przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


patii93 - profil użytkownika

Nick: patii93
Ilość odp: 84
Śr. ocena: 4
Śr. wystawiana: 4
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomość. dodane 2010-02-10 21:52:30

Zadania tego użytkownika
Dodane przez patii93, 2010-03-16 18:52:55, ilość odpowiedzi: 0
Ekononika- materia?y
Potrzebuj? czynniki warunkuj?ce zu?ycie materia?owe.Nie mog? tego znale?? w podr?czniku.
Przedmiot: Inne :), Szkoła Średnia
Dodane przez patii93, 2009-12-02 19:04:10, ilość odpowiedzi: 0
PP- referat
Witajcie... Mam kilka tematów na referat z PP... 1. Czy jeste? przedsi?biorczy? 2. Histori
Przedmiot: Przedsi?biorczo??, Szkoła Średnia
Dodane przez patii93, 2009-09-05 21:39:22, ilość odpowiedzi: 1
Podstawy ekonomii :((
Mam problem... Pani nam poda?a pytanie brzmi?ce 'Co powoduje konieczno?? dokonywania wybor&oac
Przedmiot: Inne :), Szkoła Średnia

Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2010-03-16 19:15:10
Temat zadania: Rela. ;[ - pOmocy .! ;dd
Wiara, nadzieja, mi?o??, roztropno??, sprawiedliwo??, m?stwo, umiarkowanie. Tutaj wymieni?am ci boskie i kardynalne. Wi?cej nie znam
Dodane 2010-03-16 19:12:27
Temat zadania: Matma. Wa?ne na jutro!
0,8a + a + a - 0,6 + a + 0,5 + 2a + 1,5a + 0,3a= 7,6a- 0,1 Jeden plecak wa?y 7,6a - 0,1 Dwa plecaki wa??: 2 ( 7,6a - 0,1) = 15,2a - 0,2 Jakie? dziwne, ale mo?e tak ma by?.
Dodane 2010-03-16 19:02:34
Temat zadania: Matematyka-Wyra?enia algebraiczne
n + 2n + 3n zrobi?am nawet 3 :)
Dodane 2010-03-16 18:59:59
Temat zadania: Matematyka- Wyra?enia Algebraiczne
(K + L + 1) * N
Dodane 2010-03-16 18:58:56
Temat zadania: Pomocy dam 6!!!! na jutro!!!
1. przystosowania:- muszla, s?u??ca jako schronienie i 'mieszkanie'- mi?sista noga, s?u??ca do poruszania si?- wydzielany ?luz, dzi?ki czemu ?limak mo?e porusza? si? po ?liskich powierzchniach- czu?ki, s?u??ce do re
Dodane 2010-03-16 18:56:08
Temat zadania: równania i nierówno?ci .
x- wiek Jurka stryjenka Michasia- 3x ciocia Asia- 2x dziadek- 2x+ 10= 3x- 20 2x + 10 = 3x - 20 2x - 3x = -20 - 10 -x= - 30 | : (-1) x= 30 Jurek ma lat 30. Stryjenka Michasia 9
Dodane 2010-02-10 21:45:53
Temat zadania: zad. z matmy
(x + 0,2 + x + 0,4 + x + 0,6 + x + 0,8 + x + 1 + x + 1,2 + x) : 7 = 6,6 (7x + 4,2) : 7 = 6,6 | *7 7x + 4,2 = 46,2 7x= 46,2 - 4,2 7x= 42 | :7 x = 6 x + 0,2 = 6,2
Dodane 2010-02-10 21:39:03
Temat zadania: Puk Puk Puk
No ja to w pe?ni rozumiem. =) Niektre pytania to dos?ownie...;o
Dodane 2010-02-10 21:33:55
Temat zadania: Angielski ? kto mi pomo?e ?
Ale o co chodzi? ;> Je?li mam znale?? tam b??d to w Carlu powinno by? I think :P Ale to chyba Twoja literwka.
Dodane 2010-02-10 21:32:38
Temat zadania: Polski rozprawka ..
Ja ci poka?? schemat obu rozprawek. A ty sobie rozwiniesz. 1. rozprawka: Teza: Moim zdaniem telewizja szkodzi. Argumenty: - telewizja uzale?nia - psuje nam wzrok - powoduje, ?e prowadzimy bierny tryb
Dodane 2010-02-10 21:28:33
Temat zadania: przemówienie
Telewizja jest jak guma do ?ucia dla oczu... To mo?na zinterpretowa? w dwjnasb. 1. ?e zajmujemy oczy telewizj?, tak jak czasami ?ujemy gum? ?eby tylko mie? co? w ustach. 2. albo ?e guma ?ucia jest szkodliwa w nadmiarze dl
Dodane 2010-02-10 21:25:02
Temat zadania: streszczenie
Poszukaj w internecie np. na www.sciaga.pl Tylko zmie? sens niektrych zda?, bo niektrzy z klasy te? mog? tak zrobi? ;-) A nie jest problemem przekszta?ci? zdania w porwnaniu do pisania wszystkiego samemu. Lepsze to ni? jedynka. To si? odnosi j
Dodane 2010-02-10 21:22:49
Temat zadania: Tajfun
raczej b) W walce kapitana McWhirra z rozszala?ym oceanem dostrzegam co? wi?cej ni? tylko walk? z ?ywio?em. ?adna walka nie jest taka ot tak po prostu. W tej walce kryj? si? motywacje walcz?cego, jego my?li, uczucia. Jego emocje w te
Dodane 2010-01-13 21:58:11
Temat zadania: Angol
chyba will be going....:P
Dodane 2010-01-13 21:56:12
Temat zadania: Going to
Hmmm nie wiem czy dobrze pami?tam... 2. The seals are going to help him. 3. He is going to sell lots of fish. 4. He is going to buy his own fish. 5. He and his father are going to become rich. Going to u?ywa si? po czasowniku to be w formie
Dodane 2010-01-12 17:20:52
Temat zadania: Zadanie z Chemi
Pytam ostatni raz. Taki problem wpisa? w GOOGLE?! http://www.bryk.pl/teksty/gimnazjum/chemia/chemia_?rodowiska/19259-wyst?powanie_w?gla_w_przyrodzie.html
Dodane 2010-01-12 17:12:43
Temat zadania: biologia -uk?ad miesniowy
Sorka ale mam uwierzy? ?e nie masz tego w podr?czniku lub ?e w google tego nie ma?
Dodane 2010-01-11 18:04:02
Temat zadania: twierdzenie pitagorasa
pole prostok?ta- a *b d= 7 cm a= 3 pierwiastki z 2 cm b= ? a² + b² = c² b²= c²- a² b²= pierwiastek z (7²- 3 i pierwiastek z 2²) b²= pierwiastek z (49-18) b²= pierwiastek z 31 Pole= 3 p
Dodane 2010-01-11 17:55:56
Temat zadania: matematyka - uk?ad rownan
cena p?czka- x cena czekolady- 2x 2x + 2x*3 = 8 8x= 8 | : 1 x= 1 z? p?czek- x= 1z? czekolada- 2x= 2z? Do czego tutaj uk?ad równa?? ;>
Dodane 2010-01-11 17:49:27
Temat zadania: Historia-Które rz?dy najbardziej Ci si? podobaj???
Chyba te? Grecja. Co to jaka? sonda?
Dodane 2010-01-11 17:46:04
Temat zadania: Gramatyka okolicznik
Gdy pod wodami oceanów wyst?puj? silne trz?sienia ziemi, powstaj? wysokie na kilkadziesi?t metrów fale o nazwie tsunami.
Dodane 2010-01-11 17:44:22
Temat zadania: J. niemiecki
1. Ich stehe um sieben Uhr auf. 2. Ich esse zum Fruhstuck um viertel nach sieben Uhr. 3. Ich gehe in die Schule um halb acht Uhr. 4. Ich bin in die Schule zum vierzehn Uhr. 5. Ich esse Mittagessen um funfzehn Uhr. 6. Ich mache die Hausaufgaben
Dodane 2010-01-11 17:33:09
Temat zadania: Stronnictwa polityczne
A jakiego? konkretu poda? to ju? nie ?aska? ;>
Dodane 2010-01-11 17:31:30
Temat zadania: Otrzymywanie i zastosowanie wodorotlenków.
Wodorotlenki amfoteryczne (np.: Al(OH)3, Zn(OH)2), reaguj? z mocnymi kwasami i mocnymi zasadami. W obu reakcjach powstaj? sole, przy czym w reakcji z zasadami tworz? si? zwi?zki kompleksowe (metal pochodz?cy od wodorotlenku amfoterycznego wchodzi w
Dodane 2010-01-11 17:29:57
Temat zadania: 2 zadania z dzia?u Porosty pomo?esz?
1. Maj? zdolno?? wspó??ycia z glonami asymiluj?cymi. 2. Porosty wykorzystuje si? do oceny ?rodowiska, poniewa? s? bardzo wra?liwe na zanieczyszczenia ?rodowiska. Pod ich wp?ywem zmieniaj? kolory.
Dodane 2010-01-11 17:22:31
Temat zadania: Gramatyka---okoliczniki
1. Mimo, ?e czasami nie jeste? przygotowany do lekcji. - zdanie podrz?dne okolicznikowe przyzwolenia 2. ?eby nie zwraca? na siebie uwagi.- zdanie podrz?dne okolicznikowe sposobu 3. Gdzie b?dziesz mia? najlepsze warunki do pracy- zdanie podrz?dne o
Dodane 2010-01-11 17:14:20
Temat zadania: Przyroda-Rozmna?anie glonów
Rozmna?aniu si? glonów przez fragmentacj? plech sprzyjaj? pr?dy morskie,fale,zwierz?ta ,przep?ywaj?ce statki i ?odzie.
Dodane 2010-01-10 17:31:54
Temat zadania: matematyka . trójk?ty bardzo pilne !!!!!!!!!!!!!!!!!!
a, b i c a, b i d Na dwa...
Dodane 2010-01-10 17:21:57
Temat zadania: opisz
http://www.sciaga.pl/tekst/25929-26-przyczyny_i_skutki_powstania_listopadowego_29_30_11_1830_r_21_10_1831_r wystarczy wpisa? w google :/
Dodane 2010-01-10 17:20:56
Temat zadania: Pomocy!!!!!!!!
wujek google si? k?ania. pierwsza strona, któr? mi wyszuka?o... Cechy dobrej reklamy Du?a widoczno?? skojarzenia z emocjami skonkretyzowanie blisko?? informacji w czasie i przestrzeni nietypowo?? oryginalno?? Dost?pno?? informacji
Dodane 2010-01-08 20:22:32
Temat zadania: projektwoche-niemiecki.. ;/
Przepraszam bardzo... Ale czy to nie s? pytania do jakiego? tekstu? ;> Bo tak wygl?daj?... A bez tekstu je?eli takowy do tego zadania jest to nie pomog?.:|
Dodane 2010-01-08 20:19:42
Temat zadania: please
Ekhem ten portal chyba ma s?u?y? pomoc? w pracach domowych :| A tak poza tym to nie wiem, co masz zrobi? ?eby 'ch?opaki' ci? polubili... Mnie te? nie ka?dy lubi i jako? nie rozpaczam :P:P I nie b?agam o pomoc XDD Nie wiem, zbli? si? do
Dodane 2010-01-08 20:15:50
Temat zadania: tabliczka mno?enia
Mam nadziej?, ?e to marna prowokacja ;O Ale je?li naprawd? nie wiesz ?e to 4... To sorka, ?e b?d? niemi?a, ale co ty robisz w gimnazjum.... Pozdrawiam :PP
Dodane 2010-01-08 20:09:17
Temat zadania: plisssss na jutro fizykaa!!!!
Dane: t1= 10 min= 600 s V= 36 km/h = 10 m/s t2= 10 s V2= 72 km/h= 20 m/s Szukane: a= ? V?r= ? V?r= 10 + 20 / 2 = 15 m/s delta v= 20- 10 = 10 m/2 a= delta V / delta t a= 10 m/s /10 s = 1 m/s²
Dodane 2009-12-12 22:45:55
Temat zadania: Chemia
Naprawd? my?lisz dziewczynko, ?e b?dziemy za?atwia? sobie t? ksi??k?, by rozwi?za? ci zadanie? Mo?e ?askawie si? rusz i przepisz tre?ci.. Da? palec to chc? ca?? r?k? ;/
Dodane 2009-12-12 22:44:43
Temat zadania: zadanie z matematyki
Pp= 25 cm² a= pierwiastek z 25 = 5 cm b= a = 5 cm c= 4 cm V= a * b * c V= 5 * 5 * 4 = 100 cm³
Dodane 2009-12-03 18:18:34
Temat zadania: Sudety le?? w po?udniowo-zachodniej Polsce
I co w zwi?zku z tym? :D I co to ma wspólnego z biologi?? :D Ejj no ludzie bez za?miecania ...:/
Dodane 2009-12-03 18:15:28
Temat zadania: Geometria ;/
K?t CAB= 90° K?t DAC= 32° K?t DAB= 58° K?t ADC= 90° K?t ADB= 90° K?t ACD= 180°- (32°+90°)= 180°- 122°= 58° K?d ACD= K?t ACB K?t CBA= 180°- (90°+ 58°)= 32° Wystarczy rysunek zrobi?.
Dodane 2009-12-02 19:06:23
Temat zadania: Pomocy
na jedno kopyto upiec dwie pieczenie na jednym ogniu rozp?dzi? si? na cztery wiatry Mie? swoje pi?? minut. Wygl?da? jak pó?tora nieszcz??cia. Ni w pi??, ni w dziesi??.
Dodane 2009-11-24 20:16:59
Temat zadania: pomocy potrzebuje na pi?tek referat!!!
Wpisujesz w google.pl polichlorek winylu, wybierasz te linki, które ci? nie interesuj?, tworzysz referat i ju?... W razie jakby wpisanie tego wyra?enia by?o zbyt wielk? prac? to prosz?, oto link: http://www.google.pl/#hl=pl&source=hp&
Dodane 2009-11-24 20:15:12
Temat zadania: Polski ;d pisownia ''nie'' Pomo?ecie ? x
Ale to wystarczy w Wordzie napisa?... Raczej piszemy oddzielnie przynajmniej tak Word pokazuje XD wszystkie 3 s?owa... nie najd?u?sza, nie najwy?sze, nie najwi?kszy
Dodane 2009-11-24 14:16:28
Temat zadania: U?amki
O mój bo?e... 10 1/2 + 2 1/5 = 10 5/10 + 2 2/10 = 12 7/10 3 - 2 1/5 = 4/5 12 7/10 - 4/5 = 12 7/10 - 8/10 = 11 9/10 Jest wi?ksza o 11 i 9/10
Dodane 2009-11-22 19:47:18
Temat zadania: fizyla szko?a ?rednia zadanie na jutro - help!!!!!
Dane: V0= 10 m/s f= 0,05 V= 0 Szukane: s= ? a= F/m= T/m = f * N / m = f * m * g / m = f *g V do kwadratu = V0 do kwadratu + 2as v0 do kwadratu = 2as s= V0 do kwadratu / 2a s= 10 * 10 / 2 *0,05* 10 m/s = 100 / 1 = 100 m Tak mi si? w
Dodane 2009-11-22 19:40:33
Temat zadania: Wiersz !!!. :D ;P :))
„Recykling” Chcesz chroni? Matk? Ziemi?? Nasz kochany domek. Chcesz dzia?a? ze mn? rami? w rami?? Aby zyska? szacunek. Spytasz si?: jak? Segreguj?c ?mieci. Spytasz: Cz?sto, tak? Oczywi?cie, ?e tak. Musimy by? uparci. Zapyta
Dodane 2009-11-22 19:23:07
Temat zadania: Religia
1. 10 przykaza? 2. 2 ryby 3. chyba 1 kamie? 4. 7 razy 5. 4 je?li si? nie pomyli?am w liczeniu 6. 9 nie wróci?o 7. 6 kadzi 8. 5 osób, on, ?ona i 3 synów 9. nie znalaz?am ;( 10. 3 dni i 3 noce
Dodane 2009-11-22 18:48:54
Temat zadania: przedsiebiorczosc
Pieni?dz w gospodarce rynkowej pe?ni rol? ogólnego, uniwersalnego ekwiwalentu.- podstawowa rzecz, któr? trzeba wiedzie? o roli pieni?dza, przynajmniej tak mówi pani... Niezbyt rozumiem jak masz napisa? o tym referat skoro w in
Dodane 2009-11-22 18:42:41
Temat zadania: Polski - wypracowanie .
A to nie powinna by? rozprawka??? Uwa?am, ?e cz?owiek w walce z ?ywio?ami jest bezsilny. Postaram si? w mojej pracy udowodni? prawdziwo?? tego stwierdzenia. Moim pierwszym argumentem b?d? kl?ski ?ywio?owe. Bardzo cz?sto s?yszymy o zdarzeniach
Dodane 2009-11-22 18:31:02
Temat zadania: Niemiecki pomocy!
1. Ich fahre mit ihrem Bus. 2. Die Kinder gehen in ihre Schule. 3. Wir gehen mit dem Vater im Wald. 4. Das ist unser Zimmer. 5. Ich sitze auf deiner Sofa. 6. Ich helfe der Schwester. 7. Ich fahre mit meinen Freunden in den Stadt. 8. Ich mache
Dodane 2009-11-20 22:02:38
Temat zadania: fizyka na JUTRO !!!
Hahaha mia?am identyczne zadanie jako prac? domow? :D Ostrzegam nie wiem czy to dobrze... Dane: m1= 15 kg V1= 0,6 m/s V2= 0,4 m/s ------- V= 0,2 m/s Szukane: m2= ? Pprzed= Ppo P przed= P1 + P2 Ppo= P m1 x V1 + m2 * V2 = ( m1 + m2
Dodane 2009-09-22 21:18:24
Temat zadania: Technika - referat o twórcach polskiej techniki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Drzewiecki http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Adamiecki http://pl.wikipedia.org/wiki/Filip_de_Girard To chyba o nich ci chodzi...:) Wybierz najwa?niejsze informacje i stwórz referat...:P
Dodane 2009-09-13 12:18:05
Temat zadania: reporat?
Jak ja mam ci napisa? reporta? o twojej klasie, skoro jej nie znam... Takie rzeczy pisz? si? samemu... http://www.sciaga.pl/tekst/80931-81-jak_napisac_reportaz Tutaj masz wskazówki jak si? pisz? reporta?...:) Mo?e dasz sobie rad? :P
Dodane 2009-09-10 17:28:26
Temat zadania: 7 Cudów ?wiata
Najwcze?niejsza znana wersja listy zosta?a stworzona w II wieku p.n.e. przez Antypatera z Sydonu. Lista, któr? znamy dzisiaj zosta?a skompletowana w ?redniowieczu, kiedy to wiele z miejsc na niej umieszczonych ju? nie istnia?o. Jako ?e lista p
Dodane 2009-09-10 17:17:21
Temat zadania: pot?gi
Oznacza to, ?e liczba 4 podniesione do pot?gi 8 da nam ten sam wynik co liczba 2 podniesiona do pot?gi 9... Tak my?l?.. Chyba ?e ?le przepisa?e?/?a?... Pozdrawiam :))
Dodane 2009-09-10 17:13:06
Temat zadania: na jutro
Jest to przypowie?? o darach, jakie ka?dy z nas otrzyma? od Boga w chwili przyj?cia na ?wiat i o tym, ?e nale?y je pomna?a?, dba? o nie, bo to jest wszystko, co mamy do dyspozycji. Cz?owiek, który stoi w miejscu, nie rozwija si?, nie pomna?a b
Dodane 2009-09-09 19:53:16
Temat zadania: Co zdob?de ci??k? prac??
Ja powiem tak... Je?eli komu? si? nie chce odrabia? to dodaje zadania... I krótka pi?ka... Je?li chc? pomog? komu?, je?li nie to nie... A poza tym mówisz ?e tego nie popierasz a sama jeste? zalogowana na przyk?ad... W przypadku os&
Dodane 2009-09-09 19:47:13
Temat zadania: wa?ne pomocy
tok... 8/5 ; 1,5 ; 5/4
Dodane 2009-09-09 19:44:40
Temat zadania: Witam wszystkich
Hmmm s?owo przedsi?biorczy oznacza m.in pomys?owy Wi?c mo?e chodzi np. o Przedsi?biorcze uczenie- inaczej kreatywne, pomys?owe nauczanie Co? w tym stylu, tak my?l? cho? mog? si? myli?...
Dodane 2009-09-09 19:42:16
Temat zadania: pot?gi
(-6)² - 5²= 36 - 25 = 11 Je?eli podniesiemy liczb? minusow? do pot?gi to otrzymamy wynik dodatni... Je?li chodzi o drug? liczb? to wykonujemy to pot?gowanie jakby tego minusa nie by?o... Maj?c liczby 36 i 25 mo?emy je po prostu odj??..
Dodane 2009-09-09 19:40:03
Temat zadania: Polaaajj xD
przybrze?ny naramienny poobiadowy podbramkowy nadmorski
Dodane 2009-09-07 20:56:28
Temat zadania: wa?ne
a= -1 b= 6 c= 20 d= 14
Dodane 2009-09-07 20:53:24
Temat zadania: polak -pytania
Kto odmieni mój ?wiat? Co jest w ?yciu najwa?niejsze? Gdzie mam szuka? bratnich dusz? Jak mam ?y?? Jaka jest cena b??dów? Ile czasu trzeba by zrozumie?, po co tu jestem? Kiedy st?d odejd?? Czy moje ?ycie jest takie jakiego sobie
Dodane 2009-09-06 15:47:40
Temat zadania: Od ligi polskiej do ligi narodowej
1. Patriotyzm oznacza poszanowanie dla w?asnego kraju i czynienie wszystkiego, co mog?oby si? przyczyni? do jego dobrobytu. Bycie patriota oznacza powszechnie trosk? o innych miesza?ców kraju, o moich rodaków. Nacjonalizm zazwyczaj wi
Dodane 2009-09-06 15:41:54
Temat zadania: NIEMIECKI - PYTANIE
Am Wochenende lese ich viele Bucher. Przyk?adowo :P
Dodane 2009-09-06 15:40:18
Temat zadania: ?rednia roczna temperatura powietrza
?rednia: (23,2 + 26,1 + 30 + 32,6 + 32,4 + 30,5 + 27,5 + 26 + 27,2 + 28,5 + 26,4 + 23,9) : 12= 334,3 : 12 = 27,853... w zaokr?gleniu 27,9.. :)
Dodane 2009-09-05 21:57:36
Temat zadania: pomozcie prosze.
OTRZYMANIA OCENY NIEDOSTATECZNEJ: - masz mo?liwo?? poprawienia tej oceny - nie martw si?, pomog? ci - to nie skre?la twoich szans na dobry stopie? na koniec semestru KRADZIE?Y ULUBIONEJ RZECZY: - znajd? tego z?odzieja - kupi? ci co? takiego n
Dodane 2009-09-05 21:51:53
Temat zadania: Polski- argumenty do rozprawki
1. Podró?e ucz?, poznajemy ?wiat. 2. Je?li pracujemy, to te? doznajemy czego? nowego... 3. Wi?cej czasu na rozszerzanie zainteresowa?... 4. Nauka samodzielno?ci (kolonie, obozy) 5. B?d?c u rodziny, która mieszka na wsi, mo?emy si? u
Dodane 2009-09-05 21:43:57
Temat zadania: fizyka-zyletka
Stalowa ?yletka utrzyma si? na wodzie dzi?ki powierzchni swobodnej wody... (jednak pod warunkiem, ?e ma miejsz? g?sto?? ni? woda) Po dodaniu detergentu ?yletka spadnie na dno, poniewa? chemikalia tak jakby 'przerywaj?' powierzchni? swobodn
Dodane 2009-08-09 21:11:51
Temat zadania: Podanie o przeniesienie
Wydaje mi si?, ?e tak jak klasyczne podanie :)) Wed?ug schematu... Data, ni?ej "Podanie" Pierwszy akapit o co prosz?... Drugi dlaczego.. Poni?ej podpis... Klasyczne podanie :)) Tak my?l?..
Dodane 2009-05-05 18:25:22
Temat zadania: majza :/
a co ten ostros?up ma w podstawie? Prawid?owy jaki?? trójk?tny, czworok?tny? bo to te? ma znaczenie...
Dodane 2009-05-02 19:07:15
Temat zadania: matematyka
no to jest ju? ?mieszne....;/ 4... i gratuluje wiedzy....
Dodane 2009-04-28 18:05:18
Temat zadania: Mozart
To ja ci napisze moj? wzorowan? na ksi??ce, z tego co pami?tam to mia?am dobrze... Wolfgang Amadeusz Mozart: - urodzi? si? w roku 1756 w Salzburgu - nazwano go cudownym dzieckiem ze wzgl?du na jego szybko odkryty talent - maj?c 6 lat napisa? pi
Dodane 2009-04-28 17:54:33
Temat zadania: j.polski- zdania
No raczej to nie s? te same zdanie... Te co poda?a? s? pojedyncze, a w czytance z tego, co widz? to s? to zdania wielokrotnie z?o?one.
Dodane 2009-04-28 17:52:21
Temat zadania: Zadania tekstowe
dolna- x górna- 2x ilo?? ksi??ek- 2x+x ----- po prze?o?eniu dolna- x+7 górna- 2x-7 x+7= 2x-7 -2x+x= -7-7 -x= -14 | :(-1) x= 14 dolna pó?ka- x= 14 górna pó?ka- 2x= 14*2= 28 razem= 2x+x= 3x= 3*14=42
Dodane 2009-04-27 17:29:12
Temat zadania: matmma
Rw=1/3h h= 3Rw h= 3 * 3 = 9 cm h= a pierwiastków z 3 / 2 9= a pierwiastków z 3 / 2 | *2 18= a pierwiastków z 3 | : pierwiastek z 3 18 / pierwiastek z 3 = a a= 6 pierwiastków z 3 cm
Dodane 2009-04-21 18:34:15
Temat zadania: liczby dodatnie i ujemne
2,5+(-2,5)=0 -88+88=0 4,73+(-4,73)=0
Dodane 2009-04-19 21:16:45
Temat zadania: Graniastoslupy!
Pole ?ciany bocznej= a (do kwadratu) 64= a (do kwadratu) a= pierwiastek z 64 a= 8 cm a=H V= Pp*H Pp= a kwadrat pierwiastków z 3: 4 Pp= 8 do kwadratu pierwiastków z 3 : 4 Pp= 64 pierwiastków z 3: 4 Pp= 16 pierwiastk&oac
Dodane 2009-04-19 20:47:39
Temat zadania: SYZYFOWE PRACE
Nauczyciele gimnazjum: * Majewski - nauczyciel klasy wst?pnej * Rudolf Leim - nauczyciel ?aciny * Pietrow - nowy nauczyciel ?aciny (po wakacjach) * I?arion Stiepanycz Ozierskij - nauczyciel j?zyka rosyjskiego * profesor Sztet
Dodane 2009-04-19 20:35:00
Temat zadania: Napisz nast?puj?ce reakcje.
a) ZnO +H2SO4 ----> ZnSO4 + H2O b) 2Al2O3 + 6H2CO3 ---> 2Al2(CO3)3 + 6H2O c) Cu20 + H2S ----> Cu2S + H20
Dodane 2009-04-19 16:09:57
Temat zadania: Felieton-poprawicie ew b??dy wstawcie przecinki itp. Prosz?
Ka?dy dzie? jest identyczny. Wstaj? o godzinie 7.00. Nast?pnie id? si? umy?, co mnie troszk? przebudza. Potem si? ubieram, id? na strych po strój na w-f. Gdy jestem spakowany i gotowy do wyj?cia jest oko?o godziny 7.30. Myj? z?by i wychodz?, a
Dodane 2009-04-19 15:59:13
Temat zadania: Ma?y Ksi??e
je?li dobrze pami?tam to jest to ba?? filozoficzna...
Dodane 2009-04-19 14:01:36
Temat zadania: muzzza
Józef Haydn: - ?y? w latach 1732-1809 - urodzi? si? w Austrii - rodzina bez tradycji muzycznych - uczy? si? pod opiek? kuzyna jego ojca - na pocz?tku ?piewa? w chórze ko?cielnym i uczy? si? gry na skrzypcach i fortepianie - ojciec
Dodane 2009-04-19 13:55:07
Temat zadania: Matma
Wydaje mi si? ?e jest b??d w tre?ci... Ale zak?adaj?c, ?e tam mia?o by? -42a to poprawn? odpowiedzi? jest D...
Dodane 2009-04-19 13:36:11
Temat zadania: hista
1. - "liberum veto"- uniemo?liwiaj?ce jakiekolwiek reformy - nieliczna armia - s?abo?? gospodarcza - wojny domowe w Polsce 2. Kozacy zajmowali si? hodowl?, kupiectwem, a utrzymywali si? z najazdów na Turcj?. 3. Rewolucja fr