przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


Alvardo - profil użytkownika

Nick: Alvardo
Ilość odp: 156
Śr. ocena: 5
Śr. wystawiana: 4
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomość

Zadania tego użytkownika

Użytkownik nie ma aktywnych zadań
Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2011-12-22 19:22:45
Temat zadania: Oblicz pola prostok?tów o wymiarach:
Przed obliczeniami musisz zwrci? uwag? na to, ?e wymiary s? podane w innych jednostkach. Najlepiej je zamieni? na identyczne. Potem wystarczy pomno?y? obydwie d?ugo?ci i gotowe:) oto rozwi?zanie: a) 3mm = 0,3cm 3cm x 0,3
Dodane 2011-12-22 19:15:55
Temat zadania: Wa?ne
najpewniej "a rock and roll" albo "I rock and roll"
Dodane 2011-06-20 23:06:15
Temat zadania: dlaczego:( pomo?ecie???? pilne!!!!!
piszemy "?e";) poza tym nie trzeba mie? uko?czonej osiemnastki. Spokojnie mo?na si? zarejestrowa?, gdy si? jest m?odszym. Ja mam 16 lat, a moja siostra 10 i wszystko posz?o bez problemu:) nie mam poj?cia dlaczego ten komunikat si? pojawia;/
Dodane 2011-06-15 18:46:12
Temat zadania: Ko?ec roku....U Harego Potera
Po pierwsze ma?a lekcja ortografii: pisze si? "koniec", "Harry'ego" i "Pottera", bo mnie to strasznie razi:) Po drugie: czyta?em wszystkie ksi??ki o Harrym Potterze, ale napisz albo tre??, albo podaj z ktrej to ksi??ki by?o, bo inaczej ni
Dodane 2011-06-10 15:42:08
Temat zadania: pomó?cie
Zgadzam si? z koleg? poni?ej. Poza tym nawet gdyby nie by?o to i tak nie wiemy jakie to zadania, bo nie ka?dy ma t? ksi??k? co ty. Temat zamykam i po 24h usuwam.
Dodane 2011-06-10 15:40:22
Temat zadania: Bardzo wa?ne zadanie .
Skoro ma to by? album, wi?c to forum nie nadaje si? na jego stworzenie. Album powinien zawiera? tekst, fotografie lub ilustracje i zosta? profesjonalnie przygotowany. Jako tekst mo?esz wykorzysta? informacje kolegi poni?ej, ale ilustracje i format
Dodane 2011-06-10 15:33:28
Temat zadania: Matma
Wybacz, ale to jest ?a?osne. Traktujesz to forum jako kalkulator, ktry ma Ci wyliczy? najprostsze dzia?anie. Rwnie dobrze mog?e? to podzieli? na systemowym kalkulatorze. Z uwagi na banalno?? zadania temat zamykam, a po 24h zostaje on usuni?ty.
Dodane 2011-06-08 20:31:52
Temat zadania: MATMA. Pliss na jutro , dam 6 ,
Pole rombu obliczamy ze wzorubok romburazy wysoko?? (P=a*h). Nasze dane: a = 5,6cm P = 28cm 28cm = 5,6cm * h h = 28cm : 5,6cm h = 5cm Odp. Wysoko?? rombu wynosi 5cm. Mam nadzie
Dodane 2011-05-29 09:48:29
Temat zadania: zadanie-matematyczne
Zacznijmy od tego, ?e Twj wzr na obj?to?? ostros?upa jest niepoprawny. Obj?to?? oblicza si? 1/3 pola podstawy razy wysoko??, a nie 1/2:) uwa?aj na to! Ok, obliczamy ostros?up III: V = 1/3 * Pp * h 270m = 1/3 *
Dodane 2011-05-23 15:01:09
Temat zadania: Problem z stron? internetow?
Tego problemu nie mo?esz sam usun??. Z tego co wiem to na chwil? obecn? k?opot znik?, ale mo?e powrci?. Nic nie mo?esz zrobi?.
Dodane 2011-05-22 20:40:56
Temat zadania: Re:
U dziewczyn podczas dojrzewania wyst?puj? miesi?czki i ble z nimi zwi?zane, niektre ci?gle twierdz? ?e s? za grube i stosuj? wiele diet, aby schudn?? (co w konsekwencji mo?e prowadzi? do anoreksji, ktr? ju? wymieni?e?/a?. Z okresem dojrzewania
Dodane 2011-05-22 20:30:52
Temat zadania: J. angielski-t?umaczenie s?ów
Niektre s?wka to formy czasownikw w czasie przesz?ym, np. laughed - czas przesz?y od "?mia? si?". Przy nich b?d? pisa? "cp" monster - potwr travelled - cp. podr?owa? arrived - cp. przybywa? needed - c
Dodane 2011-05-21 20:58:10
Temat zadania: fizyka z plusem gim 1 zadania z stron 72, 73, 74
Zgadzam si? z kole?ank? ni?ej. Skoro tak chcesz pomocy to nam troszk? to u?atw i podaj tre??. Nie mo?emy Ci? wyr?czy? ze wszystkiego, te? si? mo?esz troszk? wysili?. A zadanie zamykam.
Dodane 2011-05-20 13:22:56
Temat zadania: Wed?ug was lepsze technikum czy liceum ?
Wed?ug mnie zale?y od dalszej drogi, jak? chcesz obj??. Je?eli zale?y Ci na wszechstronnym wykszta?ceniu albo nie masz jeszcze wybranego konkretnego kierunku, to lepiej wybierz liceum. Licea s? podzielone na klasy o r?nych profilach, w ktrych ma
Dodane 2011-05-16 21:02:46
Temat zadania: matematyka
Najlepiej na skojarzenia:) znany wierszyk: gruszeczka jest s?odziutka, gruszeczk? trzeba zje??, a 7 razy 8 to jest 56;D sprbuj wi?cej takich rymowanek wymy?li? to na pewno b?dzie ?atwiej:) to mj niezawodny sposb na nauk?:)
Dodane 2011-05-16 21:01:03
Temat zadania: Zmierzch
Filmy ogl?da?em i jako ?e lubi? fantasy, bardzo mi si? spodoba?y, tak?e od strony efektw specjalnych. Co do ksi??ek - jeszcze ich nie czyta?em, ale w najbli?szej przysz?o?ci zamierzam to zrobi?:)
Dodane 2011-05-15 19:19:06
Temat zadania: pole prostopad?o?cianu
Dla u?atwienia: 1 litr to nic innego jak 1dm. Wi?c: a) 1dm x 1dm x 1dm (najprostsze) b) 0,5dm x 2dm x 1dm c) 4dm x 0,25dm x 1dm Mo?na jeszcze kombinowa?, najlepiej zamieni? 1dm na 10cm i wtedy p
Dodane 2011-05-15 19:14:16
Temat zadania: Krzyzówka Informatyczna !! Potrzebuje szybko na jutro
Sprbujemy:) 1. Nap?d 2. Stacja/Nap?d 3. Modem 4. Klawiatura/Mysz 5. Mysz/Skaner/Klawiatura/Tablet 6. Skaner 7. P?yta g?wna (chyba) 8. Procesor 9. Enter 10.
Dodane 2011-05-15 12:01:43
Temat zadania: Wtf ?
"WTF" to cz?sto spotykany skrt angielskich s?w "What The Fuck", czyli dos?ownie "Co jest kurwa". C?, w j?zyku angielskim brzmi troszk? ?agodniej:)
Dodane 2011-05-14 17:30:02
Temat zadania: matma
Prostok?t z regu?y sk?ada si? z 4 bokw: 2 d?u?szych i 2 krtszych, z czego s? one parami identyczne. Przyjmuj?c, ?e "a" to bok krtszy, a "b" to bok d?u?szy, obwd prostok?ta obliczamy ze wzoru 2a + 2b. A taka ma?a uwaga: j
Dodane 2011-05-13 16:25:06
Temat zadania: Równania algebraiczne
9x=4x-2 9x-4x=-2 5x=-2 /:5 x=-2/5 Zadanie banalne:)
Dodane 2011-05-13 16:23:55
Temat zadania: dam 6 za dobr? odp
1. Du?e zanieczyszczenie wd. 2. Brak porostw na niektrych obszarach. 3. Szkody w zabytkach spowodowane kwa?nymi deszczami. 4. Zanieczyszczenie odpadami. 5. Smog nad du?ymi miastami. P
Dodane 2011-05-11 16:11:19
Temat zadania: Geometria-Pola Prostok?ta i Kwadratu
To co lubi?:) no to jedziemy: Obliczamy powierzchni? pod?ogi: 3,5m*4,5m = 15,75m Teraz skoro 1m pod?ogi kosztuje 42z?, wi?c 15,75m pod?ogi kosztuje: 15,75*42z? = 661,5z?
Dodane 2011-05-11 10:18:58
Temat zadania: Zadania tekstowe
x - liczba ch?opcw 86%*x - liczba dziewczyn x + 86%*x = 930 186%*x = 930 /:186% (1,86) x = 500 - ilo?? ch?opcw 86%*x = 86%*500 = 430 - ilo?? dziewczyn
Dodane 2011-05-09 20:06:41
Temat zadania: witam na jutro musz? to mied? !! prosze o pomoc ; ]
Wybacz, ale razi mnie to s?wko "mied?"...:) W obydwu zadaniach musimy zastosowa? twierdzenie Pitagorasa. Literk? "x" oznaczymy sobie w pierwszym zadaniu nasze szukane przeciwprostok?tne: a) (5dm) + (12dm) = x 25dm +
Dodane 2011-05-09 19:55:20
Temat zadania: angielski-list
Cze?? Kasiu! Jak si? masz? Mam nadziej? ?e u Ciebie wszystko dobrze. Chcia?abym Ci? dzisiaj zach?ci? do przeczytania ksi??ki pod tytu?em "Harry Potter i Kamie? Filozoficzny". Jej autork? jest Joanne Kathleen Rowling. Mo?na j? kupi?
Dodane 2011-05-09 18:09:26
Temat zadania: Obliczanie d?ugo?ci odcinków w ostros?upach
Kole?anko pa?ka7171, powiedz mi, gdzie Ty masz podane, ?e podstaw? jest sze?ciok?t foremny? :) rwnie dobrze mo?e to by? kwadrat albo trjk?t rwnoboczny... wysoko?? ?ciany bocznej b?dzie zale?na od figury ktra jest w podstawie. Ale zgadza si?: t
Dodane 2011-05-09 07:39:03
Temat zadania: PRZYRODA JEST TRUDNA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Napisz na gg 32154193. Wtedy b?dziesz mg?/mog?a powiedzie?, jaki zakres materia?u sprawia Ci trudno?ci. Postaram si? wyt?umaczy? najlepiej jak potrafi?. Zapraszam:)
Dodane 2011-05-08 10:02:43
Temat zadania: Pomocy! Dam wszystkim 6!
Najpierw musimy rozr?ni? poj?cia: kiedy obliczymy obj?to?? tego schronu, wyjdzie nam tak?e obj?to?? powietrza, ktre w nim si? znajduje (z oczywistych powodw). Nast?pnie powietrze to mieszanina sk?adnikw: tlenu, azotu i niewielkich ilo?ci innyc
Dodane 2011-05-07 13:01:10
Temat zadania: opis kujona
Kole?anko, mylisz poj?cia. Wielu z Was niestety miesza kujona z m?drym uczniem, a to jest zasadnicza r?nica. Kujon przez wi?kszo?? czasu siedzi nad ksi??kami i zakuwa wszystko na pami??. Szko?a jest dla niego bardzo wa?na i stara si? z niej jak n
Dodane 2011-05-06 22:19:34
Temat zadania: 1.Przedstaw bezpo?redni dowód kulistosci ziemi.
Gdy pojedziesz nad morze i zobaczysz wod?, zauwa?ysz, ?e horyzont jest zakrzywiony, tworz?c jakby ?uk. Jest to spowodowane kulisto?ci? naszej planety.
Dodane 2011-05-06 22:11:29
Temat zadania: bla
Na pewno jest to cudowne prze?ycie. Mo?liwe ?e pierwszy raz nie nale?y czasami do przyjemnych, ale p?niejsze stosunki to prawdziwa rozkosz, ale je?eli masz odpowiedniego partnera. Tylko z nim mo?esz stworzy? cudown? atmosfer?, w ktrej otworzycie
Dodane 2011-05-06 22:08:47
Temat zadania: równanie
Nie, kana, gdyby by?o pi?? czwrek, wtedy Twoja wersja wchodzi w gr?. Tu natomiast trzeba pokombinowa?. Mo?emy to zrobi? tak (ale trzeba zastosowa? nawias): (4+4:4)*4=20 Pami?taj o kolejno?ci wykonywania dzia?a?. P
Dodane 2011-05-05 15:26:30
Temat zadania: Sex
glizda, zastanw si? co mwisz... Skromno?? w Twoim wypadku jest uzasadniona, ale gdyby nie seks to w ogle by Ci? tu nie by?o. Seks s?u?y tak?e do rozmna?ania i za?o?? si?, ?e gdy zaczniesz go uprawia? to zmienisz szybko zdanie. Pozdrawiam:)
Dodane 2011-05-05 15:23:03
Temat zadania: bardzo wazne wazniejsze niz smierc
Kolego gerro10045 - w ka?dym zadaniu udajesz wielkiego bohatera, ale prosz? Ci?, powstrzymaj si? i zacznij normalnie pisa? zadania... w przeciwnym wypadku b?d? usuwane, jak poprzednie. W internecie jest taka fajna strona jak www.google.pl. To nic
Dodane 2011-05-05 15:17:19
Temat zadania: Jak najszybciej musze to zrobic plis;):)
1. Prawda - je?eli liczba jest podzielna przez 15, to jest rwnie? podzielna przez 3 i (zapomnia?e? napisa?:D) 5. 2. Prawda - miara wszystkich k?tw w trjk?cie wynosi 180 stopni. Je?eli suma dwch k?tw wynosi 90 stopni, to trzeci wynosi
Dodane 2011-05-01 22:17:02
Temat zadania: Liczby
40% to nic innego jak 40/100. Czyli musimy pomno?y?: 40/100 x 210 aby by?o ?atwiej, skracamy odpowiednie zera: 40/10 x 21 teraz mno?ymy 40 x 21 = 840 a nast?pnie przesuwamy prze
Dodane 2011-04-30 11:45:40
Temat zadania: Religia - znaki od papie?a
By?y to: z?ota r?a, z?ote serce z napisem "Totus Tuus" oraz przestrzelony, zakrwawiony pas sutanny papieskiej, ktr? papie? mia? na sobie w dniu zamachu. ?rd?o: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jasna_G%C3%B3ra
Dodane 2011-04-30 11:40:26
Temat zadania: Nq
"nq" to skrt od "nara", "narka", "narazie". Cz?sto u?ywany w rozmowach na gg i nie tylko:)
Dodane 2011-04-30 11:38:20
Temat zadania: Sex
Zale?y ile masz lat:) na pewno seks to cudowne doznanie, ale nie ma si? co z nim spieszy?. Ale na pewno ka?dy kto go sprbowa?, nie ?a?uje tego. Na pewno go polubi?;]
Dodane 2011-04-27 19:03:05
Temat zadania: komurki KRWI
G?wne komrki krwi to erytrocyty (krwinki czerwone), leukocyty (krwinki bia?e) i trombocyty (p?ytki krwi) Erytrocyty to komrki bior?ce udzia? w przenoszeniu tlenu do innych komrek cia?a. Maj? czerwony kolor przez zawarto?? ?el
Dodane 2011-04-27 18:59:04
Temat zadania: Graniastos?upy
Graniastos?up n-k?tny posiada: - 2n kraw?dzi podstaw - n kraw?dzi bocznych - n ?cian bocznych + 2 podstawy - 2n wierzcho?kw. Ju? Ci wyja?niam dlaczego: Ot? graniastos?up to bry?a, maj?ca
Dodane 2011-04-25 16:18:50
Temat zadania: Re:
Je?eli Ci chodzi o to, kto za?o?y? harcerstwo w Polsce, to g?wnym inicjatorem ?e?skiego harcerstwa by?a pani Olga Drahonowska, a m?skiego - Andrzej Ma?kowski (ktrzy de facto p?niej zostali ma??e?stwem). Natomiast g?wnym za?o?ycielem scoutingu
Dodane 2011-04-25 16:09:14
Temat zadania: On jest straszny:o
Moja kolejno??: 1. Szymon chudy 2. Dawid 3. Szymon gruby Dlaczego? No wi?c skoro wg Ciebie pierwszy Szymon jest i ?adny, i fajny, wi?c z tych trzech to w?a?nie on wydaje mi si? najodpowiedniejszym dla Cieb
Dodane 2011-04-24 17:37:10
Temat zadania: Co to znaczy ?
Wg tego s?ownika "spot" to miejsce, ktre jest znane jakiej? grupie ludzi, np. ich tajne miejsce spotykania. Ale w tym zdaniu... nie wiem, mo?e to to...
Dodane 2011-04-24 15:19:02
Temat zadania: Co to znaczy ?
Je?eli masz problemy ze zrozumieniem niektrych s?w slangu m?odzie?owego, zapraszam na stron? www.miejski.pl. Znajdziesz tu wszystko czego szukasz:)
Dodane 2011-04-24 15:05:55
Temat zadania: :(
Ja bym z tego powodu nie rozpacza?:) skoro podoba Ci si? ch?opak, to powinna? si? cieszy?, ?e kole?anki Ci? wyr?czy?y;] zapewne sama by? do niego pr?dko nie podesz?a xD no ale c?... nie ma si? czego wstydzi?. Powiedz mu ?e to prawda, a nu? widele
Dodane 2011-04-24 15:04:28
Temat zadania: Muza
Gdy instalujesz gadu-gadu, instaluje Ci si? tak?e taki program jak OpenFM. Tam masz do wyboru mnstwo playlist, wybierz sobie jak??, ods?uchaj i popatrz na tytu?. Ja Ci nie napisz? fajnych tytu?w bo ka?dy ma inny gust i nie wiem, czy Ci przypadni
Dodane 2011-04-24 15:01:10
Temat zadania: Ocena
Haha:) ka?dy by chcia? ?eby mg? sobie dodawa? oceny. Niestety (a mo?e stety) do swoich odpowiedzi nie mo?esz dodawa? odpowiedzi. I tak szczerze powiedziawszy, by?oby to troch? niesprawiedliwe. W ko?cu my dajemy oceny dla kogo?, a nie dla siebie:)
Dodane 2011-04-24 14:59:25
Temat zadania: Jak u popularni? blog?
NK, Facebook, Przepisz, Skype itp. to portale, na ktrych raczej tylko nasi znajomi mog? zobaczy? link. Zamiast tego trzeba go wrzuci? na jak?? stron?, ktra jest ucz?szczana przez wszystkich. Wrzu? np. na chomikuj.pl albo we? udzia? w rozmowie na
Dodane 2011-04-24 14:56:44
Temat zadania: Matma............
a do meeexdd: tak, od tego s? kalkulatory, ale trzeba z nich jeszcze umie? korzysta?...
Dodane 2011-04-24 14:55:15
Temat zadania: Matma............
Pami?taj o kolejno?ci wykonywania dzia?a?: w tym przypadku najpierw mno?enie, a potem dodawanie. Tak wi?c: 5555 + 8856*56867 = 5555 + 503614152 = 503619707 Prosz? bardzo:)
Dodane 2011-04-24 14:48:56
Temat zadania: Jak schudn????
W tym wieku? Najpierw sprawd? swj wska?nik BMI, czy jest prawid?owy. Je?eli nie wiesz co to jest, to zapytaj rodzicw albo poszukaj w necie - tak czy inaczej powinna? si? dowiedzie?:) natomiast je?eli tak strasznie chcesz wyszczupli? figur?, to j
Dodane 2011-04-21 20:14:19
Temat zadania: J?zyk polski - Mowa zale?na a mowa niezale?na !!!
To jest bardzo proste. Mowa niezale?na to w praktyce cytat s?w. Zdanie w mowie niezale?nej wygl?da np. tak: "Ile masz lat?" - zapyta? Filip. Mowa zale?na do wprowadzenie narratora. Powy
Dodane 2011-04-21 11:47:46
Temat zadania: ??
Witaj:) mia?em to samo... szczerze Ci powiem, ?e gdy starasz si? za?atwi? spraw? po dobroci i na spokojnie, czasami mo?esz si? zawie??. Nie zawsze to skutkuje. Osobi?cie nie lubi? schodzi? na wojenn? ?cie?k?, ale pozby?em si? natr?tnej poprzez tot
Dodane 2011-04-21 10:26:16
Temat zadania: Londyn. Dam 6
Ludzie, koniecznie chcecie nabi? punkty i korzystacie z translatorw ;/ we?cie przesta?cie, to wida? na pierwszy rzut oka... Praktycznie wszystko to co napisali?cie jest ?le. Poza tym macie te same odpowiedzi i jestem zmuszony usun?? jedn? z nich.
Dodane 2011-04-20 19:45:03
Temat zadania: Matematyka dam 6
Pokj Waldka to prostopad?o?cian o wymiarach podstawy 5m x 4m i wysoko?ci 3m. Jednak?e do pomalowania nie uwzgl?dniamy dolnej podstawy, czyli pod?ogi. Obliczamy pole ?cian: 2*(5m*3m) + 2*(4m*3m) = 2*15m2 + 2*12m2 = 30m2 +
Dodane 2011-04-20 19:36:21
Temat zadania: dam 6 trzem piewszym osobom jak dobrze powiedz? co znaczy
Pisze si? "choroba" :) ale to szczeg?... wi?c tak: Choroba Downa to inaczej Zesp? Downa. Jest to upo?ledzenie umys?owe. Osoba z tym zespo?em mo?e zachowywa? si? nieprzewidywalnie, jednak?e zdarza si?, ?e przejawia niezwyk?e talenty. Chor
Dodane 2011-04-19 21:05:21
Temat zadania: Zadanie xD
x - liczba cukierkw Eweliny x + 34 - liczba cukierkw Basi 1/2*(x + x+34) = 1/2*(2x + 34) = x + 17 - ilo?? cukierkw dziewczyn po oddaniu po?owy dla Kuby. Odp. Dziewczyny maj? x+17 cukierkw.
Dodane 2011-04-19 19:48:20
Temat zadania: Chc? si? tego uczy? .! <333
Niekoniecznie, achion. Owszem, gra z nut jest trudna, ale je?eli poszukasz w internecie i oczytasz si? tego, to dasz si? rad? nauczy? sama, cho? b?dzie ci??ko:) ja akurat gram na gitarze ju? 3 lata, jestem samoukiem... ale w sumie na gitarze si? n
Dodane 2011-04-19 19:12:53
Temat zadania: PRZET?UMACZY KTO?ALE TAK PORZ?DNIE :))
Ok, mam nadziej? ?e to sko?cz?:) 250. engine - silnik251. trunk - baga?nik252. tire - opona253. fender - b?otnik254. exhaust pipe - rura wydechowa255. turn signal switch - manetka kierunkowskaz
Dodane 2011-04-19 18:40:14
Temat zadania: pole pomu?cie prosze .
Pole rwnoleg?oboku obliczamy ze wzoru a*h, gdzie a to d?ugo?? podstawy, a h to d?ugo?? wysoko?ci, na ktr? ta podstawa opada. Znamy h - jest ono rwne 6m, znamy tak?e pole - 24m2. Zatem: Pole rwnoleg?oboku=a*h 24m2=a*6m
Dodane 2011-04-19 18:37:36
Temat zadania: pole.pomu?cie
Istniej? 2 wzory na pole kwadratu: pierwszy to bok do pot?gi drugiej (a^2), drugi to po?owa iloczynu jego przek?tnych (1/2*d^2). Skorzystamy wi?c ze wzoru z przek?tnych: d = 28dm 1/2 * (28dm)^2 = 1/2 * 784dm2 = 392dm2
Dodane 2011-04-19 18:23:45
Temat zadania: kotek na pulpicie
Chodzi Ci zapewne o tzw. maskotki. To ma?e programiki, wy?wietlaj?ce na pulpicie dowoln? posta?, np. owieczk?, pieska, kotka czy mas? innych. S? one do pobrania bezp?atnie z wielu stron, ja Ci podaj? linki do kilku maskotek-kotkw, znajduj?cych si
Dodane 2011-04-19 11:20:09
Temat zadania: PRZET?UMACZY KTO?ALE TAK PORZ?DNIE :))
Ok, lecimy dalej: 175. turn the cassette over (i.e., take it out, turn it over, and put it back in) - odwr? kaset? (wyjmij, obr? i w?? z powrotem)176. push play (start the tape) - wci?nij "Odtwarzaj"177. turn up th
Dodane 2011-04-18 20:55:15
Temat zadania: o chlopkau . !!!
Je?eli obydwoje si? sobie podobacie i wiecie o tym, to po?owa roboty za sob?:) Je?li rozmawia z kole?ankami to mo?e pyta si? ich, co o nim my?lisz? W ka?dym razie dla otuchy dodam, ?e ja te? tak mia?em:) te? nic, zero odzywania si? i w ogle, a po
Dodane 2011-04-18 20:47:29
Temat zadania: PRZET?UMACZY KTO?ALE TAK PORZ?DNIE :))
Ale? zadanie dowali?a:D super, uwielbiam takie:) no to lecimy: General Body Movements - Podstawowe ruchy cia?a1. stand up - wsta?2. sit down - usi?d?3. walk - id?, przejd? si?4. stop - zatrzymaj si?
Dodane 2011-04-18 18:11:10
Temat zadania: liczby ujemne -;( <podstawówka>
Przecie? 2 1/2 to nic innego jak 2,5. A wi?c 2,5 * 2 = 5. Bardzo proste:)
Dodane 2011-04-18 17:18:41
Temat zadania: Wyra?enia algebraiczne daje 6 :**
Pod tym linkiem masz rozwi?zanie do zadania http://przepisz.pl/Wyrazenia_algebraiczne_daje_6_-zadanie-13164
Dodane 2011-04-18 17:05:34
Temat zadania: ( Eks)ch?opak
Dzieciaki, popracujcie troszk? nad ortografi?:) Wed?ug mnie to nie przez Ciebie. Mo?e po prostu znudzi? mu si? tradycyjny wygl?d i postanowi? troszk? poeksperymentowa?. A co do tych podkr??onych oczu... mo?e si? nie wyspa??:D ?artuj?... tak czy in
Dodane 2011-04-18 15:39:42
Temat zadania: Jak si? dobrze znasz na j.angielskim?
a chair (e czeer)
Dodane 2011-04-18 15:38:18
Temat zadania: liczby ujemne -;( <podstawówka>
to jest nic innego jak 2,5 * 2, czyli 5 :)
Dodane 2011-04-17 19:43:43
Temat zadania: krew
W sk?ad krwi wchodzi osocze (ok. 50%), erytrocyty czyli czerwone cia?ka krwi, leukocyty (bia?e cia?ka krwi) i trombocyty. Barwa erytrocytw pochodzi od zawartego w nich ?elaza; przenosz? one atomy tlenu z p?uc do komrek. Leukocyty to komrki odpo
Dodane 2011-04-17 18:11:16
Temat zadania: mhmmm
Haha;D momencik, moja kochana... pato.pl ma mnstwo darmowych efektw do zdj??, ale te najbardziej zaawansowane s? p?atne. I to s?ono, bo z tego co pami?tam za 1 fotografi? p?aci si? co? ko?o 30z?. Akurat ten Twj efe
Dodane 2011-04-17 18:02:31
Temat zadania: Re
pianino to po angielsku "a piano" (literka "a" tak?e powinna tu by?)
Dodane 2011-04-17 14:51:12
Temat zadania: Wiem, g?upie pytanie...:/
Prosz? bardzo: http://apps.facebook.com/icytower/?src=bookmark&ref=bookmarks&count=0
Dodane 2011-04-17 13:42:27
Temat zadania: Ch?opaki..:)
Jak dla mnie to ca?a ta historia jest conajmniej dziwaczna. Jak mogli?cie ze sob? chodzi?, skoro prawie si? nie znali?cie? Najpierw sprbujcie porozmawia?, pozna? si? bli?ej, a dopiero potem mo?emy cokolwiek rozmawia? o chodzeniu... Skoro go nie z
Dodane 2011-04-17 13:38:26
Temat zadania: Wypracowanie ! Pomocy bo nie zdam !!
Zwi?zki frazeologiczne to zwi?zki kilku wyrazw, znacz?cych dos?ownie co innego, a w przeno?ni maj?cych ca?kiem inne znaczenie, jak np. Ko? Troja?ski: dos?ownie to drewniany ko?, w ktrym przybyli greccy ?o?nierze, aby podst?pem zg?adzi? troj?. W
Dodane 2011-04-17 13:26:26
Temat zadania: Re
Nie ka?dy ma talent muzyczny. Jednym gra na instrumentach przychodzi z ?atwo?ci?, dzi?ki czemu potrafi? gra? bardzo cz?sto na kilku r?nych, a innym trudno?ci sprawia nauka gry nawet na jednym. Chodzi w du?ej mierze o predyspozycje do gry. Ale ci?
Dodane 2011-04-17 13:23:16
Temat zadania: Rozwi?? równania.
a) 7y+1=22 7y=22-1 7y=21 /:7 y=3 b) 6u=3u+18 6u-3u=18 3u=18 /:3 u=6 c) 9x+1=7x+19 9x-7x=19-1 2x=18 /:2 x=9 d) 7y+5
Dodane 2011-04-17 13:16:29
Temat zadania: pomó?
Klawisz "HOME" przydaje si? podczas pisania d?ugich tekstw w edytorach. Gdy go wci?niesz, kursor tekstowy przenosi si? na sam pocz?tek tekstu. "END" przenosi na sam koniec. "PgUp" przenosi o stron? do gry, a "PgDn" o stron? w d?.
Dodane 2011-04-17 08:28:35
Temat zadania: Kole?aneczki
Na Twoim miejscu w tej chwili bym si? tym nie przejmowa?. Mo?e da sobie spokj. Jednak?e je?li ta sytuacja b?dzie si? powtarza?, trzeba b?dzie podj?? odpowiednie kroki. Podejd? do niej i prosto z mostu powiedz, ?e s?ysza?a?, ja Ci? obgaduje, wi?c
Dodane 2011-04-16 22:49:41
Temat zadania: Pomó?.
1,5 roku to 18 miesi?cy, a zatem: 18 * [t + (t-100)] = 18 * (t + t - 100) = 18 * (2t - 100) = 36t - 1800 t = 1750z? 36t - 1800 z? = 36 * 1750z? - 1800 z? = 63000 z? - 1800z? = 61200z? Odp. Pa?stwo Nowak w ci?gu 1,5
Dodane 2011-04-16 19:22:10
Temat zadania: Czy to jest normalne?
Wbrew pozorom gra na flecie nie jest trudna, a znaj?c gam? mo?na zagra? mnstwo piosenek. Ale Wasza nauczycielka post?pi?a nie fair, zadaj?c Wam co?, czego nie znacie nawet podstaw. Popro?cie j?, ?eby chocia? pokaza?a, jak t? piosenk? zagra?. A ja
Dodane 2011-04-16 11:13:58
Temat zadania: pomuzicie kolerzanka zabra?a mi ch?opaka
Wiki11428, wiedz ?e zemsta odwrci si? pr?dzej czy p?niej przeciwko Tobie. Powtarzam po raz drugi, ?e najpierw sprbuj porozmawia? z ka?dym z nich osobno i wys?ucha?, co maj? do powiedzenia, a potem rozstrzygnij, co zrobi?. Zemsta jest s?odka, al
Dodane 2011-04-16 10:41:09
Temat zadania: pomuzicie kolerzanka zabra?a mi ch?opaka
Porozmawiaj z ni? i zapytaj delikatnie, aczkolwiek stanowczo dlaczego tak post?pi?a. Przecie? wiedzia?a ?e Ci na nim zale?y. Ale nie zapominaj ?e mo?e Twj by?y te? ma co? do powiedzenia w tej sprawie. Wys?uchaj ich wersji zdarze?. Zanim zaczniesz
Dodane 2011-04-15 21:15:16
Temat zadania: mikrofon..
Po pierwsze sprawd? czy jest w??czony;D chocia? my?l?, ?e tego by? nie zapomnia?a. Nast?pnie sprawd?, czy pod??czy?a? go do odpowiedniego gniazda (najcz??ciej r?owe z ty?u peceta). Je?eli dalej nic, wejd? w ustawienia g?o?no?ci systemu (znajdzies
Dodane 2011-04-15 17:09:56
Temat zadania: zadanie
Wymiary prostopad?o?cianu to 9, 8 i 7 [j] (nie wiem czego, cm, km, przyjmuj? ?e s? do jednostki, st?d "j", w dalszej cz??ci b?d? u?ywa? [j2] czyli jednostek kwadratowych). Jest to prostopad?o?cian maj?cy 6 ?cian, z czego s? one po 2 identy
Dodane 2011-04-15 13:13:58
Temat zadania: u?amki
Na pocz?tku nie wiedzia?em o co chodzi, bo nie oddzieli?a? od siebie tych liczb, ktre dzielisz, ale ju? wiem: 285,3 / 4 = 71,325 1288 / 4,5 = 286,(2) 19,5 / 3,1 ? 6,29
Dodane 2011-04-15 13:03:59
Temat zadania: plissss pomózcie
Mo?e to nie jest ostry rock, ale osobi?cie lubi? zesp? Skillet, szczeglnie ich album "Awake". Oprcz tego oczywi?cie Nightwish i Corn.
Dodane 2011-04-15 12:59:18
Temat zadania: Pole trapezu
Pole trapezu obliczamy ze wzoru 1/2 * h * (a+b), gdzie "h" to wysoko?? trapezu, natomiast "a" i "b" to jego podstawy. Tak wi?c po podstawieniu odpowiednich danych do wzoru otrzymujemy nast?puj?ce obliczenia: 1/2 * 8cm * (5cm+9cm)
Dodane 2011-04-15 12:54:02
Temat zadania: Re:
MONIKA1149 - bardzo dobrze,?e potrafisz korzysta? z wikipedii, ale ?adniej by wysz?o, gdyby? usun??a hiper??cza. Jest przy tym troch? roboty, ale przynajmniej wtedy Twoja praca cho? po cz??ci wygl?da tak, jakby? Ty j? pisa?a, a tak to ka?dy si? z
Dodane 2011-04-14 18:31:16
Temat zadania: Historia ODZEW
Mieszka?cy (nazwa miejscowo?ci), nadszed? czas powiedzie? "do??!". Za du?o czekali?my, za du?o nami poniewierano, musimy postawi? temu kres. Wraz z grup? ochotnikw mamy zamiar s
Dodane 2011-04-14 18:13:09
Temat zadania: Re:
Zgadzam si? z zakochana16 co do tematu niechcianej ci??y. Temat o rozmna?aniu natomiast opisali?m w tym zadaniu: http://przepisz.pl/rozmnazanie_jak_to_sie_robi-zadanie-12949. Mam nadziej?, ?e Ci si? przyda:)
Dodane 2011-04-14 17:19:19
Temat zadania: promie? okr?gu
Kolego staszek, czytanie ze zrozumieniem si? u Cb k?ania, a to jest rzecz bardzo wa?na. Sam sobie teraz odpowiedz na pytanie: czy trjk?t o bokach 13, 13 i 24 cm jest trjk?tem rwnobocznym? Nie, jest trjk?tem
Dodane 2011-04-14 16:48:05
Temat zadania: jak mia? na imi? Chopin
Chopin mia? na imi? Fryderyk, a na drugie Franciszek :)
Dodane 2011-04-14 16:46:35
Temat zadania: ch?opak
Kolego gerro10045, pragn? zauwa?y?, ?e innym userom zwracasz uwag?, jak pisz?, a sam rwnie? pope?niasz b??dy;] i to powa?ne (slbu). A drugi kolega szwajce123 - prosz? bez seksualnych podmiotw xD takie sprawy to raczej to dzia?u "INNE" :)
Dodane 2011-04-14 16:19:02
Temat zadania: SZYBKO ODPOWIEDZI?E
Kolego gerro10045, na forach piszemy do siebie po nicku, a nie po imieniu. Mo?e i si? znacie, nie mam poj?cia... zreszt? imi? jest rwnie? widoczne na profilu, je?li go kto? poda?. Ale TUTAJ uprzejmie prosz? o u?ywanie nicku. Tymczasem Twj koment
Dodane 2011-04-14 16:11:42
Temat zadania: rownania i nierownosci
Wi?c tak, mamy rwnanie z jedn? niewiadom?, a wi?c jego rozwi?zanie jest bardzo proste. No to po kolei: Najpierw musimy upro?ci? je do jak najprostszej postaci. W tym celu wymno?ymy nawiasy (zwracaj?c uwag? na to, czy liczba przed nimi jes
Dodane 2011-04-14 12:26:38
Temat zadania: j.polski , dopisz po dwie cechy do poni?szych rzeczownik&oac
dom - wysoki, przestronny, rodzinny kolega - mi?y, pomocny, spokojny samochd - szybki, drogi, sportowy ?nieg - bia?y, zimny, mokry sukienka -