia, Monik, Mo?, Mery,
Dodane 2009-12-31 21:41:06
Temat zadania: dodawanie
55 :)
Dodane 2009-12-31 21:32:49
Temat zadania: Dodawanie
4?? Kto mi powie gdzie zrobi?em b??d?: Zaczynamy od za?o?enia, ?e 2+2 = 4 czyli mamy 4=4 mno?ymy to razy 5 i mamy 20=20 to przekszta?camy w 36-16=45-25 (nadal wychodzi 20=20) mno?ymy przez (-1) i mamy 16-36=25-45 (wracaj?c t? sam? drog?
Dodane 2009-12-31 21:28:19
Temat zadania: KsYwkaaa ...
Natu?, natalia, natalcia, talcia, natal?, tal?
Dodane 2009-12-31 21:26:11
Temat zadania: KsYwKa
Mam kumpele której mówi? A?ka, A??, Asia(czytane po angielsku - Ej?ja) ;]
Dodane 2009-12-31 21:20:27
Temat zadania: Liczby dziesi?tne
S? doka?adnie takie same.
Dodane 2009-12-31 21:19:25
Temat zadania: zadanie
Nie wiem o jaki Ci chodzi, ale w informatyce Alt (z ang. Alternativ) w po??czeniu z innym klawszem zmienia jego funkcje. W muzyyce alt to wysoki g?os. Alt jest typowym g?osem dla kobiet, dzieci i kastratów
Dodane 2009-12-31 17:47:20
Temat zadania: . . .
bezbarwny, go?ki lakier do paznokci do kupienia w aptece... ?adnie wyglada ale smakuje okropnie ;)
Dodane 2009-12-31 12:05:02
Temat zadania: TO JEST Z ANGLIKA
1.I haven't got A CALCULATOR IN MY BAG 2.MY BEST FRIND has got THREE BROTHERS 3.I haven't got A TV IN MY BEDROOM 4.MY PARENTS have got A CAR 5.OUR TEACHER hasn't A MOBILE PHONE 6.WE have got AN EXAM TOMOROW
Dodane 2009-12-31 12:00:47
Temat zadania: plz pomurzcie mi znale?? przezwisko
z niku wnioskuje ?e masz na imie Klaudia ;) mo?e by?: Kika, Kudi, Kaka, Kakusia, Kludi chocia? moim zdaniem klaudia to tak ?adne imie ?e po co przezwiska :P
Dodane 2009-12-31 10:54:04
Temat zadania: ubrania
aha ;) ja bym Ci radzi? ?eby? sobie darowa?a malowanie ;) strata czasu skoro tam bedzie tylko twoja siostra ;)
Dodane 2009-12-31 10:33:47
Temat zadania: ubrania
Wszystko zale?y od towa?ystwa jakie tam b?dzie, od tego ile masz lat i od tego jaki jest twój temperament...
Dodane 2009-12-31 10:04:33
Temat zadania: pomu?cie
Rafael prawdopodobnie
Dodane 2009-12-31 08:50:25
Temat zadania: Dipol-Chemia
Dipol w chemii spotykany jest gdy mówimy o cz?steczkach wody. Polega to na tym ?e atom tlenu ma ?adunek ujemny(-) a atomy wodoru - dodatni(+). Cz?steczki jako dipole maj? w?a?ciwo?ci przyci?gania si? ze szczególnie wielk? si??. Dzi?ki t
Dodane 2009-12-30 22:03:16
Temat zadania: mata;/
zaciekawi?o mnie to zadanie. Jest bardzo proste ;) ale trzeba du?o pisa? ;P liczby których szukamy to x * 12 + 11 albo (x+1) * 12 - 1 x * 18 + 17 albo (x+1) * 17 - 1 x * 30 + 29 albo (x+1) * 30 - 1 gdzie x jest liczb? ca?kowit? dodatn
Dodane 2009-12-30 21:48:11
Temat zadania: POMOCY!
I have big room with two windows
Dodane 2009-12-30 21:45:38
Temat zadania: Zadaniee:(
Dane: masa stopu = x masa innego metalu = y = x - 70%x = 30%x masa srebra = 70%x = 28 Je?li srebro stanowi 70% ca?o?ci i wa?y 28kg. to mozemy u?o?y? równanie 70%x = 28 100%x = 40 Wiemy ?e masa ca?ego stopu to 40kg. W zadaniu pytaj
Dodane 2009-12-30 21:37:07
Temat zadania: U?amki
umówmy sie ze "/" to kreska u?amkowa ;] 1) 10/100 = 1/10 2) 20/100 = 1/5 3) 9/100 (nie da sie skróci?)
Dodane 2009-12-30 21:34:32
Temat zadania: procenty
Skoro najpierw obni?ono cen? o 25% to stanowi?a 0,75 cany podstawowej. Je?li nast?pnie te 0,75 obni?ono znów o 25% to wychodzi nam dzia?anie x = 0,75y - 25%*0,75y x = 75%*0,75y x = 0,5625y ?eby y wróci?o do ceny pocz?tkowej muzimy