przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


gosia15 - profil użytkownika

Nick: gosia15
Ilość odp: 0
Śr. ocena:
Śr. wystawiana: 5
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomość

Zadania tego użytkownika
Dodane przez gosia15, 2015-01-28 12:19:39, ilość odpowiedzi: 1
Pomnik wa?y 25 ton
je?eli pwenien pomnik wa?y 25 ton, to ile b?dzie wa?y? jego miniatura wukonana w skali 1:20 ??
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-28 12:17:31, ilość odpowiedzi: 1
Czy mózg jest najwa?niejszym organem cz?owieka?
Czy mzg jest najwa?niejszym organem cz?owieka? je?li tak to dlaczego.
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-28 12:13:56, ilość odpowiedzi: 2
Co oznaczaj? te przeno?nie??
Przeo?nie: Mie? j?zyk za z?bami Tarza? sie ze ?miechu POMOCY
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-28 12:11:17, ilość odpowiedzi: 1
Prosz? odpowiada? tak czy nie na pytania z geografii
Prosz? odpowiada? tak czy nie na pytania z geografii : Czy ka?dy rodzaj ska? ulega krasow
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-28 11:50:39, ilość odpowiedzi: 1
Wymy?l jak najwi?cej wyrazu u?ywaj?c liter z wyrazu KR&Oacut
Wymy?l ajk najwi?cej wyrazu u?ywaj?c liter z wyrazu KRLESTWO. Ma byc jak najwi?cej!!
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-27 21:36:54, ilość odpowiedzi: 1
MAM PYTANIE JAK POLICZY? TO NA MATEMATYK?
MAM PYTANIE JAK POLICZY? TO NA MATEMATYK? . Ile to jest 1/3 z 300 a ile to jest 3/4 z 300 ?
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-27 21:31:21, ilość odpowiedzi: 1
Jakie charakterystyczne cechy ma krakowiak?
Jakie charakterystyczne cechy ma krakowiak? Chodzi oczywi?cie o taniec :)
Przedmiot: Muzyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-27 15:37:42, ilość odpowiedzi: 1
U?ó? pytania z tych wyrazów
Angielski- u?? pytania z tych wyrazw : Anna/wear/askirt Adam and Asia/ride/a bi
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-27 15:34:51, ilość odpowiedzi: 1
Potrzebne mi s? informacje o Roztocza?skim Parku Narodowym
Roztocza?ski PN-potrzebne pilnie otrzebne mi info o nim :)
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-27 15:27:34, ilość odpowiedzi: 1
Jakie zastosowanie maj? balony ??
Nspiszcie mi , do czego moga s?u?y? balonyy!! du?e i ma?e oglnie chodzi o balon
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-27 15:12:46, ilość odpowiedzi: 1
Mam napisa? znane mi polskie ekranizacje powie??i
Podacie mi jakies tytuly?Mam napisa? znane mi polskie ekranizacje powie??i
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-27 14:55:18, ilość odpowiedzi: 1
Co s?dzisz o stawianiu znaków interpunkcyjnych?
Co s?dzisz o stawianiu znakw interpunkcyjnych? Czy uwa?asz,?e mo?na je pomija??
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-27 14:53:42, ilość odpowiedzi: 1
Na czym polega?a autonomia Galicji ?
Na czym polega?a autonomia Galicji ? Pamietacie z historii ??
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-27 14:50:19, ilość odpowiedzi: 2
Opisz wybrany instrument muzyczny
JA wybra?am flet poprzeczny. Prosz? pom?cie w opisnaiu go!
Przedmiot: Muzyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-27 14:42:19, ilość odpowiedzi: 1
Czym jest ballada??
Co to jest ballada?? Podaj jakie? przyk?ady, tytu?y.
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-27 14:37:16, ilość odpowiedzi: 1
Dlaczego herb Polski to Orze? bia?y w Koronie?
Dlaczego herb Polski to Orze? bia?y w Koronie? Ja nie mam poj?cia..
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-27 11:09:01, ilość odpowiedzi: 1
Pierwsza szko?a kiedy powsta?a??
Wiecie mo?e kiedy powsta?a pierwsza szko??? I gdzie?
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-26 15:44:13, ilość odpowiedzi: 1
Ch?opcy przed meczem kupili wod?
Arek kupi? butelke 200 ml, Pawe? 2 l, a Krzysiek 1,5 l. Ile wody w sumie mieli ch?opcy ? Ile wody
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-26 15:11:41, ilość odpowiedzi: 1
Jakie s? zasady zdrowego od?ywiania?
Jakie s? zasady zdrowego od?ywiania? Podaj w punktach ..
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-26 15:08:15, ilość odpowiedzi: 1
Napisz co oznaczaj? poni?sze wyrazy
Napisz co oznaczaj? poni?sze wyrazy?? prymat pontyfikat
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-26 14:40:13, ilość odpowiedzi: 2
Je?eli Jacek by? u Babci od 20 lipca do...
Je?eli Jacek by? u Babci od 20 lipca do 11 sierpnia, to ile dni by? Jacek u Babci ?
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-26 14:34:41, ilość odpowiedzi: 1
Jak policzy? ile to jest 20 % z liczby
Jak policzy? ile to jest 20 % z liczby 1400 . ? POMOCY na matme ma byc
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-26 14:31:58, ilość odpowiedzi: 1
Europa z mitologii
Kto i gdzie porwa? Europ? ? Prosz? odpowiedzcie mi na to pytanie z mitologii
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-26 13:55:34, ilość odpowiedzi: 1
Czym jest ?redniowiecze??
Czym jest ?redniowiecze?? Potzrebne mi tez cechy charakterystyczne
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-26 13:51:59, ilość odpowiedzi: 1
Czym s? witra?e?
Mam napisa? co to s? witra?e.Gdzie najcz??ciej si? je spotyka?
Przedmiot: Sztuka, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-26 11:52:42, ilość odpowiedzi: 1
Napisz, dlaczego dom jest dla Ciebie wa?ny
Napisz, dlaczego dom jest dla Ciebie wa?ny, jezeli w ogle jest wa?ny.
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-26 11:51:01, ilość odpowiedzi: 1
Podaj 10 przyk?adów wyrazów
Podaj min. 5 przyk?adw wyrazw kiedy litera r wymienia sie na rz.
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-26 11:33:52, ilość odpowiedzi: 1
Je?eli po strzy?eniu 75 owiec uzyskano 240 kg we?ny..
Je?eli po strzy?eniu 75 owiec uzyskano 240 kg we?ny, to ile we?ny by?o na jednej owcy srednio ?
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-26 11:30:53, ilość odpowiedzi: 1
Jakie zadania nale?? do tych osób
Co wykonuj? te osoby : Diakoni, Prezbiterzy, Biskupi
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-26 11:22:46, ilość odpowiedzi: 1
Akademia Pana Kleksa
W jakim celu Pan Kleks zjada? piegi ??
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-26 11:12:38, ilość odpowiedzi: 1
Kultura j?zyka polskiego bardzo si? obni?a
Jak mozesz zapobiec obni?aniu sie poziomu j?zyka polskiego wTwoim otoczeniu ? Podaj przyk?ady!
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-26 11:09:50, ilość odpowiedzi: 1
Uzupe?nij zdania podanymi wyrazami
Uzupe?nij zdania w j?zyku angielskim, podanymi wyrazami ! I go to school ... bus.
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-26 10:27:11, ilość odpowiedzi: 1
Podaj przyk?ad godzin
Podaj przyk?ad godzin, w ktrych z u?o?enia 2 wskazwek na zegarze powstaje k?t: 90 stopn
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-26 09:49:39, ilość odpowiedzi: 1
Znajd? przys?ówki w podanym tek?cie
Znajd? i podkre?l przys?owki w tym tek?cie. Na jakie pytania odpowiadaj??? Witaj.pr
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-22 11:25:09, ilość odpowiedzi: 1
Podaj przyk?ady GEOGRAFIA
Potrzebne mi s? przyk?ady : wsyp, p?wyspw i cie?nin Polskich. HELP Me
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-22 11:21:05, ilość odpowiedzi: 1
Czym charakteryzuj? si? pierwotniaki ??
Jakie cechy charakterystyczne maj? pierwotniaki? Prosz? wymieni? w punktach
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-22 11:02:42, ilość odpowiedzi: 1
Dlaczego warto si? uczy?- argumenty
Dlaczego warto si? uczy?- argumenty. Macie jakies dowody ?e wrato si? uczy???
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-22 11:01:18, ilość odpowiedzi: 1
Podaj jakie zadania mia?y sejmiki ziemskie oraz sejm walny
Podaj jakie zadania mia?y sejmiki ziemskie oraz sejm walny. Potrzebuj? na histori?..
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-22 10:58:49, ilość odpowiedzi: 1
Jakie elementy wchdoz? w te uk?ady przy rowerze
Jakie elementy wchdoz? w te uk?ady przy rowerze: Uk?ad hamulcowy
Przedmiot: Technika, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-22 10:56:16, ilość odpowiedzi: 1
Co wiesz o pierwszych ludziach??
Gdzie mieszkali pierwsi ludzie? JAk sobie roadzili : chodzi o to jak robili narz?dzia.
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-22 10:50:49, ilość odpowiedzi: 1
Jakie grupy posi?ków sk?adaj? si? na
Jakie grupy posi?kw sk?adaj? si? na zdrowe ?niadanie obiad oraz kolacj?. Podaj przyk?ady
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-22 10:47:05, ilość odpowiedzi: 1
Kto jest twoim przodkiem wiary.
Kto jest twoim przodkiem wiary. Uzasadnij odpowied?.
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-22 09:21:40, ilość odpowiedzi: 1
Wynalazki z XIX wieku
Prosz? napiszcie mi 4 wynalazcw z XIX wieku wraz z ichwynalazkiem oraz jego zastosowaniem :P PRO
Przedmiot: Technika, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-22 09:04:27, ilość odpowiedzi: 1
Co to jest o czym mowa w tej rymowance?
Jest on w kuli, lecz nie w kole
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-22 09:01:44, ilość odpowiedzi: 1
Napisz o Janie Matejko
Nie musi by? du?o ale potrzebuje informacji o Janie Matejko. Prosz? o pomoc, je?eli macie co?.
Przedmiot: Sztuka, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-22 08:58:32, ilość odpowiedzi: 1
Ba?? pt"wró?ki"
Napisz jakie cechy najbardzeij widoczne mieli posszczeglni bohaterowie tej basni. macoch
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-21 10:16:46, ilość odpowiedzi: 1
Prostok?t ma wymiary 5 cm x 6 cm.
Prostok?t ma wymiary 5 cm x 6 cm. o ile zwi?ksy sie jego pole je?eli boki zwi?kszyy dwa razy ??
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-21 10:14:54, ilość odpowiedzi: 1
Co oznacza powiedzenie , ze kto? trajkocze jak katarynka??
Co oznacza powiedzenie , ze kto? trajkocze jak katarynka?? wiecie??
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-21 10:09:08, ilość odpowiedzi: 1
Jak? droge przeb?dzie samochód w ci?gu 45 minut je?el
Jak? droge przeb?dzie samochd w ci?gu 45 minut je?eli jedzie z pr?dko?cia 80 km na godzin??
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez gosia15, 2015-01-21 10:07:10, ilość odpowiedzi: 1
U?ó? zdania o zimie z tymi wyrazami :
U?? zdania o zimie z tymi wyrazami : Gra, jeziotro wrbel, p?no
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa

Odpowiedzi tego użytkownika

Użytkownik nie udzielił żadnych odpowiedzi