przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


damian18054 - profil użytkownika

Nick: damian18054
Ilość odp: 201
Śr. ocena: 3
Śr. wystawiana: 6
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomość

Zadania tego użytkownika
Dodane przez damian18054, 2013-03-26 18:51:26, ilość odpowiedzi: 3
o papierzu
O czym mo?na napisa? do papie?a
Przedmiot: WOS, Szkoła Średnia
Dodane przez damian18054, 2013-02-03 00:05:36, ilość odpowiedzi: 0
S?AWOMIR MRO?EK "NA PE?NYM MORZU"
Wyobraz sobie ze rozbitkw cudem uratowano .Przeprowadz 3 krtkie wywiady z Grubym,Srednim i Ma?y
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez damian18054, 2013-01-10 19:13:07, ilość odpowiedzi: 1
wypisz nazwy ....
Wypisz nazwy wszystkich osmiotysi?cznikw oraz rok i nazwiska polakw ktrzy je zdobyli !! Na jut
Przedmiot: Geografia, Gimnazjum
Dodane przez damian18054, 2013-01-08 18:06:10, ilość odpowiedzi: 0
rozwi??
Podany obok uk?ad rwna?: 0,2 - 3y = 1 x - 12y = x+15/5 + 1 A. Jest sprzeczny
Przedmiot: Matematyka, Gimnazjum
Dodane przez damian18054, 2013-01-07 16:19:36, ilość odpowiedzi: 1
Glównymi postaciami w utworze ....
ktra godzina ? napisz po rosyjsku 7;48- 10;05- 15:16- 23:56-
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez damian18054, 2013-01-04 14:54:16, ilość odpowiedzi: 1
co to jest ha?as? -notatka(krótka)
1-Co to jest ha?as? 2-?rd?a ha?asu? 3-Wp?yw ha?asu na organizm cz?owieka?
Przedmiot: Fizyka, Gimnazjum
Dodane przez damian18054, 2012-12-13 16:02:39, ilość odpowiedzi: 1
co to s? Ekstremalne warunki pogodowe
co to s? Ekstremalne warunki pogodowe?
Przedmiot: Inne :), Szkoła Średnia
Dodane przez damian18054, 2012-12-12 21:36:37, ilość odpowiedzi: 0
polski
Zredaguj notatke na temat wiersza Juliusz S?owacki"HySmutno mi, Bo?e! - Dla mnie na
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez damian18054, 2012-12-08 08:53:31, ilość odpowiedzi: 0
droga do zwyci??stwa
mam problem z histori? pomorze4sz mi ? Droga do zwyci?stwa - karta pracydlaczego stalin wyste
Przedmiot: Historia, Szkoła Średnia
Dodane przez damian18054, 2012-12-02 13:10:45, ilość odpowiedzi: 1
urbanizacja
prosz? o PomocWska? r?nice pomiedzy dezurbanizacj? a reurbanizacj?. Podaj przyk?ad zjawisk
Przedmiot: Geografia, Szkoła Średnia
Dodane przez damian18054, 2012-11-29 17:00:35, ilość odpowiedzi: 0
w?sno?ci trojkatow
Przek?tne pewnego trjk?ta prostok?tnego i 5 i 4 pierwiastkw z 3 oblicz jakie pole ma ten trjk?
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez damian18054, 2012-11-26 20:44:59, ilość odpowiedzi: 0
w?sno?? trojkatow
oblicz pola narysowanych trojk?tw. przyjmij ze kartka ma dlugosc 1 . zadanie 4 str 94. p
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia

Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2013-05-12 10:54:59
Temat zadania: Co to jest przest?pstwa komputerowa?
1.Przest?pstwa przeciwko ochronie informacji: a)Hacking 267 1 kk. Art. 267. 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje informa
Dodane 2013-05-12 10:52:43
Temat zadania: pilne na teraz !!!!!!!
Dusio?ekSzed? po ?wiecie Bajda?a, Co go wiosna zagrza?a - Oprcz siebie - wid? szkap?, oprcz szkapy - wo?u, Tyle? t?dy, co wsz?dy, szed? z nimi pospo?u. Zachcia?o si? Bajdale Pr
Dodane 2013-05-12 10:51:02
Temat zadania: hobby- moda
Lata 90. nie by?y ?atwym czasem dla Polakw. W kraju nie przebiera?o si? w ubraniach. Czasem udawa?o si? tylko co? dosta? z Stanw czy Niemczech. Mimo to lata 90. s? charakterystycznym okrHitem lat 90. by?y spodnio
Dodane 2013-05-12 10:45:53
Temat zadania: Wojny Polski ze Szwecj?, Turcj? i Rosj?.
Wojny z Rosj? Na prze?omie XVI i XVII w. Rosja prze?ywa?a ci??ki kryzys polityczny i gospodarczy. Toczy?a si? walka o w?adz?, wybucha?y powstania ch?opskie (np. Bo?otnikowa). Sytuacj? t? chcia?a wykorzysta? grupa magnat
Dodane 2013-05-12 10:39:40
Temat zadania: historia
8 praca organiczna jedno z podstawowych hase? polskiego pozytywizmu, zak?adaj?ce konieczno?? pracy nad ka?dym elementem organizmu spo?ecznego. "Praca organiczna" zawiera?a postulat unowocze?niania przemys?u, ro
Dodane 2013-05-12 10:20:09
Temat zadania: WOK
Lalka - Boles?aw Prus
Dodane 2013-05-12 10:13:34
Temat zadania: Zycie
pjd? do pedagoga lub do psychologa a on rozwi??e problem
Dodane 2013-05-12 10:08:49
Temat zadania: MEKO-
Typy pami?ci RAM
Dodane 2013-01-11 18:30:53
Temat zadania: polski-opowiadanie
to sobie wymy?l
Dodane 2013-01-11 18:26:06
Temat zadania: e-mail po angielsku do znajomego
odsy?am ci? do strony ang.pl
Dodane 2013-01-11 18:24:48
Temat zadania: Glównymi postaciami w utworze ....
co do rosyjskiego id? do google t?umacz
Dodane 2013-01-11 18:21:12
Temat zadania: geometria
70 cm ma posadzka
Dodane 2012-12-30 11:18:56
Temat zadania: plis na jutro
nie umiem tego
Dodane 2012-12-30 11:15:10
Temat zadania: Angielski :( Pomo?esz?
polece tobie strone ang.pl wej? na ni?
Dodane 2012-12-29 13:49:27
Temat zadania: Sywester
serwentyny , balony , mnstwo s?odyczy itp
Dodane 2012-12-29 12:49:59
Temat zadania: Oswiecenie
to sam sobie przedstaw
Dodane 2012-12-29 12:46:51
Temat zadania: stosunki krzy?ackie
Nowy zakon rycerski o nazwie : Zakon Szpitala Naj?wi?tszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie mia? rekrutowa? swych cz?onkw przede wszystkim spo?rd Niemcw, a jego zadaniem mia?a by? pomoc w realizacji planw kolonial
Dodane 2012-12-29 12:39:07
Temat zadania: Kartka urodzinowa
t?umacz sobie w google t?umaczu te zdania
Dodane 2012-12-29 12:29:48
Temat zadania: logistyka
wiesz ja nie jestem w stanie tobie pomc ale mo?e id? z kim? lepiej porozmawia?
Dodane 2012-12-29 12:27:30
Temat zadania: dialog-j.Niemiecki
p-policjant o-poszkodowany p.co si? sta?o panie wojtku? o-nw..to si? tak szybko dzia?o..poprostu jaki? motor we mnie wjecha? p-aha..pami?ta pan kolor,albo nr tego motoru? 0-niestety nie,..ale wiem
Dodane 2012-12-29 12:21:14
Temat zadania: Jak zmieni? dane na fejsie?
poprostu zausz sobie nowe konto i po problemie albo popro? jak?? kole?anke ktr? znasz o pomoc
Dodane 2012-12-28 12:27:28
Temat zadania: religia
to jest Biblia - powtrka do matury.
Dodane 2012-12-28 12:26:21
Temat zadania: religia
1) Wiadomo?ci oglne: a) Definicja: BIBLIA-(z greckiego "biblia"-"ksi?gi") jest zbiorem wielu niejednolitych ksi?g. Pismo ?wi?te sk?ada si? z dwch cz??ci: Starego oraz Nowego Testamentu. b) Podzia?: S?owo "
Dodane 2012-12-28 12:21:13
Temat zadania: muzyka
Lubi? muzyke poniewa? jest to moja pasja
Dodane 2012-12-28 12:16:08
Temat zadania: argumenty przeciw
Mo?esz mie? obni?one zachowanie, musisz uzupe?ni? notatki. Nic mi wi?cej nie przychodzi do g?owy. xd punkty ujemnekara od dyrektoranauczyciel mo?e
Dodane 2012-12-28 12:04:30
Temat zadania: j. polski - opis

Dodane 2012-12-28 11:57:54
Temat zadania: Polski pomocy :(
Bog stworzyl swiat mowiac:"niech sie stanie".Stworzyl go w 6 dni,siodmy zas dzien przeznaczyl do odpoczynku i oddania czci Stworcy.Najpierw stworzyl przyrode,pozniej pierwszych ludzi Adama i Ewe.Raj jest pierwszym ich domem.P
Dodane 2012-12-28 11:52:19
Temat zadania: Boles?aw Prus "Wie?a Paryska" Fragmenty
W pozytywizmie nast?pi?o nasilenie gatunkw publicystycznych- felietonw. ..::FeLIetON::.. posiada krtka form? Ma charakter swobodny Ma literackie ?rodki ekspresji Mwi o aktualnych wiadomo?ciac
Dodane 2012-12-28 11:45:56
Temat zadania: wypracowanie
Ksi?ga Hioba i Psalm 8 - dwa utwory pochodz?ce ze Starego Testamentu, poruszaj?ce sfer? relacji mi?dzy Bogiem a cz?owiekiem. S? to r?ne formy literackie. Pierwsza - Ksi?ga Hioba to ksi?ga dydaktyczna, inaczej m?dro?ciowa. Powsta?a ona w okresi
Dodane 2012-12-28 11:40:07
Temat zadania: J.POLSKI :( Pomo?esz?
Inny ?wiat Gustawa Herlinga-Grudzi?skiego i Opowiadania Tadeusza Borowskiego dwa r?ne spojrzenia na ?wiat obozw koncentracyjnych Literatura XX wieku musia?a zmierzy? si? z problemem obozw koncentracyjnych i II wojny ?wiatowej.
Dodane 2012-12-12 17:55:13
Temat zadania: j.polski
ja bym przenius? si? w przesz?o?? i zmieni? swoje ?ycie bo jestem po wypadku
Dodane 2012-12-09 21:27:42
Temat zadania: prosz? o pomoc. naj
1 goes lub going
Dodane 2012-12-09 21:25:44
Temat zadania: prosz? o pomoc. naj
1 no go 2 wearen 3 waitering 4 geteing 5 noting speak nie jestem pewny czy wszystko jest dobrze
Dodane 2012-12-09 21:18:22
Temat zadania: S?o?ce
na bardzo d?ugo
Dodane 2012-12-09 12:03:56
Temat zadania: historia
1. wiem, ze w grecji to teren gOrzysty i uprawiano tam winoro?l hodowano owce i kozy , wycina? drzewa budowa? mury. a kloniacja by?a durza. przyczyny to : -brak po?ywienia -walki mi
Dodane 2012-12-08 20:40:45
Temat zadania: "Pochawa?a pie?ni"
Pochwa?a pie?ni Izabela Filipiak
Dodane 2012-12-08 20:36:09
Temat zadania: nam problem
Powie?? K?amczucha jest
Dodane 2012-12-08 20:26:31
Temat zadania: Strona na fb
strona szko?y na zs2w ?ukowie albo inna szko?a
Dodane 2012-12-06 19:25:46
Temat zadania: Mazury
Izabela Trojanowska (z domu Schuetz) urodzia si? 22 kwietnia 1955 w Olsztynie. Pierwszy wielki sukces sceniczny odnios?a w 1971 na Festiwalu Pie?ni Sakralnej Sacrosong w Chorzowie jako cz?onkini chru, gdzie wygra?a nagrod? im. Maksymiliana Kol
Dodane 2012-12-06 19:18:56
Temat zadania: my?le ,??
Uwa?am , ?e tak poniewa? najwa?niesza jest pami?? .
Dodane 2012-12-06 19:15:43
Temat zadania: polski opowiadanie
spisz sobie od kole?anek
Dodane 2012-12-06 19:06:52
Temat zadania: polski
spisz sobie od kole?anek
Dodane 2012-12-06 19:05:01
Temat zadania: urbanizacja
* Dezurbanizacja to spadek ludno?ci najpierw na obszarach ?rodkowych a potem na obszarach zewn?trznych (si?a od?rodkowa) * Reurbanizacja to spadek ludno?ci najpierw na obszarach zewn?trznych a potem na obszarach ?rodkowych (si?a
Dodane 2012-12-04 20:34:08
Temat zadania: J.Polski-lektura
Na "Zemst?" pjd?, cho?by z zemsty. Kiedy narodzi?a si? moda na superprodukcje, a w zasadzie kiedy okaza?o si?, ?e mo?na ?ci?gn?? olbrzymie ?rodki do kina i sporo zostawi? w kieszeni, wybuch?o co? w rodzaju histerii. Oto zbieramy pieni?dze, o
Dodane 2012-12-04 20:26:19
Temat zadania: Recenzja
Rain Man(1988) Recenzja "Deszczowy cz?owiek" W roku 1988 w ameryka?skiej wytwrni filmowej United Artists powsta? obraz w re?yserii Barryego Levinsona pod tajemniczym tytu?em Rain Man, co ozna
Dodane 2012-12-04 20:19:20
Temat zadania: Polski
Rzeczywi?cie, fajnie wybra? si? do ZOO z rodze?stwem i t?umaczy? im, czemu s?o? nazwa si? s?o? i inne g?upoty Nie jestem za, ani przeciw ZOO
Dodane 2012-12-03 21:24:18
Temat zadania: To na czwartek to oznacza,?e na jutro!!!
zadawaj pytania
Dodane 2012-12-03 21:17:39
Temat zadania: Pilne!
W jaki sposb nazi?ci doszli do w?adzy w Niemczech. Jakie zmiany zasz?y po obj?ciu rz?dw przez Obiecuj?c odbudow? pot?gi pa?stwa, nazi?ci wprowadzili w Niemczech dyktatorskie rz?dy silnej r?ki. Bezkompromisowa i ag
Dodane 2012-12-03 21:13:11
Temat zadania: zadanie "my?le ??..."
tak ja si? zgadzam
Dodane 2012-12-03 21:10:32
Temat zadania: Zadanie z Polskiego
Przedstawiciele renesansu Autor: zdenkowicz
Dodane 2012-12-02 12:09:16
Temat zadania: Rola surowców
NASZA ZIEMIA - ?rodowisko przyrodnicze wczoraj, dzi? i jutro KONKURS GEOGRAFICZNO ?RODOWISKOWY Zapraszam do udzia?u w XII edycji oglnopolskiego konkursu geologiczno-?rodowi
Dodane 2012-12-02 12:05:21
Temat zadania: Przedsi?biorczo??
przedsi?biorczo?? ma priorytetowe znaczenie w funkcjonowaniu spo?ecze?stwa gdy? cz?owiek przedsi?biorczy potrafi znalez? jak najbardziej w?a?ciwe rozwi?zania swoich problemw tak finansowych jak i gospodarczych umiej?tno?? znajdowania roz
Dodane 2012-12-02 12:01:57
Temat zadania: przedsi?biorczo??
o co ci chodzi zadawaj konkretne pytania
Dodane 2012-12-02 12:00:38
Temat zadania: Tryb udzielania zamówie? (Firma)
Przedsi?biorstwo w gospodarce rynkowej Przedsi?biorstwo to niezale?na
Dodane 2012-12-02 11:57:47
Temat zadania: Przedsi?biorczo??
Porwnanie - gospodarka rynkowa a centralnie planowana. Pobierz ten dokument W
Dodane 2012-12-02 11:54:38
Temat zadania: prezentacja
Makler gie?dowy Makler gie?dowy to osoba odpowiedzialna w szczeglno?ci za przekazywanie na gie?d? zlece? maklerskich oraz weryfikacj? ich zgodno?ci z regulacjami obowi?zuj?cymi na gie?dzie. Obowi?zki maklera to mi?dzy innymi p
Dodane 2012-12-02 11:51:43
Temat zadania: Napisz prac? po angielsku
ja nie wiem tego
Dodane 2012-12-02 11:46:05
Temat zadania: Modu?y pami?ci RAM
ja tego niewiem
Dodane 2012-12-02 11:44:52
Temat zadania: Parsifal - rycerz bez skazy?
Ta wypowied? oznacza, ?e kto? przeszed? jak?? prb?, nie skusi?y go ?adne rzeczy, na ktre wi?kszo?? ludzi by zapewne posz?a i mo?e teraz wst?pi? na ten pok?ad ;>
Dodane 2012-12-02 11:41:08
Temat zadania: prosze o pomoc
Cz?owiek w ruchu drogowym moja bezpieczna podr? - Maj?c na uwadze popraw? bezpiecze?stwa zmotoryzowanych uczestnikw ruchu drogowego w ramach akcji ,, Znicz" w dniu 30 pa?dziernika 2012 r w godz. 10:00 - 17:00 zapr
Dodane 2012-12-02 11:35:24
Temat zadania: POMOCY , mo?e kto? ma to wypracowanie
Refleksje na temat cywilizacji, nieunikniono?ci podboju i post?pu po lekturze utworu "J?dro ciemno?ci" Josepha Conrada "J?dro ciemno?ci" to ksi??ka, w ktrej autor - Joseph Conrad podejmuje sprawy najistotniejsze dla egzystencj
Dodane 2012-12-02 11:30:46
Temat zadania: Bardzo prosz? o napisanie pracy , tylko nie kopia z internet
Problematyka moralna Ludzi bezdomnych - artyku? chroniony prawem autorskim - zasady korzystania
Dodane 2012-12-02 11:27:13
Temat zadania: osiagniecia rzymian
Osi?gni?cia Rzymian : -kanalizacja, czyli akwedukty, -budownictwo (akwedukty, monumentalne budowle np. Panteon, Koloseum) -drogi, poczatkowo z drewna, potem z kamienia -budowa fortyfikacji i maszyn wojennych -me
Dodane 2012-12-01 11:33:31
Temat zadania: Polski-rozprawka.! Pilne.

Dodane 2012-12-01 11:28:48
Temat zadania: Prze??czanie rzutnika
to musisz mie? jaki? kabel
Dodane 2012-12-01 11:27:25
Temat zadania: j. polski
wiesz ja tego nie wiem ale spytaj si? w klasie kogo?
Dodane 2012-12-01 11:22:41
Temat zadania: j. polski
ja my?le ?e religijnym ale ty mo?esz mie? inne zdanie
Dodane 2012-12-01 11:17:26
Temat zadania: chemia organiczna
1 CH3-CH2-CH3 + Br2---UV--->CH3-CH2-CH2-Br + HBr CH3-CH2-CH2-Br + Br2---UV--->CH3-CH(Br)-CH2-Br + HBr a reszty nie wiem
Dodane 2012-12-01 11:10:17
Temat zadania: POLSKI KL.1 ZSZ
Stanis?aw Lem (ur. 12 wrze?nia 1921 we Lwowie, zm. 27 marca 2006 w Krakowie) polski pisarz,
Dodane 2012-12-01 11:08:18
Temat zadania: polski o królu arturze
Ksi??ki Fantasy i SF - Thompson, Frank - Krl Artur Zazwyczaj jest tak, ?e to na podstawie ksi??ki powstaje film. W
Dodane 2012-11-30 21:19:49
Temat zadania: Szybka pomoc !!! Prosze !
1.Budowa portu w Gdyni 2.Reforma walutowa 1 z? 3.Budowa nowego portu w Gdyni 4.Walka z analfabetyzmem 5.Rozkwit nauki. 6.Budowa Centralnego Okr?gu Przemys?owego 7.
Dodane 2012-11-30 20:58:39
Temat zadania: Historia
1.przekazanie przez Rad? Regencyjn? Krlestwa Poslskiego w?adzy wojskowej J.Pi?sudzkiemu 2.Og?oszenie niepodleg?o?ci przez Rad? Regencyjn? (7 pa?dziernika 1918 roku - nie 11 listopada!!!) 3.I wojna ?w
Dodane 2012-11-30 20:52:41
Temat zadania: POLSKI KL.1 ZSZ
my?le ?e pomog?em tobie
Dodane 2012-11-30 20:50:50
Temat zadania: POLSKI KL.1 ZSZ
Stanis?aw Lem (ur. 12 wrze?nia 1921 we Lwowie, zm. 27 marca 2006 w Krakowie) polski pisarz,
Dodane 2012-11-30 20:45:09
Temat zadania: Wyjasnij pojecia
w internecie wszystko znajdzisz
Dodane 2012-11-30 20:41:01
Temat zadania: Bardzo prosz? o napisanie pracy
Justyna Kowalczyk (ur. 19 stycznia 1983
Dodane 2012-11-30 20:36:44
Temat zadania: Bardzo prosz? o napisanie pracy
polece tobie stron? angielsk? odrazu z t?umaczem ang tutaj znajdziessz kilkana?cie s?w , ktre b?d? ci odpowiada?
Dodane 2012-11-29 18:28:18
Temat zadania: REFERAT Z NIEMIECKIEGO
nie pomoge ci
Dodane 2012-11-29 18:21:50
Temat zadania: Narodziny ?wiata i cz?owieka w wersji biblijnej i mitologicz
Mitologiczny i biblijny opis narodzin ?wiata i cz?owieka Zgodnie z mitologi?, ktr
Dodane 2012-11-29 18:16:33
Temat zadania: Muuzyka ! ;[
ja te? si? nie znam wiec nie pomoge
Dodane 2012-11-29 18:14:45
Temat zadania: Potrzebuje na jutro i za cholere tego nie umiem
Chleb dla nas , Katolikw jest symbolem Jezusa , oraz tego , ?e kiedy? przyjdzie po nas na ?wiat . Nasz stosunek do chleba powiniem byc godny , poniewa? na pustyni , kiedy aposto?owie byli g?odni , Jezus rozmno?y? go , mwi?c
Dodane 2012-11-29 18:12:13
Temat zadania: inflacja
masz to i inne definicje
Dodane 2012-11-29 18:10:56
Temat zadania: inflacja
Inflacja to wzrost przeci?tnego poziomu cen i dbr w gospodarce. Czysta inflacja jest przypadkiem szczeglnym, ktry pojawia si? wtedy, kiedy wszystkie ceny dbr i czynnikw produkcji wzrastaj? w tym samym tempie. Inaczej mwi?
Dodane 2012-11-29 18:07:20
Temat zadania: Na wybranych przykladach omow jaki byl stosunek tworcow rene
Krajobraz wsi polskiej w literaturze i malarstwie. Omw temat na wybranych przyk?adach. Autor: cebul_zgc
Dodane 2012-11-29 17:55:42
Temat zadania: PRZYRODA
Intensywny deszcz wyst?puj?cy w strefie mi?dzyzwrotnikowej powstaj?cy na skutek konwekcji termicznej po growaniu S?o?ca. S? to deszcze wyst?puj?ce w lasach rwnikowych.Powstaje skutek konwekcji termicznej po gro
Dodane 2012-11-29 17:52:37
Temat zadania: ba?tyk
r?ne
Dodane 2012-11-29 17:49:13
Temat zadania: opisz aur?
Krzy?acy to powie?? historyczna, w ktrej postacie fikcyjne wyst?puj? obok historycznych (np. ksi??? Janusz, ksi??na Anna Danuta, krl W?adys?aw Jagie??o, krlowa Jadwiga, ksi??? Ziemowit, ksi??na Aleksandra, Zyndram z Maszkowic, Zawisz
Dodane 2012-11-29 17:48:11
Temat zadania: opisz aure
Krzy?acy to powie?? historyczna, w ktrej postacie fikcyjne wyst?puj? obok historycznych (np. ksi??? Janusz, ksi??na Anna Danuta, krl W?adys?aw Jagie??o, krlowa Jadwiga, ksi??? Ziemowit, ksi??na Aleksandra, Zyndram z Maszkowic, Zawisz
Dodane 2012-11-29 17:43:13
Temat zadania: polski opowiadanie
NOWY TESTAMENT Ewangelia wg ?w. Mateusza Przypowie?? o siewcy 1 Owego dnia Jezus wyszed? z domu i
Dodane 2012-11-29 17:35:25
Temat zadania: WOS
Nastawienie zdecydowane mie? nie ma mo?liwo?ci odbarzenia 2 cz?owieka przyja?ni? lub mi?o?ci?. Mo?e to by? 2 licowe. Mo?e by? to przyja?? ukryta. I tak ta osoba zawsze wy?ej b?dzie stawia?a sprawy materialne ni? duchowe. Oso
Dodane 2012-11-29 17:29:39
Temat zadania: Biom
Klimat podrwnikowy z por? such? g?wnie ro?linno?? trawiasta;wyst?puj? akacje i baobaby Fauna bardzo zr?nicowana Bardzo du?o zwierz?t m.in. antylopy,s?onie,?yrafy... 2. cechy klimatu - rwnikowy wilgotn
Dodane 2012-11-29 17:22:02
Temat zadania: Biom
1 suchy , Sawanna (z dialektw karaibskich zawan)
Dodane 2012-11-29 17:09:53
Temat zadania: polski
egenda zaczyna sie w zielone ?wi?tki przy okr?g?ym stole. tego rokumija 454-ta rocznica m?k chrystusa. przy okr?g?ym stole jest jednowolne miejsce tzw 'niebezpieczne miejsce', ktry tym razemzostanie zaj?ty przez najm?odszego r
Dodane 2012-07-02 11:38:57
Temat zadania: fizyka zadanie
popro? kogo? innego do pomocy np kole?anki
Dodane 2012-07-02 11:34:25
Temat zadania: Bilans cieplny.
przepisz sobie od kole?anki
Dodane 2012-07-02 11:29:55
Temat zadania: Skutery ropa zamiast benzyna ;/
ja ci nie pomoge wybacz
Dodane 2012-07-02 11:27:17
Temat zadania: Jd?ospis
popro? kogo? innego by ci pomg? bo ja tego nie wiem
Dodane 2012-07-02 11:23:31
Temat zadania: historia
Po II wojnie ?wiatowej, ?wiat zosta? podzielony na komunistyczny Wschd i demokratyczny Zachd. Komunizm zosta? narzucony tym wszystkim krajom, ktre w wyniku marszu Armii Czerwonej na Zachd, lub w wyniku agresjii ZSRR, dosta?y si? w stref?
Dodane 2012-07-02 11:20:50
Temat zadania: Historia
W 1945 roku w Jalcie, Winston Churchil, Roosvelt i Stalin podzielili Niemcy na 4 czesci i oddali Polsce granice piastowskie, Prusy utracily ok.40% swojego terytorium(glownie prusy wschodnie), reszta terenu znajdowala sie pod kuratelom ZSRR,
Dodane 2012-07-02 11:17:52
Temat zadania: J.polski-pilne-wypracowanie.Dzi?ki z góry za pomoc.
4. Przedstaw problem ludzkiego cierpienia w literaturze antycznejProste, ?atwe i do zrobienia praktycznie z dnia na dzie? skoro ma to by? tylko prosta prezentacja + bibliografiaCierpienie jak