przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


myszka11 - profil użytkownika

Nick: myszka11
Ilość odp: 0
Śr. ocena:
Śr. wystawiana: 5
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomość

Zadania tego użytkownika
Dodane przez myszka11, 2014-12-21 15:42:42, ilość odpowiedzi: 1
Jak uzasadnisz zdanie :
uzasadnij zdani: "cz?owiek nie powinien ?yc tylko dla siebie"
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-21 15:40:57, ilość odpowiedzi: 1
Jaki to u?amek i jaki to procent
Napisz jaki to u?amek i jaki to procent: jak ito u?amek : 30%, 15% jaki to procen
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-21 15:37:44, ilość odpowiedzi: 1
Macie jakie? wiersze o zdrowym od?ywianiu?
Potzrebuj? wiersz na przedstawienie nt zdrowego od?ywiania sie.. Ma kto? jaki??
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-21 15:35:40, ilość odpowiedzi: 1
Nazwy gatunkowe
Wymie? kilka nazw gtunkowych porostw.Co to s? porosty??
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-21 15:32:09, ilość odpowiedzi: 1
Jaki typ narracji wyst?puje w Sk?pcu
Napisz jaki typ narracji wyst?puje w Sk?pcu Moliera. ?? Takie zadanie na Polski , nie czyta?am to
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-21 15:28:29, ilość odpowiedzi: 1
Podaj miejsca w Polsce
Podaj miejsca w Polsce ktore maj?: najdlu?szy okres wegetacyjny, najwyzsza temperatur? oraz najni
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-21 15:15:17, ilość odpowiedzi: 1
Gruczo?y produkuj?ce enzymy
WYmie? gruczo?y produkuj?ce enzymy trawienne. Opisz krciutko.
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez myszka11, 2014-12-21 11:46:42, ilość odpowiedzi: 1
Czy Jacek Mela
Czy jacek Mela mog?by byc Twoim autorytetem?
Przedmiot: Przedsi?biorczo??, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-21 11:43:48, ilość odpowiedzi: 1
Czemu chcia?bym zosta? superbohaterem?
Czy chcia?by? zosta? superbohaterem? dlaczego?
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-21 11:36:53, ilość odpowiedzi: 1
Jak post?powa? ze ?rodkami czysto?ci?
Jak post?powa? ze ?rodkami czysto?ci aby nie zagra?a?y nam ani ?rodowisku??
Przedmiot: Chemia, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-21 11:35:29, ilość odpowiedzi: 1
Jaki wynalazek uwa?asz za prze?om
jak iwynalzaek b?d? prsty przedmiot uwazasz za prze?omn wszechczas2??
Przedmiot: Technika, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-21 11:33:46, ilość odpowiedzi: 1
Jak ró?ni si? szkielet u cz?woieka
Jak r?ni si? szkielet osiowy u cz?woieka i u ma?py?? na zasadzie porownawczej prosz?
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez myszka11, 2014-12-21 11:28:16, ilość odpowiedzi: 1
Staro?ytna grecja i nowoczesna
na prezentacj? z histpri potrzebuje jakis iongfo o grecj istarozytnej i tera?niejszej? podeslijci
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-21 11:26:30, ilość odpowiedzi: 1
Gdzie s? zagro?enia ekologiczne w Polsce?
Wyja?nij gdzie i dlaczego mo?emy si? si? w Polsce spodziewa? zagro?e? ekologicznych ??
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-21 11:24:37, ilość odpowiedzi: 1
Czym jest system wykrywania i alarmowania
Czym jets sytem wykrywania i alarmwoania? Prosz? krtko wyja?nic.
Przedmiot: P. obronne, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-21 11:14:18, ilość odpowiedzi: 1
Kto wie na jakim pi?trze
Na jakim pi?trze mo?na w grach spotka? wierzb? kar?owat?? Macie jakie? pomys?y?
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-21 11:14:18, ilość odpowiedzi: 1
Kto wie na jakim pi?trze
Na jakim pi?trze mo?na w grach spotka? wierzb? kar?owat?? Macie jakie? pomys?y?
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-21 11:09:47, ilość odpowiedzi: 1
Napisz co to jest sejmik ..
Co to jets sejmik o raz jakie zobowi?zanie jagie??y nie by?o zapisane w Krewie??
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez myszka11, 2014-12-21 11:04:48, ilość odpowiedzi: 1
Zimowy krajobraz za oken
Opisz ziopmwoy krajobraz za Twoim oknem. Podoba Ci si? on czy nie?
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-21 11:03:14, ilość odpowiedzi: 1
Wymie? przczyny i skutki
jakie sa skutki i przyczyny zawarcia uni w krewie? Same konkrety si? licz?
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-21 10:46:08, ilość odpowiedzi: 1
Cechy dzi?ki którym
Cechy jakie posiadaj? ?wi?ci?? pomocy na religi?, ja nie wiem co np mo?e by?
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-21 10:44:27, ilość odpowiedzi: 1
Opisz te dwa przysz?owia
Jak rozumiesz podane ni?ej przysz?owia? kto pod kim do?ki kopie ten sam w nie wpada i Niedaleko p
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-21 10:42:17, ilość odpowiedzi: 1
Jakie znasz bajki o ksi??niczkach
Podajtytu?u bajek w ktrych wyst?pyuj? krlewne, ksi??niczki. Moze byc ze szko?y podstawowej lub
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-21 10:40:19, ilość odpowiedzi: 1
Jak Kolor powstanie gdy
Co powstanie gdy zmieszamy takie kloory jak??ty i niebieski oraz czerwony i fiolet
Przedmiot: Fizyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-21 10:22:38, ilość odpowiedzi: 1
Wymie? po 3 cechy podanych chorób
Krzywica i osteoporoza- wymie? po kilka cech do tych cjorb. Zadanie z biologii ;/
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-21 10:15:13, ilość odpowiedzi: 1
Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki Pólno
Konstytucja Stanw Zjednoczonych Ameryki Plnocnej- gdzie j? uchwalono , kiedy i co to za dokumen
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-21 10:12:00, ilość odpowiedzi: 1
Wyja?nij poj?cia
Wyja?nij co znaczy: port USB, czestotliwo?? oc?wie??nia obrazu??
Przedmiot: Informatyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-21 10:06:19, ilość odpowiedzi: 1
?wi?ta po angielasku
Opisz swoje ?wi?ta. U?yj czasu past simple, oko?o 5 zda?
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-20 19:48:34, ilość odpowiedzi: 1
G?ówni bohaterowie Dziady cz III
Jacy byli g?owni bohaterowie w dsziadach III? Bo juz zapomnia?am i co to za agtunek .
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-20 19:46:26, ilość odpowiedzi: 1
Fotokomórka i jej zastosowanie.
Napisz co to jets fotokomrka i jak mo?esz j? wykorzysta? w sporcie. :):)
Przedmiot: Technika, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-20 19:39:16, ilość odpowiedzi: 1
Jakie parametry opisuj? monitor LCD
jakie parametry opisuj? monitor LCD? z kad si? wzial ten skrt.
Przedmiot: Informatyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-20 19:37:36, ilość odpowiedzi: 1
Jakie znasz procesy glebotwórcze?
jakei znasz procesy glebotwrcze? wymie? je. Nie tzreba opsiywac chyba..
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-20 19:33:02, ilość odpowiedzi: 1
Naczynia wie?cowe
Czym s? i jak? role pe?ni? naczynia wie?cowe?? Prosz? o konkreciki same
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-20 19:29:30, ilość odpowiedzi: 1
Zanieczyszczenia atmosfery , napisz jakie s? i co oznaczaj?.
Zanieczyszczenia atmosfery, napisz jakie s? i co oznaczaj?. Wazne z geografii,
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-20 19:24:09, ilość odpowiedzi: 1
Omów cechy ballady i
Omw cechy ballady i dramatu romantycznego. Na polski akurat kiepska sprawa bo nie lubie, pomozci
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-20 19:21:15, ilość odpowiedzi: 1
Wymie? dowódców greckich
Wymie? znanychh dowdcw greckich. Opisz ich jednym zdaniem
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-20 19:14:07, ilość odpowiedzi: 1
Problemy w rolnictwie Rosja
Czemu rosja ma problemu w rolnictwie? Uzasadnij .
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-20 19:12:20, ilość odpowiedzi: 1
Potrzebuj? info
Potrzebuj? info na temat zbrodni wawerskiej bo mam stworzyc z tego notatke. Kto? mi pomorze?
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-20 19:02:54, ilość odpowiedzi: 1
Zaproszenie na inscenizacj?
Napisz zapro do dyrektora szko?y inscenizuj?ce wybram? lekture, np. W pustyni i w puszczy.
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-20 19:00:18, ilość odpowiedzi: 1
Jak oznacza si? monitory spe?niaj?ce normy bezpiecze?stwa??
Jak oznacza si? monitory spe?niaj?ce normy bezpiecze?stwa?? Co to jets licencja typu Adware??
Przedmiot: Informatyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-20 16:15:48, ilość odpowiedzi: 1
Co to za cz??ci mowy??
Co to za czesci mowy : ?adny, brzydki, niebieski, zielony
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-20 16:11:06, ilość odpowiedzi: 1
Scharakteryzuj krótko
Scharakteryzuje mi kto? te ideeologie? moze byc tylko oglniee
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-20 16:08:50, ilość odpowiedzi: 1
Rozszyfruj skrót
co oznacza ten skrt??KW PZPR? :)
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-20 16:00:59, ilość odpowiedzi: 1
Potrzebuj? odpowiedzi do krzy?ówki!
Pytania do krzy?wki: damski szal futrzany polowanie na lwy ostre zapalen
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-20 15:52:55, ilość odpowiedzi: 1
Wymie? 3 s?owa
3 s?owa zaczynaj?ce si? na M a ko?cz?ce na ? :) Nie moge nic wymyslic pliss
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-20 14:07:57, ilość odpowiedzi: 1
Skutki zderzenia.
Podaj skutki zderzenia ziemi z asteroid?. Czy to jest mo?liwe?
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-20 14:06:24, ilość odpowiedzi: 1
Dlaczego budowle gotyckie
CYzm rniz si budowle gotzckie i roma?skie? Z k?d te r?nice
Przedmiot: Sztuka, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-20 14:04:31, ilość odpowiedzi: 1
S?ony akwen
Co to jwst s?ony akwen? ,mam takie zadanie na gweografi?
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-20 13:52:38, ilość odpowiedzi: 1
Czy k?ty w trójk?cie
Czy k?ty wtrjk?cie moga mie? podane warto??? A. 50, 60, 70 B.10, 10,
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez myszka11, 2014-12-20 13:49:33, ilość odpowiedzi: 1
Jak rozumiesz poni?szy cytat
Niemo?liwe jestznalezienie osoby, ktra Ci? nie zrani. Znajd? wi?
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa

Odpowiedzi tego użytkownika

Użytkownik nie udzielił żadnych odpowiedzi