przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


szed300 - profil użytkownika

Nick: szed300
Ilość odp: 72
Śr. ocena: 4
Śr. wystawiana: 4
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomośćEwa Farna dodane 2011-01-24 13:45:03

Zadania tego użytkownika
Dodane przez szed300, 2011-01-26 15:43:05, ilość odpowiedzi: 0
pomocy! mam to na jutro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1. Podaj klimaty krajw Europy P?nocnej i opisz je.
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez szed300, 2011-01-26 15:41:12, ilość odpowiedzi: 1
prosze o pomoc!
napisz najwazniejsze informacje o janie III sobieskim prosze o pomoc.Dam 6
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa
Dodane przez szed300, 2011-01-26 13:28:23, ilość odpowiedzi: 2
pomocy b?agam
suma trzech liczb wynosi 710.pierwsza liczba jest 3 razy wi?ksza od drugiej i dwa razy mniejsza o
Przedmiot: Matematyka, Szkoła podstawowa
Dodane przez szed300, 2011-01-25 19:45:36, ilość odpowiedzi: 0
Zagadki,Rebusy,krzyzówki na temat lektury Ani z zielo
Chodzi o zagadki rebusy i krzy?wki z has?ami ktre s? zwi?zane w jaki? sposb z lektur? An
Przedmiot: J. polski, Szkoła podstawowa
Dodane przez szed300, 2011-01-25 12:48:31, ilość odpowiedzi: 6
ubrania
b?agam pom?cie nie wiem jak sa wszystkie ubrania po niemiecku \!dam 6
Przedmiot: J. niemiecki, Szkoła podstawowa
Dodane przez szed300, 2011-01-24 14:02:01, ilość odpowiedzi: 0
?w.wojciech!
historyjka.napisz ja a dostaniesz 4,5,6
Przedmiot: Inne :), Szkoła podstawowa
Dodane przez szed300, 2011-01-24 13:38:39, ilość odpowiedzi: 1
Mi?czaki,Ryby
1. ?rodowisko ?ycia, 2. Oddychanie, 3. Od?ywianie si?, 4. Rozm
Przedmiot: Geografia, Szkoła podstawowa
Dodane przez szed300, 2011-01-24 13:10:25, ilość odpowiedzi: 0
napoleon
hej pom?cie mam k?opot z napoleonem i z bitwami ktre stoczy? za wype?nione zad. daje 6 i inne o
Przedmiot: Historia, Szkoła podstawowa

Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2011-02-23 15:51:35
Temat zadania: R?kawiczka- polski
Pewnego dnia na arenie przy zamku mia?y odby? si?
Dodane 2011-02-23 15:48:59
Temat zadania: R?kawiczka- polski
Pewnego dnia na arenie przy zamku mia?y odby? si?
Dodane 2011-02-19 19:13:21
Temat zadania: polski
STRESZCZENIE Pewien m??czyzna mia? dwch synw. M?odszy z nich za??da? ktrego? dnia, aby ojciec podzieli? maj?tek i odda? mu przypadaj?c? na niego cz???. Wkrtce potem opu?ci? dom rodzinny i odj
Dodane 2011-02-19 19:11:19
Temat zadania: OPIS OBRAZU. ;//
Przede mn? widnieje obraz Vittora Carpaccio pod tytu?em "M?ody rycerz na tle pejza?u". Na pierw
Dodane 2011-02-15 14:54:36
Temat zadania: matma
a.Graniastoslup trojkatny ma
Dodane 2011-02-15 14:49:13
Temat zadania: pomoc
1.Zobacz sobie na tej stronie: http://www.odyssei.com/pl/culture/wietnam.php]
Dodane 2011-02-01 19:04:35
Temat zadania: WALENTYNKI
ja my?l? ze jak ty jestes dziewczyna to ch?opakowi a jak ty jestes ch?opakiem to dziewczynie! My?le ?e robiona
Dodane 2011-01-27 21:15:25
Temat zadania: Pole prostok?ta jednostki pola
A)Trzeba najpierw m=cm czyli P=3cm x 70cm =210
Dodane 2011-01-27 20:55:18
Temat zadania: Angielskie ?wi?ta bo?ego narodzienia ! pomocy !!
Christmas is a celebration of children - the most profoundly memorable Christmas day, their most impressive scenery, they also want to find the best gifts. Where? Normally you do not like us - und
Dodane 2011-01-27 15:19:07
Temat zadania: Historia - Bogowie grecy. i rzmscy
Apollo (Apollo) Ares (gr.
Dodane 2011-01-27 15:10:56
Temat zadania: historia na jutro
mia?o to du?e znaczenie, bo ludzie ktrzy go wykonywali robili to bardzo dobrze i stawali si? dzi?ki temu bogaci. Zdobycie umiej?tno?ci wytopu br?zu i ?elaza mia?o ogromne znaczenie dla cywilizacji ?wiata, poniewa? powsta?o du?o przyrz?dw po
Dodane 2011-01-27 15:09:04
Temat zadania: Zastanów si? jakie zastosowanie mia?y...?
Konopie nale?? do rodziny konopiowatych (Cannabineae), do ro?lin dwupiennych, t. j. posiadaj?cych kwiaty m?skie i ?e?skie na oddzielnych indywiduach, z ktrych pierwsze nazywa nasz lud p?oskunami, a drugie maciorkami (g?owaczami). Os
Dodane 2011-01-27 15:06:42
Temat zadania: pomoc
tak mozna ogl?dac filmy za darmo ja ten kana? mam wi?c wiem
Dodane 2011-01-27 14:23:03
Temat zadania: przyroda-serce
wzmacniaj? odporno?? fizyczn?, poprawiaj? prac? serca i mzgu. Korzystnie oddzia?uj? na p?uca, ?o??dek i jelita. witaminy ,owoce,warzywa
Dodane 2011-01-27 12:43:16
Temat zadania: Syreny ;D
Ja wykorzysta?am 31 sposobw i pomog?o! to one: H2o lubi? ogl?da? film ale czy w syreny wie?e to nie wiem...! One przecierz s? fiikcyjne ..
Dodane 2011-01-27 12:40:48
Temat zadania: syrenki
Sposb 1 Wk?adasz medalik - najlepiej taki otwierany i do niego wsadzi?
Dodane 2011-01-26 18:35:48
Temat zadania: Przyroda omocy dam 6
1. lebioda znaczenie:
Dodane 2011-01-26 18:21:34
Temat zadania: klasyfikacja org oraz królestwa : bakterii,protist&o
-Bo w kontakcie ze skr? mog? j? roz?o?y? jak t? rop?.
Dodane 2011-01-26 16:02:22
Temat zadania: Przyroda,ptaki
Tworz? si? w okresach przelotw, konstruuj?c przer?ne figury na niebie. Niekiedy jest to popularny klucz, innym razem znany laikom z popularnego powiedzenia szyk g?siego. Naukowcy
Dodane 2011-01-26 16:00:02
Temat zadania: Zadanie z przyrody ? ;[
1.Tworzywa sztuczne materia?y sk?adaj?ce si? z polimerw syntetycznych (wytworzonych
Dodane 2011-01-26 15:55:34
Temat zadania: PRZYRODA ZA KA?D? ODPOWIED? DAM ,,6''
1)bia?ka s? sk?adnikami budulcowymi, t?uszcze i cukry dostarczaj? energii. 2)witaminy reguluj? prac? organizmu. sole mineralne i woda s? sk?adnikami budulcowymi. 3) Niedobr witaminy A-zaburzenia widzenia, ?uszczenie
Dodane 2011-01-26 15:53:29
Temat zadania: Biologia bardzo wa?ne
1.Pierwsze istoty ?ywe sk?ada?y si? z jednej komrki i mia?y bardzo prost? budow?. Te ma?e niewidoczne go?ym okiem organizmy ?y?y w morzach. Pierwsze ?lady ?ycia przypominaj? stromatolity z Zatoki Rekiniej w Australii. S? to twory powsta?e z ba
Dodane 2011-01-26 15:50:26
Temat zadania: przyroda
Po pierwsze, Chorwacja posiada dogodne po?o?enie geograficzne. Kraj jest po?o?ony wzgl?dnie niedaleko od Polski, i spokojnie mo?na tam wybra? si? w?asnym autem. Podr? autem do innych popularnych krajw by?aby ju? zbyt m?cz?ca
Dodane 2011-01-26 15:47:44
Temat zadania: Pan Tadeusz
Pan Tadeusz to dzie?o obfituj?ce w liczne opisy. Wiele z nich przedstawia wygl?d bohaterw. Niektre z nich dotycz? przedmiotw, na przyk?ad serwisu sto?owego, inne ubiorw, jak sukienka Zosi, czy strj hrabiego, jeszcze inne obrazuj? n
Dodane 2011-01-26 15:45:41
Temat zadania: nfs prosted
?Wpisz jako kod: 1MA9X99 aby otrzyma? 2000 dolarw. Wpisz jako kod: W2iOLLO1 aby otrzyma? 4000 dolarw. Wpisz jako kod: L1iS97A1 aby otrzyma? 8000 dolarw.
Dodane 2011-01-26 13:45:31
Temat zadania: Makia ?ródziemnomorska
Makia, makchia to wtrna formacja ro?linna wyst?puj?ca w wilgotniejszych siedliskach w rejonie
Dodane 2011-01-26 13:42:15
Temat zadania: Hej;)
Rwnole?nik - okr?g powsta?y wskutek przeci?cia powierzchni kuli ziemskiej p?aszczyzn? prostopad?? do
Dodane 2011-01-26 13:37:47
Temat zadania: Informacje na temat wypraw wysokogórskich.
W wyprawie Klubu Wysokogrskiego Trjmiasto na Kongur Shan udzia? wzie?o 8 osb:Marcin Hennig, Andrzej Rusowicz, Artur Elwirski, Artur Karczewski i Magdalena Marciniakz KWT oraz Pawe? Roehrych i Tomasz Sommer z KWW, a take Pawe? Tomas
Dodane 2011-01-26 13:33:06
Temat zadania: Matma pomocy dam 6 za odpowied?
1/Obwod Pentagonu =280m*5=1400m=1,4 km S=1,4 km V=3km/h t=S/V=1,4:3=0,4666=0,47h.Zamieniam to na minuty 0,47*60min=
Dodane 2011-01-26 13:31:46
Temat zadania: Poomoocyy .!! xd
1. 1/2x +2y = 10 // (-2) x+ 4y = 20 -x - 4y = -20 x +4y = 20 0=0 rwnanie to?samo?ciowe 2. x-y=4 //2 -2x+2y=8 2x-2y=8 -2x+2y =8 0=8 r
Dodane 2011-01-26 13:29:36
Temat zadania: matematyka- liczby rzeczywiste
d?u?szy bo oznaczmy sobie przez a, a krtszy przez b. Wi?c a = 3?5 Obw = 2a+2b Podstawiamy: 8?5 = 2 3?5 +2b W ten sposb powsta?o nam rwnanie. Rozwi?zujemy je : 8?5 = 6?5 + 2b
Dodane 2011-01-26 11:05:21
Temat zadania: Opisy na gg
1.Lubisz chodzi? do szko?y? - Nie, bo do szko?y chodz? same mato?y. B?d? dobrym kumplem na klaswkach... ?ci?gaj od kolegi! B?ogos?awieni, ktrzy na wagary zwiewaj?, albowiem oni ?wie?e powietrze wdychaj?. Jak podstaw? drzew s? konary, tak
Dodane 2011-01-26 11:01:53
Temat zadania: PROSZ? O POMOC
Podstawowe cz??ci cia?a, oglne s?ownictwo anatomiczne
Dodane 2011-01-26 10:58:46
Temat zadania: ememem
To b?dzie 14.324
Dodane 2011-01-26 10:57:31
Temat zadania: Opisz dzia?alno?? Mahometa .prosze na Jutro.!
1.Mahonet-urodzony najprawdopodobniej 20 kwietnia
Dodane 2011-01-25 22:27:47
Temat zadania: religia ! ! ! pilne.
Ja do rozpowszechniania si? Ewangelii przyczyniam si? : ?yciem,modlitw?,Swoim przyk?adem ?ycia,wierzenie w boga,chodzenie do ko?cio?a!
Dodane 2011-01-25 22:25:33
Temat zadania: Matematyka
3 x 360 = 1080o 1080-180=900o To znaczy ,?e mamy obliczy? sum? kontw zewn?trznych trjkata i to wychodzi mi 900 o o=stop
Dodane 2011-01-25 22:23:49
Temat zadania: dzia?ania
2(3+4)-2(3+4)=2x7-2x7=14-14=0 To jest tak na pewno!
Dodane 2011-01-25 22:21:56
Temat zadania: mp3
mp3i.pl/ www.mp3host.pl/
Dodane 2011-01-25 22:20:04
Temat zadania: Gry na PC-ta
1.Call of Duty-Black Ops 2.Fifa11 3.Need For Speed-H
Dodane 2011-01-25 19:58:15
Temat zadania: yyy.botrzebuje pomocuy z angielskim
Dobra to ?ci?ga dla ciebie: Present Simple Present Continuous czynno?ci powtarzaj?ce si? czynno?ci krtkotrwa?e wyk
Dodane 2011-01-25 19:46:55
Temat zadania: praca domowa
Bogurodzica jest wezwaniem ludu do Maryji, matki Jezusa o po?rednictwo do swojego syna. Po to aby Maryja si? wstawi?a za nim i ?eby pomg?a wam si? dosta? ?redniowiecznemu ludowi do sacrum, czyli do nieba.
Dodane 2011-01-25 19:42:32
Temat zadania: Czy wiesz sk?d pochodzi indyk?
1 pa?dziernika 1716 roku do urz?du grodzkiego w Kaliszu przyby? Stanis?aw Molski, brat i spadkobierca regenta grodzkiego kaliskiego Sebastiana. Powodem pojawienia si? Molskiego w urz?dzie by? zegarek. Urz?dowa relacja opisuje go jako ze
Dodane 2011-01-25 19:41:10
Temat zadania: J.Polski
1.?Ojciec? jest wierszem stroficznym, posiada osiem zwrotek, po dwa wersy w ka?dej (jest to tak zwany dystych). Ka?dy wers liczy sobie dziesi?? zg?osek, wyst?puje tak?e ?redniwka, tak wi?c mo?emy tutaj mwi? o wierszu sylabicznym. Rymy,
Dodane 2011-01-25 19:29:38
Temat zadania: pytanie
Bardzo fajny blog.Podoba mi si?. Fajne tematy,pytania i inne rzeczy blog fantastyczny!
Dodane 2011-01-25 19:06:40
Temat zadania: gegra. ;/
Wp?yw klimatu i pogody na ?ycie i
Dodane 2011-01-25 14:28:00
Temat zadania: O moniuszce
2. ,?piewnik domowy" w czasie zaborw spe?nia? wa?n? rol?. Umacnia? Polakw w przekonaniach, jednoczy? w z?ych chwi
Dodane 2011-01-25 12:57:23
Temat zadania: Stawonogi
Ujmuj?c trylobitokszta?tne, skorupiaki, szcz?koczu?kowce i tchawkowce w typ stawonogi przyjmuje si? najcz??ciej pogl?d zak?adaj?cy, ?e s? to grupy siostrzane, o monofiletycznym pochodzeniu. Ten pogl?d przewa?a? i p
Dodane 2011-01-25 12:56:05
Temat zadania: Stawonogi
Krlestwo: Zwierz?ta (Animalia) Podkrlestwo: Tkankowce w?a?ciwe (Eumetazoa) T
Dodane 2011-01-25 12:54:55
Temat zadania: ?ywienie doros?ych
W aktualnym stanie prawnym nie przewiduje si? posi?kw regeneracyjnych, przewiduje si? natomiast posi?ki i napoje niezb?dne ze wzgl?dw profilaktycznych. Stanowi o tym przepis art. 232 kp, zobowi?zuj?cy pracodawc? do nieodp?atnego zapewnienia p
Dodane 2011-01-25 12:49:19
Temat zadania: przyroda-glony w medycynie
Pozytywne znaczenie:Produkuj? materi? organiczn?stanowi? pokarm dla drobnych zwierz?twzbogacaj? zbiorniki wodne w tlenNegatywne znaczenie:s? przyczyn? ?miertelnych chorb ludzi
Dodane 2011-01-25 11:03:05
Temat zadania: Dom marze? pls dam 6
http://openzone.pl na tej str. mozesz projektowa? dom ale musisz si? zarejestrowa?.!!!!!!! My?l? , ?e ci pomog?am!
Dodane 2011-01-25 11:01:43
Temat zadania: Polski-analiza wiersza
Wiersz Stanis?awa Bara?czaka widokwka z tego ?wiata sk?ada si? z trzech strofek a z ka?da nich z 13 wersw. Ka?da z nich jest powi?zana z poprzednimi i prezentuje pogl?dy podmiotu lirycznego, informacje o jego czasach oraz wizje ?wiata
Dodane 2011-01-25 10:53:42
Temat zadania: grryyy
happy hariet na nk.pl lub na facebook.pl
Dodane 2011-01-25 10:48:23
Temat zadania: Need For Speed Carbon
te? mia?am need for speed i usune?y sie wszystkie wy?cigi nawed samochody spyta?am sie kumpelek i powiedzia?y , ?e windols wykry? w nich wirusa i usune?y sie zapisy..
Dodane 2011-01-24 19:29:34
Temat zadania: CHEMIA, prsz? o pomoc.
zad.1 1%o
Dodane 2011-01-24 19:26:33
Temat zadania: Pilne zadanie
Czyli trzeba najpierw zrobi? tak: 1). 15m : 1/4=15m x 4/1=60/1=60 15x4=60
Dodane 2011-01-24 19:22:31
Temat zadania: Taniec
Nie masz si? czego ba?!Ja wiem jak ja ta?czy?am te? si? ba?am ale ten bl min? gdy wesz?am na scen?. bo je?li uwa?asz, ?e umiesz ta?czy? to tak jest. Ja te? mia?am taki problem a? w ko?cu kole?anki mnie wyci?gn??y na
Dodane 2011-01-24 19:17:22
Temat zadania: Pami?? operacyjna..
Pami?? synchroniczna ma zegar i wszystkie operacje s? nimsynchronizowane. 10 ns nie okre?la cyklu odczytu z pamieci, a jedynied?ugo?? cyklu zegara.Pami?? asynchroniczna posiada sygna?y kontrolne decyduj?ce o d?ugo?ciczasu
Dodane 2011-01-24 19:14:04
Temat zadania: U?ó? chronologicznie
3,4,1,5,2
Dodane 2011-01-24 14:23:02
Temat zadania: To z lektury Tajemniczy ogród
To znaczy mery by?a szcze?liwa kiedy siostra mateusza wzi??a ja do domu i pewna siebie kiedy odkry?a klucz i wej?cie do dawno zostawionego ogrodu po cioci.
Dodane 2011-01-24 14:20:42
Temat zadania: CHCIE ZERWAC ALE JAK (KOLEZANKA SIE PYTA)
mysle ze to pomoze TE? MUSIA?AM ZERWAC Z CHLOPAKIEM I WIESZ CO ZERWA?AM Z NIM W CZTERY OCZY
Dodane 2011-01-24 14:17:52
Temat zadania: Pomocy INFORMATYKA
W pasku MENU klikamy ZAPISZ, lub ZAPISZ JAKO. musisz tak zrobi?
Dodane 2011-01-24 14:06:19
Temat zadania: pó?nocna karolina - 1923 rok
plemi? Indian Ameryki P?nocnej o mieszanej krwi, o ktrych s?dzi si?, ?e stanowi? w
Dodane 2011-01-24 13:02:37
Temat zadania: Sprawdzian-z muzyki
Ja jestem w 6kl. i mia?am t? kartkwk?.
Dodane 2011-01-24 13:01:23
Temat zadania: u?ó? zdania
1.Die Hund spielen auf dem Fuboden.2. Wo liegt meine Kugelschreiber?
Dodane 2011-01-24 12:58:11
Temat zadania: polski-przypadki
mianownik KTO? CO? JEST dope?niacz KOGO? CZEGO? NIE MA celownik KOMU? CZEMU? SI? PRZYGL?DAM biernik KOGO? CO? WIDZ? narz?dnik Z KIM ! Z CZYM! ID? miejscownik O KIM , O CZYM MWI? w
Dodane 2011-01-24 11:38:24
Temat zadania: grryyy
Jest jeszcze Zieloneimperium.pl