przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Olka233 - profil użytkownika

Nick: Olka233
Ilość odp: 14
Śr. ocena: 4+
Śr. wystawiana: 6
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomość

Zadania tego użytkownika
Dodane przez Olka233, 2011-11-15 20:36:44, ilość odpowiedzi: 1
Biologia .
Znaczenie porostw. a) w przyrodzie b) w ?yciu cz?owieka .
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez Olka233, 2011-10-21 19:44:02, ilość odpowiedzi: 1
Pomó?cie . ; *
Co to jest : izobara , poziomica , izohieta ,
Przedmiot: Geografia, Gimnazjum
Dodane przez Olka233, 2011-10-20 17:55:25, ilość odpowiedzi: 2
Chemia .
Kto po raz pierwszy skropli? powietrze? Podstawowe dane o tej osobie (kim byli , kiedy si
Przedmiot: Chemia, Gimnazjum
Dodane przez Olka233, 2011-10-18 17:11:23, ilość odpowiedzi: 1
Dam 6 za ka?de zadanie! ; *
Mam zrobi? projekt z historii o r?nych osobach i bardzo bym prosi?a , ?eby?cie mi pomogli. Chodz
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez Olka233, 2011-09-14 18:45:37, ilość odpowiedzi: 1
Dzia?ania ?aczne na u?amkach zwyk?ych i dziesi?tnych . xd
Pi?ka futbolowa ma mas? 0,46 kg , a pi?ka do koszykwki 16/25 (to jest u?. zwyk?y) kg. Ktra pi?k
Przedmiot: Matematyka, Gimnazjum
Dodane przez Olka233, 2011-09-05 17:58:21, ilość odpowiedzi: 1
polski
co to jest 'krytyka ?rde?' ? potrzebuj? na jutro!
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum

Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2011-10-22 19:16:33
Temat zadania: religia
Maciej w j?zyku hebrajskim Mattatyah, a po grecku Matthies, znaczy tyle, co "dar Jahwe". Wybrano go do grona dwunastu po Wniebowst?pieniu Jezusa w miejsce Judasza Iskarioty, ktry zdradzi? Mistrza. Pi?kny i wymowny jest opis jego wyboru do grona A
Dodane 2011-10-22 19:13:45
Temat zadania: si?y tarcia i oporu
1.Tarcie jest zjawiskiem powszechnym. Na co dzie? spotykamy si? z nim wykonuj?c zwyk?e, codzienne czynno?ci. Jest ono si??, ktra dzia?a hamuj?co na ruch cia?a. Jedn? z najwa?niejszych przyczyn tarcia jest chropowato?? powierzchni stykaj?cych si?
Dodane 2011-10-20 18:14:12
Temat zadania: znaczenie soli w gospodarce i zyciu czlowieka-podzialy
W j?zyku potocznym s?owo sl ma tylko jedno znaczenie: oznacza sl kuchenn?. W chemii nieorganicznej oprcz kwasw, wodorotlenkw i innych substancji s? sole, i to one dominuj? ilo?ciowo. Liczba soli przekracza znacznie liczb? kwasw i wodorotlenk
Dodane 2011-10-20 18:07:29
Temat zadania: Nie wiem jak:(
1.Port-Saida.dzieci?stwo Stasia i Nelb.Fatma ze swoimi dzie?i zak?adniczk? rz?du egipskiegoc.wyjazd pana Tarkowskiego i Rawlisona do Medinetd.wypadek pani Olivere.drogadzi
Dodane 2011-10-20 18:03:03
Temat zadania: kl4
kwitn?li?cie zimowali?cie piekli?cie czytali?cie p?yn?li?cie gry?li?cie tyle.
Dodane 2011-10-20 17:58:51
Temat zadania: zagadka
oczywi?cie ?e kobieta .;)
Dodane 2011-10-20 17:57:27
Temat zadania: j.polski
Chcia?abym opowiedzie? swoj? histori? jak przezwyci?zy?am swj strach do paj?kw. To by?o dla mnie wielkie osi?gni?cie, gdy? bardzo ba?am si? tych ma?ych zwi?rz?t. Jednak zaryzykowa?am, chcia?am w ko?cu pokon?c swoj? s?abo??. Gdy kolega pokaza? mi
Dodane 2011-09-07 19:45:22
Temat zadania: Historia Klasa 6/..:):)
1.Konkwista (hiszp. conquista - podbj, zdobycie) -hiszpa?
Dodane 2011-09-06 16:14:55
Temat zadania: Pilnie!!! DAM 6
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Uk%C5%82ad_krwiono%C5%9Bny_p%C5%82az%C3%B3w.JPG ---> to jest pierwsze . ;)
Dodane 2011-09-06 16:10:56
Temat zadania: Przyroda
s?o? , pies , lis , ?yrafa , sroka , kameleon , krlik , wiewirka , papuga , tygrys , wielb??d , ma?pa , kot ,?limak ,lew , panda . ;) to jest troch? ?atwe , ale c? . ;) oby? dosta?a 5 .
Dodane 2011-09-06 16:07:10
Temat zadania: homoestaza - uk?ady narz?dów
Homeostaza -zdolno?? utrzymywania sta?o?ci parametrw wewn?trznych w systemie (zamkni?tym lub otwartym). Poj?cie to zwykle odnosi si? do samoregulacji
Dodane 2011-09-06 16:04:40
Temat zadania: wos-wychowanie
oczywi?cie , rozmawiamy o tym na WD? . xd ;)
Dodane 2011-09-06 16:03:04
Temat zadania: Fotosynteza-Bilogia
?http://pl.wikipedia.org/wiki/Fotosynteza na Wikipedii jest tam po prawej stronie obrazek . ;)
Dodane 2011-09-05 17:29:31
Temat zadania: CZARODZIEJE DISNEA
Na ??danie czasu cofanie - pozwala cofn?? czas o kilka sekund.Edgebono Utoosis - klonuje ludzi, zwierz?ta i r?ne rzeczy.We? t? dziewczyn? zdoln? jak s?up i ?wietn? z niej karczmark? zrb - zamieni ka?d? dziewczyn? w ?wietn? kelnerk