przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


zaro301 - profil użytkownika

Nick: zaro301
Ilość odp: 207
Śr. ocena: 4
Śr. wystawiana: 4+
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomość

Zadania tego użytkownika
Dodane przez zaro301, 2013-02-26 14:26:17, ilość odpowiedzi: 0
hej
Oto wyci?g z konta bankowego pana Nowaka. Oblicz saldo po ka?dej operacji bankowej.
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2013-02-03 14:57:51, ilość odpowiedzi: 0
prosze o pomoc
mam opowiadanie o odysei piesn 9 1o,12
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2013-02-03 13:40:20, ilość odpowiedzi: 2
plisssss
krzy?wka.1.tacy byli ci?gle bogowie w przeciwie?stwie do ludzi..2.jej imieniem nazwano najwa?n
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2013-01-30 15:26:26, ilość odpowiedzi: 0
pomocy
pomozesz z angola napisac pocztwke where are you on holiday?2.where are you staining?3.what"s t
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2013-01-28 19:47:16, ilość odpowiedzi: 1
jak to opowiedziec
wed?g mitologi rzymskiej remulus i romulus za?o?yli rzym. byli oni blizniaczymi synami boga woj
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2013-01-16 19:42:34, ilość odpowiedzi: 0
plisssss
co usprawiedliwia tomka ?e zamieni? si? z jurkiem tymowskim w ksi??ce tomek w krainie kangurw
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2012-12-05 16:16:31, ilość odpowiedzi: 1
prosze o pomoc
zadbaj o urozmaicon? budow? zda? .zastosuj zdania pojedy?cze i z?o?one oraz r?ne orzeczenia .je
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2012-11-21 05:55:14, ilość odpowiedzi: 1
prosze o pomoc
cz?owiek w ruchu drogowym moja bezpieczna podr? wypracowanie
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez zaro301, 2012-11-17 11:45:18, ilość odpowiedzi: 1
prosze o pomoc
zaprojektuj i zapisz w stylu grafiti wyraz zmia?d?y?
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2012-11-07 17:33:13, ilość odpowiedzi: 0
prosze o pomoc
co wsplnego maj? mikrus i chrzaszcz w czytance prezent kl 5 s?owa zwyk?e i niezwyk?e
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2012-11-03 05:43:48, ilość odpowiedzi: 0
na jutro pomó?cie mi prosze
crocodiles are green and brown.they have short legs .they live in vivers. they eat meat.they sleep
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2012-10-27 19:23:41, ilość odpowiedzi: 0
fiza 2 gim
sto?ek podnosnika hydraulicznego wyn 50ty? a si?a ktra dzia?a na 30N
Przedmiot: Fizyka, Gimnazjum
Dodane przez zaro301, 2012-10-17 18:18:44, ilość odpowiedzi: 3
na jutro pomó?cie mi prosze
napisz krtki artyku? o jezusie i jego pos?annosci
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2012-10-10 17:16:02, ilość odpowiedzi: 1
na jutro
mam poprawi? b?edy w poni?szych zdaniach.pomo?esz?1.The childern are in England. The child
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2012-10-03 19:38:20, ilość odpowiedzi: 2
prosze
mam opisac obrazek na ktrym znajduj?si? li?cie kasztana ??te i zielone i ??te li?cie d?bu ziel
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2012-05-16 17:34:35, ilość odpowiedzi: 0
dlaczego ja
uzupe?nij podane teksty ocen? przedmiotw i ludzi ,wyra?on? przymiotnikami.Najpierw wypisz z teks
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2012-04-20 20:44:42, ilość odpowiedzi: 2
polak
napisz list do kole?anki w ktrym podzielisz si? informacj? o przeczytanej ostatnio ksi??ce
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2012-04-02 20:43:19, ilość odpowiedzi: 1
poooooooooooooomocy
pom? mi w opisaniu kwiatu r?y
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2012-04-01 20:28:08, ilość odpowiedzi: 1
polski
Nan szan przypomnia? udr?czoe i zn?kane statki powracaj?ce z ko?ca ?wiata i s?usznie ,bo w czasie
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez zaro301, 2012-02-22 21:16:21, ilość odpowiedzi: 0
na jutro pomocy
napisz jeden z obyczajw jagienki z krzy?akw
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez zaro301, 2012-01-27 17:47:54, ilość odpowiedzi: 0
pomoc
napisz opowiadanie o zaczarowanej skrzyni i o swojej kole?ance z ktrom zmieni?a? si? w delfina p
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2012-01-06 06:22:34, ilość odpowiedzi: 1
plissssssssss
czy kto? mia? sprawdzian zksi??ki historia i spo?ecze?stwo kl 4 jakie by?y pytania
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2012-01-03 14:02:34, ilość odpowiedzi: 0
prosz? o pomoc
wypisz wsplne cechy i mora? miejsce akcji podobny plan opowiadania ,czy maj? podobne przygody L
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2011-12-18 13:41:35, ilość odpowiedzi: 0
na dzi?
trzeba wyliczyc w s?upku 545:40=.765:50=.1131:80=.687:20=.941:60=.3459:30=.352:11=.874:32=.3570:5
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2011-12-15 18:41:12, ilość odpowiedzi: 0
na jutro
napisz w zeszycie krtki tekst o Evie Jenkins np; This is a photo of Eva Jenkins.She's....
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2011-12-06 17:22:27, ilość odpowiedzi: 0
pomocyyyyyyy
napisz pytania i odpowiedzi :1liz:what are these? man:Ther're cherries. 2:liz :what are those?Man
Przedmiot: J. angielski, Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2011-12-01 16:48:00, ilość odpowiedzi: 1
na jutro
U?o?y? ba?? Tre??: Ma?a Ida pobieg?a nagle do swojego pokoju i przynios?a z ni
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2011-12-01 14:58:04, ilość odpowiedzi: 1
na jutro
napisz ba?? o kwiatku
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2011-12-01 14:57:47, ilość odpowiedzi: 1
na jutro
napisz ba?? o kwiatku
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2011-11-23 17:04:19, ilość odpowiedzi: 0
na jutro pomocy
u?z kilkuzdaniowy tekst na wybrany temat z zastosowaniem podanych wyrazw bliskoznawczych - szk
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2011-11-21 12:03:36, ilość odpowiedzi: 3
matma kl 4
jest godzina 17;45 ktra godzina bedzie za 8minut za kwadrans za p?godziny za p?torej godziny z
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2011-11-20 18:22:14, ilość odpowiedzi: 4
pomocy
z domu do szko?y s? 2kmi150m.Jak? odleg?o?? musi codziennie musi pokonac zosia chodz?c do szko?y
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2011-11-16 18:13:54, ilość odpowiedzi: 1
pomacy
potrzebne zadanie z matematyki z plusem 2 gimnazjum str 90 zad 7a i b i 9 ai b
Przedmiot: Matematyka, Gimnazjum
Dodane przez zaro301, 2011-11-16 06:34:03, ilość odpowiedzi: 3
pomocy sprawdzian
uzupe?nij;7dag=...g .12dag=...g .60dag=...g 3kg..=..dag.40kg=dag.52kg=..dag. 5kg=...g.60kg=...g.
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2011-11-13 15:32:54, ilość odpowiedzi: 0
mata
(x+7)(2x-1).b.(2a-1)(a+4).c.(4a-1)(2-3a).d.(ado5-1)(a+1)e.(xdo7-xdo5)(xdo3+xdo2).f.(2kdo2-1)(2k+1
Przedmiot: Matematyka, Gimnazjum
Dodane przez zaro301, 2011-11-12 14:03:54, ilość odpowiedzi: 1
pomocy str100zad 3
trzeba odpowiedzie? na pytania:z ba?ni wr?ki kl 4 s?owo za s?owem.1 .jakie s? ulubione miejsca w
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2011-11-07 16:33:01, ilość odpowiedzi: 0
problem
okresl dwie formy przypadek i liczbe kazdego rzeczownika w zdaniu:ala,bratu,rozmowe,dzieci,babcia
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2011-11-07 14:49:45, ilość odpowiedzi: 0
kl.4 s?owo za s?owem
napisz :nazwij cechy krlewicza dzieki ktrym mg? sie przeciwstawic z?ym mocom i zwyci?zy? je .O
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2011-11-04 12:44:55, ilość odpowiedzi: 2
zada?ko
znalaz?em kwiat paproci ,czego zyczysz sobie od niego napisz co najmniej 6 zda?
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2011-11-03 19:56:10, ilość odpowiedzi: 2
polski
potrzebuje wszystkich wiodomosci z ksi??ki opowie?ci z narni lew czarownica i stara szafa streszc
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2011-10-30 18:04:46, ilość odpowiedzi: 0
przyra
czy kto? mia? sprawdzian z przyrody kl 4 potrzebuje pytania od pocz?tku roku ,sk?adniki pogody po
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2011-10-26 17:30:11, ilość odpowiedzi: 1
pol kl4
odmie? w czasie przesz?ym czasownik czyta? rodzaj meski ?e?ski nijaki i liczba mnoga meskoosobowy
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2011-10-21 18:13:19, ilość odpowiedzi: 4
uzupe?nij
5cm=....mm 28cm=...mm 6dm....cm 40dm=.....cm 18m=....cm 500m=.....cm 9km=....m 290km=..
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2011-10-20 11:24:42, ilość odpowiedzi: 2
kl4
od bezokolicznika utwz 2 os li mn czas przesz?y p?yn??-...... czyta?-.... kwitn?c-.... zimowa?-
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2011-10-19 16:55:46, ilość odpowiedzi: 2
kl4
a)podaj przyk?ady liczby naturalnej jednoczesnie wiekszej od 20
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2011-10-18 15:41:36, ilość odpowiedzi: 1
prosze o pomoc
przeczytaj podane zdania , a nastepnie wykonaj polecenia .Cz?owiek rozwin?? dywan. D?b zatrzyma?
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2011-10-12 18:29:31, ilość odpowiedzi: 1
uzupe?nij
uzupe?nij:cyfra dziesi?tek tysi?cy liczby 5072403to...... 2)cyfra milionw liczby 98056201to....3
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2011-10-12 13:59:14, ilość odpowiedzi: 0
na jutro POMOCY
mam napisa? opowiadanie z wybranego rozdzia?u pinokia .
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2011-10-11 16:19:00, ilość odpowiedzi: 0
pomocy
napisac ocene postaci pinokio ma byc moim zdaniem....uwarzam ze .... s?dz? ?e ..... my?l? ?e ....
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez zaro301, 2011-10-10 16:21:06, ilość odpowiedzi: 0
pomocy na jutro
potrzebuj? streszczenie karzdego tytu?u z pinokia np pajac prosi ogniojada by go nie zabija? i sw
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa

Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2014-10-24 13:21:28
Temat zadania: Przemówienie WOS
napisz co? mo?e o tym ?e w nocy w katowicach ko?o spodka nast?pi? wybuch gazu iDariusz Kmiecik, jego ?ona Brygida Froszt?g-Kmiecik oraz ich dwuletni syn zgin?li w wybuchu w kamienicy w Katowicach. Reporter \"Faktw\" TVN, wraz z ?on
Dodane 2014-09-21 19:02:19
Temat zadania: Porównywanie liczb
2(x+6) = (5x-2)(5x-2)
Dodane 2013-03-25 21:16:44
Temat zadania: Jak si? nazywa ta strona? Help!
lingwistyka nie wiem czy o to chodzi?o
Dodane 2013-03-18 21:17:17
Temat zadania: Religia- Wielki POst pomocy
1.wielki post zaczynamy od ?rody popielcowej.2Tradycyjnie wielki post okre?lany bywa jako czterdziestodniowy.3
Dodane 2013-02-24 13:43:59
Temat zadania: Wielkie religie ?redniowiecza
Dla chrze?cijan Jezus jest zbawicielem i Synem Bo?ym. Dla muzu?manw jest prorokiem, nauczycielem...
Dodane 2013-02-04 05:37:20
Temat zadania: pomó? mi
Gdy dzieci przebywa?y w tych miastach zaczeli wsp?pracowa?,Sta? sta? si? wtedy bardziej odwa?ny,m?ski,troskliwy,nabra? cech doros?ego m??czyzny
Dodane 2012-12-28 20:59:24
Temat zadania: co zrobi? jak mi?so jest uw?dzone i spalone ?
polecam kupi? nowe i od nowa
Dodane 2012-12-28 20:57:46
Temat zadania: URODZINY
moim zdaniem najlepszy prezent na urodziny dla mamy to .posprz?ta? pokj albo ugotuj jej co? dobrego
Dodane 2012-11-26 05:50:58
Temat zadania: Fizyka- drgania i fale
Witaj :) dane: r=20cm=0,2m v=2km/h=2000m/3600s=?/?m/s szukane: ? ------------------------ v = ? *r (analogicznie s = ? *r oraz a = ? *r) ? = v/r = [5m/9s]/0,2m = ?/? rad/s ? 2,78 s?
Dodane 2012-04-21 05:42:04
Temat zadania: polak
to zadanie to z klasy 4
Dodane 2012-01-16 16:09:09
Temat zadania: lektury ch?opcy z placu broni
Pewnego dnia gdy Nemeczek by? ju? tak s?aby, ?e lekarze przypisywali mu jakie? dwa dni ?ycia, jedna z piel?gniarek znalaz?a w jednej z sal szpitalnych lek, ktry mg? uratowa? Nemeczka. Od razu posz?a do ordynatora, a ten pobieg? do domu chorego.
Dodane 2012-01-16 16:07:01
Temat zadania: pilne ( zawsze daje 6 )
W procesie fotosyntezy wyr?niamy dwie fazy: -faza swietlna-tam pobrana przez chlorofil energia swietlna jest zuzywana na rozklad cz?steczek wody.powstaje wodr i grupa wodorotlenowa,ktora utworzy wod? utlenion?.W dalszym etapie woda utleniona ule
Dodane 2012-01-09 05:55:11
Temat zadania: wos
Patriotyzm niejedno ma imi?.W r?nych okresach historycznych odmiennie rozumiano s?owo "patriotyzm". Oczywi?cie zawsze chodzi?o o dzia?anie dla dobra kraju i umi?owanie ojczyzny. Jednak rozmaite drogi wskazywano do realizacji tyc
Dodane 2012-01-09 05:53:26
Temat zadania: pilne!!!!!!!!!!!!!zadanie na jutro
Per?y s? wytwarzane przez ma??e oraz ?limaki. Do muszli wpada cia?o obce np. ziarenko piasku, jajo paso?yta, ktre podra?nia powierzchnie p?aszcza. Mi?czaki wskutek rekacji obronnej wydzielaj? substancje wapienn?, ktra jest nak?adana na niechcian
Dodane 2012-01-03 14:05:21
Temat zadania: liczby na co dzien
WE? KORKI POMAGA
Dodane 2012-01-03 14:04:19
Temat zadania: boje sie:(za rok ide do gimnazjum
W GIMNAZJUM TO NAUKA NAUKA I NAUKA JU? SI? BJ
Dodane 2011-12-13 06:27:58
Temat zadania: Matma pomocy
Go?? wypi? 2 dcl wina i 2 dcl wody sodowej. Puchar zawiera? 2 dcl wina. Do niego dolewa? go?? 1/3 + 1/2 + 1/6 = 1 puchar wody sodowej
Dodane 2011-12-13 06:24:59
Temat zadania: Pomocy Matematyka
Adam - 14min 15sAntek - 780s = 13minBartek - od 9:13 do 9:29 mija 16 minOdp.: Najwcze?niej sko?czy? Antek.
Dodane 2011-12-13 06:23:23
Temat zadania: matematyka
Dane;wyjazd; 7.23przyjazd;12.1212.12- 7.23 = 4, 79 odp ; poci?g jecha? 5 godz i 29 min
Dodane 2011-12-13 06:21:21
Temat zadania: Jak by? dobrym cz?owiekiem?
Wsp?czesny ?wiat jest pe?en przemocy i nienawi?ci. Wojny,ludzka bieda, nieszcz??cie... To wszystko mwi, ?e w dzisiejszych czasach tak trudno jest by? dobrym cz?owiekiem- a przecie? tacy ludzie s? potrzebni, by ?wiat sta? sie lepszy. Dobro
Dodane 2011-12-09 22:14:32
Temat zadania: opowiadanie o ?w miko?aju
Miho?aj:A hohoho ho ho czy sa tu jakie? grzeszne dzieci?dziecko(ty;)): dzie? dobry ja jestem grzecznym dziekiem.Mic\ko?aj: a powiec mi jeszcze co chcesz dostac na ?wi?ta?dziecko:poprosze o laptop oraz o motorower i jakie? ?adne c
Dodane 2011-12-06 05:45:09
Temat zadania: fizyka pilne
a = v/t v = v?-v? S = at/2 S=v/t *t/2 S = vt/2 v = 36-7,2=28,8 km/h =28,8 *1000m/3600s = 288/36 m/s v = 8m/s S = 8*20/2 S = 80m Odp: Rowerzysta przejecha? 80
Dodane 2011-12-05 21:16:34
Temat zadania: wyra?enia algebraiczne-doprowadzanie wyraze? do najprostrzze
a) 9x^2 + 18x - (9x^2 - 1) = 9x^2 + 18x - 9x^2 + 1 = 18x + 1b) 4y^2 - 25z^2 - 5yz + 25z^2 = 4y^2 - 5yz
Dodane 2011-12-05 11:51:47
Temat zadania: Fizyka
s=45ma=10m/s^2x-czas w jakim spadnie bez predkosci poczatkowejx - 1 - czas w jakim spadnie z predkoscia poczatkowa majac te dane mozemy obliczyc xs=at^2/2 45=10*x^2/
Dodane 2011-12-05 06:14:01
Temat zadania: fizyka pilne
p?d kuli pocz?tkowy=m*V=1 kg *0 m/s=0kg*m/s p?d pocisku pocz?tkowy =m*V= 0,005 kg*500m/s=2,5 kg*m/s p?d pocisku ko?cowy =m*V=0,005 kg*150m/s=0,75 kg*m/s p=m*V 1,75 kg*m/s=1kg*V V=1,
Dodane 2011-12-05 06:12:19
Temat zadania: chemia pilne
korzystam z prawa AvogadraW warunkach normalnych jeden mol dowolnego gazu zajmuje obj?to?? oko?o 22,4 dm3.2,45g-1,49g=0,96g672cm^3=0,672dm^31mol*0,672dm^3/22,4dm^3=0,03mola 0,
Dodane 2011-12-05 05:59:47
Temat zadania: Obalenie Konstytucji 3 maja - II rozbiór Polski.
austria nie bra?a udzia?u poniewaz byla zaj?ta rewolucyjn? francj?
Dodane 2011-12-05 05:45:45
Temat zadania: laskii.
GUPI
Dodane 2011-12-05 05:43:45
Temat zadania: Fizyka
1 = 2N - 1cm F2 = 4N (czyli si?a 2 razy wi?ksza) a wiec wyd?u?enie spr??yny tez 2 razy wi?ksze czyli 2 cm F3 = 6N ( czyli si?a 3x wi?ksza a wiec wyd?u?enie spr??yny tez 3x wi?ksze czyli 3 cm Ta sila jest zawsze
Dodane 2011-12-05 05:42:25
Temat zadania: Fizyka
Fg=80N g=10m/s Fg=mg m=Fg/g m=80/10 m=8kg Telewizja bez op?at w sam raz na ?wi?ta! Kliknij tutaj.
Dodane 2011-12-04 07:12:54
Temat zadania: historia-wyjasnic poj?cia
Republika Rzymska: Spo?ecze?stwo: W strukturze spo?ecze?stwa rzymskiego przyt?aczaj?c? wi?kszo?? stanowili ch?opi. Rzemie?lnicy i kupcy byli ci?gle nieliczni i nie odgrywali istotniejszej roli w ?yciu spo?ecznym i polityczn
Dodane 2011-12-03 14:19:03
Temat zadania: Zjawisko urbanizacji.
Szanghaj (Chiny) - 14.6 mlnBombaj (Indie) - 12.7 mlnKaraczi (Pakistan) - 11.6 mlnBuenos Aires (Argentyna) - 11.6 mlnDelhi (Indie) - 10.9 mlnManila (Filipiny) - 10.4 mlnMoskwa (Rosja) - 10.4 mlnSeul (Korea
Dodane 2011-12-03 14:15:17
Temat zadania: B?agam!! Pomocy!! Pomó?cie w Fizyce :(
S = 100 mp = 1013 hPa = 101300 Pa = 101300 N/mF = ?p = F / SF = p * SF = 101300 N/m * 100 mF = 10130000 N = 10,13 MN ; mega = 1000000Dach nie zapada si? po
Dodane 2011-12-03 14:12:25
Temat zadania: B?agam!! Pomocy!! Pomó?cie w Fizyce :(
1hPa=100Pa 1kPa=1000Pa 1MPa= 1 000 000 Pa. DANE: p=1,2MPa=1 200 000Pa s=1,5m2 SZUKANE: Fn=? p=Fn/s Fn=p*s Fn=1 200 000Pa*1,5m2 Fn=1800000N=1,8MN
Dodane 2011-12-03 14:09:40
Temat zadania: B?agam!! Pomocy!! Pomó?cie w Fizyce :(
Dane: p=400 kPa s=0,75cm2 Szukane: F=? Wzor na cisnienie: p=F/S gdzie F - to sila a S - to powierzchnia na jaka dziala sila. Stad mamy F=p*S Zamieniamy jednostki: p=400kPa=400000 P
Dodane 2011-12-01 21:12:43
Temat zadania: szybko na jutro plisss
?y?ka szczero?ci *4 ?y?ki dobroci * szczypta optymizmu * ?y?eczka uprzejmo?ci Sposb przyrz?dzenia : *szczypta ?yczliwo?ci * 3-4 u?miechy * gar?? uprzejmych s?w wymiesza? i odstawi? na 1 dzie? do grona takich
Dodane 2011-12-01 21:08:16
Temat zadania: j.polski na jurto plisss
wybralem sie z mama do lekarza okulisty.przeprowdzono mi kilka badan.lekarz zdiagnozowal wadw wzroku,stwierdzil ,ze juz czas na kupno okularow.po wizycie poszlismy wybrac oprawki.mam tylko nadzeje ,ze w szkole nie wywolam tym nieprzyjemnych reakcj
Dodane 2011-12-01 21:03:30
Temat zadania: opowiadanie
W naszym kraju wci?? panuje b??dna opinia o tym i? ?eglarstwo to rozrywka tylko dla bogatych, cho? mija si? to z prawd?. Dzi? w?rd ogromnej bazy ofert firm czarterowych, za tygodniowe wynaj?cie jachtu mo?na ju? zap?aci? 800 z?otych, rozk?adaj?c k
Dodane 2011-12-01 21:00:55
Temat zadania: Pomocy
godno?? - jest poj?ciem odnosz?cym si? do cz?owieka i oznacza szacunek dla samego siebie oraz poczucie w?asnej warto?ci. Godno?? nie pozwala cz?owiekowi pope?nia? niektre czyny, ktre s? powszechnie uznane za z?e, niegodziwe i nie przyzwoite. God
Dodane 2011-12-01 05:52:09
Temat zadania: polski -poszukiwania sw. Graala
Poradnik dla rycerzy.1.Nie pozwalaj by pycha tob? strowa?a.2.Wyrzekaj si? wszelkich pokus.3.B?d? zawsze wierny swojej damie serca.4.Nie kieruj si? rz?dz? zemsty.
Dodane 2011-12-01 05:49:33
Temat zadania: Opis z Polskiego
Karczma "Pod lutym turem" jest pe?na ludzi. Przy nakrytych sto?ach siedz? m??czy?ni, ktrzy jedz?, pij? i opowiadaj? o swoich przygodach.W pewnej chwili do gospody wchodzi ksi??na Anna Danuta ze swoimi dwrkami. Ksi??na ubrana jest w czerwon
Dodane 2011-11-30 05:35:47
Temat zadania: POLSKI - opowiadanie z mora?em
nie tak dawno temu by?am na spacerze z psem w lesie.by?o super.ja rzuca?am mu patyk a on mi go przynosi?.nalgle zobaczy?a malutkiego ptaszka i pobieg? za nim.krzycza?am za nim aby si? wrci? ale mnie nie s?ysza?
Dodane 2011-11-29 20:11:22
Temat zadania: Jaki samochód polecacie ?
seat
Dodane 2011-11-29 20:10:15
Temat zadania: ,,Ten obcy"
ale o co chodzi
Dodane 2011-11-29 19:35:26
Temat zadania: praca kontrolna z fizyki
MIKROSKOP ELEKTRYCZNY- mikroskop wykorzystuj?cy do obrazowania wi?zk? elektronw. Pozwala to na dostrze?enie obiektw milion razy mniejszych ni? np. ludzki w?os. Dzi?ki mikroskopowi elektronowemu, mo?emy zobaczy? m.in. organelle komrkowe i wirusy
Dodane 2011-11-29 19:30:09
Temat zadania: prosze o pomoc ;*
siarczek ?elaza (II)-FeSmFe/mS=56u/32u=1,751,75-5,6g1-xx=3,2g
Dodane 2011-11-29 19:24:25
Temat zadania: Ukochana :D
Wiem, Ty nie pami?tasz ju? o mnie ... Zbyt wiele si? wydarzy?o, Zbyt wiele czasu min??o od naszego spotkania, od naszej mi?o?ci ... bo by?a to mi?o?c, prawda? Czy te? czu?e?, ?e to co si? dzieje to co? wi?cej ni? zauroczenie, ni? nami?tno?? ..
Dodane 2011-11-29 18:06:46
Temat zadania: J.polski - wypracowania
na jaki temat to wypracowanie
Dodane 2011-11-29 17:59:49
Temat zadania: napisz referat porównanie komurki ro?linej i zwierzec
KOMRKA RO?LINNA I KOMRKA ZWIERZ?CA- PORWNANIE Ka?dy organizm ?ywy zbudowany jest z komrek lub komrki. Wyr?nia si? organizmy jednokomrkowe i wielokomrkowe. Komrka uwa?ana jest jako podstawowa, funkcjonalna jednostka ?ycia. W niej przebie
Dodane 2011-11-29 17:55:36
Temat zadania: Jaki samochód polecacie ?
super wybr oba bed? niezawodne
Dodane 2011-11-29 17:53:34
Temat zadania: Opracuj przewodnik turystyczny po ulubionych miejscach Ani.
KLIMAT: Na wyspie panuje klimat atlantycki powoduj?cy ekstremalne zmiany temperatur, du?? wilgotno??, cz?ste burze i huragany. Nas?onecznienie jest przeci?tne i wynosi ?rednio 1925 godzin pe?nego s?o?ca w roku. Lato na wyspie jest wzgl?dnie ?agodne
Dodane 2011-11-29 17:52:27
Temat zadania: Opracuj przewodnik turystyczny po ulubionych miejscach Ani.
Wyspa Ksi?cia Edwarda najmniejsza i najmniej ludna, lecz jednocze?nie najg??ciej zaludniona prowincja Kanady. Prowincja obejmuj?ca ca?? powierzchni? Wyspy Ksi?cia Edwarda le??cej w Zatoce ?w. Wawrzy?ca. Najwi?kszym miastem prowincji jest jej stolic
Dodane 2011-11-29 17:49:38
Temat zadania: ?rodki stylistyczne
proste drogi , szcz??liw? gwiazd? , proste prawa prostych ludzi , proste mleko , prosty chleb , proste kraje .
Dodane 2011-11-29 17:23:03
Temat zadania: BOGOWIE RZYMSCY
Oprcz g?wnych bogw Rzymianie czcili tak?e ogromn? liczb? pomniejszych istot boskich. Ka?da dziedzina ?ycia, nawet najdrobniejsza, mia?a swoje bstwo opieku?cze. Podbijaj?c nowe ziemie, Rzymianie tolerowali wiar? wyznawan? przez miejscow? ludno?
Dodane 2011-11-29 17:18:24
Temat zadania: proszzeee daje 6
pole powierzchni pod?ogi :p = a*ba= 2,4 mb = 4,5 m P = 2,4 * 4,5P = 10,8 m ^(kwadratowych)pole powierzchni jednej p?ytki :P = a*ba = 20 cm = 0,2 mb = 30 cm = 0,3 mP = 0,2 * 0,3P = 0
Dodane 2011-11-29 17:15:40
Temat zadania: proszzeee daje 6
1 : 2 500 0001cm - 2 500 000cm1cm - 25 000m1cm - 25km25x12=300 [km]Odp.: Rzeczywista odleg?o?? wynosi 300km
Dodane 2011-11-29 06:25:07
Temat zadania: pomó?cie a dam 6 mam to na jutro !!! pomó?cie
galahad by? synem lancelota. By? nezwyci??ony w boju. Jedyny rycerz, ktry zdo?a? wysadzic z siod?a Lancelota w bezposrednimv starciu. Jest rycerskim symbolem jezusa.
Dodane 2011-11-29 06:23:13
Temat zadania: Refleksje na temat "Co to jest odwaga"
Odwaga jest nieod??czn? cech? w ?yciu ka?dego z nas. Niektrzy s? bardziej odwa?ni i s? w stanie po?wi?ci? bardzo wiele, nawet ?ycie. Jest to postawa wobec niebezpiecze?stwa charakteryzuj?ca si? brakiem strachu lub du?? umiej?tno?ci? przezwyci??an
Dodane 2011-11-29 06:19:21
Temat zadania: list
Drogi Przyjacielu! Nigdy nie uwierzysz co mi si? dzi? przytrafi?o. Na jednej z lekcji, a dok?adniej na historii. Profesor G?sowski (nauczyciel przedmiotu) wezwa? mnie do odpowiedzi, by?em nie przygotowany poniewa? to nie by? mj dzie?.
Dodane 2011-11-29 06:16:01
Temat zadania: na poniedzia?ek!!!pliska powiedzcie!!!
Na spotkaniu rycerzy Okr?g?ego Sto?u, w ktrym mia?em zaszczyt uczestniczy?, dowiedzieli?my si? o ?wi?tym Graalu, kielichu, do ktrego mia?a sp?ywa? krew naszego Pana Jezusa Chrystusa um?czonego na krzy?u. Kielich ten zosta? przywieziony do Brytan
Dodane 2011-11-29 06:12:22
Temat zadania: Daje 6 za Legende o cukrze xD prosze o pomoc :D
Przed wieloma wiekami ?l?skich lasach s?uga dostawa? 100 misek cukru aby rozda? biednym , lecz by? chciwy to 74 bra? dla siebie a 26 rozdawa? biednym ludziom. S?uga po rozdaniu cukru mwi? swojemu panu ?e rozda? wszystko biednym. Pewnego razu krl
Dodane 2011-11-29 06:07:55
Temat zadania: Powtórzenie wiadomo?ci
Prezes Najwy?szej Izby Kontroli, kierownik NIK, odpowiedzialny przed sejmem za prac? i dzia?alno?? Izby. Zgodnie z Konstytucj? RP i Regulaminem Sejmu RP jest powo?ywany przez Sejm za rad? i zgod? senatu bezwzgl?dn? wi?kszo?ci? g?osw, na wniosek m
Dodane 2011-11-29 05:43:21
Temat zadania: Kontakty
Szwecja - wybuch?y walki o uznanie Monarchy. to istnia?a Szwecja niepodleg?a Danio-Norwegii. I oko?o 2 wiekw wojen mi?dzy Szwecj? a Dani?. Unia kalmarska rozpad?a si? ostatecznie po wyborze Gustawa Wazy n
Dodane 2011-11-29 05:40:41
Temat zadania: Pomó?cie dam 6:) Z polaka
Mj brat nie zostawi? mi ani jednego ciastka.Chcia?abym dosta? i rower, i komrk?.Jestem z?a, lecz nie obrazi?am si?.Kupi? r?ow? bluzk? lub czerwony sweter.Dzi? nie pisa?am ani sprawdzianu z matemat
Dodane 2011-11-28 20:42:18
Temat zadania: mt2
ka?da gra wci?ga my?le ?e uzale?nia
Dodane 2011-11-28 20:40:50
Temat zadania: Zjawisko urbanizacji.
Szanghaj (Chiny) - 14.6 mlnBombaj (Indie) - 12.7 mlnKaraczi (Pakistan) - 11.6 mlnBuenos Aires (Argentyna) - 11.6 mlnDelhi (Indie) - 10.9 mlnManila (Filipiny) - 10.4 mlnMoskwa (Rosja) - 10.4 mlnSeul (Korea
Dodane 2011-11-28 07:00:25
Temat zadania: J.POLSKI PILNE!!!NA JUTRO!!!
Mj brat nie zostawi? mi ani jednego ciastka.Chcia?abym dosta? i rower, i komrk?.Jestem z?a, lecz nie obrazi?am si?.Kupi? r?ow? bluzk? lub czerwony sweter.Dzi? nie pisa?am ani sprawdzianu z matemat
Dodane 2011-11-28 06:57:08
Temat zadania: Jaki samochód polecacie ?
mercedes220super autko nie zawodne POLECAM
Dodane 2011-11-24 19:47:51
Temat zadania: Polski
zgadzam sie ze dorosli nie wiedza co jest smieszne. Caly czas krytykuja mlodziez ,ze jest nieodpowiedzialna , pyskata, a sami zapominaja jacy byli jako dzieci. To jest bardzo denerwujace i nie sprawiedliwe. Rozumiem,ze pewnie chca nas uchronic prze
Dodane 2011-11-24 19:41:07
Temat zadania: Polski
Nie zgadzam si? z wypowiedzi? narratora, ?e doro?li nie wiedza co jest ?mieszne. Zachowuj? swoj? powag?, bo nie wypada ?mia? si? z czyjego? wypadku. Oni te? maj? poczucie humoru tylko okazuj? je w inny sposb
Dodane 2011-11-24 19:38:46
Temat zadania: Pilne
Objawy,przyczyny i profilaktyka wybranych chorb uk?adu krazeniaChoroby uk?adu kr??enia s? wsp?cze?nie jednymi z najbardziej powszechnych chorb. Mog? by? one przyczyn? ?mierci lub kalectwa. Szczeglnie choroby te dotycz? krajw dobrze rozwini?tych,
Dodane 2011-11-24 19:34:59
Temat zadania: pomocy! Ojcowski PN
Najbardziej charakterystycznymi ssakami Parku s? nietoperze. Spo?rd 21 gatunkw ?yj?cych w Polsce, na terenie OPN i najbli?szej okolicy stwierdzono 17. Do?? cz?sto spotka? mo?na w czasie hibernacji w jaskiniach podkowca ma?ego i nocka du?ego. Daw
Dodane 2011-11-24 19:32:13
Temat zadania: pomocy
trawy-g?sienice motyli-ropucha. drzewo-kornik-dzi?cio?. orzech- wiewirka- kuna le?na, ziemniak-stonka-kuropatwa. trawa-koza-wilk
Dodane 2011-11-24 19:22:58
Temat zadania: Religia , dam 6 ;)
Panie Bo?e prosz? spraw aby w mojej rodzinie nie by?o ?adnych sporw i nieporozumie?. Dzi?kuj? Ci Bo?e za to, ?e w mojej parafii nie ma wielu przypadkw zwalczania ko?cio?a katolickiego. Dzi?kuj? ci Bo?e za ca?? ludzk? rod
Dodane 2011-11-24 19:20:26
Temat zadania: Religia , dam 6 ;)
Jezu Chryste, ktry niedawno zwyci??y?e? i pokona?e? ?mier? uczy? moj? rodzin? szcz??liw? i os?o? nas przed wszelkim z?em, aby?my mogli dalej czci? Ciebie pod postaci? chleba i wina tu na Ziemi. Obdarz wszelkimi ?askami tak?? nasz? parafi?, w ktr
Dodane 2011-11-24 05:47:31
Temat zadania: Wymie? zdarzenia i postacie w ba?ni O olbrzymie,który
Serce Olbrzyma - O jakim cz?owieku mo?na powiedzie?: cz?owiek bez serca, a o jakim - cz?owiek o dobrym sercu? Tylko to wiem XD Cz?owiek bez serca jest to cz?owiek ktrego nie obchodzi nikt inny poza sob?. Mo?na by powiedzie
Dodane 2011-11-23 06:07:07
Temat zadania: na jutro
Najdro?sza Kasiu! 17.02.2011r.ZakopaneJestem teraz w Zakopanym i ?wietnie si? tu bawi?. Jeste?my szcz??liwi, bo nic nam si? nie sta?o na nartach i jeste?my odporni na choroby. Wczoraj wyszli?my z rodzin? na Krupwki po pami
Dodane 2011-11-23 05:56:47
Temat zadania: ratujcie!!
1. Przyczyny:- poszukiwanie morskiej drogii do Indii- ch?? zdobycia bogactw i nowych towarw- ciekawo?? ?wiata- szerzenie chrze?cija?stwa- udoskonalone ?rodki ?eglugi (busola, karawela)
Dodane 2011-11-23 05:53:05
Temat zadania: Dam 6 !
Lewiatan w pierwszej trzydziestceW rankingu znalaz?o si? 18 firm z naszego wojewdztwa. Najwy?sz? lokat? - 29. miejsce - uzyska?a Polska Sie? Handlowa Lewiatan z W?oc?awka, ktra zatrudnia 17,1 tys. osb, a jej przychody ze sprzeda?y w
Dodane 2011-11-23 05:41:50
Temat zadania: prosze o pomoc plisss prosze o krótkie odpowiedzi
Biblijna opowie??, b?d?ca fragmentem Ksi?gi Rodzaju jednej z ksi?g Starego Testamentu, oraz mit o powstaniu ?wiata, b?d?cy cz??ci? greckiej mitologii, to dwa zupe?nie odmienne ?rd?a, ukazuj?ce jak powsta? ?wiat i cz?owiek wed?ug dwch, r?nych
Dodane 2011-11-22 06:34:58
Temat zadania: ?rodki stylistyczne i budowa wiersza J.Kochanowskiego "
Jan Kochanowski we fraszcze "Na lip?" przedstawia wszystkie zalety lipy: "rozstrzelane cienie, melodyjno?? wiatru, s?odki sen". BUDOWA FRASZKI: Pisana wierszem ciag?ym 13 - sylabowcem ze sredniwka 7 + 6 sylab, o rymach a a b b p
Dodane 2011-11-21 11:35:08
Temat zadania: w?asciwosci alkenow i alkinow
)1. HC?CH + HCl------> CH2=CHCl2. n CH2=CHCl------> -CH2-CH- | Cl nb)1. HC?CH + H2------>CH2=CH22. CH2=CH2 + H2----> CH3-CH3c)1. HC?CH +
Dodane 2011-11-21 05:46:12
Temat zadania: dam 66666666666666 ka?demu kto co? napisze
1. Na pierwszymn planie obrazu Martina Schongauer'a znajduje si? Jezus ukrzy?owany. Nag?owie ma koron? cierniow?. Ma przepasane biodra i ran? na boku. Jego r?ce s? roz?o?one a nogi z??czone; Jezus jest przybity do krzy?a w trzech miejscach. Na krz
Dodane 2011-11-21 05:40:34
Temat zadania: pomocy
Akcja ksi??ki Edmunda Niziurskiego Sposb na Alcybiadesa rozgrywa si? g?wnie na szkolnych korytarzach. Bohaterami tej ksi??ki s? uczniowie i nauczyciela jednej z warszawskich szk?. Akcja utworu scena, podczas ktrej jeden z czwrki przyjaci?,
Dodane 2011-11-18 18:16:25
Temat zadania: biologia - informacje .
cukry-s? g?ownym zrdlem energii jednak nadmierne ich spozywanie jest niewskazane (moze prowadzic do groznych chorub) Bia?ka- Bialka s? podstawowym skladnikiem budulcw wszystkich komurek. Pe?nio w organizmie tekze wiele in
Dodane 2011-11-18 18:12:01
Temat zadania: POCZEBNE SZYBKO NA JUTRO
0,2 km = 200 m 2,5 m = 25 dm 0,06 m = 6 cm 4 mm = 0,4 cm23 m = 0,023 km16 dm = 0,16 m 0,35 cm = 0,035 dm0,17 mm = 0,017 cm6,4 cm = 0,64 dm0,57 dm = 0,057 m7,8 cm = 0,078 m3,2 m = 0,
Dodane 2011-11-17 17:21:19
Temat zadania: Pomocy Kto pomoze WAzne
2.G=6,710?Nm/kgm?=m?=m=1000t=10?kgr=100m =10mF = G m/rF=6,710?(10/10?)[Nmkg/kgm] =6,710?N F=6,710?N =0,0067N 3.q=1,61
Dodane 2011-11-17 17:20:11
Temat zadania: Pomocy Kto pomoze WAzne
pr?dko?? pocz?tkowa v?=18km/h = 18 1000m/3600s =5m/spr?dko?? ko?cowa v =0s=10mm=1200kgv=v? -at 0=v? -at v?=at s=v?t -at=v?t -at t=v?t -v?t=v?t
Dodane 2011-11-16 06:14:35
Temat zadania: plan wydarze?
Lekcja historii.Sprytne i zaskakuj?ce zachowanie Adama Cisowskiego.Rozwi?zywanie detektywistycznej zagadki przez Adama.Zaproponowanie przez nauczyciela wyjazdu do Bejgo?y.Zgoda na wyjazd wyra?ona przez Adama.Znalezien
Dodane 2011-11-16 06:08:47
Temat zadania: Biologia .
Spo?rd 100 tysi?cy gatunkw grzybw wyst?puj?cych na ?wiecie (ich liczba jest niemo?liwa do zweryfikowania i stale si? zmienia) tylko niewielka cz??? ma wymiary na tyle du?e, ?e mo?na je zauwa?y? go?ym okiem. W Europie jest ich oko?o 5700, a w Po
Dodane 2011-11-14 18:13:40
Temat zadania: Na jutro za NAJ dam 6
Adam Mickiewicz w swojej epopei Pan Tadeusz, przedstawi? obraz dworku szlacheckiego i jego mieszka?cw. Miejsce to emanowa?o polsko?ci? i patriotyzmem. Kultywowane by?y tam staropolskie tradycje i obyczaje polskiej szlachty. Poeta chcia? u?wiado
Dodane 2011-11-13 16:47:57
Temat zadania: White a post card
greetings from sunny Kolobrzeg. I'm at a sports event and very good fun. The best are the morning warm-up straight after the motive.Everything is done with music.Tomorrow we have plans to go for a paddle and a bit of a tan. kisses Mary
Dodane 2011-11-06 10:18:50
Temat zadania: rozwiazywanie zadan metoda drzewka
http://img525.imageshack.us/img525/4948/decyzje.jpg
Dodane 2011-11-06 10:14:52
Temat zadania: wywiat szybko do wieczora jak tego nie zrobi? dostane zakaz
Ja:Dzie? Dobry panie Fogg! F:Witam! Ja:Dzi?kuje ?e zgodzi? si? Pan uczestniczy? w wywiadzie. F:To dla mnie sama przyjemno??. Ja:Zacznijmy od pocz?tku.Sk?d pomys? na tak dalek? wypraw?, maj?c tyko 80 dni? F:Spotka?em si? jak co dzie? w klubi
Dodane 2011-11-06 10:12:31
Temat zadania: Matematyka (u?amki zwyk?e) Bardzo prosz? o pomoc!!
0.75+4/5=1.55 b) 5/6 + 0,3 =5/6+3/10= 50/60+18/60=68/60=1 i 8/60 c) 0,25 + 3/7 =1/4+3/7= 7/28+12/28= 19/28 d) 4 i 5/8 + 0,6 =1.225 e) 0,15 + 7 i 1/3 =3/20+7i1/3= 9/60+7i 20/60=7i 29/60i) 2 i 5/9 + 1,4=2i 5/9+1 i 2/5= 2 i 25/45+1i 18/45=3
Dodane 2011-11-02 05:44:52
Temat zadania: pomocyyyyyy
2a + 2b = 60 czyli a + b = 30pierwsza wysokosc 2xdruga wysokosc 3xpolep = a * 2xp = b * 3xst?d 2ax = 3bx (dziele strobani przez x)2a = 3ba = 1,5 b
Dodane 2011-10-30 09:07:05
Temat zadania: równania reakcji
a)H?+Cl??2HClb)2H?O?2H?+O?c)2CuO+C?2Cu+CO?
Dodane 2011-10-27 06:28:59
Temat zadania: polski
?wi?ta s? niezwyk?e , poniewa? mo?emy sp?dza? czas z bliskimi i poczu? moc rodzinnych spotka?. Ludzie, ktrzy nie obchodz? ?wi?t nie koniecznie wiedz? jak to jest dzieli? si? op?atkiem i je?? ?wi?teczny mazurek. Wsplne ?wi?towanie ??czy ze sob? c
Dodane 2011-10-27 06:22:05
Temat zadania: Angielski - koszmar
Every morning I go to school.Jest far, but the route passes quickly and pleasantly with friends from my street.Together go 3 stops by bus through the city center, looking at this what is behind his windows.Pass park, shopping center and pool, and
Dodane 2011-10-27 06:05:51
Temat zadania: referat
Umowa o prac? Tre?ci? umowy o prac? jest zobowi?zanie si? pracownika do wykonywania okre?lonej pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawc? , a pracodawcy do zatrudnienia pracownika