przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


patysa1234 - profil użytkownika

Nick: patysa1234
Ilość odp: 10
Śr. ocena: 4
Śr. wystawiana: 6
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomość

Zadania tego użytkownika
Dodane przez patysa1234, 2012-03-14 20:43:30, ilość odpowiedzi: 0
Pami?ci masowe
1. Co to jest pami?? masowa? Pami?? masowa jest to pami?? trwa?a przeznaczona do d?ugotrwa?
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez patysa1234, 2012-01-19 14:47:09, ilość odpowiedzi: 0
UTK Rozdzia? 6 MIKROPROCESORY
1.Zdefiniuj poj?cie mikroprocesora. Mikroprocesor-uk?ad cyfrowy wykonany j
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez patysa1234, 2012-01-19 12:58:23, ilość odpowiedzi: 0
URAZY TERMICZNE
URAZY TERMICZNE SPOSOBY OCENY ROZLEG?O?CI OPARZE?
Przedmiot: P. obronne, Szkoła Średnia
Dodane przez patysa1234, 2012-01-19 12:55:41, ilość odpowiedzi: 0
Mutacje
Mutacja dowolne odst?pstwo od normalnej sekwencji DNA. Dzieli si? ona na:
Przedmiot: Biologia, Szkoła Średnia
Dodane przez patysa1234, 2012-01-19 12:52:00, ilość odpowiedzi: 0
UTK Rozdzia? 4 CYFROWE UK?ADY LOGICZNE
1.Co to jest informacja cyfrowa?Informacja cyfrowa to informacja zakodowana w postaci ci?
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez patysa1234, 2012-01-19 12:49:55, ilość odpowiedzi: 0
UTK Rozdzia? 5 P?YTA G?ÓWNA
1.Porwnaj p?yty g?wne w formatach AT i ATX.Format ATX w stosunku do AT zosta? przeprojekt
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia

Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2012-03-14 20:49:56
Temat zadania: NA JUTRO.
Moim wyma?onym samochodem jest BMW, poniewa? bardzo mi si? podoba. Najlepiej jakby by? w kolorze bia?ym. Z tego rodzaju samochodw ubstwiam sportowe modele, poniewa? maja ?adny wygl?d i s? szybkie. We wn?trzu powinna zanjdowa? si? nawigacja, radi
Dodane 2012-01-19 20:26:11
Temat zadania: PRZYRODA
ikra-komrki jajowe ryb.narybek-m?ode, ma?e ryby (do uko?czenia pierwszego roku ?ycia), ktre po zu?yciu zawarto?ci woreczka ??tkowego rozpocz??y samodzielne zdobywanie pokarmu. tar?o-
Dodane 2012-01-19 20:20:41
Temat zadania: oceny
nie traktuj tego jak przymus tylko podchodz do tego z zabawa:) zawsze mozesz uczyc sie z kims znajomym, lub miec rywalizacje z jakas osoba:)
Dodane 2012-01-19 14:59:14
Temat zadania: Mikroprocesory.
1. Jakie czynniki wp?ywaj? na ogln? wydajno?? mikroprocesora? -Wewn?trzna architektura mikroprocesora; -Szybko?? pracy zegara; -Wielko?? pami?ci Cache; -Dodadkowe funkcje;
Dodane 2012-01-19 14:57:13
Temat zadania: Mikroprocesory.UTK
1. Scharakteryzuj tryb zgodno?ci w procesorach o architekturze x86-64(IA-32e, AMD64,EM64T). Tryb zgodno?ci - umo?liwia procesorom 64-bitowym obs?ug? aplikacji 32- i 16-bitowych(nie DOS-owe). 2. Jakimi dod
Dodane 2012-01-19 14:55:59
Temat zadania: Mikroprocesory......
1. Scharakteryzuj tryb zgodno?ci w procesorach o architekturze x86-64(IA-32e, AMD64,EM64T). Tryb zgodno?ci - umo?liwia procesorom 64-bitowym obs?ug? aplikacji 32- i 16-bitowych(nie DOS-owe). 2. Jakimi dod
Dodane 2012-01-19 14:54:32
Temat zadania: Mikroprocesory... UTK
1. Jakie elementy wewn?trznej budowy mikroprocesora jednoznacznie wskazuj?, ?e jest on w stanie przetwarza? instrukcje w pe?ni 64-bitowe? -Magistrale danych; -Rejestry wewn?trzne. 2. Omw
Dodane 2012-01-19 14:52:08
Temat zadania: mikroprocesowy
AD1. W prawie ka?dym mikroprocesorze mo?emy wyr?ni? nast?puj?ce bloki; ALU-jednostka arytmetyczno logiczna, CU-uklad sterowania zwany te? dekodere
Dodane 2012-01-19 14:46:22
Temat zadania: Mikroprocesory. UTK
1.Zdefiniuj poj?cie mikroprocesora. Mikroprocesor-uk?ad cyfrowy wykonany jako pojedynczy uk?d scalony o wielkim stopniu integracji zdolny do wykonywania operacji cyfrowych wed?ug dostarczonego ci?gu instrukcji,mikroprocesor
Dodane 2012-01-19 14:20:44
Temat zadania: Mikroprocesory. UTK
15. Scharakteryzuj pami?? Cache.Pami?? cache (pami?? podr?czna procesora, systemu, innych urz?dze?) to rodzaj pami?ci tymczasowej po?rednicz?cej w operacjach pomi?dzy innymi, zazwyczaj wolniejszymi urz?dzeniami lub ro