przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


terdzik - profil użytkownika

Nick: terdzik
Ilość odp: 114
Śr. ocena: 5
Śr. wystawiana: 1
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomośćdodane 2011-01-27 11:09:02

Zadania tego użytkownika

Użytkownik nie ma aktywnych zadań
Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2011-03-06 15:59:13
Temat zadania: przekroje ostros?upów
a=230m -d?ugo?? kraw?dzi podstawy b=218m -d?ugo?? kraw?dzi bocznej d - d?ugo?? prze?tnej podstawy d=a?2 d=230?2 m Aby obliczy? wysoko?? ostros?upa musimy zna? d?ugo?? po?owy przek?tnej jego podstawy, oraz
Dodane 2011-03-06 15:49:41
Temat zadania: Mno?enie jednomianów przez sumy algebraiczne.Pom&oacu
we? to napisz czytelnie co oznacza np:6s2(do pot?gi 2) bo nie wiem 6s2 czy co? innego?
Dodane 2011-03-06 15:45:47
Temat zadania: matematyk
Warto?? bezwzgl?dna zabiera minusa, wi?c prawid?owa jest odpowied? c.
Dodane 2011-03-05 17:55:31
Temat zadania: dwa zadania z matmy
Zadanie 1. x -wiek mamy x+3 -wiek taty x+3-26=x-23 -wiek Pauliny Razem: x+x+3+x-23=3x-20 Zadanie 2. b - pieni?dze Kasi 1/2b -pieni?dze Wojtka 31/2b -pieni?dze Madzi
Dodane 2011-03-05 17:49:40
Temat zadania: u?amki
Skoro zmniejszasz liczb? dwurotnie, to musi by? ona podzielna przez 2, wi?c bierzesz pod uwag? tylko liczby parzyste:2,4,6,8 Najmniejsza liczba czterocyfrowa to:2468 Najwi?ksza liczba czterocyfrowa to:8642
Dodane 2011-03-05 17:47:04
Temat zadania: ratujcie!
a) x -liczba kolegw Wojtka 3/4 x+1/4=4 0,75x=4-0,25 0,75x=3,75 /:0,75 x=5 b) 4:6 = 2/3 bo razem z Wojtkiem by?o ich 6
Dodane 2011-03-05 17:40:19
Temat zadania: matematyka-obliczy? u?amki
9,80z? : 1 3/4=9,80z?: 1,75=5,60z?
Dodane 2011-03-04 13:26:28
Temat zadania: funkcie trygonometryczne
ctg?=2 sin?+cos?=1 ctg?=cos?/sin? 2=cos?/sin? cos?=2sin? sin?+cos?=1 sin?+(2sin?)=1 sin?+4sin?=1 5sin?=1 sin?=1/5 sin?=?1/5 sin?=1/?5 /?5/?5
Dodane 2011-03-03 19:04:57
Temat zadania: Mataa . !
Vp - obj?to?c prostopad?o?cianu Vs - obj?to?? sze?cianu Vp = 4cm 6cm9cm= 216cm Vs=a a - d?ugo?? kraw?dzi sze?cianu a=216cm a=?216cm a=6cm
Dodane 2011-03-02 17:38:01
Temat zadania: Równania
-(4+x)=2(3-x) -4-x=6-2x -x+2x=6+4 x=10
Dodane 2011-03-01 19:42:51
Temat zadania: Mataa . !
http://www.serwis-matematyczny.pl/static/st_niezbednik_siatki_szescianu.php Pc = 6a - bo sze?cian sk?ada si? z sze?ciu kwadratw Pc = 6(4cm) Pc=616cm Pc=96cm
Dodane 2011-03-01 17:17:04
Temat zadania: matma
Pc - pole ca?owite Pb- pole powierzchni bocznej Pp- pole podstawy Pc=Pb+2Pp Pb=360 cm Pp=(a+b)/2h a.b- podstawy h -wyso
Dodane 2011-02-28 17:05:13
Temat zadania: Równiania matematyka na jutro "na 6"
2/5z-1=1/2 2/5z=1/2+1 2/5z=1 1/2 2/5z=3/2 /5/2 z=3/25/2 z=15/4=3 3/4 x+4/a =x-1 x-x+4/a=-1 4/a=-1 /a 4=-a /(
Dodane 2011-02-27 18:09:40
Temat zadania: Sprawd? czy umiesz;
2x -dwukrotno?? liczby x 2x = x + 2 Prawid?owa jest odp A
Dodane 2011-02-26 16:53:59
Temat zadania: Równania i nierówno?ci.
Zadanie 1. g)8a+4=36 8a=36-4 8a=32 /:8 a=4 h)8/9k+1/3=3 8/9k=3-1/3 8/9k=2 2/3
Dodane 2011-02-25 14:14:07
Temat zadania: zadanie z matmy
V=PpH Pp=ab , a=20cm b=12dm = 120cm H=0,5m=50cm V=20cm120cm50cm=120000cm 1m=(100cm)=1000000cm 120000:1000000=0,12m
Dodane 2011-02-25 13:45:42
Temat zadania: polski- streszczenie
Pan G?sowski by? profesorem gimnazjum w Warszawie, uczniowie bardzo go lubili poniewa? by? uczciwy , m?dry, dobry i roztargniony a? do przesady. Ulubie?cami historyka byli sidmoklasi?ci. W tej klasie uczy? si? Adam Cisowski wykazywa? si? zarad
Dodane 2011-02-25 13:23:36
Temat zadania: lektura
Akcja ksi??ki "W pustyni i w puszczy" rozgrywa si? pod koniec XIX wiekuw P?nocno-Wschodniej Afryce. G?wnymi bohaterami s? Polak - Sta?Tarkowski oraz jego przyjaci?ka - Angielka Nel Rawlison. Obydwoje dzieci samotnie wychowuja ojcowie
Dodane 2011-02-24 19:35:09
Temat zadania: bry?y- przyk?ady bry? obrotowych
Przekrojem osiowym walca jest prostok?t. jego przek?tna ma d?ugo?? 12cm , a jeden z bokw 6cm. Drugi bok mo?emy obliczy? z twierdzenia Pitagorasa, jednoczesnie bok ktry wyliczymy bedzie ?rednic? podstawy walca. d=12-6=144-36=108
Dodane 2011-02-24 19:26:33
Temat zadania: muzyka
Dzisiaj uwierzy?am, ?e do szcz??cia mi wystarczy, bym przy tobie by?a, by? codziennie na mnie patrzy?. Niby tak zwyczajnie, Ale oczy mwi? wiele. Uwierzy?am znw Ten blask, ktr
Dodane 2011-02-24 15:27:44
Temat zadania: Matematyka halppppppppppppp
60-12=48 - tyle jest losw niewygrywaj?cych 48/60 - to prawdopodobie?stwo wyci?gni?cia jednego losu niewygrywaj?cego 48/60=0,8
Dodane 2011-02-24 13:46:04
Temat zadania: matematyka - u?amki
a) 7/15 -nie da si? zredukowa? 14/30 dzielimy przez dwa 7/15 21/44 nie da si? zreduowa? (chyba , ?e mia?o to by? 21/45 wtedy po przedzieleniu przez trzy wysz?oby 7/15) b) 27/63
Dodane 2011-02-24 13:39:18
Temat zadania: Matematyka halppppppppppppp
trzeba obliczyc pole jednej serwetki prostokatnej i pomno?yc je razy 6 i do wyniku doda? 4 pola kwadratu: 45cm=0,45m 60cm=0,6m 60,45m0,6m+4(0,6m)=60,27m+40,36m=1,62m+1,44m=3,06m -ilo?? materia?u ktrej potrz
Dodane 2011-02-23 21:29:50
Temat zadania: Pani Kowalska i pani Nowak
x-cena metra tasiemki 24x -kwota ktr? zap?aci?a pani Kowalska 1/424=6 -ilo?? tasiemki zakupionej przez druga pani? 6x -kwota ktr? zap?aci?a druga pani za tasiemke 24x=6x+45z? bo druga pan
Dodane 2011-02-23 16:39:33
Temat zadania: walec
V - objeto?? przed zmniejszeniem promienia r- promie? przed zmniejszeniem h- wysoko?c przed zniejszeniem promienia V=?rh Vz - objeto?? po zmniejszeniu promienia R - promien po zmniejszeniu R=0,1r
Dodane 2011-02-23 16:28:36
Temat zadania: walec
Trzeba obliczy? obj?to?? walca: ?rednica = 2r = 23cm r=11,5cm = 1,15dm h=15cm=1,5dm V=Pph Pp=?r ??3,14 V=3,14(1,15dm)1,5dm=3,141,3225dm1,5dm=6,228976dm ? 6dm 1 litr = 1dm
Dodane 2011-02-22 19:28:35
Temat zadania: Zadania z maty-prosz? potrzebuj? na jutro!!!
Zadanie 1. x z?-cena poczatkowa 10% - obnizka x-10%x = x-0,1x=0,9x -cena po obni?ce Prawid?owa odp b Zadanie 2. -6ab-3ab=-3ab(2b+1) prawid?owa odp b. Zadanie 3.
Dodane 2011-02-21 18:59:43
Temat zadania: Pilne!
I leave the house.
Dodane 2011-02-21 08:34:25
Temat zadania: przyroda
W organizmie stale zachodz? r?ne procesy metaboliczne i wymiana substancji. Dla prawid?owego funkcjonowania ka?dej komrki niezb?dne jest dostarczenie jej substancji pokarmowych oraz tlenu, a jednocze?nie musz? by? odprowadzane zb?dne produkty c
Dodane 2011-02-21 08:32:46
Temat zadania: J.polski -streszczenie
1. Obcy si? zjawia.W d?d?ysty poranek Marian i Julek wybieraj? si? na spotkanie z kole?ank?. Ch?opcy chc? przekaza? Pestce wa?n? wiadomo?? na wyspie (wyspa to ma?y skrawek ziemi po?rodku rzeki M?ynwka, przep?ywaj?cej w pobli
Dodane 2011-02-19 14:26:48
Temat zadania: Niemiecki.przetlumaczy?
Hallo Anne!
Dodane 2011-02-17 23:36:15
Temat zadania: Procenty
x- pierwsza iczba y-druga liczba x=20%y -jedna liczba stanowi 20%drugiej liczby x=0,2y x+y=15 0,2y+y=15 1,2y=15 /:1,2 y=12,5 x=0,2y=0,212,5=2,5 Te liczby to 12.5 i 2.5.
Dodane 2011-02-14 22:21:04
Temat zadania: Nierówno?ci zadania tekstowe
x - litrowe s?oiki 0.5x- p?litrowe s?oiki a) s?oikw p?lito\rowych i litrowych jest tyle samo i ?acznie daj? one 60 litrw x+0,5x=60 1,5x=60 /:1,5 x=40 b)s?oikw p?litrowych by?o trzy razy wi?cej
Dodane 2011-02-14 19:05:54
Temat zadania: matematyka
powiedz mi jeszcze ktra klasa?
Dodane 2011-02-13 20:17:38
Temat zadania: Równanie chem.
2 HCOOH + MgO = (HCOO)2Mg + H2O, mrwczan magnezu, woda
Dodane 2011-02-13 20:16:07
Temat zadania: matematyka
ale czego oczekujesz?
Dodane 2011-02-11 21:15:53
Temat zadania: stosunek kilku wielko?ci
1) Obwd=126dm 1:3:3:2 -stosunek bokw x-d?ugo?? boku pierwszego 3x-d?ugo?? boku drugiego 3x-d?ugo?? boku trzeciego 2x-d?ugo?c boku czwartego x+3x+3x+2x=126dm 9x=126dm /:9 x
Dodane 2011-02-09 21:40:23
Temat zadania: geografia - sudety
Historia Sudetw zaczyna si? ju? w erze prekambryjskiej - par? miliardw lat temu, kiedy powstawa?y w epoce archaicznej gnejsy obecnych Gr Sowich. W nast?pnym okresie tej samej ery powsta?y takie ska?y jak granity rumburskie (Gry ?u?yckie), g
Dodane 2011-02-09 20:45:10
Temat zadania: ko? troja?ski
Ko? troja?ski zbudowany podczas wojny troja?skiej wielki ko?, zrobiony z drewna, cz??ciowo po??czonego ze stal?, w ktrym ukryli si? wojownicy greccy w czasie zdobywania Troi, pozoruj?c jednocze?nie odst?pienie od obl??enia. Obr
Dodane 2011-02-09 20:16:17
Temat zadania: ...
http://jakzrobicstrone.pl/
Dodane 2011-02-09 16:55:15
Temat zadania: Czy.?
http://www.papilot.pl/ginekolog/2763/Blona-dziewicza-czy-pierwszy-raz-musi-bolec.html
Dodane 2011-02-09 16:33:04
Temat zadania: sex..
Seks (?ac. sexus, p?e?) w znaczeniu oglnym: ca?o?? ?ycia erotycznego cz?owieka, w znaczeniu w??szym: zachowania seksualne, potocznie stosunek p?ciowy.
Dodane 2011-02-09 16:31:22
Temat zadania: Scharakteryzuj..
Srom W pierwszym okresie ci??y jako jeden z prawdopodobnych objaww zap?odnienia kobiety zauwa?aj? rozpulchnienie i zasinienie warg sromowych wi?kszych i mniejszych. Srom staje si? wtedy bardziej zaczerwieniony i wra?liwszy na doty
Dodane 2011-02-09 16:28:31
Temat zadania: ..;D
W sk?ad ?e?skiego uk?adu rozrodczego wchodzi wiele narz?dw, ktre podzieli? mo?na na zewn?trzne i wewn?trzne. Narz?dy wewn?trzne to: jajniki, jajowody, macica oraz pochwa. Z narz?dw zewn?trznych wymienia si?: przedsionek pochwy, ?ec
Dodane 2011-02-09 16:16:17
Temat zadania: Zap?odnienie.;D
Zap?odnienie po??czenie si? j?der komrek rozrodczych (komrki m?skiej i ?e?skiej) , w wyniku czego powstaje nowa komrka nazywana zygot?. U ssakw, w tym cz?owieka, zap?odnienie mo?e by? skutkiem kopulacji pomi?dzy osob
Dodane 2011-02-09 12:50:28
Temat zadania: Trapez
a- d?ugo?? d?u?szej podstawy podstawy b-d?ugo?? krtszej podstawy h=4cm-wysoko?? c=5cm - d?ugo?? ramion Maj?c podan? wysoko?? i d?ugo?? ramienia mo?na sobie wyliczy? r?nice d?ugo?ci podstaw(z twierdzenia Pitagoras
Dodane 2011-02-07 20:18:35
Temat zadania: Matematyczne.;pp
:):):) x- pierwsza szukana liczba y-druga szukana liczba z-trzecia szukana liczba x+y+z=135 x=0.4y x=4/10y /10/4 y=10/4x y=5/8z /8/5 z=8/5y
Dodane 2011-02-07 18:42:20
Temat zadania: Matematczne . ( prosz? )
2) x-liczba wszystkich ch?opcw 25%x - bruneci 25%x=1/4x 1/4x+2 - blondyni 12-szatyni x=1/4x+1/4x+2+14 x=2/4x+16 x-2/4x=16 2/4x=16 1/2x=16 /2 x=32
Dodane 2011-02-07 18:11:37
Temat zadania: Matematyczne.;**
x - liczba wszystkich naklejek Zosia: 5/8x+1 Basia:1/3x+2 x=5/8x+1+1/3x+2 x-5/8x-1/3x=3 3/8x-1/3x=3 9/24x-8/24x=3 1/24x=3 /24 x=72 Krzys mia? 72 naklejki. Zosia:
Dodane 2011-02-07 17:49:17
Temat zadania: krzy?acy
i? Co z nimi ?
Dodane 2011-02-07 17:47:42
Temat zadania: Przetlumaczyc po angielsku
My name is Angela
Dodane 2011-02-07 17:28:44
Temat zadania: Kartka z pami?tnika
Czy mo?e to by? sprzed jego pobytu na wyspie, czy gdy ju? tam by??
Dodane 2011-02-07 17:14:04
Temat zadania: Mam do przetlumaczenia na jutro po angielsku
My name is Angela
Dodane 2011-02-07 17:12:02
Temat zadania: Matemtyczne .;]xD
Pierwszy: W ci?gu godziny pokonuje 60 km, wi?c w ci?gu 10 min b?dzie pokonywa? 10 km, bo 10 min to 1/6 godziny, czyli 60:6=10. ??cznie w ci?gu godziny i 10 min pokona 70 km. Drugi: Pokonuj 8,5m/s. !h10min to 3600s+600s=4200
Dodane 2011-02-07 16:10:08
Temat zadania: matma
a) 6 wierzcho?kw i 3 ?ciany boczne b) 6 ?cian i 12 krawedzi c) 15 kraw?dzi, w tym 5 kraw?dzi bocznych i 10 kraw?dzi podstaw d) siedmiok?tny e) dziesi?ciok?tny f) sze?ciok?tny
Dodane 2011-02-07 15:06:04
Temat zadania: halp na jutro plis :)
Sprawd? czy dobrze przepisa?a? dane w pierwszym zadaniu, bo przy taich danych wychodzi d?ugo?? boku mniejsza od zera ;)
Dodane 2011-02-07 12:59:24
Temat zadania: Recenzja. J.polski Na dzi? . !.
"Harry Potter i Zakon Feniksa" - recenzja ksi??ki OPAS?E TOMISKO Ksi??ka "Harry Potter i Zakon Feniksa" jest najd?u?sz? cz??ci? w?rd wszystkich tomw J.K.Rowling opisuj?cych losy m?od
Dodane 2011-02-06 20:16:26
Temat zadania: j.polski ,, je?li nie masz mi?o?ci..."F. Petrarca
Mamy tu do czynienia z typowym przyk?adem liryki bezpo?redniej, w ktrej podmiot liryczny nieszcz??liwy kochanek wyra?a swoje uczucia i emocje. W pierwszych dwch zwrotkach utworu podmiot liryczny prowadzi dialog sam z sob?, stawiaj
Dodane 2011-02-05 21:43:23
Temat zadania: Re: Re: Re:
Pc=Pp+Pb Pc=40?cm Pp=?r Pb=?rl d-?rednica d=8cm r=1/2d=4cm 40?cm=?r+?rl 40?cm=?(4cm)+?l4cm 40?cm=16?cm+4?lcm /:? 40cm=16cm+4cml 40cm-16cm=4c
Dodane 2011-02-04 14:11:42
Temat zadania: Re: Re: Re:
to 40?cm to pole powierzchni stozka? czy mo?e pole powierzchni bocznej?
Dodane 2011-02-02 19:36:20
Temat zadania: uk?ad równa?- m. podstawiania
heh i co w zwi?zku z tym ?:) fajnie by by?o jeszcze gdybys robi? to po to ?eby komus pomc a nie po to ?eby dosta? 6 :P
Dodane 2011-02-02 19:32:17
Temat zadania: uk?ad równa?- m. podstawiania
Szymek jest dobrze ;)
Dodane 2011-02-02 19:30:56
Temat zadania: uk?ad równa?- m. podstawiania
x+2y=7 2x+y=5 x=7-2y 2(7-2y)+y=5 14-4y+y=5 -3y=5-14 -3y=-9 /:(-3) y=3 x=7-2y x=7- 23 x=7-6 x=1
Dodane 2011-02-01 21:02:23
Temat zadania: matma dzi?!
Skasowa?am przypadkowo tamta odpowiedz wi?c nie wiem co mi odpisa?a? :P ta cz siak je?li nie ma tam nic to wystarczy to podzieli?: 4,25m : 250 = 0,017m 5.5:250 = 0,022 m Ale my?le ze raczej chodzi o cm skoro to ma
Dodane 2011-02-01 20:51:04
Temat zadania: na 6
podzielili si? po rwno czyli po 200 z?. Kasia zap?aci?a 201 z?, czyli po?yczy?a od Jacka 1z? wi?c zosta?o mu 199z?, upi? klawiature : 199z?-23z?=176z? Placek wyda? 300 z?, czyli po?yczy? od Jacka 100z?: 176z? -100z
Dodane 2011-02-01 20:34:31
Temat zadania: Na dzi? . !. Matematyka ; DD
Wzr na pole trapezu to : (a+b)/2 h a = 3cm, b=5cm, h=5cm (3cm+5cm)/25cm = 8cm/25cm= 4cm5cm=20cm Sala to 1:400, czyli 20cm400=8000cm
Dodane 2011-02-01 19:35:01
Temat zadania: Prosz? o rozwi?zanie z obliczeniami.
przykro mi, ale rozwi?zywa?am to pare razy i nie pasuje mi ?adna odpowied?
Dodane 2011-02-01 17:54:06
Temat zadania: "Zemsta" Fredry..
Szczeg?owy Akt I 1. Ma??e?skie plany Cze?nika. 2. Przybycie Papkina. 3. Pogaw?dka Papkina z Podstolin?. 4. Spotkanie Klary i Wac?awa. 5. Walka o mur. 6. Wac?aw oddaje si? w n
Dodane 2011-02-01 17:47:06
Temat zadania: Mataa. ! klasa 5 ; p
3/5 p = 1500 z?. /5 3p = 1500z? 5 3p = 7500z? /:3 p = 2500 z?
Dodane 2011-02-01 17:45:11
Temat zadania: Mataa. ! klasa 5 ; p
D?ugo?c ogrodzenia to obwd prostok?ta, czyli 2a +2d, a mamy podane a=30m 230m +2d = 150m 60m +2d = 150m 2d = 150m - 60m 2d = 90 m /:2 d= 45m Drugi bok ma d?ugo?? 45m.
Dodane 2011-02-01 17:41:23
Temat zadania: Mataa. ! klasa 5 ; p
Pole prostok?ta to ab a = 25 m , b szukamy P = ab 300m = 25m b /:25m b = 300m : 25 m b = 12 m Drugo bok ma d?ugo?? 12 m.
Dodane 2011-02-01 17:38:24
Temat zadania: Prosz? o napisanie oblicze?.
Zadanie1. (-1/6)(-4 8/10)+(-1 3/5)=(-1/6)(-48/10)-8/5=8/10-8/5=8/10-16/10=-8/10 liczba przeciwna do -8/10 jest 8/10=0,8 prawid?owa odp d. Zadanie3. 35 :(-5/7)= 35(-7/5)=-49 35 (-5/7)= -25 -
Dodane 2011-02-01 09:53:54
Temat zadania: Jak obliczy? pole ko?a??
ale co to jest to 82 miliony? promie?, obwd?
Dodane 2011-01-31 19:59:18
Temat zadania: Historia-Wk?ad staro?ytnych Rzymian w dorobek cywilizacyjny
Najwi?kszym wk?adem staro?ytnych Rzymian w dziedzictwo kulturowe Europy by?o stworzenie ustroju republika?skiego i prawo rzymskie. Sprecyzowane przez Rzymian poj?cia i przepisy prawne na sta?e wesz?y do nauki prawa we wsp?czesnej Europie
Dodane 2011-01-31 19:22:40
Temat zadania: wyra?enia algebraiczne
a) 2(-1)-(-1) = 21+1=3 b)21-(-1)=3 c) 2(-1)-1=1 d)21-1=1 e)2(-2)-2= 0 f) 22-(-2)=16
Dodane 2011-01-31 18:46:52
Temat zadania: historia
?amanie prawa przez cara, wielkiego ksi?cia Konstantego i Nowosilcowa, czyli najwa?niejszych pod wzgl?dem politycznym osb, wywo?ywa?o rosn?cy sprzeciw spo?ecze?stwa polskiego. Jego rozgoryczenie wzmaga?o dodatkowo rwnie? niewywi?zywanie si? c
Dodane 2011-01-31 18:38:58
Temat zadania: Mataa. !
Adam uzyska? 52% , a Karolina 48%. Wi?c odejmujemy: 52 % - 48% = 4% I tak samo w drugim przypadku: Beata - Kasia 64 % - 20 % = 44% 64% - 16% =48% Bardziej wyrwnana rywalizacja by?a w klasie VIa
Dodane 2011-01-31 18:28:08
Temat zadania: Rozwi?zywanie zada? POMOCY
A) 3a +1 3/4 = 2 1/5 3a + 7/4 = 11/5 3a = 11/5 - 7/4 3a = 44/20 - 35/20 3a = 9/20 /:3 a = 9/20 1/3 a = 3/20 B) 1 3/2 - 5c =1 1/4 5/2 - 5c = 5/4 -5c =
Dodane 2011-01-31 18:21:29
Temat zadania: Mataa. !
?atwy sposb :P 20 % to 1/5 240 5 = 1200 Przed podwy?ka zarabia? 1200. Po podwy?ce : 1200+240 = 1440
Dodane 2011-01-31 18:08:13
Temat zadania: Mataa.!
?atwiej :D Ok. To mo?e tak 25% to 1/4 wi?c skoro 25% to 257.5, to jak pomnozymy to przez 4 to otrzymamy 100% 257,5 *4 = 1030
Dodane 2011-01-31 18:01:50
Temat zadania: Mataa.!
Robimy proporcje: 257,5 - 25% x - 100% Obliczamy: 257,5 1 = x 25/100 257,5 = 25/100 x /100 25750 = 25x /:25 x= 1030 Rower kosztuje 1030 z?.
Dodane 2011-01-31 17:57:15
Temat zadania: rozprawka
Fortuna ko?em si? toczy. Na pocz?tku mojej pracy chcia?bym wyja?ni? najpierw, co oznacza twierdzenie Fortuna ko?em si? toczy, wi?c jest to sytuacja gdzie nast?puje nag?a odmiana losu na z?e lub dobre, lecz cz??ciej bywa, ?e
Dodane 2011-01-31 17:52:17
Temat zadania: Polski :)
ale jakiego wiersza?
Dodane 2011-01-31 15:52:31
Temat zadania: matematyka
2+2 = 4
Dodane 2011-01-31 15:39:55
Temat zadania: zapisz w jak najprostszej postaci:
3(a+b)+(a-2b)=3a+3b+a-2b = 4a + b
Dodane 2011-01-30 19:41:38
Temat zadania: uk?ad równa? metod? podstawiania.
Natomiast je?li chodzi o przyk?ad b to prosz? aby? napisa?a go jeszcze raz, bo nie jestem pewna tam co do znakw ktre napisa?a?.
Dodane 2011-01-30 19:40:23
Temat zadania: uk?ad równa? metod? podstawiania.
3x+4y=10 2x-10y=8 3x+4y=10 2x=8+10y /:2 3x+4y=10 x=4+5y 3(4+5y)+4y =10 12+15y+4y=10 19y=10-12 19y=-2 /:19 y= -2/19 x=4+5y
Dodane 2011-01-30 15:45:58
Temat zadania: chemia- daje 6;]
1. a) siarczek sodu : Na2S siarczan(IV)sodu: Na2SO3 siarczan(VI)sodu: Na2SO4 b) chlorek potasu: KCl chloran(III)potasu: KClO2 chloran(VII)potasu : KClO4 c) metafosforan(V)wapnia: Ca(PO3)2
Dodane 2011-01-30 12:19:13
Temat zadania: Lektura - "Zemsta" Fredry
I. Ekspozycja (wst?pna prezentacja) 1. Plany ma??e?skie Cze?nika. 2. Przybycie Papkina i wys?anie go do Podstoliny w roli swata. 3. Przyj?cie o?wiadczyn przez Podstolin?. 4. Potajemne spotkania Wac?awa i Klary.
Dodane 2011-01-29 18:32:48
Temat zadania: Pilne zadanie z j.polskiego!!!
Mozna, poniewa?: Sonia mia?a osiemna?cie lat. Dziewczyna by?a prostytutk?, gdy? w jaki? sposb musia?a utrzyma? matk? chor? na suchoty oraz swoje rodze?stwo. Spo?ecze?stwo poni?a?o Soni? i odrzuci?o j? od siebie. Mimo to dziewczyna wierzy?
Dodane 2011-01-29 15:18:50
Temat zadania: jak sie zalogowac???
Musisz si? najpierw zarejestrowac, aby mc si? logowa?.
Dodane 2011-01-29 14:11:54
Temat zadania: Chemia - POMÓRZCIE!!- daje 6:)
a) siarczan(IV)sodu Na2SO3 azotan(V)magnezu Mg(NO3)2 chlorek cyny(II) SnCl2 chlorek cyny(IV) SnCl4 b) chlorek rt?ci(I) Hg2Cl2 chlorek rt?ci(II) HgCl2 azotan(III)potasu KNO2 siarcz
Dodane 2011-01-29 12:59:52
Temat zadania: MAtma x2 help!
30 i 60
Dodane 2011-01-29 10:35:29
Temat zadania: POMÓ? NA PONIEDZIA?EK
50% 180 - 90 18.6- 9.3 4 1/2 - 2.25 25% 48 - 12 1200 -300 36.4 -9.1 10% 100-10 75 - 7.5 874.5 - 87.45 75% 280 - 210 1600 - 1200
Dodane 2011-01-28 17:33:47
Temat zadania: pomu?cie
ale gdzie jest rysunek tego wielok?ta?
Dodane 2011-01-28 17:32:34
Temat zadania: cze?? pomu?cie
A. Oznaczmy sobie boki prostok?ta jako a i b. a =3.5m, b - to nasza szukana d?ugo?? Obw = 2a+2b Podstawiamy: 15m = 23.5m +2b 15m = 7m +2b 8m=2b b=4m D?ugo?? pokoju to 4 m
Dodane 2011-01-27 18:31:45
Temat zadania: Ratunku dam 6
Puenta utworu jest nawi?zaniem do renesansowego carpe diem chwytaj dzie?, ?yj chwil?. Podmiot pochwala postaw? tego, kto potrafi prze?y? swoje ?ycie korzystaj?c z dobrodziejstw ka?dego dnia.
Dodane 2011-01-27 17:46:08
Temat zadania: Zemsta - lektura:)
Tytu? Zemsta nierozerwalnie wi??e si? z mottem utworu: Nie masz nic tak z?ego, ?eby si? na dobre nie przyda?o. Bywa z w??a dryjakiew (lekarstwo), z?e cz?sto dobremu okazyj? daje. (A. Fredro)
Dodane 2011-01-27 17:37:22
Temat zadania: Procent
Najpierw obliczamy ilu uczniw g?osowa?o.Uk?adamy proporcje: 30% - 81 90% -x Obliczamy: 90% 81=30% x //100 90 81=30x 7290 = 30x //:30 x=243 Maj?c liczbe uczniw ktra g?osowa?a
Dodane 2011-01-27 14:54:24
Temat zadania: pomoc
mozna ogl?dac filmy za darmo