przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


smiley66 - profil użytkownika

Nick: smiley66
Ilość odp: 9
Śr. ocena: 4
Śr. wystawiana: 6
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomość

Zadania tego użytkownika
Dodane przez smiley66, 2012-03-28 15:49:28, ilość odpowiedzi: 0
Nad Niemniem pomocy, na jutro !
czy Jana i Cecylie mo?na porwna? do Adama i Ewy ? dlaczego Jan i Cecylia tak d?ugo pozos
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez smiley66, 2012-03-25 15:09:20, ilość odpowiedzi: 0
widmo
jakie s? r?nice i podobie?stwa miedzy widmem linowym i ci?g?ym ? prosze o pomoc, igdzie tego ni
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia
Dodane przez smiley66, 2012-03-25 15:08:10, ilość odpowiedzi: 0
fizyka d?ugo?? fali, pilne na jutro !
d?uo?? fali odpowiadj?ca krtkofalowej graniy ci?g?ego widma rendgenowskiego L = 1mn (nanomertr)
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia
Dodane przez smiley66, 2011-09-14 17:09:14, ilość odpowiedzi: 1
FIZYKA NA JUTRO! POMOCY
podaj przyk?ady ?wiadcz?ce o tym,?e fala elekromagnetyczna przenosi energi?.
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia
Dodane przez smiley66, 2011-09-14 17:03:25, ilość odpowiedzi: 1
FIZYKA NA JUTRO! POMOCY
W jakim zakresie cz?stotliwo?ci falelektromagnetycznych pracuje telefon komwkowy,a w jakich kuc
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia
Dodane przez smiley66, 2011-09-03 14:29:59, ilość odpowiedzi: 1
`Ptaszki w klatce` - interpretacja
mam opracowa? bajk? Kasickiego pt: `Ptaszki w klatce` Kto? mo?e wie o co w niej chodzi.?
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez smiley66, 2011-06-12 21:09:46, ilość odpowiedzi: 1
pomocy.
wie kto? mo?e jak usun?? podwjny enter w Wordzie ??
Przedmiot: Informatyka, Szkoła Średnia
Dodane przez smiley66, 2011-05-24 18:42:26, ilość odpowiedzi: 0
uk?ady równa?.
na czym polega rozwi?zanie uk?adu rwna? metod? algebraiczn? i graficzn?.? mg?by mi to k
Przedmiot: Matematyka, Szkoła Średnia
Dodane przez smiley66, 2011-04-28 16:46:47, ilość odpowiedzi: 1
J. Polski, dam 6 ;)
wie kto? mo?e Co to jest nowela z soko?em ? :)
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia
Dodane przez smiley66, 2011-04-25 18:57:46, ilość odpowiedzi: 1
Pole magnetyczne
Jakie zastosowanie w ?yciu codziennym ma pole magnetyczne.?
Przedmiot: Fizyka, Szkoła Średnia
Dodane przez smiley66, 2011-04-19 16:52:16, ilość odpowiedzi: 0
polski, wypracowanie, prosz? o pomoc! jak naszyciej..
Mam napisa? wypracowanie typu maturalnego i kompletnie nie w
Przedmiot: J. polski, Szkoła Średnia

Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2012-03-25 16:01:16
Temat zadania: Przet?umacz zdania na j?zyk polski Daje 6 ALE NA DZI? PROSZE
poisonous znaczy truj?cy
Dodane 2012-03-25 15:04:32
Temat zadania: polski u?u? zdania
siostra zabra?a moj? ulubion? p?yt? bez pytana, dlatego jestem zdenerwowana dlaczego sp?ni?a? si? do szko?y? mama powiedzia?a. ?e nie mog? wyj?? do kole?anki, doptyona nie wyzdro
Dodane 2012-03-04 16:31:02
Temat zadania: uló? zdania z nast?puj?cymi wyrazeniami przyimkowymi
lubi? bawi? sie z kole?ankami na podwrku w szkole najbardziej lubie uczyc sie matematyki w ko?ciele nale?y zachowywa? si? cicho po Bo?ym Narodzeniu wracam do domu od mojej babci w wakcje bylam w Krakowie lu
Dodane 2011-12-11 14:12:27
Temat zadania: opowiadanie o ?w miko?aju
on nie istnieje!:D
Dodane 2011-12-11 14:08:45
Temat zadania: Harry Potter
ma 2 ;) Crabbe i Goyly ( Crab i Gojl )
Dodane 2011-04-25 19:07:52
Temat zadania: Re:
Za rok powstania harcerstwa przyjmuje si? rok 1910, a wla?ciwie okres mi?dzy wrze?niem tego w?a?nie roku (powstanie pierwszego zast?pu), a dniem 22 maja 1910 roku(powstanie pierwszych dru?yn). Na ?wiecie za?o?y? go prawdopodobnie genera? Robert B
Dodane 2011-04-20 22:41:25
Temat zadania: Ch?opaki..:)
Zdob?d? nowego faceta (najlepiej jakie? mega ciacho) i daj mu popali?. Niech wie, co straci?. Daj mu z li?cia, a
Dodane 2011-04-19 17:02:12
Temat zadania: Re:
Ch?opak powinien Ci? szanowa?, powinna? czu? si? przy nim bezpiecznie. I przede wszystkim nie moze Ci? do niczego zmusza?. Prawdziwa mi?o?? polega na tym, ?eby dwoje ludzi czerpa?o szcz??cie ze zwi?zku. Je?li tak nie jest, to chyba co? jes