przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


jutita134 - profil użytkownika

Nick: jutita134
Ilość odp: 41
Śr. ocena: 4
Śr. wystawiana: 4
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomość

Zadania tego użytkownika
Dodane przez jutita134, 2012-03-04 14:18:38, ilość odpowiedzi: 0
Pomocy - geometria liceum
Z kawa?ka matria?u w kszta?cie trapezu prostok?tnego o podstawach d?ugo?ci 0,15 m i 0,65 m i d?u?
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez jutita134, 2011-09-05 18:17:22, ilość odpowiedzi: 2
Ratunku !
Jestem totalnym beztalenciem matematycznym i bardzo prosz? o wyt?umaczenie tego zadania.
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez jutita134, 2010-09-24 20:29:17, ilość odpowiedzi: 2
`Z wizyt? na Olimpie` b?agam o pomoc ;/
Napisz wypracowanie pt.: `Z wizyt? na Olimpie` w ktrym opowiesz
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez jutita134, 2010-09-22 21:42:55, ilość odpowiedzi: 0
`Z wizyt? na Olimpie`
Napisz wypracowanie pt.: `Z wizyt? na Olimpie` w ktrym opowiesz o swojej wizycie na tej grze i
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez jutita134, 2010-03-07 18:04:05, ilość odpowiedzi: 0
"Bursztyny"
Napisz dlaczego wed?ug Ciebie ksi?zka Zofii Kossak-Szczuckiej nosi tytu? "Bursztyny". W odpowiedz
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez jutita134, 2009-12-27 15:09:01, ilość odpowiedzi: 2
Rozprawka
temat rozprawki "Je?li nie szata zdobi cz?owieka to w czym tkwi jej warto?c?" W pracy po
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez jutita134, 2009-12-15 17:08:55, ilość odpowiedzi: 1
Chemia ;/ WA?NE
PROSZ? WA?NE DO POPRAWY OCENY !!! Wiedz?c, ?e stosunek masowy ?elaza do siarki w siarczku ?elaza(II
Przedmiot: Chemia, Gimnazjum
Dodane przez jutita134, 2009-12-10 17:37:10, ilość odpowiedzi: 0
negocjowanie
W rozmowie z ekspedientk? z sklepie z odzie?? prosisz, by poda?a Ci spodnie w innym rozmierze ni? te
Przedmiot: J. niemiecki, Szkoła Średnia
Dodane przez jutita134, 2009-12-10 17:31:21, ilość odpowiedzi: 0
Relacjonowanie wydarze?
Podczas wyprzeda?y w niemieckim domu towarowym uda?o Ci sie kupic kilka sztuk garderoby po bardzo ko
Przedmiot: J. niemiecki, Szkoła Średnia
Dodane przez jutita134, 2009-12-10 17:15:17, ilość odpowiedzi: 1
Rozmowa sterowana (Uzyskiwanie, udzielanie informacji)
Rozmawiasz z ekspedientk? w sklepie z odzie?? w Berlinie: *Dowiedz si?, Gdzie mo?esz przymierzyc to
Przedmiot: J. niemiecki, Szkoła Średnia
Dodane przez jutita134, 2009-11-17 18:15:31, ilość odpowiedzi: 1
St??enie procentowe / Wa?ne
W dwóch kg wody rozpuszczono pó? kg soli. Jakie jest st??enie procentowe soli w tym ro
Przedmiot: Matematyka, Gimnazjum
Dodane przez jutita134, 2009-11-12 18:55:05, ilość odpowiedzi: 1
Prognoza pogody po angielski
Prognoza pogody dla Polski po angielsku i dla jakiego? drugiego wybranego kraju... Pomo?ecie?? Nie
Przedmiot: J. angielski, Gimnazjum

Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2012-03-04 15:11:46
Temat zadania: opowiadanie
Ada? to siedmioletni ch?opiec mieszkaj?cy na wzgrzu po?rd pi?knej okolicy w ma?ej wiosce razem z tat?. Jak na swj wiek, by? bardzo m?dry, rezolutny, pracowity i szalenie odwa?ny. Wszyscy bardzo go lubili. To by? wtorek. Wyszed? jak co dzie? pob
Dodane 2012-03-04 14:34:42
Temat zadania: ZADANIE Z POLSKIEGO
Sprbuj? pomc chocia? cz??ciowo, bo nie mam za du?o czasu :) 1. Molier tworz?c komedi? charakterw
Dodane 2012-03-04 14:21:26
Temat zadania: matma na jutro b?agam pomocy
1200 z? - 100 % 1,21 - x x= 1,21 *100 /1200 = 1210/1200 x = 1,008 %
Dodane 2011-09-05 18:19:01
Temat zadania: polski
??? Krytyka ?rde? polega na stwierdzeniu autentyczno?ci i w?a?ciwego sensu ?ladw pewnej dzia?alno?ci ludzkiej, po czym obja?nieniu ich w ?wietle poznanych przyczyn i warunkw dzia?alno?ci ludzkiej. Dzi?ki niej dochodzi
Dodane 2010-09-26 22:35:15
Temat zadania: j pl
Moim zdaniem pieni?dze nie daj? szcz??cia. Ludzie niestety wyje?d?aj? za chlebem za granic?. Niestety przez to rozpadaj? si? rodziny. Dzieci zostaj? same lub pod opiek? jakiej? cioci, babci. One bardzo cierpi? i t?skni?. Cz?sto czuj? si? samotne
Dodane 2010-09-24 21:47:24
Temat zadania: jasne za zadanko 6!!!!
63:19=3 r. 6 89:19= 4 reszta 13 153:19= 8 reszta 1 217:19= 11 reszta 8 2. 130 min = 2 godz. 10 min 200 min = 3 godz. 20 min
Dodane 2010-09-24 21:28:46
Temat zadania: dam 6:) OGROME
1. b ) 27:3=9 r .0 spr.9x3=27 c) 87:8=10 r. 7 spr. 10x8=80 80+7=87 d) 45:8=5 r. 5 spr. 5x8=40 40+5=45 e) 56:7=8 r. 0 spr. 8x7=56 f) 77:9=8 r. 5 spr. 8x9=72 72+5=77 tabelka reszta
Dodane 2010-09-24 20:25:36
Temat zadania: dialog po niemiecku
-Guten Morgen. Entschuldigen Sie mich, was ich Verbindung nach Bremen?- Die fnfte Gleis fhrt der Zug verlassen die Zahl des 16.- Und was ist der Preis einer Rckfahrkarte?
Dodane 2010-04-17 14:20:37
Temat zadania: Zasady!!!
1. in the case of the approaching storm as soon as possible to descend from the top down 2. careful not to knock rocks
Dodane 2010-04-09 22:17:44
Temat zadania: angielski tlumaczenie dam 6 na teraz b.wazne
Hello !! My name is Natalia . I'm nineteen. I'm high brunette with brown eyes. My parents conduct business and service trade. I have brother Radek which has sixteen years old. I have three dogs : Maks, D?eki, misiek and hamster Kubus. I'm
Dodane 2010-03-07 18:24:38
Temat zadania: wos . bez pracy nie ma ko?aczy ?
powiedzenie bez pracy nie ma ko?aczy. hmm... mnie sie wydaje ?e chodzi o to ?e aby cos osi?gn?c trzeba na to zapracowac. ?e nie nale?y siedziec w miejscu i czekac na efekty ale starac sie o to ?eby cos osi?gn?c.
Dodane 2010-03-07 18:17:53
Temat zadania: Pole prostopad?o?cianu
Pcalkowite = 2*Ppodstawy + 4*?ciany boczne Ppodstawy = a*b (poniewa? w podstawie jest prostok?t) Pp = 0,2m * 0,3m Pp = 0,06m P?ciany bocznej = a*b (bo to te? prostok?t) ale 2 sciany maj? inne wymiary a dwie
Dodane 2010-01-13 16:18:52
Temat zadania: daje 6 przet?umacz
A recipe for tasty pancakes: - flour - egg - milk - salt - water - oil Method: You must only mix all the ingredients in a pot using a mixer. After that pour the dough into a hot frying pan. Fry until starting to brown on one side as well as
Dodane 2010-01-03 19:18:15
Temat zadania: Historia-Sprawdzian
Traktaty welawsko-bydgoskie – dwa traktaty z 1657 roku, których g?ównym postanowieniem by?o zerwanie zale?no?ci lennych pomi?dzy Rzeczpospolit?, a Prusami Ksi???cymi i uzyskanie suwerenno?ci dynastii Hohenzollernów na tym t
Dodane 2010-01-03 19:11:47
Temat zadania: Testy
Hej. Jestem z 3 gim i w tym roku taki test pisz?. Ma on 20 zada? zamkni?tych czyli a,b,c,d. Poprostu takich do wybrania, a dotycz? one tesktu któy jest tam zawarty. Nast?pne to zadania otwarte. Na najwy?ej kilka zda?. No nie wiem tam mo?e ja
Dodane 2010-01-03 18:51:58
Temat zadania: Pomocy to bardzo wazne!!!
Kochany ... !! Na pocz?tku chcia?abym Ci? serdecznie pozdrowic. Pisz? ten list, poniewaz chc? Ci opowiedziec o pewniej historii, która mi si? przydarzy?a. A wi?c niedawno odby?am podró? w czasie do starozytnosci. By?a to fascynuj
Dodane 2009-12-20 15:39:02
Temat zadania: matma pomocy
100:1000000=0.0001 lub 1/10000 ( znak "/" oznacza u?amek)
Dodane 2009-12-17 17:42:08
Temat zadania: plis
sorry ale niby jak ktokolwiek ma ci to opisac skoro nie wiemy co to jest za pejza??? Moim zdaniem jeste? troch? leniwa...
Dodane 2009-12-17 17:34:36
Temat zadania: Wos-stan wojenny
Stan wojenny w Polsce, ograniczenie praw obywatelskich wprowadzone w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 w celu zahamowania aktywno?ci spo?ecze?stwa d???cego do gruntownej reformy ustroju spo?eczno-politycznego PRL. Potwierdzony dekretem Rady Pa?stwa, niezg
Dodane 2009-12-17 17:26:42
Temat zadania: zadanie z trescia
44 nogi = 10*2 (nogi) + 6*4 (nogi) Odp. by?o 10 kur i 6 królików
Dodane 2009-12-15 17:12:44
Temat zadania: matma WA?NE !
Je?eli ramiona k?ta przetniemy dwiema prostymi równoleg?ymi, to d?ugo?ci odcinków wyznaczone przez te proste na jednym ramieniu k?ta s? proporcjonalne do d?ugo?ci odpowiednich odcinków wyznaczonych przez te proste na drugim
Dodane 2009-11-25 20:51:05
Temat zadania: referat
Ósme przykazanie brzmi?ce: "Nie mów fa?szywego ?waidectwa przeciw bli?niemu swemu" zakazuje nam k?amstwa w ogóle, a w szczególno?ci tam, gdzie nasze wyrzeczenie lub ?wiadectwo ma wp?ywa? na wymierzenie sprawiedli
Dodane 2009-11-25 20:38:09
Temat zadania: Wypracowanie
...By?o mi smutno kiedy musia?am opu?cic swoj? ojczyzn?, by móc wspomóc rodzin? finansowo. Niestety nic nie da si? zrobic. Musia?am wyjechac "za chlebem". W kraju nie znalaz?abym dobrze p?atnej pracy. Musz? dac rad?. Pomog? ro
Dodane 2009-11-18 19:28:11
Temat zadania: pogoda
The weather will be quite good in the north of Poland. It will be sunny so yu don't need to take raincoast. Unfortunately, the temperature will fall to 5 degrees Centigrade and it will be rather cloudy. The weather in the south of Poland is terr
Dodane 2009-11-17 13:48:15
Temat zadania: pliska pomó?cie
Pierwsze przykazanie Nie b?dziesz mia? innych Bogów obok mnie. Stwórca poprzez to przykazanie przekazuje nam bardzo wa?n? informacj? mówi?c? i? On jest jedynie Bogiem, To On wszystko rozpoczyna, nadaje sens i warto?? istnien
Dodane 2009-11-15 19:02:34
Temat zadania: Angielski pomocy na Jutro!!
-Hello, how are you? -Hi, I'm fine thanks. And you? -I'm also fine. You know... Hmm.. I'm going to travel for this weekend to Poland and I want to go sightseeing Wroclaw. Could you say me what can I see? - Yes, of course. You have
Dodane 2009-11-15 17:51:00
Temat zadania: Polski
Istnienie ?wiata bez ogranicze? uwa?am za niemo?liwe. Bez ?adnych praw ani obowi?zków ludzie nie potrafili by prze?yc. Taki ?wiat bez ogranicze? jest niemo?liwy, poniewa? ludzie nie potrafiliby odró?nic dobra od z?a. Gdy jeden cz?owiek
Dodane 2009-11-15 17:38:14
Temat zadania: dekalog- historia
Poprzez Dekalog Pan Bóg wprowadzi? cz?owieka w ?wiat prawdziwych warto?ci, na których opiera si? ludzkie ?ycie. Ukaza?, ?e wa?ne s? jego zwi?zki ze Stwórc?, wyra?aj?ce si? w kierowaniu si? w ?yciu tak? hierarchi? warto?ci, w kt&o
Dodane 2009-11-15 17:32:13
Temat zadania: Help !
Pewnego jesiennego dnia wybra?am si? do teatru. Niestety bardzo rzadko korzystam z tego typu rozrywki dlatego nie by?am do ko?ca przekonana czy b?d? zadowolona. Kupi?am bilet na seans pt."Balladyna" napisan? przez Juliusza S?owackiego. Na s
Dodane 2009-11-15 11:20:57
Temat zadania: Heeellpp na jutro
Kwa?ne deszcze s? to opady atmosferyczne o kwa?nym odczynie zawieraj?ce w kroplach wody tlenek siarki(IV), tlenki azotu oraz ich produkty reakcji w atmosferze: rozcie?czone roztwory kwasów siarki, g?ównie kwasu siarkowego(IV) oraz najba
Dodane 2009-11-14 21:28:48
Temat zadania: Notatka pomocy !!!
Sorry but I will be late at home. I'm in traffic jam. Will we go to shopping when I come back? My mother called to me and she asked me to buy milk and bread. Could you washing up? <podpis>
Dodane 2009-11-14 21:20:06
Temat zadania: yyy...
JE?C - jedzenie, jem, jedz?cy, jedzony, zjedzony, zje?c, zjem CHODZIC- pochodzic, wychodzic, przechodzic, zachodzic, nachodzic, wchodzic, schodzic LICZYC - liczyd?o,
Dodane 2009-11-14 19:14:28
Temat zadania: krótka notatka -pomó?cie !!!
Endy I'm going to my parents to countryside for the weekend and I have some motion to you. Please do laundry and clean the window. I'm coming back on Monday. Thank you and have fun.
Dodane 2009-11-14 18:57:29
Temat zadania: Ruch jednostajny i jednostajnie zmienny - ratunku
V1=5m/s V2=15m/s s=1000m a=? t=? S=((V1+V2):2)*t t=2s:(V1+V2)=2000m:20m/s=100s a=delta V : delta t= (V2-V1):delta t = = (15m/s-5m/s):100s= 10m/s:100s= 0,1m/s²
Dodane 2009-11-14 18:33:56
Temat zadania: harakterystyka krolowej narni
Królowa Narni jest jedn? z bohaterów powie?ci pt.: "Lew, czarownica i stara szafa" - Cliva Staples Lewisa. Postac ta by?a bardzo wysok? kobiet?. Mia?a bardzo jasn? cer?, jak ?nieg oraz bardzo czerwone usta. Jej twarz by?a ba
Dodane 2009-11-14 18:02:58
Temat zadania: Charakterystyka
Jurand ze Spychowa jest jednym z bohaterów powie?ci Henryka Sienkiewicza pt.: "Krzy?acy". By? on w?a?cicielem miejsca z którego pochodzi?. Ten wielki, mazowiecki rycerz znany nie tylko w Królestwie polskim, ale tak?e
Dodane 2009-11-13 21:04:35
Temat zadania: Zasoby naturalne...
*wygini?cie gatunków ju? zagro?onych i zagro?enie wygini?ciem innych *Zmniejszenie jako?ci powietrza i wody przez emitowanie zanieczyszczenia do atmosfery czy ?cieki wylewane do rzek *Zanieczyszczenia w wodach ?wiata powoduje to, ?e umiera
Dodane 2009-11-13 20:32:26
Temat zadania: Piosenki ?wi?teczne ;D:)
Gosia Andrzejewicz -Magia ?wi?t Bo?e Narodzenie - Christmas De-su - Kto wie?? ?wi?teczna przygoda Bracia - ?wi?teczny czas Polska wersja przeboju 'Last Christmas'- Kol?da dwóch serc Feel - Gdy wigilia jest
Dodane 2009-11-13 20:17:21
Temat zadania: tekst informacyjno-reklamowy
"Jak b?dzie wygl?da? cz?owiek w przysz?o?ci??" z biologicznego punktu widzenia napewno b?dzie wy?szy i pewnie szczuplejszy, chocia? zapanowanie fast foodów mo?e spowodowac powstanie ery wysokich grubasów. Napewno mózg
Dodane 2009-11-13 19:15:01
Temat zadania: geografia
EWOLUCJA GWIAZD: G?ównym procesem okre?laj?cym ewolucj? gwiazd jest zmiana sk?adu chemicznego jej wn?trza w wyniku reakcji termoj?drowych. W zwi?zku z tym przez wi?ksz? cz??? czasu ?ycia gwiazdy zachodz?ce w niej zmiany nast?puj? powoli, w