przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


markuss - profil użytkownika

Nick: markuss
Ilość odp: 0
Śr. ocena:
Śr. wystawiana: 6
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomość

Zadania tego użytkownika
Dodane przez markuss, 2015-01-28 12:41:38, ilość odpowiedzi: 1
Odpowiedz na pytania z angielskiego. Krótkie odpowied
Odpowiedz na pytania z angielskiego. Krtkie odpowiedzi -Are there any pears
Przedmiot: J. niemiecki, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-28 12:04:17, ilość odpowiedzi: 1
Jakie nietoperze zamieszkuj? wy?yn? krakowsko - cz?stochowsk
jakie nietoperze zamieszkuj? wy?yn? krakowsko - cz?stochowsk?? Chodzi zrecz jasna o jaskini?.
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-28 12:01:27, ilość odpowiedzi: 2
Mama Ani za 250 dag sera zap?aci?a 11 z?.
Mama Ani za 250 dag sera zap?aci?a 11 z?. Oblicz ile kosztowa? kilogram tego sera.
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-28 11:55:37, ilość odpowiedzi: 1
ODKRYCIA XV I VI WIEKU
Podaj jakie by?y przyczyny odkry? Co spowodowa?o ch?? odkrywania Jacy byli najwi?
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-28 11:47:45, ilość odpowiedzi: 1
Napisz og?oszenie w imieniu organizatora kiermaszu ksi??ek
Masz napisa? og?oszenie?e w Twojej szkole odb?dzie sie kiermasz ksi??ek a Ty jeste? organizatorem
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 21:35:01, ilość odpowiedzi: 1
Jakie pytania mog? u?o?y? do tych hase? ??
Jakie pytania mog? u?o?y? do tych hase? ?? CHR, DYKCJA, KOL?DA
Przedmiot: Muzyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 21:33:14, ilość odpowiedzi: 1
Dlaczego delfiny maj? z regu?y tylko jedno potomstwo a ryby
Dlaczego delfiny maj? z regu?y tylko jedno potomstwo a ryby liczne?? Wyja?nijcie mi to ...
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 21:29:43, ilość odpowiedzi: 1
Kogo Ty mo?esz nazwa? wspó?czesnym Prometeuszem?
Kogo Ty mo?esz nazwa? wsp?czesnym Prometeuszem? Jak ta osoba na to sobie zas?u?y?a?
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 15:53:04, ilość odpowiedzi: 1
Co to jest cyberprzemoc?
Cyberprzemoc - co to jest? jak sie tego ustrzec?
Przedmiot: Informatyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 15:48:59, ilość odpowiedzi: 1
Wyt?umacz te poj?cia z j?zyka polskiego :
Wyt?umacz te poj?cia z j?zyka polskiego : w?tek, akcja, fabu?a
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 15:46:48, ilość odpowiedzi: 1
Wymie? po kilka sportów letnich i zimowych
Wymie? po kilka sportw letnich i zimowych. Podaj jaki sport ty lubisz i dlaczego.
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 15:44:39, ilość odpowiedzi: 1
Czym si? ró?ni lagier od ?agra??
POMOCY!! na histori?..Czym si? r?ni lagier od ?agra??
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 15:42:57, ilość odpowiedzi: 1
Napisz jak dbasz o swoje zdrowie
Napisz jak dbasz o swoje zdrowie. NAdaj tytu? swojej wypowiedzi
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 15:41:17, ilość odpowiedzi: 1
Rze?by formy krasowej wyst?puj?ce w ska?ach wapiennych
Formy krasowe wyst?puj?ce w ska?ach wapiennych.. Macie jakies przyk??dy ??
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 15:39:20, ilość odpowiedzi: 1
Zasady bezpiecznego podró?owania autobusem
Zasady bezpiecznego podr?owania autobusem. Potzreba minimum 5 zasad
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 15:30:00, ilość odpowiedzi: 1
Jak si? nazywa inaczej jaskinia krasowa w Krakowie
Wiecie moze jak nazywa sie jaskinia krasowa u podn?a Wawelu w Krakowie??
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 15:25:29, ilość odpowiedzi: 1
Czym ma si? odznacza? ucze? ko?cz?cy szko????
Czym ma si? odznacza? ucze? ko?cz?cy szko???? Napiszcie bi ja nie wiem
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 15:10:52, ilość odpowiedzi: 1
Co oznaczaj? poni?sze zwi?zki frazeologiczne?
Co oznaczaj? poni?sze zwi?zki frazeologiczne? Powrci? na ojczyzny ?ono Mi?e bliz
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 14:51:38, ilość odpowiedzi: 1
Jak nazywa si? rym który ci?gle si? powtarza??
Jak nazywa si? rym ktry ci?gle si? powtarza?? Jedno s?owo ..
Przedmiot: Muzyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 14:47:56, ilość odpowiedzi: 1
Listw? o d?ugo?ci 2,25 m rozci?to na 2
Listw? o d?ugo?ci 2,25 m rozci?to na 2. Jedna z nich ma 60 cm, a ile ma druga??
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 14:45:49, ilość odpowiedzi: 1
Napisz bez jakiego wynalazku by?oby bardzo ci??ko przezy?
Napisz bez jakiego wynalazku by?oby bardzo ci??ko przezy?.Nie musz? byc to wsp?czesne wynalazki
Przedmiot: Technika, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 14:43:55, ilość odpowiedzi: 1
Dopisz przymiotniki które kojarz? ci si? z tym rzeczo
Dopisz przymiotniki ktre kojarz? ci si? z tym rzeczownikiem: Fantazja Dzie?o
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 14:38:51, ilość odpowiedzi: 1
Napisz list do Maryi
Maryja nie zrozumia?a post?powania swojego syna ktra mia? 12 lat. Martwi?a sie o niego. Napisz l
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 14:34:45, ilość odpowiedzi: 1
Opisz go??bia. Podaj przymiotniki
Opisz krtko go??bia i wymie? przymiotniki jakich u?y?e?.
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 14:32:03, ilość odpowiedzi: 1
Jakie znasz gatunki papieru ??
Znacie jakies gatunki papieru ? ja pierwsze slysze o czym? takim! Mam poda? conajmniej 5
Przedmiot: Technika, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 14:30:00, ilość odpowiedzi: 1
Co to oznacza ?e w zaproszeniu mog? zosta? u?yte ?rodki pers
Co to oznacza ?e w zaproszeniu mog? zosta? u?yte ?rodki perswazyjne?? Napiszcie pomocy
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-27 11:11:25, ilość odpowiedzi: 2
Odpowiedz na pytania o rozmna?aniu
1.Co to jest zap?odnienie? 2.Czemu dziecko po urodzeniu p??cze. 3.Co si? dzieje g
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-26 15:22:53, ilość odpowiedzi: 1
Odpowiedz na pytania dotycz?ce uk?adu pokarmowego
Odpowiedz na pytania dotycz?ce uk?adu pokarmowego: Co wytwarza ???? Co REGULUJE
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-26 15:18:24, ilość odpowiedzi: 1
Co oznaczaj? te poj?cia??
Popa?? w ruin? i legn?? w gruzach?? Czym sie r?ni??
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-26 14:37:43, ilość odpowiedzi: 1
Po?o?enie Sudetów.
Po?o?enie Sudetw. JAki jets najwyzszy szczyt??
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-26 14:28:30, ilość odpowiedzi: 1
Wyja?nij poj?cia
Wyja?nij takie poj?cia z geografii : skala, plan, legenda
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-26 14:03:38, ilość odpowiedzi: 1
Wymie? jakie obiekty w Warszawie
Wymie? jakie obiekty w Warszawie s? zwiazane z tymi dziedzinami : sport, nauka, historia, sztuka
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-26 14:01:37, ilość odpowiedzi: 1
Ptaki chronione w Polsce
JAkie znasz nazwy ptakw ktre s? chronione w naszym kraju? Podaj przyk?ady.
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-26 13:58:26, ilość odpowiedzi: 1
Pytania z geografii
Jak nazywa sie najm?odsze miasto wchodz?ce w sk??d Trjmiasta? Co to jest tankowiec?
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-26 13:57:03, ilość odpowiedzi: 1
Czy gdyby ludzie nie mówili to da?oby si? ?y??
Czy ?ycie bez mowy jest mo?liwe??
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-26 12:34:45, ilość odpowiedzi: 1
Co dobrego mo?esz zrobi? za pomoc? swoich : uszu, oczu, serc
Co dobrego mo?esz zrobi? za pomoc? swoich : uszu, oczu, serca ,g?osu. ? Nie wiem o co chodzi, hel
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-26 11:24:35, ilość odpowiedzi: 2
Mam na zadanie wymieni? edytory grafiki..
Mam na zadanie wymieni? edytory grafiki.. MAcie jakies pomys?y ??
Przedmiot: Informatyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-26 11:19:36, ilość odpowiedzi: 1
Co mówil Jan Chrzciciel do tych ludzi
Co mwil Jan Chrzciciel do tych ludzi: celnicy tlumy zolnierze
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-26 11:14:52, ilość odpowiedzi: 1
Mam poda? przyk?ady spójników i zaimków
Mam poda? przyk?ady spjnikw i zaimkw! Tak po 5 przykd..
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-26 11:04:24, ilość odpowiedzi: 1
Napisz list do kolegi
Mam napisa? list do kolegi, zach?caj?cy go do przeczytania mitu o Syzyfie! Pomocy
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-22 11:48:30, ilość odpowiedzi: 1
Pozytywne znaczenie ro?lin nagonasiennych
Pozytywne znaczenie ro?lin nagonasiennych. W jaki sposb pozytywnie wp?ywaj? na ludzi i ?rodowisk
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-22 11:45:10, ilość odpowiedzi: 1
Kim by? pasamonik ?
Kim by? pasamonik ? Na czym polega?a jego praca.
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-22 11:43:12, ilość odpowiedzi: 1
Zapisz podane daty po angielsku!
Zapisz po angielsku te daty.. a.18/7/1817b.5/4/1960
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-22 11:06:34, ilość odpowiedzi: 1
Opisz jedno miasto po?o?one na wy?ynie lubelskiej *geografi
Prosz?, opiszcie mi jedno miasto ktre mie?ci si? na wy?ynie lubelskiej..ehh ja tam nie mieszkam.
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-22 10:54:46, ilość odpowiedzi: 1
Jak rozumiesz powiedzenie " ró?a wiatrów&
Jak rozumiesz powiedzenie " r?a wiatrw" ? Dlaczego jest porwnanie do r?y..
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-22 10:52:44, ilość odpowiedzi: 1
Czym jest ko?ció? grekokatolicki
Czym jest ko?ci? grekokatolicki? Potrzebuje informacji na jego temat.. podajcie cos
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-22 10:49:02, ilość odpowiedzi: 1
Je?eli jeden metr deski kosztuje 10 z? 60 gr.
Je?eli jeden metr deski kosztuje 10 z? 60 gr to ile zap?aci Adam za 5 desek o d?ugo?ci po? metra
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-22 10:45:54, ilość odpowiedzi: 1
Czy wed?ug Ciebie istnieje przyja?? damsko m?ska??
Czy wed?ug Ciebie istnieje przyja?? damsko m?ska?? Jak sobie to wyobra?asz
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-22 10:43:52, ilość odpowiedzi: 1
Opisz swoj? ulubion? zabawk?.
Napisz z k?d j? masz, jak wygl?da i co zrobisz z ni? kiedy doro?niesz.
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez markuss, 2015-01-22 09:42:44, ilość odpowiedzi: 1
Chronione zwierz?ta i ro?liny
Wymie? przyk?ady zwierz?t oraz ro?lin ktre sa chronione w Polsce. Po kilka przyk?adw mo?e by?
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa

Odpowiedzi tego użytkownika

Użytkownik nie udzielił żadnych odpowiedzi