przepisz.pl

Przerwa techniczna!
Szukaj zadania:


stanio - profil użytkownika

Nick: stanio
Ilość odp: 54
Śr. ocena: 4
Śr. wystawiana: 3
GG: ukryte
Szkoła: ukryte
Sygnaturka:
ukryte
O sobie:
ukryte


Napisz wiadomość

Zadania tego użytkownika

Użytkownik nie ma aktywnych zadań
Odpowiedzi tego użytkownika
Dodane 2012-01-19 21:34:06
Temat zadania: We? pomusz x d
Napisz bez b??dw (pomusz,poczebuje)!
Dodane 2012-01-19 21:30:39
Temat zadania: urodzinki :(
Ajaki to jest przedmiot?
Dodane 2012-01-09 21:19:02
Temat zadania: rozwi?zywanie równa?
Uk?adam rwnanie:581 km - 60 min x km - 20 min Obliczam x X = ( 581 * 20 ) : 60 = 193,66...6 km. W obliczeniach godziny zamieni?em na minuty.
Dodane 2012-01-09 21:09:15
Temat zadania: J.polski-PiLnE!!!Co to znaczy...
Je?li potrafimy oceni? sytuacj? b?d? powsta?e zjawisko takim jakie ono jest rzeczywi?cie jest to obiektywizm.Mo?e chcieliby?my aby to wygl?da?o inaczej,mo?e nam si? to nie podoba? ale oceniamy tak jak towygl?da w rzeczywisto?ci.Nasze wewn?trzne od
Dodane 2011-12-06 23:56:18
Temat zadania: jakies dziwne zadanie
S? to uk?ady rwna?. A?3x-2y=-3 -2x+y=-2 z II obl.y >y=2x-2 >podstawiam do I >3x-2(2x-2)=-3 3x-4x+4=-3 -x=-7 >x=7 y=2*7 -2=12 x=7 y=12 B/ y=2x-2 3x-2(2x-2)=3 >3x-4x+4=3 >-x=-1>x=1 z I obl.y=+2x-2=2*1-2=0
Dodane 2011-12-06 23:14:14
Temat zadania: laskii.
M?ody cz?owieku!najpierw naucz si? poprawnie i bez b??dw formuowa? zdania.Dla ciebie odpowiedni? zabawk? by?by pluszak i chyba kto? ci go powinien kupi? na Miko?aja!!!!
Dodane 2011-12-05 22:05:00
Temat zadania: Matma
Gdzie ten wielok?t?
Dodane 2011-10-26 23:12:11
Temat zadania: u?amki dziesi?tne-dodawanie
Drugie rozwi?zanie jest dobre ale sam wynik pomy?kowo ?le obliczony.Winno by? 16 109/72 czyli 17 37/72 (4 45/72 +12 64/72 = 16 109/72 )
Dodane 2011-10-26 22:39:56
Temat zadania: Wyniki parlamentarne
WITAM! Frekwencja to 48,92% uprawnionych do g?osowania.SEJM -PO 39,18% /207 mandatw/ PIS 29,89 /157/ Ruch Palikota 10,02 /40/ PSL 8,36/28/ SLD 8,24/27/ Mniejszo?? Niemiecka 0,19 /1/ SENAT PO 63 mandaty PIS 31 PSL 2 Obywatele do sENA
Dodane 2011-04-06 21:26:53
Temat zadania: Matma pomocy dam 6
1/115dm=11,5m 2,8 km= 2800m 5kg65dag=5,65kg 426m=0,426km 2/ 203 :100000=0,00203 3/a:19,6=8,05 z tego a=8,05=19,6=157,784/8,50*1,5=12,75 5/0,75 tj 75%=75/100 (28*75):100=21
Dodane 2011-03-25 21:45:40
Temat zadania: Matmaa ..?atwe , ale mi si? nie chce my?le? ^^ xD
Zak?adamy,?e kombajn porusza si? wzd?u? d?u?szego boku pola/500m/Robi?c 3 kursy przejedzie 1500m czyli 1,5 km a stanie sie to w czasie 1h.Obliczmy ile m kwadratowych skosi w tym czasie: (3*5m*500m)=7500m kwadratowych.Pole powierzchni pola
Dodane 2011-03-24 20:35:55
Temat zadania: skala..
skala 1:50000 oznacza,?e 1cm na maoie to w terenie 50000cm.Uk?adamy proporcje: 1cm---50000cm i 16,4cm----x z tego x=16,4cm*50000cm/1cm=820000cm zamieniamy to na kilometry :1km=1000m=100000cm a wi?c 820000cm=
Dodane 2011-03-23 23:01:55
Temat zadania: Daje 6 zadanie pliss bardzo mi potrzebne a nie umiem go zrob
1-szego dnia harcerze przebyli tras?:90km*2/5=36km 2-dnia: (90km-36km)*5/12=22,5km ostatniego dnia przebyli tras?(90km-36km-22,5km)=31,5km [oczywi?cie nie pieszo ale przep?yn?li] zad.2skala 1:250000 oznacza,?e 1cm na mapie oznacz
Dodane 2011-03-22 20:16:40
Temat zadania: zadania z tre?ci? ( procenty)
Obliczamy ile burakw zostanie zebranych z 25 hektarw: 25 x 400 =10000q 20% zawarto?? cukru w burakach oznacza,?e z 1kg burakw otrzymamy 20 dkg cukru.Zamie?my q na kg :10000q x 100 =1000000kg.Oblizcmy zawarto??
Dodane 2011-03-21 22:29:59
Temat zadania: matma
Obj?to?? sto?ka :V=pi*r^*h/3 a/ V=pi*r^*2h/3=2pi*r^*h/3 b/V=pi*(2r)^*h=4pir^*h/3 c/V=pi*(3r)^*3h/3=27pi*r^*h/3=9pi*r^*h d/V=pi*(1/2 r)^*2h/3=1/4pir^*2h/3=pir^*h/6 Wa?ne:tego typu rozwiazanie jest prawid?owe dla pocz?tkowej warto?ci
Dodane 2011-03-18 22:14:52
Temat zadania: Justin Bieber
To o czym piszesz niejest uj?re w ?adnym przedmiocie szkolnym.Je?eli tak lubisz co? udawadnia? to prosz? udowodnij mi ?e 2 x 2 = 5 a czarne to bia?e!!!
Dodane 2011-03-17 20:25:23
Temat zadania: matematyka oblicz równania
2x=x+4 2x-x=4 x=4 3t-11=2t+2 3t-2t=2+11 t=13 -5+x=10 x=10+5 x=15 2(x+1)=4 2x+2=4 2x=4-2 x=2 4/9x=1/3 (4/9x)*9=1/3*9 4x=3 x=3/4
Dodane 2011-03-16 19:04:55
Temat zadania: mecze
w oknie wyszukiwarki wpisz:darmowe transmisje z wydarze? sportowych.Po ukazaniu si? strony o podanym adresie kliknij w ten sam link/pierwszy od gry/.Wchodzisz na stron? g?wn? a pod spodem okna gdzie b?dziesz ogl?da? transmisj? znajdziesz progra
Dodane 2011-03-16 18:40:06
Temat zadania: mierzenie
kopa to 60 sztuk .Obliczam ile sztuk to 1 i1/4 kopy:60 x 1 i 1/4 = 60 x 5/4 =75. W 1997r.L.J.Kern sko?czy? 75 lat a wi?c urodzi? si? w:1997-75=1922 roku.
Dodane 2011-03-04 22:40:41
Temat zadania: równania z 2 niewiadomymi
x -samochody 6 tonowe y -samochody 4 tonowe Uk?ad rwna?: x + y = 9 6x + 4y =44 x = 9 - y 6(9-y)+4y=44 54-6y+4y=44 -2y=44-54 -2y=-10 y=5 podstawiam y do 1-go r
Dodane 2011-03-03 19:38:33
Temat zadania: matma- skala- daje 6
Podaj dane
Dodane 2011-02-28 20:27:55
Temat zadania: matematyka
Trudno zrozumie? tre?? tego zadania.Napisz to po ludzku!
Dodane 2011-02-23 20:33:09
Temat zadania: uk?ady równa?-matematyka
2/ x+y=-40 x-y=-160 met.podstawiania >x=-40-y podstawiam do II rwnania >-40-y-y=-160 -2y=-160+40 -2y=-120 y=60 >podstawiam y do I rwnania x+60=-40 x=-40-60=-100 odp.x=-100 y=60 1/x -liczba ch?opcw y =x +
Dodane 2011-02-16 20:31:55
Temat zadania: Twierdzenie Pitagorasa Pilne
TRjk?t rwnoramienny ma dwa ramiona/boki rwne/Wysoko?? poorowadzona na podstaw? dzieli j? na po?ow?.Rwnocze?nie otrzymamy dwa trjk?ty prostok?tne o wsplnym boku. Mamy dane a=16cm/2=8cm(jest to podstawa jednego z trjk?tow prost.) Wys
Dodane 2011-02-15 20:46:14
Temat zadania: skala
M-skala D-odleg?o?? w terenie d-odleglo?? na mapie d=D/M d=1km/50000=100000/50000=2 d=2,5km/50000=250000/50000=5 d=34km/50000=3400000/50000=68 d=125km/50000=12500000/50000=250.Nale?y pami?ta? aby km zamieni? na cm.Odpowied?:
Dodane 2011-02-14 22:25:42
Temat zadania: RELIGIA
Ojcze wybacz im bo nie wiedz? co czyni?.Odpu?? nam nasze weiny jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.S?owa wypowiedziane przez konaj?cego Chrystusa na krzy?u winny by? drogowskazem dla ka?dego prawdziwego katolika,cho? nie tylko.Musimy wiedzie?,
Dodane 2011-02-14 20:35:32
Temat zadania: POMCY!!!!!!!!
6a=600m^2 14400:600=24 z? /cena 1m^2 dzia?ki/
Dodane 2011-02-08 21:26:19
Temat zadania: Praca Domowa
Trawnik ma wymiary 15mx10m.Pole powierzchni trawnika bez ?cie?ki wynosi:15mx10m=150m^2Szeroko?? ?cie?ki to 1,5m. Je?eli trawnik otoczymy ?cie?k? to wymiary prostok?ta zwi?ksz? si?o 3m/d?ugo?? i serroko??/.Nowy proskot?t ma wymiary :18mx13m=234m^2.
Dodane 2011-02-06 20:08:46
Temat zadania: Fizyka- daje 6, 5+ :D
Wzr na przyspieszenie w ruchu jednostajnie orzyspieszonym a=deltaV/deltat Detta V to przyrost pr?dko?ci o 0 do 180 km/h,delta t to przyrost czasu od 0 do 15 sek w I samochodzie i od 0 do 30 sek w II samochodzie. 108 km/h=108000m/h=30m/se
Dodane 2011-02-03 21:32:10
Temat zadania: pomó? na jutro elo pliska
Tylko filozof zrozumie tre?? tego zadania!!!
Dodane 2011-01-31 19:22:38
Temat zadania: Rozwi?zywanie zada? POMOCY
Zadanie a i b sprawdza si?.Zadanie c nie.Sprbjmy za p podstawi? 64/7 1/2 *64/7 :7/4 =8 64/14 *4/7=256/98 Strona prawa nie rwna si ? stronie lewej.Moje rozwi?zanie 1/2p : 1 3/4 = 8 1/2p : 7/4=8 1/2p *4/7=8 4/14p=8 2p/7 =8
Dodane 2011-01-29 23:10:52
Temat zadania: Jaka jest wasza praca Syzyfowa ??
Zima,droga wyjazdu samochodu z gara?u zasypana.Snieg przesta? pada?.Odwalasz ?nieg,droga wolna.Tymczasem rozszala?a si? prawdziwa burza ?nie?na.Po kilku minutach nie wida? efektw twojej pracy.Szkoda wysi?ku bo z si?ami natury nie jeste? w stanie
Dodane 2011-01-26 21:21:44
Temat zadania: Pole prostok?ta jednostki pola
Dwa b??dy w zadaniu rozwi?zanym przez Staszka;b)8cmx6mm=8cmx0,6cm=4,8cm kwadratowych d) 2dmx2mm=20cmx0,2cm=4cm kwadratowe .Zad.a i c wporz?dku
Dodane 2011-01-23 23:25:15
Temat zadania: U?ó? chronologicznie
1/za?o?enie Rzymu 753pne 2/wygnanie ostatniego krla Rzymu 500pne 3/najazd Galw 390pne 4/pierwsza wojna punicka 264-241 pne 5/podbj Galii 58-53 pne 6/?mier? Cezara 44pne 7/upadek republiki rzymskiej 27pne 8/ budowa Koloseum 80ne 9/uznanie
Dodane 2011-01-22 12:02:25
Temat zadania: geografia- strefa czasowa
Strefy czasowe ustala si? wg czasu jaki jest aktualnie w Londynie/przedmie?cie Grenwich/.Polska le?y w I strefie czasowej a to oznacza,?e do czasu w Londynie dodajemy 1 godzin?.Egipt le?y w II strefie a wi?c do czasu londy?skiego dodajemy 2 godzin
Dodane 2011-01-20 23:18:36
Temat zadania: matematyka prosz? na 21 dam 6
1/Przyjmujemy,?e odleg?o?? na mapie d=20mm,odleg?o?? rzeczywista w terenie D=3km=3000000mm.,S=skala ktr? mamy obliczy?.Zale?no?? mi?dzy tymi warto?ciami wynosi:1/S=d/D Poprzekszta?ceniu zale?no?ci D=S*d>S=D/d=3000000mm:20mm=
Dodane 2011-01-15 18:25:28
Temat zadania: Matma pomocy dam 6 za odpowied?
1/Obwod Pentagonu =280m*5=1400m=1,4 km S=1,4 km V=3km/h t=S/V=1,4:3=0,4666=0,47h.Zamieniam to na minuty 0,47*60min=28,2 min 2/Obwd 1,4 km zwi?kszam o 5600m>1,4+5,6=7km t=S/V=7k
Dodane 2011-01-15 18:04:18
Temat zadania: Matma pomocy dam 6 za odpowied?
1/Obwod Pentagonu =280m*5=1400m=1,4 km S=1,4 km V=3km/h t=S/V=1,4:3=0,4666=0,47h.Zamieniam to na minuty 0,47*60min=28,2 min 2/Obwd 1,4 km zwi?kszam o 5600m>1,4+5,6=7km t=S/V=7k
Dodane 2011-01-14 20:44:52
Temat zadania: zadanie na Poniedzialem obliczyc ile w ciagu roku serce pozo
Obliczmy ile sek.serce pracuje w czasie doby/24h/ 24 h*3600=86400sek/doba/.Je?eli cykl pracy serca wynosi 0,8sek to 0,2 sek przypada na spoczynek 86400 *0.2 =17280sek/serce w stanie spoczynku/Zamien sek na godziny:17280:3600=4,8 h/spoczy
Dodane 2011-01-12 23:49:45
Temat zadania: ILE jest ...
Nie mo?na rozwi?zac tego rodzaju rwnania maj?c dwie niewiadome.W odpowiedzi dosta?as,ze 5x4y=9xy.Niech x=5 a y=6 to wg odpowiedzi 5x+4y=9xy >5*5+4*6=9*5*6 >25+24=270/nonses?Ale wg Ciebie to odpowied? na6.Gratuluj?!! Aby to rozw
Dodane 2011-01-12 23:34:13
Temat zadania: CHCIE ZERWAC ALE JAK (KOLEZANKA SIE PYTA)
pszez komurk? czyli ortograficznie!!!!!
Dodane 2011-01-07 22:40:50
Temat zadania: Fizyka-g?sto?? i masa
1.V=2500m3 d=0,18kg/m3 d=m/V >m=d*V=0,18kg/m3*2500m3=450kg. 2.Obliczam mas? w pierwszym naczyniu:m=d*V=1g/cm3*96cm3=96g.Waga si? zrwnowa?y gdy masy si? zrwnowa??:m1=m2. Uk?adam rwnanie:
Dodane 2011-01-07 22:12:29
Temat zadania: (to znaczy)NWD-najmniejsza wspólna wielokrotno??
Ztre?ci zadania wynika'?e nale?y obliczy? NWD/najwi?kszy wsplny dzielnik/ a/NWD(5,..)=1>NWD(5,1)=1 b/NWD(8,..)=1>NWD(8,1)=1 c/NWD(6,..)=1>NWD(6,1)=1 d/NWD(16,..)=1>NWD(16,1)=1.Liczba 1 jest najwi?ksz? z liczb przez ktr? be
Dodane 2011-01-06 19:07:36
Temat zadania: Pot?gi
a/(-4) do pot 2+2 do pot 3=16+8=24 b/3 do2-5 do 2=9-25=-16 c/(-4) do3-6 do2= -64-36=-100 d/ 8 do2-(-4) do3=64-(-64)=64+64=128 e/-4 do2 + (-3) do 4=16+81=97 f/ (-1) do 7-(-2) do 6=-1-(+64)=-1-64=-65 a/4*(-0,5)do2+6*(-2/3)do 2=4*
Dodane 2010-12-19 22:19:30
Temat zadania: Dziewczyna
Je?eli owa pi?kno?? choc troch? zwraca na ciebie uwag? zacznij dzia?a? ,bo jutro mo?e byc za p?no.Powodzenia!!
Dodane 2010-12-19 22:11:05
Temat zadania: Religia
Herod zobaczywszy Jezusa bardzo si?ucieszy?.Ju? dawno chcia? go pozna?,gdy? s?ysza? wiele o jego cudach,jego nauczaniu.Pocz?tkowo post?powa? z Nim bardzo delikatnie .Wypytywa? go o jego nauczanie ,chcia? pozna? sk?dJezus zdoby? takie uznanie w?rd
Dodane 2010-12-17 19:53:02
Temat zadania: pl;astykaaa .;d
1.Poszukiwanie pomys?u i przygotowanie szkicu dzia?ania 2.Szkic obrazu(zwykle o?wkowy 3.Podmalwka-wst?pna i uproszczona wersja obrazu 4.W?a?ciwy obraz wykonywany zwykle przy u?yciu p?dzla i szpachli. 5.Poprawki i kolejne warstwy obrazu 6.Po
Dodane 2010-12-16 13:36:53
Temat zadania: pole ko?a.
Poniewa? w zadaniu nie ma podanej warto?ci r przyjmujemy ?e wunosi ona r=1.Pole ko?a=pi*r^2=pi*1^2=pi.Zwi?kszam promie? o 10% r=0,1*1=0,1.Zwiekszony promie? wynosi:r=1+0,1=1,1Obliczam pole ko?a d
Dodane 2010-12-14 22:13:41
Temat zadania: Pole prostok?ta i jednostki pola !!! Matematyka z plusem ;D
1 ha =100 a=10000 m kwadratowych =0 01 km kwadratowych a/je?eli 1 ha to jest 0.01 km kwadratowych t 4 ha=0 .01 x 4 = 0 04 km kwadratowych /1 ha-0.o1km kwadratowych/ 4 ha-x km kwadratowych.Obliczam x=[001x4]/1=0.04 km kwadratowych b/
Dodane 2010-12-14 21:20:26
Temat zadania: geOmetria . pOle kO?a.
wzr na pole wycinka ko?a gdy dany jest k?t ?rodkowy alfa :S wyc.=[alfa/360]xpixrkwadrat =[54/360]xpix64=54x64xpi/360=3456pi/360=96pi Wz napole ko?a S=pixr do kwadratu=pix 1cm do kwadratu=picm do kwadratu gdy
Dodane 2010-12-09 11:42:53
Temat zadania: matma
Obliczam pr?dko?? rowerzysty:V=S/T =20km/1.5godz.=13.33km/godz.Wczasie w ktrym rowerzysta pokona? caly dystans pieszy przeszed?:S=V*T=5km/godz*1.5godz.=7.5km 20km-7.5km=12.5km/dystans do poknania przez pieszego/ .Ten dystans pieszy pokona w
Dodane 2010-12-08 23:07:27
Temat zadania: matma
a.15264-15186=78 b.333-1000+330+3=333-1333=-1000 c.286-5*34=286-170=116 d.3*17+3=51+3=54 e.8*4=32 f.441:7=63 g.13*11+654:6-96=143+109-96=156 1.6842-6799=43 2.(2019+2409):6=336,5+401,5=738 3.913:11=83 4.18*13=234 5.1307*3=3921 6.1809+1