przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Pyska1709 - profil użytkownika

Nick: Pyska1709
Ilość odp: 7
Śr. ocena:
Śr. wystawiana: 2
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomość

Zadania tego użytkownika
Dodane przez Pyska1709, 2013-05-12 17:15:09, ilość odpowiedzi: 0
Polski - Film
Jakie jest przes?anie i o czym jest film KATEDRA Tomasza Bagi?skiego?
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez Pyska1709, 2013-04-21 12:59:28, ilość odpowiedzi: 1
Ko?o itd.
Mam tu kilka zada? na pi?tek: 1. Oblicz a) d?ugo?c okregu o ?rednicy 6 cmb)
Przedmiot: Matematyka, Gimnazjum
Dodane przez Pyska1709, 2013-04-21 12:28:48, ilość odpowiedzi: 1
Rodzaje komunikatów
Mam tu 12 zada? pom?cie. To na pi?tek 1. Niektre d?wi?ki stosowane w ?r
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum

Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2013-04-21 19:10:31
Temat zadania: hej :) prosz? o pomoc w odpowiedzi na pytania:)
1. Altropia - zjawisko wystepowania pierwiastka chemicznego w dch lub wi?cej odmianach r?ni?cych si? liczba atomw w cz?steczce (np. tlen O2 i ozon O3) lub postaci? krystalograficzn? ( diament i grafit). 2. W?glowodory - zwi?zki organicz
Dodane 2013-04-21 18:50:32
Temat zadania: Fizyka. Prosz?
2. q- ?adunek= ? t- czas = 5 min = 300s I - nat?zenie 720 mA= 0,720A= 0,72A I=q/t I*t=q q=360s*0,72A q=259,2C 3. q=240C t= 12s I=? I=q/t I = 240/12 I= 20A
Dodane 2013-04-21 14:37:33
Temat zadania: Geometria

Dodane 2013-04-21 14:36:27
Temat zadania: Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych

Dodane 2013-04-21 14:35:21
Temat zadania: Mno?enie i dzielenie u?amka zwyk?ego przez liczb? naturaln?

Dodane 2013-04-21 13:50:30
Temat zadania: MATEMATYKA _ POMOCY !! Równania!
a) 2(x+1)=4 2x+2=4||-2 2x=2||:2 x=1 b) 4=2(x-1) 4= 2x-2 ||+2 6=2x||:2 x=3 c) 3(x-2)=x 3x - 6 = x ||-3x -6=-2x|| : (-2) x = 3 d) 3(
Dodane 2013-04-21 13:39:42
Temat zadania: pomocy!!!!
?x+y = 216 x-y = 40------------2x = 256 || :2x =128 ?x+y = 216 x= 128 ?128 + y = 216 || - 128 x = 128 ?y = 88 x= 128 Spr: x+y = 216128 + 88 = 216 x-y =