przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Sawik12345 - profil użytkownika

Nick: Sawik12345
Ilość odp: 120
Śr. ocena: 3
Śr. wystawiana: 1
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomość

Zadania tego użytkownika
Dodane przez Sawik12345, 2009-12-31 18:05:29, ilość odpowiedzi: 2
Mno?enie u?amków;]
1¼*5¾*½=???
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez Sawik12345, 2009-12-25 18:16:13, ilość odpowiedzi: 1
Mno?enie u?amków;)
Aby pomno?y? u?amek to trzeba liczb? pomno?y? przez licznik u?amka, a mianownik pozostaje bez zmian;
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez Sawik12345, 2009-12-25 18:10:03, ilość odpowiedzi: 1
Przyroda - ryby;)
Ryby dostarczaj? du?o bia?ka i niewiele t?uszczu. Najlepiej ugotuj je na parze, lub piecz w folii.
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez Sawik12345, 2009-12-25 14:26:38, ilość odpowiedzi: 3
Dodawanie u?amków;)
Jedna druga doda? jedna druga równa si? dwie czwarte równa si? jedna druga;]
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa

Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2010-01-09 21:22:31
Temat zadania: przyroda-gromadzenie wody przez torfowiec
Torfowiec chroni gleb? przed erozj?, chroni przed szybkim wysychaniem i przede wszystkim utrzymuje wilgo? w glebie.
Dodane 2010-01-09 21:16:21
Temat zadania: przyroda-gromadzenie wody przez torfowiec
Torfowiec chroni gleb? przed erozj?, chroni przed szybkim wysychaniem i przede wszystkim utrzymuje wilgo? w glebie.
Dodane 2010-01-09 13:42:05
Temat zadania: pomu?cie
Mo?e by? te? Rafael.
Dodane 2010-01-09 13:40:21
Temat zadania: pomu?cie
Rafa? po Francusku to : Raphaël.
Dodane 2010-01-09 13:38:38
Temat zadania: Przyroda
K?os zarodniono?ny-g?ste skupienie drobnych li?ci zarodniowych(sporofilów) na szczycie p?dów,maj?ce posta? szyszkowatego k?osa.W k?osie zarodniono?nym znajduj? si? zarodnie wytwarzaj?ce zarodniki,które po dojrzaniu wysypuj? si? z
Dodane 2010-01-08 17:15:21
Temat zadania: religia
Matka-Eunice i Babka-Lois
Dodane 2010-01-08 17:13:08
Temat zadania: :)
Sory!!! Ja jestem w podstawówce inie umiem ci odpowiedzie? na to pytanie;] Jak si? dowiem to ci napisze.
Dodane 2010-01-08 17:11:08
Temat zadania: tabliczka mno?enia
To 4;]
Dodane 2010-01-08 17:09:28
Temat zadania: tabliczka mno?enia
To jest oczywi?cie 4;]
Dodane 2010-01-07 21:51:11
Temat zadania: opowiadanie
Bym napisa?, no ale po co ci to???
Dodane 2010-01-07 21:47:22
Temat zadania: matematyka
5cm 70cm 38mm = 3,8cm 6dm3cm= 6,3dm 8 kg 15dag=8,15kg 3t 22kg= 3,022t
Dodane 2010-01-07 21:40:42
Temat zadania: Matma - pot?gowanie
a)168 b)375 Czekam na dobr? ocen?;] Wysili?em si?;)
Dodane 2010-01-07 21:38:00
Temat zadania: Do ka?dego opisu napisz nazw? zwierz?cia
W 1 * to ryby
Dodane 2010-01-07 21:32:59
Temat zadania: Dam 6666
b).s? ?ród?em ?ywno??i -?ród?o surowców mineralnych -zasilaj? atmosfere w pare wodn? -ropa naftowa -bi?uteria,lekarstwa -energia s?oneczna -najwi?ksze ?ród?o wilgoci -umo?liwa transport du?ych ?adunków
Dodane 2010-01-07 21:31:50
Temat zadania: nghgh
333334
Dodane 2010-01-07 21:28:46
Temat zadania: hej
1.1960rok listopad w Londynie 2.obrona narusze? praw cz?owieka 3.Wlk.Brytania,Szwecja 4.od 1989r a 1990r zosta?a zarejestrowana w s?dzie wGda?sku 5.badaniem,dokumentacj?,publikacj? raportów o przypadkach narusze? praw cz?owieka.powstrzymuj
Dodane 2010-01-07 21:17:10
Temat zadania: religia
Zaraz zobacze. Jutro ci to napisze, bo zaraz wy?anczam kompa. Sory.
Dodane 2010-01-07 21:15:11
Temat zadania: Matematyka
y=1 x=3
Dodane 2010-01-07 15:58:55
Temat zadania: Przyroda na 6
-dwuboczna symetria cia?a -nie segmentowe cia?o sk?adaj?ce sie z 3 odcinków -muszla -otwarty uk?ad kr??enia -uk?ad pokarmowy z 3 odcinków -uk?ad nerwowy oddzielony od pow?ok cia?a
Dodane 2010-01-07 15:54:50
Temat zadania: Przyroda na 6
a)mi?czaki 1. wtórnojamowo??, trójwarstwowo??, dwuboczna symetria cia?a ( wyj?tek- ?limaki ) 2. nie segmentowane cia?o sk?adaj?ce si? z trzech odcinków -g?owa (ma??e- zredukowana) -tu?ów- rozrasta si? po st
Dodane 2010-01-07 15:47:57
Temat zadania: Przyroda 66
- wykorzystywanie koralowców do wyrobu ozdobnych przedmiotów i bi?uterii, -zanieczyszczenie ?rodowiska wodnego, -wyciek substancji szkodliwych dla ?rodowiska, np. wyciek ropy naftowej, -zmienna temperatura.
Dodane 2010-01-07 15:46:45
Temat zadania: Przyroda 66
klimat
Dodane 2010-01-07 15:45:30
Temat zadania: Przyroda 66
Statki, p?ywaj?ce w okolicach raf(cho? to zakazane) Zanieczyszczenie ?rodowiska wodnego. Klimat. Kwa?ne deszcze. Wyciek sub. szkodliwych dla ?rodowska np. smo?a z statków parowych.
Dodane 2010-01-07 15:43:53
Temat zadania: Przyroda 66
Przyczyn? ograniczaj?c? wzrost rafy koralowej jest zagro?enie ze strony cz?owieka, lecz nie tylko. Korale zabijaj? zarazy oliwne i osady z nadmorskich fabryk. Jednym z g?ównych zagro?e? jest podwodna turystyka i nadmierne kolekcjonowanie wielu
Dodane 2010-01-06 14:06:45
Temat zadania: :)
Jak chcesz;]
Dodane 2010-01-06 14:04:58
Temat zadania: pfeee/.
co to niby ma by? co? si? sta?o z czego jest ta siara
Dodane 2010-01-06 14:03:53
Temat zadania: religia
Mirra - wonna ?ywica otrzymywana z balsamowca mirry
Dodane 2010-01-06 14:02:40
Temat zadania: :***
Grad jest bardzo gro?ny poniewa? mo?e porozbija? szyby w samochodach;]
Dodane 2010-01-06 14:01:04
Temat zadania: Ch?opak z klasy
Rób poprostu co sobie chcesz;]
Dodane 2010-01-06 13:58:49
Temat zadania: moja kole?anka
kasia kaja katarynka kasia kasa katarzin katarzyna katarina kajda
Dodane 2010-01-06 13:56:53
Temat zadania: Religia
b)w polsce
Dodane 2010-01-06 13:55:09
Temat zadania: Religia
Nie wiem
Dodane 2010-01-06 13:48:03
Temat zadania: matma
30000+70000=100000 100000+32=100032 ;]
Dodane 2010-01-06 13:45:00
Temat zadania: :)
Grzywk? miej tak? jak? masz, a z ty?u zrób sobie warkochyki.
Dodane 2010-01-06 13:42:57
Temat zadania: pole prostok?ta..
To chyba ma by? tak : b=a+10 2a+2b=80 a+b=40 a+a+10=40 2a=40-10=30 a=15 b=15+10=25 P=a*b=15*25=375cm²
Dodane 2010-01-06 13:41:09
Temat zadania: Matma
- dzia?ania w nawiasach - pot?gowanie i pierwiastkowanie - mno?enie i dzielenie - dodawanie i odejmowanie -----
Dodane 2010-01-06 13:26:20
Temat zadania: NA JUTRO
Ja bym to opisa?, ale po co ci to wiedzie????
Dodane 2010-01-06 13:15:57
Temat zadania: lektura
Tej ksi??ki nie mo?na skróci?. Ta ksi??ka jest ?wietna!!! Przeczytaj j? sobie jeszcze raz.
Dodane 2010-01-06 13:13:13
Temat zadania: rozwi?? równanie
(x-3)=5 x=5+3 x=8
Dodane 2010-01-06 13:10:55
Temat zadania: Dam 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Liturgia(sakrament eucharysti) Niedziela(dzien swi?ty) O?tarz(miejsce sk?adania ofiary w ko?ciele) Testament(stary i nowy) Aposto?owie(by?oich 12)
Dodane 2010-01-06 13:09:07
Temat zadania: WA?NE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mo?e imi? dziecka, lub nazwisko dziecka. Mog? by? te? jakie? inicja?y.
Dodane 2010-01-06 13:06:15
Temat zadania: Plis.
Kiedy si? jaskó?ka zni?a - deszcz si? zbli?a. Kiedy si? kaczka pleszcze - na pewno b?d? deszcze. Kos gwi?dze na jedlinie - jutro nas deszcz nie minie. Kury z wy?szych grz?d dziobi? te z ni?szych, a na dachu kurnika siedzi wróbe
Dodane 2010-01-06 13:04:24
Temat zadania: dam666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
Rzuci? (komu?) r?kawic?: «sprowokowa? (kogo?) do jakiej? walki, zwykle do wyst?pienia polemicznego; dawniej: wyzwa? kogo? do walki wr?cz, na pojedynek (przez rzucenie r?kawicy pod nogi wyzwanego)»
Dodane 2010-01-06 13:03:02
Temat zadania: Religia/////bede wdzi?czna jezeli dasz dobr? odp.'=�
Zaraz to poszukam i dam ci odpowied?.
Dodane 2010-01-05 14:03:03
Temat zadania: Prosz? przet?umaczcie mi to na polski.Prosz?.
Popatrz na zdj?cie. Czy widzisz owada siedz?cego na ró?owej ro?linie? Owad mia? odlecie?, ale nie mo?e. Ro?lina go je! Kto jest potworem - owad czy ro?lina? Marta kocha biologi? i du?o wie o ro?linach. przeczytaj wywiad z Mart?.
Dodane 2010-01-05 13:36:35
Temat zadania: "W pustyni i w puszczy"
G?ównym bohaterem powie?ci Henryka Sienkiewicza pt. „W pustyni i w puszczy” jest Sta? Tarkowski. Jego matka by?a Francuzk?, a ojciec Polakiem. Urodzi? si? i wychowa? w Port Saidzie. W chwili rozpocz?cia swojej przygody ma czterna?c
Dodane 2009-12-31 18:25:05
Temat zadania: Angielski!!!
For me the most interesting place in which I was is paris.there is a beautifully . Paris is a very romantic city .
Dodane 2009-12-31 18:23:54
Temat zadania: Skala planu
Skala mapy to 1:10 000
Dodane 2009-12-31 18:22:47
Temat zadania: list do sprawdzenia- j.niemiecki-PILNEE
Liebe Anja, ich bin auf einer Klassenfahrt nach Berlin. Das ist eine schOne Stadt voller interessanter Sehenwurdigkeiten. Ich sehe schOn das Barndenburgen Tor, die SiegessAule und das Pergamon Museum. FUr mich die schOneste ist das Brandenburger Tor
Dodane 2009-12-31 18:21:42
Temat zadania: polski-dialogi
Za?ó?my, ?e dziewczyna nazywa?a si? Karolina, a ch?opak Pawe?. - Cze?? Karolinko. -Cze?? Pawe?. -Pójdziemy do restauracji dzi?, na kolacje? - zapyta? Pawe?. - Pos?uchaj, Pawle, nie chc? z tob? chodzi?. Znalaz?am innego ch?opaka, kt&
Dodane 2009-12-31 18:19:58
Temat zadania: kto zrobi to 5x+4y=2 2y-3x=1
y=0,5
Dodane 2009-12-31 18:18:55
Temat zadania: zyczenia noworoczne ;)
Niech Nowy Rok przyniesie Ci rado??, mi?o??, pomy?lno?? i spe?nienie wszystkich marze?. A gdy si? one ju? spe?nia nich dorzuci gar?? nowych marze?, bo tylko one nadaj? ?yciu sens. W Nowym Roku wielu szcz??liwych tylko chwil. Aby? w Nowym Roku,
Dodane 2009-12-31 18:17:37
Temat zadania: funkcja liniowa
To jest 1,5.
Dodane 2009-12-31 18:16:26
Temat zadania: ZAGADKA
Sikawka czyli . . .
Dodane 2009-12-31 18:14:50
Temat zadania: zagadka
Ja nie wiem bo jestem jeszcze w podstawówce. A jak ja bym to wiedzia? to bym napisa?.
Dodane 2009-12-31 18:09:53
Temat zadania: . . .
Niech posypie sol? kuchenn?.
Dodane 2009-12-31 18:08:49
Temat zadania: . . .
Niech kupi lakier do paznokci w aptece. On ?adnie wygl?da, ale okropnie smakuje. Napewno si? od tego odzwyczai. Czekam na dobr? ocen?;]
Dodane 2009-12-31 18:06:54
Temat zadania: ZAGADKA
999+9/9= 1000 Pestka;]
Dodane 2009-12-31 17:50:22
Temat zadania: POMO?ECIE??!!!!!!!
Aby tego si? dowiedzie? wejd? na stron? : www.?ci?ga.pl.
Dodane 2009-12-31 17:47:06
Temat zadania: Prezentacja Multimedialna.
Strona na której znajdziesz odpowiedzi na twój temat : http://www.telefon-pl.com/rozwoj.html. Czekam na dobr? ocen?;]
Dodane 2009-12-31 17:44:57
Temat zadania: tranzystor
Tranzystor, trioda pó?przewodnikowa (obecnie g?ównie krzemowa), element czynny uk?adów elektronicznych s?u??cy do wzmacniania sygna?ów elektrycznych. W?ród wielu rodzajów tranzystorów najbardziej typow
Dodane 2009-12-31 17:43:46
Temat zadania: Wypracowanie
Dziura ozonowa - zjawisko spadku st??enia ozonu (O3) w stratosferze atmosfery ziemskiej. Wyst?puje g?ównie w obszarach podbiegunowych. Tworzenie si? i rozpad O3 zachodzi pod wp?ywem ?wiat?a, którego nat??enie ró?ni si? dla danego
Dodane 2009-12-31 17:40:57
Temat zadania: Pomocy na jutro .!
Oto te zasady : Nie pozwól, aby l?k przed pope?nieniem gafy pozbawi? ci? przyjemno?ci z dobrego jedzenia. Serwetki Po której stronie talerza k?adzie si? serwetk?? Serwetk? k?adziemy zawsze po lewej stronie lub na jego ?rodku, ki
Dodane 2009-12-31 17:38:34
Temat zadania: Niewiem jak to si? robi?
Mo?esz wpisa? poprostu w wyszukiwarce google ORIGAMI i tam ci wyskoczy wszystko. Jak b?dziesz robi?a du?o rzeczy to radz? ci przygotowa? du?o kartek papieru.
Dodane 2009-12-31 17:36:27
Temat zadania: Niewiem jak to si? robi?
JAk to nie ma by? zrobione origami i jak masz mo?e na my?li modelarstwo kronowe to zajrzyj tu : http://www.kartonwork.pl/forum/kb.php?mode=cat&cat=1 .
Dodane 2009-12-31 17:31:55
Temat zadania: Historia - Powstanie listopadowe
1. car Miko?aj I zlikwidowa? Konstytucj?, a na jej miejsce wprowadzi? Statut Organiczny, który pozostawia? Rad? Administracyjn? i Rad? Stanu. 2. Statut Organiczny dawa? Polakom ograniczon? nietykalno?? osobist? oraz wolno?? wyznania. 3. Kr&o
Dodane 2009-12-31 17:29:43
Temat zadania: ubranie
Ubierz si? w to co chcesz i w tym w czym najlepiej si? czujesz. Mo?esz si? ubra? w tym w czym jest ci przejemnie.
Dodane 2009-12-31 17:26:37
Temat zadania: u?amki
W s?oju zosta?o 2 i jedna ósma kg miodu.
Dodane 2009-12-31 17:22:00
Temat zadania: ileto?
Wed?ug kalkulatora to 384. Na kalkulatorze to jest bardzo ?atwe, ale w pami?ci to koszmar.
Dodane 2009-12-31 17:20:22
Temat zadania: geniusz kto rozwi??e jest einstein
To jest chyba 11196276. Mo?e chyba by? ?le, ale próbowa?em.
Dodane 2009-12-31 17:17:51
Temat zadania: Pomocy :(
Ja te? mia?em kotka i go przejechali. Radze ci nie ogl?da? jego zdj??. Wypij gor?ce kakao.
Dodane 2009-12-31 17:15:29
Temat zadania: szkolny komitet
Za to mo?na kupi? 8 kaset wideo.
Dodane 2009-12-31 17:14:21
Temat zadania: matma
To jest 1. O Bo?e, ale trudne. 0+1=1
Dodane 2009-12-31 17:12:33
Temat zadania: bajki robotów
1. O maszynie cyfrowej, co ze smokiem wa?czy?a. ?y? sobie pewien król - cybernetyk, który bardzo lubi? sztuk? wojenn?, ale nie posiada? ?adnych wrogów, z którymi móg?by walczy?. Rozkaza? wi?c wybudowa? specjalne ma
Dodane 2009-12-31 17:11:31
Temat zadania: Dodawanie
To si? równa 6. Najpierw wykonuje st? mno?enie, a pó?niej si? dodaje. Czekam na dobr? ocen?.
Dodane 2009-12-31 17:08:52
Temat zadania: pomó?!
Fajnie;) Super;] ?wietnie;} Czekam na 6
Dodane 2009-12-31 17:07:22
Temat zadania: u?amki
To si? równa trzy ca?e i dwadzie?cia trzydziestych trzecich. Nie wiem czy to jest dobrze, ale tak wysz?o wed?ug moich oblicze? na kartce.
Dodane 2009-12-31 17:02:27
Temat zadania: ' Przezwisko .
Pati Patu? Ptaszek Pata Patulka Patisia Pysia Mysia Pitka Patka No dajcie mi 6 bo si? bardzo postara?em;]
Dodane 2009-12-31 16:59:09
Temat zadania: mam na imie klaudiusz dajcie mi przezwisko plis
audi kala ka?a asz klaudia Dajcie mi za to 6 bo si? bardzo postara?em;)
Dodane 2009-12-27 13:08:14
Temat zadania: Przyroda
1. Tereny o wysokich walorach przyrodniczych. 2. Tereny o ?rednich walorach przyrodniczych. 3. Tereny o niskich walorach przyrodniczych. 4. Tereny "problemowe". Obszary zagro?enia ekologicznego.
Dodane 2009-12-27 13:04:09
Temat zadania: aa
Zapro? go do swojego domu i poprostu mu to powiedz;)
Dodane 2009-12-27 13:02:00
Temat zadania: aha
Najfajniejsze jakie czyta?em;]
Dodane 2009-12-27 12:59:18
Temat zadania: ;d
A jakie ty masz??? Napisz mi numer to poisze;)
Dodane 2009-12-27 12:57:45
Temat zadania: ja zrobic mial inna ksywe nic Olaf
Mo?e Ola;}
Dodane 2009-12-27 12:55:51
Temat zadania: PRZEZWISKO XD PILNE
Daj mi swoje nazwisko lub imi? to co? mo?e wymy?le i ci je napisze;)
Dodane 2009-12-27 12:54:04
Temat zadania: PRZEZWISKO PILNE...
Mój kolega ma na imi? Grzesiek (Grzegorz) i wszyscy na niego mówi? grzybek.
Dodane 2009-12-27 12:52:27
Temat zadania: sims 3
A mo?e masz za ma?o pami?ci, lub masz za stare oprogramowanie.
Dodane 2009-12-27 12:50:52
Temat zadania: sims 3
Jak ty nie dajesz sobie rady to popro? kogo? o pomoc;] Ja ci nie mog? pomóc bo nie wiem w czyb jest dok?adnie problem:[
Dodane 2009-12-27 12:47:21
Temat zadania: weso?ych ?wi?t!
?ycz? ci tego samego;]
Dodane 2009-12-27 12:44:53
Temat zadania: Obliczanie warto?ci liczbowych wyra?e? algebraicznych
Mog?a by? chocia? poda? równanie???
Dodane 2009-12-27 12:42:34
Temat zadania: mno?enie
To si? równa 513;]
Dodane 2009-12-27 12:41:06
Temat zadania: WoS Z k?d si? bior? ceny ?
Elektryczno?? Praca Telekomunikacja
Dodane 2009-12-27 12:39:16
Temat zadania: Nie mam przezwiska ; /
DOMINISIA
Dodane 2009-12-27 12:38:14
Temat zadania: Nie mam przezwiska ; /
Mo?e to by? MISIA;)
Dodane 2009-12-27 12:36:08
Temat zadania: PRZEZWISKO....POMOCY!!!
Moj? kole?ankaktóra ma na imi? Klaudia i my j? przezywamy Kasa, Klaudyna, Kaja, Klaudunia, Kala, Ka?a, Klaun, Kleopatra i Stelka;)
Dodane 2009-12-27 12:32:38
Temat zadania: PRZEZWISKO....POMOCY!!!
Mo?e by? KAJA;]
Dodane 2009-12-27 12:26:20
Temat zadania: ?yczenia
Wanny szampana, seksu do rana. Niech cia?o swawoli, g?owa nie boli. Niech pami?? nie zawodzi, alkohol nie szkodzi. Spe?niaj? si? marzenia, gdy rok cyfr? zmienia.
Dodane 2009-12-27 12:25:16
Temat zadania: ?yczenia
Roku udanego, Or?ów na ?niegu, Fajerwerków moc, Sexu co noc, Przed domem ba?wana, Zabawy do rana A potem jeste? zalana, ?yczy ci tego...
Dodane 2009-12-27 12:24:08
Temat zadania: ?yczenia
Jest weso?o, gra orkiestra, a wi?c z nami, sp?d? sylwestra
Dodane 2009-12-27 12:21:36
Temat zadania: ?yczenia
Rok si? ju? ko?czy, rok si? zaczyna, otwórzmy wi?c now? butelk? wina i razem wypijmy za nasze zdrowie a? si? zakr?ci nam w g?owie