przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


98konrad98 - profil użytkownika

Nick: 98konrad98
Ilość odp: 53
Śr. ocena: 4+
Śr. wystawiana: 4
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomość

Zadania tego użytkownika
Dodane przez 98konrad98, 2012-01-13 21:09:38, ilość odpowiedzi: 10
bleh
2+2 za poprawna odpowiedz dam 6
Przedmiot: J. angielski, Szkoła wyższa
Dodane przez 98konrad98, 2011-09-05 21:38:03, ilość odpowiedzi: 0
Powastanie ?wiata
Na pocz?tku by? ... pu?c wodze fajntazji i napisz opowiadanie o powstaniu ?wiata.Postaraj si? o t
Przedmiot: J. polski, Gimnazjum
Dodane przez 98konrad98, 2011-06-04 00:37:56, ilość odpowiedzi: 3
Hmmm
trudne zadanie z matmy 2+2-3+5:3x2-8-(-5)= ???
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa

Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2012-01-13 21:18:18
Temat zadania: O?WIADCZENIE: KTO DA 6?
Ehh niestaty znajomi z internetu ko?cz? np. jak?? gre czy co? gdzie mo?emy z nimi popisac,tak to bywa ju? paru dobrych kumpli tak straci?em.Mi?o si? z tob? pisa?o na temat pomocy dla innych,twojego blogu itp.Dzi?ki za to ... ?e jeste? (by?e? bardz
Dodane 2012-01-12 22:32:55
Temat zadania: ratunku !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
napierw polskiego si? naucz potem si? bierz za angielski ...
Dodane 2012-01-04 15:45:55
Temat zadania: przyroda
fotosynteza to z?o?ony proces, w ktrym z dwutlenku w?gla i wody,z udzia?em energii s?onecznych,jest wytwarzana glukoza.Reakcje te przebiegaj? tylko w zielonych cz??ciach ro?liny-li?ciach i m?odej ?odzydze. Mam to w ksi??ce i dosta?em dzi?
Dodane 2012-01-03 23:04:51
Temat zadania: siemka:)
1.Oli 2.Tobir 3.Wera 4.Pat 5.Juliam (Tuwim ^^ ) / Jula 6.Kubi (Kupsztal ;D) 7.Natka 8.Tomcio grubasek
Dodane 2012-01-03 22:55:03
Temat zadania: matematyka
P 1sciany=4,5x2,4=20,8 m2 p 2sciany=3,6x2,4=8,64 m2 P sufiru=3,6x4,5=16,2 m2 P scian i sufiru=(20,8x2)+(8,64x2)+16.2=41,6+17,28+16,2=57,8+17,28=75,08 m2 75,08x2=150,16m2 150,16:21 (21 bo w puszce s? 3litry f
Dodane 2012-01-03 22:37:27
Temat zadania: liczby na co dzien
po 1 zacznij dok?adnie uwa?ac na lekcji po 2 staraj si? wi?cej uczyc, a po 3 korki nie zaszkodz? ;)
Dodane 2012-01-03 22:35:43
Temat zadania: Polski- Pytania dla Justyny Kowalczyk
Ile czasu pani po?wi?ca na trening :)
Dodane 2011-09-08 15:24:02
Temat zadania: J.polski na jutro
te? mia?em to zadanie i te? wrzucilem to na t? strone poszukaj w internecie,ja znalaz?em
Dodane 2011-06-15 17:12:24
Temat zadania: MATMA. pliss
przyprostok?tna czy przek?tna ???
Dodane 2011-06-04 22:03:48
Temat zadania: Piosenki
Wpisz na youtube ?mierc na boisku tam masz smut? piosen? i na dodatek zdj?cia-ta piosenka to Verba-M?ode wilki 3
Dodane 2011-06-04 16:01:19
Temat zadania: hej
Niewa?ne czy b?dziesz gruba czy chuda,itak b?dziesz mia?a ci?gle tosamo ''ja''.
Dodane 2011-06-04 15:55:59
Temat zadania: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
90% obb nienawidzi Biebera wi?c pomy?l o tym ?e jeste? tylko 10% ludzi ktrzy go lubi?.
Dodane 2011-06-04 15:44:52
Temat zadania: historia
966- chrzest Polski1000- zjazd w Gnie?nie1138- podzia? Polski na dzielnice1226- sprowadzenie Krzy?akw do Polski przez ksi?cia mazowieckiego, Konrada1241- najazd Tatarw, bitwa pod Legnic?1327- pocz?tek wojny z Zakone
Dodane 2011-06-04 15:10:29
Temat zadania: kraje bogate kraje biedne referat
Przypatrujc si? Europie, zazwyczaj zauwa?amy tylko podzia?y polityczne lub gospodarcze, lecz ma?o kto z nas zauwa?a kolosalne wr?cz r?nice jakie wynikaj z owych podzia?w. Pa?stwa w Europie, na skutek r?nego rodzaju przemian politycz
Dodane 2011-06-04 15:04:19
Temat zadania: HISTORIA...?REDNIOWIECZE...UBIORY
W XIV wieku oddzia?ywa?a na Polsk? bardzo silnie moda id?ca przez Czechy z Zachodu. W pierwszej po?owie stulecia ubiory w Polsce by?y jeszcze d?ugie, fa?dziste, podobne dla m??czyzn i dla kobiet. Oko?o po?owy stulecia pojawi?y si? pierwsze krtsze
Dodane 2011-06-04 14:50:31
Temat zadania: Graniastos?upy
najpierw trzeba to zamienic na dm 10cm=1dm 12cm=1,2dm 20cm=2dm V(obj?to?c)=1x1,2x2=1,2x2=2,4dm szesciennych=2,4l 1/2 naczynia=1,2l 10%z 2,4l=-0,24l 60%=1,2+0,24=1,44l Mam nadzieje ?e pomog?em
Dodane 2011-06-04 14:46:04
Temat zadania: Prosz? o POMOC !!!!!!!! - Co da? 6 klasie na po?egnanie i na
Kasiucha8 najlepsze b?d? porcelanowe s?onie.Mam nadzieje ?e pomog?em.
Dodane 2011-06-04 14:45:00
Temat zadania: W sprawie mi?o?ci
Jak chcesz si? ca?owac w tym wieku to zrb impreze i zagrajcie w butelke (sam co? takiego robi?em). A jak niechcesz tym s
Dodane 2011-06-04 14:43:19
Temat zadania: bloog
Ja odwiedzi?em twj blok i jest ca?kiem dobry.
Dodane 2011-06-04 14:27:06
Temat zadania: w?gorz
W?gorze ?yj? w wodach s?odkich, na rozrd w?druj? w g?ebiny morza Sargassowego. Wiadomo, ze pod ciep?ym, id?cym ku brzegom Europy Pr?dem zatokowym, p?ynie pr?d zimny, zmierzaj?cy ku Ameryce. Uwa?a sie, ?e do Morza Sargassowego, mimo ob
Dodane 2011-06-04 14:26:04
Temat zadania: B?agam pomó?cie !!
Orfeusz by? krlem Tracji. By? m?odym i pi?knym m?odzie?cem, obdarzonym przecudnym darem. Posiada? niezwyk?y talent - prze?licznie ?piewa? i gra? na lutni. Jego muzyka gromadzi?a wok? ludzi i zwierz?ta, a wszyscy zas?uchiwali si? w to
Dodane 2011-06-04 14:21:50
Temat zadania: Ch?opak gimnazialista a ja 5 klasistka
Gdyby? by?a w 6 klasie by?oby owiele lepiej i mia?aby?du?o wi?ksze szanse u niego.By?by tylko rok r?nicy a ka?dy woli w zwi?zku rwie?nikw (lub 1 r?nicy),po 18-stce to raczej niema znaczenia ale w szkole podstawowej i gimnazjum to jest wa?ne
Dodane 2011-06-04 14:09:21
Temat zadania: Hmmm
Wed?ug mnie to jest 1 2+2=4 4-3=1 1+5=6 6+3=2 2x2=4 4-8=-4 4-(-5)=1
Dodane 2011-06-04 00:31:51
Temat zadania: Obj?to?? graniastos?upa prostego.
Zad.1 V szescianu=0,5x0,5x0,5=0,125dm szesciennych 1.000:0,125=8 Zad.2 150:12=12,5 12,5x12,5x12,5=1953,125 Tak mi si? wydaje ale niejestem pewny na 100%. Zad.3 13x9=117 1989:1
Dodane 2011-06-03 23:51:39
Temat zadania: Pomoc
Idz do wychowawcy . pl tak najlepiej
Dodane 2011-06-03 20:24:54
Temat zadania: Post?powanie Mowgliego
Ksi?ga d?ungli" sk?ada si? z siedmiu rozdzia?w. Trzy pierwsze opowiadaj? o losach Mowgliego, ch?opca wychowanego przez wilki. Zosta? on odbity tygrysowi, Shere Khanowi, i przyj?ty do wilczej gromady. Nauczy? si? j?zyka zwi
Dodane 2011-06-03 20:11:27
Temat zadania: Znaczenie gadów przyrodzie
-Gady s? drapie?nikami reguluj?cymi liczebno?? owadw, ?limakw, ktre s? szkodnikami ro?lin. Reguluj? rwnie? liczebno?? gryzoni, ktre powoduj? du?e straty w rolnictwie i le?nictwie.-Mi?so ??wi, w??y i krokodyli wykorzystywane jest do c
Dodane 2011-06-03 20:08:30
Temat zadania: Matmaa. xd
4,80:3=1,60z? za 1/4 1,60x4=6.40z? za kg
Dodane 2011-06-03 19:29:57
Temat zadania: Czy mówicie na innych kujony?
Ja chodze do 6 klasy,a tylko do 3 lub 4klasy si? ?miali z kujonw wi?c to jest troche dziecinne.Jestem PRZECIW. Ale tak jak napisa? lechkidzior niejest ?le byc kujonem przyna
Dodane 2011-06-03 13:35:38
Temat zadania: prosze pomu?cie :)) buziaki
0,17=17% 0,8=80% 0,03=3% 1,5=150% 3/10=30% 4/5=80% 21/25=84% 35/20=175%
Dodane 2011-06-03 13:32:22
Temat zadania: Java - wzorzec czynno?ciowy
Wiesz ... to troche trudne.Kto tak uwa?a niech da mi 6
Dodane 2011-06-03 13:25:59
Temat zadania: obliczanie pól ró?nych wielok?tów.
a) rwnoleg?obok musi miec przek?tne 2x8 P=1/2 d1xd2=1x8=8cm kwadratowych b) pole rombu=1/2 d1xd2=1,5x5=7,5cm kwadratowych tylko tylko moge ci pomc zapomnialem wzr na pole trjk?ta rozwartok?tnego :D mam nadzieje ?e itak pomog?em
Dodane 2011-06-03 13:07:46
Temat zadania: macie 5 min na rozwi?zanie
Ale na jakim rysunku ???
Dodane 2011-06-03 13:06:45
Temat zadania: polski-
Zdanie nie rozwini?te ma tylko 1 orzeczenie (czasownik),zdanie rozwini?te ma wi?cej ni? 2 orzeczenia.
Dodane 2011-06-03 13:05:17
Temat zadania: siatki prostopad?o?cianów
Siatki prostopad?o?cianu to s? boki i podstawyroz?o?one na p?askiej powierzchni. Mo?esz sobie wydrukowac siatki,z?o?yc i w tedy wyjdzie ci prostopad?oscian.Sprawdz to jak chcesz. :)
Dodane 2011-06-03 12:49:08
Temat zadania: Zespó? Muzyczny
Ja radze reggae :D a instrumenty takie jak napisa? xWiciax
Dodane 2011-06-03 12:44:11
Temat zadania: Czy Si? Op?aca ?
Tak chod? tam bardzo si? op?aca szkoda ?e u mnie w szkole nierozdaj? takich rzeczy. :)
Dodane 2011-06-03 12:38:08
Temat zadania: Oblicz ile trzeba zap?aci? za
8,20:3=2,73 i to jest 1/4 2,73x4=10,92z?
Dodane 2011-06-03 12:34:01
Temat zadania: skala pomocy szybko
8x110000000=880000000cm=8800000m-8800km
Dodane 2011-06-02 00:18:08
Temat zadania: Tecznika - ?ywienie a zdrowie . ;p
Znajd? na necie piramide ?ywienia i tam b?dziesz mia?a wszystko dok?adnie opisane.
Dodane 2011-06-02 00:15:34
Temat zadania: mózg
Zmzgu wysy?ane s? sygna?y do nerww o czynno?ciach jakie wykonujesz biegn? one zpr?dko?ci? 400km/h. Nieoceniajcie mnie zbyt surowo bo chodze jeszcze do podstawwki ale co? o tym wiem :)
Dodane 2011-06-02 00:09:41
Temat zadania: Informatyka
Odpowiedz na 1.Nejestem pewny ale chyba dysk.
Dodane 2011-06-02 00:06:29
Temat zadania: Matma xD
wystarczy obilicz V=obj?to?c 100m=1000dm 8m=80dm 4,5=45dm 1000x80x45=80000x45=32400000dm szesciennych lub wolisz w m :D 100x8x4,5=800x4,5=3600m szesciennych
Dodane 2011-06-01 23:53:43
Temat zadania: Ojciec
Napewno Ci? kusi i?c si? z nim spotkac wko?cu 11lat to troche czasu ale jednak jestem za tym co napisa? czarek1996,przez tyle lat jak dorasta?e? nie by?o go przy tobie.Wi?c ja na twoim miejscu bym nie szed? i nieda?bym mu szansy si? zaprzyja?nic,a
Dodane 2011-06-01 23:45:18
Temat zadania: U?amki zwyk?e
Na pocz?tek musisz znale?c liczb? przez ktre b?dzie si? dzielic 60 i 150 np 60/150:10=6/15:3=2/5.Oczywi?cie mo?esz sobie to roz?o?yc na cz??ci jak ci jest ?atwiej i wygodniej byle by wyszed? wynik nieskaracalny.
Dodane 2011-06-01 23:37:48
Temat zadania: :)) pomuzcie
20-(3+5)=12 1sms=5% 12x5=60% Odpowiedz:Do przyjaci? Dominika wys?a?a 60% sms'w do przyjaci?.
Dodane 2011-06-01 23:33:43
Temat zadania: Która wielko?c NIE jest równa 600 m:
Odpowiedz:B.
Dodane 2011-06-01 23:31:35
Temat zadania: :)) pomuzcie
to jest banalne ka?dy % to cz??c setna wi?c 27%=27/100=0,27 6%=6/100=0,06 131%=131/100=1,31 107%=107/100=1,07
Dodane 2011-06-01 23:26:43
Temat zadania: Zadanie matematyczne
5x-4(-8+-4)-2x=20-12-2x=8-2x=16 PS:niewidzia?em ?e w gimnazjum s? takie proste rzeczy :) (przynajmniej dla mnie bo lubi? matme).
Dodane 2011-06-01 22:54:42
Temat zadania: tragedie japonii
W czasie II wojny ?wiatowej na japonie spad?y 2 bomby 6 i 9 sierpnia (niepami?tam dok?adnie roku),ktre zmutowa?y ludzi i spowodowa?y ?mierc oko?o 70tys osb.
Dodane 2011-06-01 22:51:02
Temat zadania: RE
Antyvirus poprostu ochrania komputer od wirusw.