przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


izabela3308 - profil użytkownika

Nick: izabela3308
Ilość odp: 87
Śr. ocena: 4
Śr. wystawiana: 5
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomość

Zadania tego użytkownika
Dodane przez izabela3308, 2014-05-26 14:00:42, ilość odpowiedzi: 1
Solarium
1. Czy trzeba si? czym? smarowa? przed i po solarium? Je?li ak to czym? 2. Czy nale?y czy
Przedmiot: Inne :), Szkoła Średnia
Dodane przez izabela3308, 2013-06-15 21:49:16, ilość odpowiedzi: 0
uk?ad nerwowy
Opisz czym r?ni si? widzenie obuoczne od jednoocznego PS tylko nie podawaj mi linka. Jak
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez izabela3308, 2012-11-15 15:33:06, ilość odpowiedzi: 5
Blondynki
Czy waszym zdaniem osoby o bl?d w?osach s? g?upie?
Przedmiot: Inne :), Gimnazjum
Dodane przez izabela3308, 2012-11-15 14:53:57, ilość odpowiedzi: 2
Biom
1. Podaj cechy klimatu sawanny 2. Podaj cechy klimatu i gatunki zwierz?t ro?linno?ci wyso
Przedmiot: Biologia, Szkoła podstawowa
Dodane przez izabela3308, 2012-03-21 10:56:26, ilość odpowiedzi: 0
Nie wiem jaki temat
Wyt?umacz dlaczego, DNA dawcy i DNA wektora poddaje si? trawieniu tym samym enzymom restrukcyjnym
Przedmiot: Biologia, Szkoła Średnia
Dodane przez izabela3308, 2012-03-20 17:20:03, ilość odpowiedzi: 1
wynalazcy
Dpisz wynalazcw: a) ,,lataj?ce cz?enko" b) maszyna ps?dzalnicza o nap?dzie wodn
Przedmiot: Historia, Gimnazjum
Dodane przez izabela3308, 2011-11-26 21:11:52, ilość odpowiedzi: 1
Kontakty
Porwnaj kontakty Japonii i Indii z Europejczykami w XVI-XVIIIw. Opisz podobie?stwa i r?nice.
Przedmiot: Historia, Szkoła Średnia
Dodane przez izabela3308, 2011-11-26 21:09:54, ilość odpowiedzi: 3
Skutki
Wymie? skutki zerwania uni kalmarskiej.
Przedmiot: Historia, Szkoła Średnia
Dodane przez izabela3308, 2011-11-26 21:08:58, ilość odpowiedzi: 0
Walka o hegemoni?
opisz cenzury chronologiczne walki o hegemoni? polityczn? w Europie Zachodniej w XVIw. Podaj te?
Przedmiot: Historia, Szkoła Średnia
Dodane przez izabela3308, 2011-11-26 21:05:02, ilość odpowiedzi: 0
nurt erudycyjny
W punktach napisz cechy nurtu erudycyjnego.
Przedmiot: Historia, Szkoła Średnia
Dodane przez izabela3308, 2011-11-26 21:03:36, ilość odpowiedzi: 0
Andrzej Frycz Modrzewski
Napisz pogl?dy (jedno zdanie) Andrzeja Frydrza Modrzejewskiego
Przedmiot: Historia, Szkoła Średnia
Dodane przez izabela3308, 2011-11-26 21:01:55, ilość odpowiedzi: 0
?atwe zadanie, ale ja nie umiem go zrobi? :(
Oblicz: Ile grame tlenku srebra potrzeba, aby otrzyma? 10g kwasu mrwkowego.
Przedmiot: Chemia, Gimnazjum
Dodane przez izabela3308, 2011-11-17 14:15:46, ilość odpowiedzi: 1
Zjawizka
Podaj przyk?ady zjawizk odwracalnych i nieodwracalnych
Przedmiot: Fizyka, Gimnazjum
Dodane przez izabela3308, 2011-11-13 21:17:42, ilość odpowiedzi: 1
II zasada termodynamiki
Podaj tre?? II zasady termodynamiki.
Przedmiot: Fizyka, Gimnazjum
Dodane przez izabela3308, 2011-11-08 14:39:17, ilość odpowiedzi: 0
do?wiadczenie
Zaprojektuj do?wiadczenie reakcji gliceryny z wodorotlenkiem miedzi.
Przedmiot: Chemia, Szkoła Średnia
Dodane przez izabela3308, 2011-10-24 20:29:17, ilość odpowiedzi: 6
Wzrost
Podaj wzrost ktrym waszym zdaniem osoba obdarzona jest niska?? i ma 15-17 lat Chodzi mi
Przedmiot: Inne :), Gimnazjum
Dodane przez izabela3308, 2011-10-02 18:43:31, ilość odpowiedzi: 1
Paso?yty
1. Podaj ?rd?o i sposb zaka?enia si? pijawk? 2. Podaj ?rd?o i sposb zaka?enia si? kle
Przedmiot: Biologia, Gimnazjum
Dodane przez izabela3308, 2011-09-29 15:06:06, ilość odpowiedzi: 0
Tajemnice ró?a?ca
1. Ktra ewangelia opisuje tajemnic? ?wiat?a?? 2. Ktra ewangelia opisuje tajemnic? rados
Przedmiot: Inne :), Gimnazjum
Dodane przez izabela3308, 2011-08-29 21:31:24, ilość odpowiedzi: 3
Ten o to portal
czy na tym portalu ,,przepisz" mo?na zmieni? login?? Jak tak to jak to zrobi???
Przedmiot: Inne :), Szkoła Średnia
Dodane przez izabela3308, 2011-07-20 22:16:24, ilość odpowiedzi: 4
tajemnica lekarska
Na czym polega tajemnica lekarska?? Czy tyczy si? ona pacjenta?? Czy tylko jego b
Przedmiot: Technika, Szkoła Średnia
Dodane przez izabela3308, 2011-07-20 17:56:15, ilość odpowiedzi: 4
cytaty
Mo?esz cnapisa? mi cytat taki,ktry najbardziej Ci si? podoba?? Mo?e by? o milo?ci, ptzyja?nii, a
Przedmiot: Inne :), Szkoła Średnia
Dodane przez izabela3308, 2011-07-08 21:11:34, ilość odpowiedzi: 2
Król Edyp
Mo?ecie wypisa? mi g?wbe postacie w ,,Krlu Edypie" oraz czas i miejsce akcji??
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez izabela3308, 2011-07-05 21:47:40, ilość odpowiedzi: 5
instrumenty muzyczne
Na jakim instrumencie waszym zdaniem najtrudniej jest nauczy? si? gra???
Przedmiot: Muzyka, Szkoła Średnia
Dodane przez izabela3308, 2011-07-04 18:22:58, ilość odpowiedzi: 1
syndrom
Na czym polega syndrom obcej r?ki ??
Przedmiot: Inne :), Szkoła Średnia
Dodane przez izabela3308, 2011-06-25 21:57:12, ilość odpowiedzi: 5
Rude
Czy waszym zdaniem osoby rude s? fa?szywe??
Przedmiot: Inne :), Szkoła Średnia
Dodane przez izabela3308, 2011-06-25 21:56:11, ilość odpowiedzi: 1
Mit czy prawda??
Czy istnieje jaka? naukowa odpowied? na stwierdzenie, ?e jak kto? jest chory to nie mo?e pi? napo
Przedmiot: Inne :), Szkoła Średnia
Dodane przez izabela3308, 2011-06-20 12:04:26, ilość odpowiedzi: 6
Zako?czenie roku szkolnego
jak ubra? si? na zako?czenie roku szkolnego?? Lepiej w spodniach i sanda?ach czy w spudni
Przedmiot: Inne :), Szkoła Średnia
Dodane przez izabela3308, 2011-06-13 13:32:30, ilość odpowiedzi: 1
Historia
Opisz pruby zjednoczenia kraju (Polski) w XIIIw Najlepiej w pumktach
Przedmiot: Historia, Szkoła Średnia
Dodane przez izabela3308, 2011-06-13 11:33:58, ilość odpowiedzi: 3
Historia
Opisz panowanie W?adys?awa ?okietka. Najlepiej w punktach
Przedmiot: Historia, Szkoła Średnia

Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2014-05-26 14:33:58
Temat zadania: Statystyka
b) mediana: 55 cm dominanta: 53 cm rozst?p: 13 cm
Dodane 2014-05-26 14:16:36
Temat zadania: Statystyka
55,1 cm
Dodane 2014-05-26 14:09:50
Temat zadania: Religia!
Religia nawet je?li si? nam nie zdaje, jest wa?na w naszym ?yciu. Jeste?my do niej przywi?zania niemal, ?e od urodzenia tj. od przyj?cia sakramentu chrztu najcz??ciej w pierwszym miesi?cu ?ycia. Stanowi ?rzn? cz??? kultury. Religia ingeruje w ?yci
Dodane 2014-05-26 14:06:50
Temat zadania: Muzyka
Orkiestra du?y zesp? instrumentalny, licz?cy zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesi?ciu, a nawet ponad stu instrumentalis
Dodane 2014-05-26 14:04:38
Temat zadania: Muzyka
Chr zesp? muzyczny sk?adaj?cy si? z wokal
Dodane 2013-06-15 22:22:49
Temat zadania: ?rednica okr?g i ko?o
?rednica
Dodane 2013-06-15 22:19:57
Temat zadania: ?rednica okr?g i ko?o
Okr?g to tylko ta obwdka ko?o- to ca?a p?aszczyzna zawarta mi?dzy prost? a danym punktem
Dodane 2013-06-15 22:15:06
Temat zadania: pomu?cie mi w angielskim
She is small. - ona est ma?a She have long, brawn hair. - ma d?ugie, br?zowe w?osy She eye are blue colour.-jej oczy s? koloru niebieskiego
Dodane 2013-06-15 22:09:39
Temat zadania: prosz? o pomoc !!
zad4 mied?
Dodane 2013-06-15 22:07:13
Temat zadania: prosz? o pomoc !!
zad3 Mikrofale wykorzystywane s? mi?dzy innnymi w mikrofalwkach
Dodane 2013-06-15 22:05:37
Temat zadania: prosz? o pomoc !!
zad1 - do obliczania ilo?ci pow?ok elektronowych -do obliczania ilo?ci elektronw, neutronw i protonw - do sprawdzania masy atomowej
Dodane 2013-06-15 22:01:27
Temat zadania: prosz? o pomoc !!
zad 2 dane: s= 135km t= 2h v=s/t v=135/2=67,5 v=67,5km/h
Dodane 2013-06-15 21:43:09
Temat zadania: Religia - list
Drodzy Siostry i Bracia, Ko?ci? we wsp?czesnych czasach zmaga sie z kryzysem wiary. Jest on prze?ladowany i z powodu swoich przekona? i obrany wiary cogdziennie ginie kilka osb. Lecz dzi?ki mocy Boga i darom Ducha ?w Ko?ci? poradzi sob
Dodane 2013-06-15 21:36:49
Temat zadania: NA JUTRO!!! POMÓ?CIE-B?AGAM
Przyk?adem wiersza stychicznego jest ,,Pan Tadeusz" Litwo! Ojczyzno moja! ty jeste? jak zdrowie.Ile ci? trzeba ceni?, ten tylko si? dowie,Kto ci? straci?. Dzi? pi?kno?? tw? w ca?ej ozdobieWidz? i opisu
Dodane 2012-11-15 15:48:04
Temat zadania: przyroda
Bagna bardzo cz?sto tworz? si? w zag??bieniach terenu we wszystkich strefach klimatycznych ?wiata. Najwi?ksze przestrzenie zajmuj? jednak na obszarach pokrytych wieczn? zmarzlin? (Syberia, p?nocna Kanada) i w strefie rwnikowej. Poza tym tw
Dodane 2012-11-15 15:42:04
Temat zadania: Muzyka- Gramy kol?dy na flecie kl 5

Dodane 2012-11-15 15:40:41
Temat zadania: Muzyka- Gramy kol?dy na flecie kl 5
Cicha noc
Dodane 2012-11-15 15:24:48
Temat zadania: z PRZYRY
I z k?d mamy wiedzie? o co Ci chodzi?? Nie mamy tu przecie? ?adnych rysunkw
Dodane 2012-11-15 15:02:18
Temat zadania: ba?tyk
kr?g?ouste mi
Dodane 2012-11-15 14:56:56
Temat zadania: polskie obiekty UNESCO
Lig? Polskich Miast i Miejsc UNESCO wPolsce tworz?: miastoZamo?? Lokalna Organiz
Dodane 2012-03-20 17:35:25
Temat zadania: Polski....
Tegoroczne ferie zimowe przep?yn??y mi bardzo szybko. Sp?dza?am je wyj?tkowo aktywnie, ale nie oby?o si? bez odrobiny lenistwa. Pierwszy tydzi? frrii razem z moj? najlepsz? kole?ank? Patrycj? sp?dzi?am w Zakopanym na nauce jazdy na nartach
Dodane 2012-01-04 20:16:51
Temat zadania: równania kwadratowe
(2x-1)(x+2)=3x-2 3x-6x-x-2=3x-2 3x-6x-x-3x=2-2 -7x=0 odp: Rwnanie sprzeczne (1-3x)2=1-6x (1-3x)(1-3x)=1-3x-3x+9x 1-3x-3x+9x=1-6x -3x-3x+9x+6x=-1+1 9x=0 odp:
Dodane 2012-01-04 20:04:30
Temat zadania: pilne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UCZY? S? POPRAWI? OCENY
Dodane 2011-12-28 21:41:16
Temat zadania: Sieeemkaa : - **
Karina- Kara Justyna- D?asta Kamila- Kama Dorota- Dorcia
Dodane 2011-12-09 19:26:00
Temat zadania: pomocy na jutro
2) Zadania wynikaj?ce z chrtu ?wi?tego to: - derzenie wiary - przyst?powanie do sakramnenw
Dodane 2011-12-07 21:31:55
Temat zadania: Muzyka- Gramy kol?dy na flecie kl 5
Wejd? sobie na stron? z nutami, bo jak inaczej mam Ci poda? ??
Dodane 2011-12-07 21:30:03
Temat zadania: ?yczonka :D Chcia?abym mie? to na 12.12.11 r.
Jest w roku taki dzie?, W ktrym smutki id? w cie?, Wi?c z okazji tego dnia Pos?uchaj co Ci ?ycz? ja: Du?o zdrowia i rado?ci, Szcz??cia w ?yciu i mi?o?ci, Moc najpi?kniejszych wra?e? I spe?nienia wszystkic
Dodane 2011-12-04 21:38:24
Temat zadania: Prosz? o pomoc ! Bardzo pilne HISTORIA
,,Wszystko p?ynie" Heraklit z Efezu ,,Nie da si? dwa razy wej?? do tej samej rzeki" Heraklit z Efezu ,,Platon jest mi drogi. lecz jeszcze dro?sza jest mi prawda" Arystoteles ,,Wiem, ?e nic nie wiem" sokrates ,,Eurek
Dodane 2011-11-26 21:25:29
Temat zadania: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
wszystko jasne
Dodane 2011-11-26 21:24:20
Temat zadania: xD
P?yn? na morzu nagle zerwa? sie wiatr ?agiel w powodu silnego wiatru z?ama? si?. Nie wszystkie sprawy i domuk
Dodane 2011-11-10 22:14:41
Temat zadania: Krzy?acy henryk sienkiewicz jako powie?? historyczna
Warto czyta? powie?ci historyczne poniewa? poprzez fabu?? i fikcyjne postaci uczymy si? historii.
Dodane 2011-11-10 22:09:13
Temat zadania: hej pierwsze 3 osoby dostaj? 6 pkt
Nie Licz? na 6
Dodane 2011-09-29 21:51:55
Temat zadania: hista pliiska-prehistoria
1. sierp 2. rogowa mptyka 3. rozcieracze 4. no?e 5.rod?o 6.siekiery 7.groty 8.ko?o garncarskie
Dodane 2011-09-29 21:48:35
Temat zadania: religia
?e mamy si? odda? Bogu
Dodane 2011-09-29 21:47:14
Temat zadania: przyslowia i powiedzenia
,,burza w szklance wody"
Dodane 2011-09-29 15:07:20
Temat zadania: Przyroda
Poniewa? niektre zwierz?ta stanowi? zagro?enie dla ludzi np.lew inne s? za du?e np. s?o?.
Dodane 2011-09-23 14:09:40
Temat zadania: Dedykacja.
od najlepszego kolegi (...) dla Tomka z okazji 15. urodzin
Dodane 2011-09-23 14:08:22
Temat zadania: przyjaciel od serca
prawdziwy przyjaciel
Dodane 2011-09-08 19:11:35
Temat zadania: co jest pomocne w poznawaniu przyrody ?
zmys? wzroku- obserwacja przyrody zmys? s?uchu- odbieranie bod?cw d?wi?kowych np. szelest li?ci, ?piew ptakw zmys? w?chu- np. poznawanie kwiatw po zapachu zmys? smaku- np. rozpoznawanie owocw i warzyw za pomoc? kupkw s
Dodane 2011-09-08 19:06:25
Temat zadania: Strony
www.deser.pl www.pudelek.pl www.wrzuta.pl www.youtube.pl
Dodane 2011-09-08 19:02:59
Temat zadania: liczby
i) dziesi?? dwunastych j)- jedna ca?a i jedna czwarta k) osiem dziewi?tych l) dwie pi?te
Dodane 2011-09-08 18:59:02
Temat zadania: liczby
a) pi?? czwartych b) trzy pierwsze c) - trzy pierwsze d) - dwie sidme e) trzy pi?te f) cztery dziewi?te g) cztery h) - dwa
Dodane 2011-09-08 18:52:16
Temat zadania: mata
1) 37-15=22 odp:22 2) 48-25=23 odp:23 3) 110-65=45 odp:45 4) 108-87=21 odp:21
Dodane 2011-09-08 18:47:18
Temat zadania: ; ( Problem z religi?
No nie?le najpierw szpanujecie, a potem prosisz o pmoc?? trzeba by?o zastanowi? si? co si? robi, a nie traz prosi?o pomoc Znasz takie przys?owie ,,Jak trwoga to do Boga"?? chodzi o to, ?e jak masz problem to nie rozwi?zuje
Dodane 2011-09-05 20:46:10
Temat zadania: historia
Historia- bada dzieje spo?ecze?stwa ludzkiego od najdawniejszych czasw po dzie? dzisiejszy.
Dodane 2011-08-30 22:01:28
Temat zadania: Mój pokój....
np. zielony, b??kitny
Dodane 2011-07-24 18:54:50
Temat zadania: Kto z was ma ?
Ja te? nie mam
Dodane 2011-07-20 15:44:16
Temat zadania: Jak uwa?acie?! Bardzo wa?ne pytanie!
Ja uwa?m, ?e to dobrze s? s? tu te? starsze osoby, bo one te? chodzi?y do szko?y, maj? dzieci i mog? dobrze rozi?zywa? zadanie .
Dodane 2011-07-10 14:46:55
Temat zadania: inne
Mo?e nie wyj??e? ?yrzeczki :)
Dodane 2011-07-10 14:44:37
Temat zadania: Uwaga! BARDZO PODCHWYTLIWE! Daj? 6 za poprawn? odpowied?!
kaczka
Dodane 2011-07-06 21:57:30
Temat zadania: sprawdzian z przyrody osi?gni?cia cz?owieka 6 odpowiedzi
Osi?gni?cia w nauce (nowe wynalazki, lepsze metody leczenia) Nie wiem do ko?ca czy to o to chodzi, ale tak mi si? zdaje
Dodane 2011-07-05 21:43:53
Temat zadania: Z jakimi kolorami kontrastuj ?ó?ty ??
Ja my?l?, ?e z ??tym kontrastuje czarny, czerwony, albo bia?y
Dodane 2011-07-01 20:12:27
Temat zadania: Brzuch
My?l? , ?e w tydzie? nie da sie odchudzi?
Dodane 2011-07-01 20:11:26
Temat zadania: film
Neznam tego filmu
Dodane 2011-07-01 20:10:26
Temat zadania: login ..
Taki, ktry ?atwo b?dzie Ci zapami?ta? np. sk?adajacy si? z cyfr np.rok urodzenia albo, imi? zwierz?tka (je?li masz)
Dodane 2011-06-28 21:37:31
Temat zadania: pieni?dze
A mo?e konsultant kosmetyczny?
Dodane 2011-06-27 18:22:49
Temat zadania: siema
w?a?nie??
Dodane 2011-06-27 18:21:36
Temat zadania: Re:
Te? to znam
Dodane 2011-06-26 21:24:12
Temat zadania: pomocy !!!
zagro?enia naturalne: powodzie po?ary skarzenie terenu
Dodane 2011-06-23 12:12:05
Temat zadania: Wakackee !
marynarza
Dodane 2011-06-22 15:12:33
Temat zadania: W A K A C J E ! ! !
to pojed? poci?giem i kup bilet szkolny
Dodane 2011-06-21 22:23:00
Temat zadania: szukam ch?opaka
acha ?ycz? powodzenia
Dodane 2011-06-20 19:51:40
Temat zadania: nie cierpie biebera
Justin Bieber jest w jaki? sposb zwi?zany ze sztuk?, bo ?piewa Nie lubie go za osob?, ale g?os ma ?adny
Dodane 2011-06-20 19:44:24
Temat zadania: Ksi??ki <proste pytanie a daj? 6!!> <333
wszystkie cz??ci ,,Pami?tnika ksi??niczki" jest ich chyba z 12
Dodane 2011-06-20 19:36:43
Temat zadania: Opis... na gg :))
S? takie marzenia o ktrych nie mwi si? nag?os-prawdziwe
Dodane 2011-06-20 14:11:29
Temat zadania: Mieszko 1 i Boles?aw Chrobry
Kszta?towanie granic pa?stwa Mieszka I : a) podbj plemion Wielkopolskich, Kujaw i Mazowsza b) pokonanie Marabiego w Modona w 972r pod Cedyni? c) 990r odebranie Czechom ?l?ska po ?mierci Dobrawy d)
Dodane 2011-06-20 13:05:49
Temat zadania: Mieszko 1 i Boles?aw Chrobry
MIESZKO I Polityka wewn?trzna: Pomac duchownych w organizacji pa?stwa i sprawowania rz?dw
Dodane 2011-06-20 11:54:30
Temat zadania: Sie Sie Siema ;d.
A moim zdaniem powinni?cie si? najpierw dobrze pozna?, a nie tak od razu pyta? o chodzenie.
Dodane 2011-06-20 11:49:32
Temat zadania: c h ? o p a k *
Moim zdaniem nie ma sensu zmienia? szko?y dla tego ch?opaka jak to kto? pisa?, poniewa? przecie? nie jest wiadome czy Ci si? z nim uda.Rozejrzyj si? w
Dodane 2011-06-19 21:18:36
Temat zadania: Zajrzyj tu ! :D
Mam w podr?czniku szkolnym tabel? dotycz?c? wzrostu i odpowiedniej wagi wed?ug niej mie?cisz si? mi?dzy wag? prawid?ow?. Tak wi?c moim zdaniem
Dodane 2011-06-17 11:52:55
Temat zadania: Ojciec
Ja bym posz?a w ko?cu ojciec to ojciec.
Dodane 2011-06-17 11:50:13
Temat zadania: Bezpiecze?two pracy i higieny
siarka
Dodane 2011-06-17 11:40:53
Temat zadania: Opis... na gg :))
A m?e po prostyu Brak opisu, bo nie mam pomys?u :)
Dodane 2011-06-16 16:51:37
Temat zadania: POMOCY DLA STAREJ
Uk?ad odniesienia, uk?ad wsp?rz?dnych uzupe?niony o pomiar czasu. Dobr tego pie
Dodane 2011-06-16 16:47:59
Temat zadania: Kodeks bezpiecze?stwa w szkole.
1.Nie wychod? na dwr bez zgody nauczyciela. 2. Do kabiny WC wchod? pojedy?czo. 3.Nie otwieraj okna bez zdody opiekuna. 4 Nie rzucaj ?adnymi przedmiotami. 5.Na korytarzach i schodach porszaj si? ruchem prawostronny
Dodane 2011-06-13 11:31:18
Temat zadania: Co mog? kupi? ch?opakowi na urodziny? ^^
Fajnym prezentem mo?e by? p?yta z ulubion? muzyk?
Dodane 2011-06-10 18:48:06
Temat zadania: Pzyczyny upadku komunizmu.
1. Demokracja 2. Wolny rynek 3. Szybsze rozwijanie sie pa?stw 4. Zako?czenie kontrolii Rosji nad pa?stwami komunistycznymi
Dodane 2011-06-10 18:30:51
Temat zadania: POMOCY
1) tak katolicyzm 2) nie nale??
Dodane 2011-06-09 18:55:42
Temat zadania: Zespó? Muzyczny
Ja uwa?a, ?e z fletem bocznym i najlepiej skrzypcami pierwszymi i drgimi b?dzie lepiej, ale bardziej do muzyki powa?nej, poniewa? d?wi?k si? lepiej rozk?ada przy kilku skrzypcach.
Dodane 2011-06-09 18:50:39
Temat zadania: list go?czy poszukiwana t?cz I rz?do .pliss ;) pomuszcie ;)
Ja w?a?nie tak samo. Jak bym rozuma?a to bym ch?tnie odpowiedzia?a.
Dodane 2011-06-09 18:48:50
Temat zadania: Analiza Obrazu
Na pierwszym planie znajduje si? wojownik na koniu. Jest on ubrany w zbro? i piuropusz. W d?oni trzyma dzid?. Siedzi on w czerwonym siodle co symbolizuje dostojno??, wielko??, powag?. Ko? jest koloru br?zowego.
Dodane 2011-06-09 18:40:35
Temat zadania: muzyka zaproszenie
Zaproszenie Serdecznie zapraszam Ci? na koncert Szko?y Muzucznej II Stopnia, ktry odb?dzie si? o godzinie 16:00 pr